Zorg Vacatures

Hieronder vind je de nieuwste zorg vacatures die de partners van Baandomein, in Limburg, open hebben staan.

Wil je werken in de zorg?

Verschillende partners van Baandomein zijn actief in de zorg. De organisaties hebben niet alleen specifieke zorgvacatures maar ook andere functies.

Ga je ook solliciteren op één van de zorg Vacatures?

WO
limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 7 dagen geleden

Binnen de afdeling Veilig Thuis zijn wij op zoek naar een Gedragswetenschapper voor 0,9 fte per week (32,4 uur).

Ga je voor een veilig thuis voor iedereen?

Ben jij een gedreven gedragswetenschapper die een heldere visie heeft op de aanpak van huiselijk geweld? Kun je vanuit vakinhoudelijke kennis en een scherpe diagnostische blik, de grillige werkelijkheid van mishandeling in afhankelijkheidsrelaties doorzien? En gaat jouw advies en besluitvorming leiden tot meer veiligheid voor alle betrokkenen?

Als je na het lezen van deze vacature denkt ‘ja! dat ben ik’, dan zien we jouw reactie graag tegemoet!

Over de GGD

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Onze medewerkers dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen. Als GGD’er sta je midden in de maatschappij en ben je er als het nodig is. Dit doen wij met professionele, wendbare en vitale medewerkers. Meer informatie over de GGD? Kijk dan eens verder op onze website of bekijk ons filmpje.

Over de afdeling Veilig Thuis

Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele leefomgeving. Door huiselijk geweld, seksueel geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of mensenhandel is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning aan iedereen die hiermee te maken heeft: burgers én professionals. We signaleren en doorbreken onveilige situaties en zetten mensen in beweging. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Veilig Thuis werkt vanuit de visie risico-gestuurde ketensamenwerking, dat wil zeggen dat we als keten eerst werken aan directe veiligheid en dan risico-gestuurde zorg bieden voor stabiele veiligheid.

Wat ga je doen? 

Als gedragswetenschapper geef je inhoudelijk sturing en richting aan (de uitvoering van) het beleid en beoordeel je de noodzaak tot het doen van onderzoek op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij is het doel de mishandeling te stoppen, hulpverlening op gang te brengen of beschermende maatregelen te bevorderen.

Ondersteuning en advies

Je geeft ondersteuning en advies, zodanig dat alle bij de behandeling betrokken disciplines zijn geïnformeerd, geadviseerd en gecoacht en cliënt en/of cliëntsystemen zijn begeleid en doorverwezen.

 • Je levert vanuit je eigen expertisegebied een bijdrage aan het op- en bijstellen van het plan van aanpak en/of adviseert en coacht medewerkers Veilig Thuis met betrekking tot het plan van aanpak bij het nemen van kernbeslissingen.
 • Je beoordeelt de noodzaak tot het verrichten van (specialistisch) onderzoek bij de cliënt, interpreteert de uitkomsten van dit onderzoek en adviseert belanghebbenden naar aanleiding van de uitkomsten.
 • Je pleegt interventies bij risicovolle, vastlopende systeemsituaties ten behoeve van de veiligheid.
 • Je adviseert (on)gevraagd medewerkers Veilig Thuis, andere disciplines en leidinggevenden en coacht en begeleidt hen vanuit de eigen inhoudelijke expertise.
 • Je draagt zorg voor het evalueren van de effectiviteit van de geboden hulp.
 • Je verzorgt intern en extern voorlichting, kennisoverdracht en regelt zo nodig trainingen.
 • Je registreert onderzoeksresultaten en draagt zorg voor dossiervorming.
 • Je neemt deel aan relevante overlegvormen met partners rondom de cliënt.
 • Je geeft uitvoering aan het gebiedsgebonden werken.

Beleid en methodiekontwikkeling

Als gedragswetenschapper lever je een bijdrage aan beleid- en methodiekontwikkeling, zodanig dat vanuit inhoudelijk perspectief is ingespeeld op ontwikkelingen en innovaties.

 • Je signaleert en analyseert relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied.
 • Je vertaalt deze ontwikkelingen naar innovaties en doelstellingen ten behoeve van het inhoudelijk beleid en methodieken en legt deze voor aan de leidinggevende.
 • Je signaleert knelpunten bij de implementatie en uitvoering van het inhoudelijke beleid op het eigen expertisegebied en methodieken binnen en buiten de organisatie en onderneemt hierop passend actie.
 • Je participeert in relevante overleggen en onderhoudt een netwerk ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling.
 • Je houdt je eigen expertise op peil door het volgen van ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied.

Wie ben je? 

 • Je beschikt minimaal over een relevante afgeronde Universitaire Opleiding, bij voorkeur Orthopedagogiek of Psychologie.
 • Je hebt werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met het brede werkveld van Veilig Thuis en een netwerk opgebouwd in o.a.  het gemeentelijk domein, de hulpverlening, politie, justitie, Raad voor de Kinderbescherming en de veiligheidshuizen.
 • Je kun aantonen dat je in staat bent medewerkers te motiveren, te begeleiden en te coachen.
 • Je bent inhoudelijk gedreven, doortastend en resultaatgericht.
 • Je bent organisatiesensitief, enthousiast en gedreven om het verschil te maken ten behoeve van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Wat bieden wij jou? 

Je komt binnen bij een organisatie waarbij de mens – jij als medewerker – centraal staat. We staan voor een positief en stimulerend werkklimaat met volop kansen voor professionals. Ook hebben we voortdurend aandacht voor een goede balans tussen jouw vitaliteit, wendbaarheid en professionaliteit. Een gezond Zuid-Limburg begint immers bij onszelf!

 • Een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Bij de functie hoort een salaris van maximaal € 5725,- bruto per maand (functieschaal 11) bij een volledige werkweek zijnde 36 uur. Het is mogelijk dat er een aanloopschaal wordt overeengekomen.
 • Een arbeidsvoorwaardenpakket conform CAO SGO inclusief een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% met o.a. vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en de mogelijkheid tot het kopen van verlof. 
 • Een werkgeversbijdrage van ongeveer 70% aan je ABP pensioenpremie; 
 • Afhankelijk van de functie is er de mogelijkheid om thuis te werken, inclusief hulpmiddelen voor een thuiswerkplek en een thuiswerkvergoeding van €3,- per dag. 
 • Een laptop en iPhone die je ook privé mag gebruiken. 
 • Een intern programma ‘GGD In Balans’, waarbij je gedurende het hele jaar de kans krijgt om deel te nemen aan workshops, (sportieve) activiteiten, een vitaliteitstraject, loopbaanadvies en webinars om jouw vitaliteit, wendbaarheid en professionaliteit te vergroten.  

Je kunt ook deelnemen aan de personeelsvereniging van de GGD.

Heb je interesse? 

Herken jij jezelf in dit profiel en is jouw interesse en enthousiasme gewekt? Graag zien we dan jouw sollicitatie vóór 6 december tegemoet. Solliciteren doe je via ons sollicitatieformulier.

Wij streven naar diversiteit in ons personeelsbestand.

De eerste gespreksronde is gepland op vrijdag 8 december 2023 in de middag. We stellen het erg op prijs als je alvast rekening houdt met deze datum.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderzoek, Zorg

Binnen de afdeling Veilig Thuis zijn wij op zoek naar een Gedragswetenschapper voor 0,9 fte per week (32,4 uur). Ga je voor een veilig thuis voor iedereen? Ben jij een gedreven gedragswetenschapper di...View more

HBO, WO
Heerlen, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden

Ben jij een ervaren, enthousiaste, gedreven en analytische nieuwe collega die zich binnen het Programma ‘Preventie met Gezag’ gaat richten op het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden of daar verder in afglijden? Wil jij onderdeel worden van ons team en een belangrijke bijdrage leveren aan een goede toekomst voor de jeugd? Dan is de functie beleidsmedewerker voor het programma Preventie met Gezag bij de Gemeente Heerlen misschien wel iets voor jou! Reageer voor 9 december 2023.

Wie ben jij?

 • Je hebt HBO of WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt een breed netwerk binnen het werkveld zorg- en veiligheid;
 • Je bent inventief, creatief, resultaatgericht en zoekt naar efficiënte en effectieve werkwijzen en begrijpt de samenhang tussen diverse onderwerpen;
 • Je bent een van de denkkrachten binnen het team en hebt affiniteit met het onderwerp jeugd(criminaliteit);
 • Je bent thuis in de materie en volgt de landelijke ontwikkelingen;
 • Je hebt een goed organiserend vermogen, kunt zelfstandig opereren en bent in staat om nieuwe (werk)processen in te richten;
 • Je neemt waar nodig initiatief en legt verbindingen met in- en externe partners;
 • Je bent in staat partners te betrekken, enthousiast te maken en te houden en samen te werken aan de doelstellingen.

Wat ga je doen?

Binnen het programmateam Preventie met Gezag (PMG) bekijken we gezamenlijk welke interventies we gaan inzetten om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden of daarin verder afglijden. Daarbij ligt de focus op het gebied Heerlen-Noord. Het eerder opgestelde plan van aanpak vormt de basis. Dit hebben we geconcretiseerd in een uitvoeringsplan PMG.

Als beleidsmedewerker jonge aanwas, ben jij het eerste aanspreekpunt voor partners en andere partijen om interventies uit te denken en uit te werken. Hierover adviseer je aan het programma-team. Dit resulteert in opdrachten of subsidies die we verstrekken. Het is aan jou om de uitvoering van deze opdrachten te monitoren, voortgangsgesprekken te houden en waar nodig bij te sturen. Je rapporteert hierover aan de programmamanager. Je gaat zowel inhoudelijk als organiserend aan de slag. Daarbij heb jij oog voor andere werkwijzen, weet jij relevante verbindingen te leggen met andere thema’s en zorg jij voor een samenhangend geheel. Dit alles met één doel voor ogen: het zorgen dat door middel van het eerder ingrijpen jonge aanwas en het verder afglijden door een jongere op de criminele ladder wordt voorkomen!

Preventie met Gezag is een lerende aanpak. Als programmateam gaan we de komende jaren kennis en ervaring opdoen. Dat doen we samen met een groot aantal partners in het zorg- en veiligheids-domein. Maar we maken ook onderdeel uit van een landelijk lerend netwerk PMG. Er is ruimte om op basis van nieuwe inzichten bijstellingen te doen en nieuwe interventies of ideeën toe te voegen. Jij volgt actief de landelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied en zorgt voor een breed lokaal, regionaal en landelijk netwerk.

Het plan van aanpak heeft ook inzichtelijk gemaakt dat we op Parkstad niveau intensiever moeten en willen gaan samenwerken. Jij bent de linking pin tussen het jeugdoverleg Parkstad en het programma Preventie met Gezag Heerlen-noord.

Jouw Team

Je werkt vanuit Team Beleid Maatschappij waar de clusters Jeugd, Maatschappelijke Dienstverlening en zorg, Inkomensondersteuning, Ouderenbeleid en Integrale Veiligheid samenkomen.

Dit team kent een grote diversiteit aan beleidsterreinen en is een samenvoeging van alle beleidsmedewerkers en –ondersteuners en contractmanagers. 50 hoogopgeleide en specialistische professionals binnen de beleidsterreinen WMO, jeugd(zorg), openbare orde en veiligheid, drugsbeleid, ouderenbeleid, integratiebeleid, inkomensondersteuning, schuldhulp verlening, armoedebeleid en volksgezondheid. Het team is verantwoordelijk voor (voornamelijk strategisch/tactisch) beleid en regievoering op genoemde terreinen en deels ook voor de uitvoering daarvan. Een aanvullende opgave van het team is het verder invulling geven aan de verbinding tussen zorg en veiligheid, samen met in- en externe partners. Verbinding naar andere teams en externe partijen is overigens ook binnen de overige beleidsterreinen een constante factor. Beleid kan niet zonder uitvoering en visa versa. Informatie-uitwisseling en een continue dialoog vormen de basis voor onze manier van werken. De functie wordt ondergebracht binnen het cluster beleid veiligheid. Inhoudelijk sta je onder aansturing van de programmamanager Preventie met Gezag.

Werken voor de gemeente Heerlen is bouwen aan het Heerlen van Morgen

Heerlen is een stad met lef. In Heerlen zijn we doorpakkers en maken we dingen waar die anderen niet voor mogelijk houden. We werken vastberaden en met overtuiging aan grote en boeiende opgaven die onze stad toekomstbestendig maken. Heerlen verlegt grenzen, verkent nieuwe horizonten en wij leren van, en bouwen trots voort op het verleden. En met die lessen uit het verleden pakken we door om beter verder te gaan naar morgen. In Heerlen borrelt het van de ideeën en initiatieven en pakken we uitdagingen aan. Als stad met zo’n 90.000 inwoners vervullen we de centrumfunctie voor de regio Parkstad Limburg. Alles wat we doen draagt bij aan één gezamenlijk doel: Heerlen een nog fijnere plek maken om te wonen, werken en leven!

Ook onze organisatie is volop in ontwikkeling. Samen met meer dan 1.000 collega’s werken we aan Heerlen van Morgen. Een organisatie met heldere doelen voor ogen: op basis van openheid en vertrouwen efficiënt samenwerken aan een toekomstbestendig Heerlen. Een manier van werken waarbij collegialiteit, creativiteit en curiositeit matchen met onze taken. Een organisatie waar de wensen, ideeën en gedachten van de inwoners en ondernemers centraal staan in ons handelen. Kies je voor Heerlen? Dan steken we samen de handen uit de mouwen en werken we aan een duurzame, leefbare stad én organisatie.

Wat krijg je daarvoor terug?

Bij de gemeente Heerlen bieden we jou een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de organisatie te ontwikkelen. Het betreft een structurele, fulltime functie. De eerste arbeidsovereenkomst zal voor bepaalde tijd zijn.

De functie is ingeschaald in de HR21 normfunctie Medewerker Ontwikkeling II in schaal 11 met een bruto maandsalaris van minimaal €4.020,- en maximaal €5.725,- (afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een fulltime dienstverband). Het is mogelijk om 40 uur te werken en 36 uur uitbetaald te krijgen. Daarmee bouw je wekelijks 4 uur extra vrije tijd (ADV) op.

Verder ontvang je een individueel keuze budget (IKB). Dit is 17.05% van jouw salaris. Daarnaast bieden wij mogelijkheden om opleidingen te volgen, flexibel te werken en hebben wij verschillende vitaliteitsregelingen, waaronder onze eigen sportstimuleringsregeling en een flexibel vitaliteitsbudget in de vorm van een digitale munt (Vitknip) die je in Heerlen op veel plekken kan inzetten om jouw

vitaliteit te vergroten. Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de cao gemeenten. Bekijk al onze arbeidsvoorwaarden op onze site.

Meebouwen aan het Heerlen van Morgen?

Ben je enthousiast geworden over deze functie? Stuur dan jouw cv en motivatie t.a.v. Peter Bindels, programmamanager Preventie met Gezag, onder vermelding van vacaturenummer 23163 naar e-mailadres: s.geurten@heerlen.nl. Je kunt solliciteren tot en met 8 december 2023.

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over de functie, neem dan contact op met Peter Bindels, Programmamanager Preventie met Gezag via e-mailadres: p.bindels@heerlen.nl.

Voor vragen over de procedure, de functie of de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Laura Bus (adviseur Personeel & Organisatie) via e-mailadres: l.bus@heerlen.nl.

Voor deze functie wordt intern én extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBeleid, Beveiliging, Gemeente, Zorg

Ben jij een ervaren, enthousiaste, gedreven en analytische nieuwe collega die zich binnen het Programma ‘Preventie met Gezag’ gaat richten op het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden
OnderdeelJeugd
OpleidingsniveauHBO
Werkurenfulltime
Sector(en)Onderwijs / wetenschap / cultuur
Publicatiedatum17-11-2023
Sluitingsdatum30-11-2023

Consulent Jeugd
2,0 fte en onbepaalde tijd

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Dit ga je doen

Als consulent Jeugd onderzoek je wat de jeugdige en/of de opvoeders nodig hebben bij opgroei- en/of opvoedingsvraagstukken. Bij het uitvoeren van je taak ga je uit van de benadering van positieve gezondheid waarbij je de focus legt op veerkracht en de eigen regie van de jeugdige en/of de opvoeders.

Je ondersteunt en adviseert de jeugdige en/of opvoeder(s) in het traject naar (intensievere) vormen van behandeling of begeleiding. Hierbij kan het ook gaan om zorg die ingezet wordt bij problemen die buiten de directe opvoedingsrelatie liggen en die op de opvoeding van invloed (kunnen) zijn. De samenwerking met de opvoeder(s) en jeugdige staat voorop waarbij je uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van de gezaghebbende/opvoeder(s) en jeugdige.

Je brengt de hulpverlening op gang, neemt stelling en voert de benodigde acties uit. Daar waar de veiligheid van de jeugdige in het geding is en geen overeenstemming (meer) is, wordt aan de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen en een advies uit te brengen aan de kinderrechter.

Je voert reguliere en intensieve procesregie bij de inzet van zorg en bent hierin kostenbewust. Je bent verantwoordelijk voor je eigen caseload en wordt inhoudelijk ondersteunt door de gedragswetenschappers.

Je maakt actief gebruik van samenwerking in de keten; zoals scholen, kinderopvang, voorliggend veld (als bijvoorbeeld Trajekt of de POH), andere collega’s binnen sociaal domein (bijvoorbeeld WMO en leerplicht). Op deze manier bouw en onderhoudt je ook je netwerk in de keten.

Jouw kennis & kwaliteiten

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur Pedagogiek, MWD, Social Work, SPH);
 • Je hebt een registratie SKJ;
 • Je hebt kennis van de uitgangspunten Jeugdzorgwet;
 • Je beschikt over specifieke kennis en werkervaring op het gebied van casemanagement, triage hulpverlening en crisissituaties;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 2 fte.

Het salaris wordt ingepast in schaal 9 (€3.167 - €4.537) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?

Reageer dan voor 1 december 2023 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Marjolein Nicolaes, teammanager Jeugd, 06 31 95 11 85  of e-mail marjolein.nicolaes@maastricht.nl.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

De eerste kennismaking vindt plaats in de ochtend van 7 december 2023.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieConsultancy, Gemeente, Zorg

Onderdeel Jeugd Opleidingsniveau HBO Werkuren fulltime Sector(en) Onderwijs / wetenschap / cultuur Publicatiedatum 17-11-2023 Sluitingsdatum 30-11-2023 Consulent Jeugd2,0 fte en onbepaalde tijd Werken...View more

WO
Heerlen, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden

Jouw passie om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van burgers in een gezonde en rechtvaardige samenleving. Helemaal thuis bij Zuyd.

Jij krijgt er energie van om samen met een team van docent-onderzoekers onderzoeks- en innovatieprojecten op het kennisgebied van Vaktherapie te initiëren en ontwikkelen.  Dat doe je in continue dialoog met interne en externe stakeholders zowel regionaal als nationaal, vertrekkend vanuit de vraag en behoefte van het werkveld. 

Daarom voel jij je thuis bij Zuyd

Je bent intrinsiek gemotiveerd om deel uit te maken van een academie binnen het domein Gezondheidszorg en Welzijn waarin samen met partners uit het werkveld wordt bijgedragen aan de kwaliteit van leven van burgers en het versterken van professioneel handelen in een gezonde en rechtvaardige samenleving. Jij haalt voldoening uit het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de doorontwikkeling van de Vaktherapie zowel binnen onze regio maar ook daarbuiten. 

Maak kennis met je team

Als Lector “Kennisontwikkeling Vaktherapie  (KenVaK)” word je onderdeel van het managementteam van de academie Vaktherapie, waarin onderwijs en onderzoek nauw zijn verweven. Samen met het MT draag je, door het ontwikkelen van duurzame onderzoekslijnen, zorg voor het ontwikkelen en actueel houden van onderwijs en onderzoek voor onze regio én onze studenten. Je levert hiermee een bijdrage aan het onderwijs van Zuyd Hogeschool en aan de verbinding tussen onderwijs, praktijk en onderzoek.

Daarnaast draag je in samenwerking met (docent)onderzoekers en eventuele promovendi, die je in hun traject begeleidt, zorg voor een strategische meerjarige visie van het lectoraat. Je doet dit o.a. door de vorming van een netwerk met (regionale) kennisinstellingen, overheden, bedrijven en overige instanties die relevant zijn voor het kennisdomein van het lectoraat. Doel hierbij is de doorontwikkeling van netwerken tot living labs.

Als lector geef je functioneel leiding aan de (docent)onderzoekers binnen het lectoraatsteam en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwaliteitscyclus van het lectoraat. Je organiseert dat lectoraatsleden onderwijs verzorgen binnen de opleiding en een bijdrage leveren aan de afstudeerfase,  bijvoorbeeld door het aanleveren van onderzoeksopdrachten. Je draagt, samen met het team van docent-onderzoekers zorg voor het werven van meerjarige onderzoeksubsidies op het domein van het lectoraat en werkt vanuit een duidelijke inhoudelijke en financiële ambitie. Hiermee lever je een bijdrage aan de duurzame doorontwikkeling van Vaktherapie op de lange termijn.

Met het praktijkgericht onderzoek van Zuyd dragen we bij aan het oplossen van problemen en vraagstukken van bedrijven, overheden en instellingen bij het aanpakken van de regionale uitdagingen. Daarom zet Zuyd vier breed erkende inhoudelijke thema’s centraal die aansluiten bij de belangrijkste transitieopgaven van de regio. Aan deze transitiethema’s werken we multidisciplinair samen. Dit is nodig om de complexiteit van de thema’s te kunnen oppakken. Als lector KenVaK neem je deel aan praktijkgericht onderzoek van het Zuyd-brede thema “Gezonde Samenleving”. Dit doe je in nauwe afstemming met collega’s van het kenniscentrum Gezonde en Rechtvaardige Samenleving van Zuyd Hogeschool waar je onderdeel van gaat uitmaken. Binnen dit kenniscentrum werken zeven lectoraten samen. Gezamenlijke ambitie is om als kenniscentrum bij te dragen aan de kwaliteit van leven van burgers in een gezonde en rechtvaardige samenleving, met bijzonder aandacht voor vitaliteit, participatie en relationaliteit. Samen met de leden van het kenniscentrum draag je bij aan strategieontwikkeling van Zuyd Hogeschool.

Waarom jij in het team past

Je bent gepromoveerd in de Vaktherapie, (klinische) psychologie of een aanpalend domein met ruime aantoonbare ervaring met toepassingsgericht onderzoek en onderwijs op het kennisdomein van het lectoraat en je hebt een relevant (inter)nationaal netwerk.

Je bent in staat om op basis van onderzoeksresultaten bij te dragen aan innovatie van onderwijs en de beroepspraktijk, met daaraan gekoppeld een verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Je hebt ervaring met het leiding geven aan onderzoeks-/ ontwikkelteams (zowel inhoudelijk als organisatorisch) en kunt in een team van lectoren bijdragen aan de visie op strategische, tactische en operationele vraagstukken. Je participeert in voor het vakgebied relevante netwerken en kan gemakkelijk nieuwe verbindingen maken voor de vertaling van vragen in de praktijk naar uitvoerbaar onderzoek. Uit jouw CV komt tot uiting dat je succesvol bent in het verwerven van financiering voor onderzoek en innovatie én beschikt over uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit publicaties in peer-reviewed tijdschriften.

Tenslotte niet onbelangrijk: jij staat met trots voor het vakgebied en de belangen van het werkveld waartoe wij opleiden.

Werken bij Zuyd en dan?

De functie van lector heeft een aanstellingsomvang van 0,6 fte met een aanstellingsduur tot uiterlijk 1-9-2030 in verband met de looptijd van het lectoraat. Verlenging is mogelijk, afhankelijk van de voortzetting van het lectoraat. Bij interne kandidaten wordt het huidige dienstverband gerespecteerd. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, doch maximaal schaal 15 cao-hbo € 8.445,29 bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Hierbij komen vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%), een ruim aantal vakantiedagen, professionalisering- en duurzame inzetbaarheidsuren en een compleet aanbod om vitaal en met plezier te kunnen werken. 

Meer informatie? Vragen? We zijn benieuwd!   

Voor je gaat solliciteren nog even overleggen? Geen probleem. Neem gerust contact op met: Rachelle van Haaften, directeur Gezondheidszorg en Welzijn, telefoon: 06-14781881 of e-mail: Rachelle.vanHaaften@zuyd.nl.   

Zijn jouw kwaliteiten thuis bij Zuyd? 

Reageer dan eenvoudig via de solliciteer-button op www.werkenbijzuyd.nl.  Of ken je iemand die deze vacature op het lijf is geschreven? Tip diegene dan. Alvast bedankt.  

Wacht niet te lang!  

We sluiten deze vacature op 1 december a.s. dus we zien jouw sollicitatie graag voor die datum tegemoet. Je kunt erop rekenen dat we uiterlijk 8 december een reactie geven.  

Gesprekken vinden plaats op maandagochtend 18 december 2023 op de locatie in Heerlen.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs, Onderzoek, Zorg

Jouw passie om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van burgers in een gezonde en rechtvaardige samenleving. Helemaal thuis bij Zuyd. Jij krijgt er energie van om samen met een team van docent-ond...View more

HBO
Heerlen, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden

Vind jij het leuk een bijdrage te leveren aan de huisvesting, begeleiding en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen? Als locatiemanager speel je een cruciale rol in het creëren van een veilige, gezonde en goede omgeving voor de mensen die in de opvang verblijven. Heb jij zin om binnen een team te werken aan de praktijk van de Gemeentelijke Opvang Oekraïne in Heerlen? Dan is de functie van locatiemanager misschien wel iets voor jou! Reageer voor 1 december 2023.

Wie ben jij?

 • Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt met voorkeur een sociale opleiding afgerond, echter is dit geen directe vereiste;
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep, in bijzonder vrouwen en kinderen;
 • Je beschikt over goede dosis “gezond verstand”, kunt omgaan met tegenstelde belangen en je steekt graag de handen uit de mouwen;
 • Je hebt het vermogen om draagvlak te creëren en te verbinden;
 • Je bent flexibel, staat sterk in je schoenen én kunt met de engelse taal uit de voeten;

Wat ga je doen?

Binnen het project Opvang Oekraïne ga je aan de slag als projectmedewerker met de functietitel “locatiemanager”:

Als locatiemanager zijn dit je hoofdtaken:

 • Je coördineert de dagelijkse activiteiten van bewoonsters daar waar nodig;
 • Je draagt zorg voor een goede communicatie met je collega’s;
 • Je bewaakt het in-, door- en uitstroomproces op de locatie;
 • Je werkt nauw samen met alle betrokken partijen (zoals gemeenten, zorgpartijen en taalscholen) en ben je hier ook het aanspreekpunt voor;
 • Je weet hoe je moet handelen bij calamiteiten;
 • Zodra er spanningen zijn op de locatie, spreek je de bewoners aan op hun gedrag;
 • Je zorgt voor naleving van huisregels;
 • Je houdt gezamenlijke voorraden bij en geeft tijdig aan wanneer er nieuwe voorraad besteld moet worden;
 • Je helpt bewoners bij dagelijkse vragen;
 • Je hebt een signaleringsfunctie daar waar het gaat om (psycho-sociale) problematiek;
 • Je draagt zorg voor administratieve handelingen;
 • Je hebt periodiek (ongeveer 7 keer per jaar) een telefonische bereikbaarheidsdienst;
 • Je beantwoordt vragen van Oekraiense vluchtelingen die bij particulieren in Heerlen verblijven.

Jouw Team

Je gaat werken in een klein, maar hecht team bestaande uit een projectleider, zeven locatiemanagers, een tolk, een Nederlands docente en een aantal vrijwilligers. Dagelijks heb je voornamelijk te maken met de projectleider, de collega- locatiemanagers, de tolk en de docente.

Werken voor de gemeente Heerlen is bouwen aan het Heerlen van Morgen

Heerlen is een stad met lef. In Heerlen zijn we doorpakkers en maken we dingen waar die anderen niet voor mogelijk houden. Werken voor Heerlen is werken aan het Heerlen van morgen.

Wat krijg je daarvoor terug?

Bij de gemeente Heerlen bieden we jou een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de organisatie te ontwikkelen. Wij bieden een interessante, tijdelijke functie vanaf 1 januari 2024 voor de duur van tenminste 18 maanden voor 36 tot 40 uur. Je zal via een payroll constructie aan de slag gaan.

De functie is ingeschaald in schaal 8 met een bruto maandsalaris van minimaal €2.878,- en maximaal €4.052,- (afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een fulltime dienstverband). Het is mogelijk om 40 uur te werken en 36 uur uitbetaald te krijgen. Daarmee bouw je wekelijks 4 uur extra vrije tijd (ADV) op.

Verder ontvang je een individueel keuze budget (IKB). Dit is 17.05% van jouw salaris.

Meebouwen aan het Heerlen van Morgen?

Ben je enthousiast geworden over deze functie? Stuur dan jouw cv en motivatie t.a.v. Jeroen Eijkenboom onder vermelding van vacaturenummer 23161 naar Fleur Spruit via e-mailadres: f.spruit@heerlen.nl. Je kunt solliciteren tot en met 30 november 2023. Gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 6 december en donderdag 7 december 2023.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Fleur Spruit, Projectleider, telefonisch via tel. 0455604336. Voor vragen over de procedure, tijdelijkheid van de functie of de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Laura Bus via e-mailadres: l.bus@heerlen.nl.

Voor deze functie wordt intern én extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Management, Zorg

Vind jij het leuk een bijdrage te leveren aan de huisvesting, begeleiding en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen? Als locatiemanager speel je een cruciale rol in het creëren van een ...View more

HBO
Heerlen, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 2 weken geleden

Praktijkondersteuner Somatiek bij Huisartsen OZL betekent dat je werkt binnen huisartsenpraktijken binnen de regio Oostelijk Zuid-Limburg. Vind je het leuk om ervaring op te doen binnen wisselende huisartsenpraktijken en jezelf verder te professionaliseren als praktijkondersteuner Somatiek? Kom dan vrijblijvend kennismaken! Samen kijken we welke manier van werken het beste bij jou past.

Wat bieden wij?

 • Je komt terecht in een team van zo’n 60 collega praktijkondersteuners verdeeld binnen de huisartsenpraktijken in de regio Oostelijk Zuid-Limburg;
 • We bieden jou een interessante en uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving waarin we open staan voor vernieuwende ideeën;  
 • Je professionele en persoonlijke ontwikkeling staat binnen onze organisatie hoog in het vaandel. We faciliteren opleidingen en cursussen om jou verder te laten groeien in je functie;
 • Deze functie is gewaardeerd in functiegroep 7 (min. € 3.331,- max € 4.380,-) volgens de Cao Huisartsenzorg. De functie-indeling is afhankelijk van de bagage die je meebrengt;
 • Vakantiegeld 8,00% en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Je ontvangt een reiskostenvergoeding en kunt gebruik maken van fiscale uitruilmogelijkheden;
 • Deelname aan het pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW);
 • Een interessante en uitdagende functie in een ambitieuze en op innovatie gerichte onderneming.

Wat ga je doen?

Als Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) ondersteun je de huisarts door het leveren van gedelegeerde medisch-inhoudelijke zorg, in het bijzonder aan patiënten met een chronische aandoening. Denk hierbij aan CVRM, Astma/COPD en Diabetes Mellitus. Wat ga je nog meer doen?

 • Uiteraard werk je patiëntgericht en ben je goed in staat om in te spelen op wat zij nodig hebben;
 • Je voert zelfstandige spreekuren, geeft voorlichting, verricht verpleegtechnische handelingen en doet huisbezoeken;
 • In de functie van Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-O) signaleer je, binnen de populatie van 75 + jaar, veranderingen en/of streef je naar behoud en herstel van functioneren;
 • Je stimuleert de zelfredzaamheid van de patiënt, waarbij kwaliteit van leven voorop staat;
 • Tot slot heb je ook een deel niet-patiëntgebonden taken. Denk aan het bijhouden van de registraties, het oproepen van patiënten en het deelnemen aan POH-S gerelateerde scholingen en/of werkoverleggen.

Wie zoeken wij?

We vinden het belangrijk dat je proactief bent en het leuk vindt om creatief mee te denken in nieuwe ideeën. Je bent een zelfstandige en pragmatische praktijkondersteuner Somatiek, maar vraagt ook om hulp waar nodig. Flexibele inzetbaarheid binnen huisartsenpraktijken is een belangrijke voorwaarde. Je kunt goed samenwerken in een multidisciplinair team en bent communicatief vaardig. Tot slot ben je in het bezit van een afgeronde afgeronde HBO-V opleiding met als uitstroomrichting POH-S of je hebt je post HBO diploma POH Somatiek/AGZ behaald.  

Nog even sparren? 

Voor meer informatie kun je terecht bij ketenzorg@hozl.nl. Eén van teamleiders Chronische zorg neemt dan contact met je op.  

Heb je interesse in deze functie? Leuk! We ontvangen jouw motivatiebrief en CV graag via onderstaand sollicitatieformulier. Schrijf je liever geen motivatiebrief? Dat vinden wij niet erg. Deel datgene dat je graag met ons wilt delen en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt NIET op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieZorg

Praktijkondersteuner Somatiek bij Huisartsen OZL betekent dat je werkt binnen huisartsenpraktijken binnen de regio Oostelijk Zuid-Limburg. Vind je het leuk om ervaring op te doen binnen wisselende hui...View more

HBO
limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 3 weken geleden

Een dag bij XONAR

Geen dag is het zelfde, en dat maakt mijn baan zo leuk en divers! Plezier, humor en een dosis energie is enorm belangrijk in mijn werk, maar dat krijg je dan ook dubbel en dwars terug!

Wij zoeken een collega! Lees snel verder voor de hele vacature.

Over FeniX

FeniX is een behandelgroep voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar (ten tijde van instroom), waarbij er sprake is van complexe trauma-gerelateerde klachten of een trauma-gerelateerde stoornis. Er wordt gewerkt volgens de methodiek Slapende honden van Arianne Struik. De kinderen en jongeren verblijven hier 24 uur per dag. Ze hebben schokkende gebeurtenissen meegemaakt waardoor de ontwikkeling problematisch verloopt. Dit kan te zien zijn in de sociale, emotionele, cognitieve, lichamelijke of gedragsmatige ontwikkeling bij de kinderen. Naast complexe trauma-gerelateerde klachten kunnen er nog andere problematieken zijn ontstaan, zoals angsten of gedragsproblemen. Deze staan echter niet op de voorgrond, maar zijn voortvloeiend uit de trauma-gerelateerde problematiek.

Bij FeniX wordt er gewerkt aan stabilisatie om te komen tot traumaverwerking, het verminderen van ernstige gedrags- en emotionele problemen en het leren van vaardigheden. Hiervoor maken we gebruik van de methodiek Slapende honden van Arianne Struik. Uitgangspunt is om het kind na een periode van intensieve behandeling weer thuis te plaatsen, dan wel een stabiele gezinsvervangende plek te bieden. Het gezin krijgt ook vanaf het begin begeleiding om de terugkeer van het kind in het gezin mogelijk te maken, gericht op het optimaliseren van de ouder-kind relatie. 

Hoe ziet een werkdag eruit?

Om 15:00 uur start ik mijn dienst met een koffietje. Samen met mijn collega, die om 13:00 uur gestart is, bespreek ik de overdracht: hoe is de ochtend verlopen en wat staat er op de planning? Als de kinderen vanuit school terugkomen, ontvangen we ze met wat lekkers en te drinken. We bespreken ieders planning door tot aan het avondeten. Sommigen gaan huiswerk maken, gamen, een spelletje doen of buiten spelen. Op zo’n moment kijk ik waar ik de kinderen kan ondersteunen en blijf ik op de achtergrond.

Om 17:00 uur start de collega die slaapdienst heeft. Ook hier vindt een korte overdracht plaats. Onze gastvrouw zorgt ervoor dat er om 17:30 uur eten klaarstaat. Het is belangrijk om samen als groep te eten, waarbij iedereen een vaste plek heeft. Na het eten maken we opnieuw een planning met de kinderen tot 19:30 uur. Daarna is het tijd om samen iets ontspannend te doen zoals een filmpje te kijken op de bank.

Hierna gaan de kinderen één voor één op hun eigen bedtijd naar boven, waar sommigen nog zin hebben in een kwartiertje spelen of verhaaltje voorgelezen krijgen door een van de groepsleiders. Voldaan kan ik mijn dienst om 21:30 uur afsluiten, zodra iedereen in bed ligt.

Jouw rol, jouw uitdaging

Samen met het team zorg jij voor een verantwoord leefklimaat. Daarnaast ben jij verantwoordelijkheid voor:

 • Het uitwerken en uitvoeren van hulpverleningsplannen met behulp van de stabilisatiemethodiek ;
 • Netwerken met scholen, Bureau Jeugdzorg en andere instanties;
 • Samen met het team overleggen en afstemmen over de dynamiek op de residentie en de (ontwikkeling van de) individuele jeugdige;
 • Uitvoering geven aan de pedagogische en methodische aanpak, zowel op de individuele jeugdige als op de groep;
 • Het bijhouden van de administratie en registratie hoort er ook bij (gelukkig hebben we hiervoor ondersteunende systemen).

Het team

Samen met een enthousiast, deskundig en ervaren team, dat bestaat uit 8 jeugdzorgwerkers, een ambulant hulpverlener en een gedragswetenschapper, zorg jij voor een trauma-georiënteerd pedagogisch klimaat op de groep. De groep heeft een maximale grootte van 7 kinderen. tussen de 4 en 12 jaar oud, met complexe traumaproblematiek. Deze problematiek manifesteert zich veelal in combinatie met andere problematiek (hechting, ADHD, angst- en stemmingsstoornissen). Er wordt gewerkt aan de doelen middels een stabilisatiemethodiek voor jongeren met complex trauma.

Wat verwachten we van elkaar?

Jij hebt:

 • Een afgeronde relevante opleiding op hbo-niveau;
 • SKJ-registratie;
 • Passie voor de jeugdhulpverlening;
 • Veel creativiteit en inventief vermogen om voor deze kinderen net de juiste ingang te kunnen vinden om tot rust en tot ontwikkeling te kunnen komen.

We hebben aandacht voor jouw werkgeluk, waarbij je naast fijne collega's en een prettige werksfeer, mag rekenen op ruime ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. 

Kom werken bij XONAR! De voordelen op een rijtje:

 • Goed salaris: schaal 8, cao jeugdzorg;
 • Onregelmatigheidstoeslagen in de avonden, nachten en weekenden;
 • Budget voor teamactiviteiten;
 • 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een goede pensioenregeling;
 • Tegemoetkoming in de zorgkosten;
 • Uitgebreid aanbod bedrijfsfitness en een fietsplan;
 • Veel ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.

Aanvullende informatie:

 • Het aantal contracturen ligt tussen 28-36 uur en is bespreekbaar, afhankelijk van jouw privé-situatie en behoeften;
 • In eerste instantie krijg je een contract voor één jaar, met intentie om dit na een jaar om te zetten naar vast;

Klinkt dit als jouw ideale functie? Wacht dan niet langer en solliciteer! We kijken ernaar uit om jou te verwelkomen als onze nieuwe collega bij XONAR. Aarzel je of heb je vragen? Bel dan onze recruiter Kitty op het nummer 0612580821.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieWelzijn, Zorg

Een dag bij XONAR Geen dag is het zelfde, en dat maakt mijn baan zo leuk en divers! Plezier, humor en een dosis energie is enorm belangrijk in mijn werk, maar dat krijg je dan ook dubbel en dwars teru...View more

Binnen de afdeling Gezondheid en Maatschappelijke Participatie (GMP) zijn wij op zoek naar Artsen Forensische Geneeskunde voor diverse dienstverbanden per week.

Over de GGD

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Onze medewerkers dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen. Als GGD’er sta je midden in de maatschappij en ben je er als het nodig is. Bij de GGD werken professionele, wendbare en vitale medewerkers.

Meer informatie over de GGD Zuid Limburg? Kijk dan eens verder op onze website of bekijk dit filmpje.

Over de afdeling

De afdeling Gezondheid en Maatschappelijke Participatie (GMP) helpt mensen in een kwetsbare positie om hun zelfredzaamheid te vergroten door belemmeringen op het gebied van gezondheid aan te pakken. Deze mensen hebben vaak problemen op meerdere gebieden en vinden het moeilijk om goed voor zichzelf te zorgen. Daardoor kunnen ze vaak ook niet goed meedoen in de samenleving. Samen met diverse andere partijen helpt de afdeling GMP deze mensen om (weer) de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid.

Binnen de unit Forensische geneeskunde staat het verlenen van geneeskundige diensten aan gemeenten, politie, justitie en KMAR bij de uitvoering van de wet Lijkbezorging en in het kader van opsporing en vervolging centraal.

Wat ga je doen? 

 • Lijkschouwing.
 • Verlenen van  arrestantenzorg in beoordelende en behandelende sfeer.
 • Geven van  fiat beoordeling insluiting.
 • Verlenen van  medische hulpverlening aan arrestanten in voorkomende gevallen.
 • Adviseren van  politie over inschakeling crisisdienst.
 • Leveren van  input en adviseren van  opdrachtgever/openbaar ministerie over het te volgen beleid/onderzoek.
 • Opstellen van  overlijdensverklaringen, zorgvuldigheidsverklaringen euthanasie en verklaringen van uitstel begraven op.
 • Verrichten van forensisch onderzoek en/of nemen van bloedmonsters / lichaamsmateriaal bij slachtoffers en verdachten van overtredingen en misdrijven.
 • Verwerken van de onderzoeksbevindingen in (letsel)rapportages voor politie en justitie.
 • Verzorgen, in opdracht van derden (waaronder politie en justitie), van  bij- en nascholing in de forensische geneeskunde.

Wie ben je?

 • Je hebt een WO opleiding geneeskunde, bij voorkeur de opleiding Maatschappij en Gezondheid.
 • Je bent BIG geregistreerd.
 • Aantoonbare klinische ervaring is een pré.
 • Je beschikt over de volgende competenties: klantgerichtheid, adviesvaardigheid, resultaatgerichtheid, overtuigingskracht,  oordeelsvorming, kwaliteitsgerichtheid,  flexibiliteit, leervermogen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Er bestaat  de mogelijkheid tot solliciteren wanneer je werkzaam wil zijn in deze functie als ANIOS. Mocht je de opleiding Forensische Geneeskunde willen volgen, draagt GGD Zuid Limburg zorg voor een functie als AIOS FG.

Wat bieden wij jou? 

De GGD Zuid Limburg heeft  een positief en stimulerend werkklimaat met volop kansen voor flexibele professionals die zich willen ontwikkelen. 

Voor de kandidaten die in aanmerking willen komen als ANIOS voor een avond-, weekend-, nachtdienst overeenkomst gelden de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Het salaris is gebaseerd op een uurloon van €75,11 bij een aanstelling als ANIOS; Wanneer je een afgeronde FG opleiding hebt, geldt een hoger uur loon;
 • Indien de werkelijke inzet meer uren per week  bedraagt, worden de extra uren per maand uitgekeerd;
 • Je ontvangt een beschik- en bereikbaarheidsvergoeding op basis van de regeling Forensische Geneeskunde;
 • Je ontvangt reiskosten van €0,29 per kilometer;
 • Verder ontvang je een Iphone en een notebook.

Voor de kandidaten met een afgeronde  FG Opleiding die in aanmerking willen komen voor een dagdienst overeenkomst gelden onderstaande arbeidsvoorwaarden:

 • De CAO SGO (regeling voor gemeenten)  is van toepassing op de arbeidsverhouding. Hierin staan de arbeidsvoorwaarden beschreven;
 • Bij de functie hoort een minimum salaris van €4.341,- bruto per maand (aanloopschaal 12 ) en een maximum salaris van €6.461,- bruto per maand (functieschaal 13). Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek zijnde 36 uur;
 • Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer een eindejaarsuitkering, het kopen en verkopen van verlof, flexibel werken en de mogelijkheid om thuis te werken, de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding en/of aanvullende cursussen en korting bij verschillende sportfaciliteiten; 
 • Verder ontvang je een iPhone en een laptop.

Het volgen van een opleiding Forensische Geneeskunde is een vereiste bij vaste aanstelling en hiertoe worden faciliteiten verstrekt.

Heb je interesse? 

Herken jij jezelf hierin en wil jij onderdeel zijn van een lerende organisatie die vrijheid en vertrouwen geeft én neem jij zelf verantwoordelijkheid voor een gezonde loopbaan? Dan is er sprake van een goede match en pas jij bij onze ruim 800 betrokken en bevlogen collega’s. Wij streven naar diversiteit in ons personeelsbestand.

Hoe je solliciteert dat is aan jou, maar wij willen in ieder geval wel een CV ontvangen. Solliciteren kun je via ons onderstaande button. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieZorg

Binnen de afdeling Gezondheid en Maatschappelijke Participatie (GMP) zijn wij op zoek naar Artsen Forensische Geneeskunde voor diverse dienstverbanden per week. Over de GGD De GGD Zuid Limburg bescher...View more

WO
Heerlen, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 1 maand geleden

Jeugdarts / Basisarts

Binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn wij op zoek naar meerdere jeugdartsen/basisartsen (fulltime/parttime minimaal 0,6 fte).

Over de GGD

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Onze medewerkers dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen. Als GGD’er sta je midden in de maatschappij en ben je er als het nodig is. Dit doen wij met professionele, wendbare en vitale medewerkers.

Meer informatie over de GGD Zuid Limburg? Kijk dan eens verder op onze website of bekijk ons filmpje.

Over de afdeling

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle 0-18 jarigen in de regio. Onze JGZ is voortdurend in beweging en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij. Wij werken nauw samen met andere organisaties die zich bezighouden met de zorg voor en de gezondheid van de jeugd. De JGZ biedt tevens preventieve zorg aan de bewoners 0 tot 18 jaar in de AZC’s en Noodopvang.

Wat ga je doen? 

 • Je draagt zorg voor een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in een veilige opvoedingscontext door middel van preventieve zorg.
 • Je verricht sociaal- medisch onderzoek in het kader van jeugdgezondheid gericht op risicogroepen en (risico)kinderen.
 • Je stelt sociaal- medische adviezen, verklaringen en handelingsplannen op en onderhoud  contacten met ouders, scholen en ketenpartners.
 • Je verzorgt de zorgcoördinatie, waaronder het verwijzen en volgen van met name risicojeugd en neemt deel in zorgnetwerken.
 • Je adviseert mondeling en schriftelijk vanuit sociaal medische deskundigheid over epidemiologische aspecten en jeugdgezondheidsbeleid.
 • Je adviseert mondeling en schriftelijk en geeft voorlichting aan individuen, ouders, scholen  en ketenpartners met betrekking tot jeugdgezondheid.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van en bent mede verantwoordelijk voor collectieve preventieprogramma's en participeert binnen deze projecten, zowel binnen de organisatie als in samenwerking met ketenpartners.
 • Je vertaalt de vergaarde resultaten op basis van uitgevoerde onderzoeken naar concrete beleidsvoorstellen.
 • Naast de reguliere werkzaamheden op het werkgebied gezondheidsonderzoek en sociaal-medische adviezen JGZ t.b.v. jeugd 0 tot 18 jaar, behoort inzet voor preventieve zorg JGZ in de AZC’s en de noodopvang tot de mogelijkheden.

Wie ben je?

 • Je bent academisch opgeleid en met voorkeur op het gebied van geneeskunde geschoold als jeugdarts of arts M&G. Big-geregistreerde basisartsen met een duidelijke affiniteit met jeugd, worden eveneens uitgenodigd om te solliciteren.
 • Je bent qua competenties aantoonbaar markt(omgeving) gericht en denkt creatief “out of the box”.
 • Je bent leergierig, wilt kennis delen en legt hiervoor actief de noodzakelijke contacten.
 • Je werkt actief mee aan de ontwikkeling van onze kennis organisatie.
 • Je bent sensitief voor de eigen organisatie en de organisaties waarvoor/waarmee je werkt.
 • Je bent analytisch ingesteld,  kunt zelfstandig werken, enthousiasmeert collega’s en bent een teamspeler.

Wat bieden wij jou? 

De GGD Zuid Limburg heeft een positief en stimulerend werkklimaat met volop kansen voor flexibele professionals die zich willen ontwikkelen. 

 • De CAO SGO (regeling voor gemeenten) is van toepassing op de arbeidsverhouding. Hierin staan de arbeidsvoorwaarden beschreven.
 • Bij de functie hoort een minimum salaris van €3526,- bruto per maand (aanloopschaal 11) en een maximum salaris van €5814,- bruto per maand (functieschaal 12). Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. De functieschaal is van toepassing zodra de profiel opleiding jeugdarts is afgerond. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek zijnde 36 uur.
 • Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer een eindejaarsuitkering, het kopen en verkopen van verlof, flexibel werken en de mogelijkheid om thuis te werken, de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding en/of aanvullende cursussen en korting bij verschillende sportfaciliteiten. 
 • Verder ontvang je een Iphone en een notebook.

Heb je interesse? 

Herken jij jezelf hierin en wil jij onderdeel zijn van een lerende organisatie die vrijheid en vertrouwen geeft én neem jij zelf verantwoordelijkheid voor een gezonde loopbaan? Dan is er sprake van een goede match en pas jij bij onze ruim 800 betrokken en bevlogen collega’s.

Hoe je solliciteert dat is aan jou, maar wij willen in ieder geval wel een CV ontvangen. Solliciteren kan via onderstaande button.

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieZorg

Jeugdarts / Basisarts Binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn wij op zoek naar meerdere jeugdartsen/basisartsen (fulltime/parttime minimaal 0,6 fte). Over de GGD De GGD Zuid Limburg bescher...View more

MBO
Heerlen, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 1 maand geleden

Voldoende uitdaging, een afwisselend takenpakket en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. En niet te vergeten een hecht en gezellig team, al zeggen we dat zelf. Dat is wat jou te wachten staat als triagist op de HuisartsenSpoedpost Oostelijk Zuid-Limburg. Ben jij doktersassistent of verpleegkundige en zijn deze waarden net zo belangrijk voor jou als voor ons? Dan kan het zomaar zo zijn dat dit de vacature is waar je naar op zoek bent!

Voor ons team zijn we op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde:

(Kandidaat) Triagisten
Voor 8 tot 23 uur per week

Wat bieden wij:

Een interessante en uitdagende functie binnen een ambitieuze en innovatieve organisatie. Wij bieden je betekenisvol werk waarin je een bijdrage levert aan toegankelijke en kwalitatieve spoedzorg binnen onze regio.

Wat we nog meer bieden?

 • Je gaat in eerste instantie aan de slag in een tijdelijk dienstverband, met de intentie dit na het behalen van een triagisten diploma om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • We vinden een goede start van jouw loopbaan binnen ons team belangrijk en bieden je daarom een uitgebreid inwerkingstraject;
 • Deze functie is gewaardeerd in functiegroep 5 wanneer je de opleiding triagist hebt afgerond (min. € 2.508,- max € 3.466,-) volgens de Cao Huisartsenzorg. Hierbij ontvang je een onregelmatigheidstoeslag van gemiddeld 40%;
 • Jouw werktijden zijn 3 maanden van tevoren bekend;
 • Vakantiegeld 8,00% en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Je ontvangt een reiskostenvergoeding en kunt gebruik maken van fiscale uitruilmogelijkheden;
 • Deelname aan het pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW);
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Uitgebreide informatie over de HuisartsenSpoedpost vind je hier of bekijk deze vlog voor een beeld van het werken bij de HAP.

Wat ga je doen:

In deze functie is afwisseling het sleutelwoord. Je beantwoordt uiteenlopende hulpvragen van patiënten met behulp van protocollen en de Nederlandse Triage Standaard. Je bent in staat de ernst en de urgentie van de hulpvraag te beoordelen (triage). Daarmee draag je zorg voor een veilige en efficiënte spoedzorg. Zo nodig verwijs je de hulpvragen naar de dienstdoende huisarts of heb je overleg met de huisarts. Achter de schermen bied je de huisarts ondersteuning door het uitvoeren van eenvoudige laboratoriumonderzoeken en het assisteren bij medisch technische handelingen.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste gediplomeerde doktersassistenten of verpleegkundigen. Ervaring in een huisartsenpraktijk of huisartsenpost is gewenst, maar niet noodzakelijk. Als je de opleiding tot triagist nog niet hebt afgerond bieden wij je deze mogelijkheid aan. Houdt hierbij rekening met een e-learning module en een landelijke kennistoets.

Het is belangrijk dat je zowel zelfstandig als in teamverband kunt werken en flexibel en sociaalvaardig bent. Hectische en spoedeisende situaties? Dankzij jouw rustige houding weet je rust op de HuisartsenSpoedpost te bewaren. Werken in avond-, nacht- en weekenddiensten en op feestdagen is voor jou geen probleem. Je bent bereid om een inwerk- en opleidingsprogramma van de HuisartsenSpoedpost te volgen. Tot slot: kennis van geautomatiseerde systemen op het gebied van patiëntenregistratie is een pré.

Nog even sparren?

Voor vragen of informatie kun je terecht bij een van de teamleiders, Loubna Abrak, Patricia Vincken of Vera Forster op 045-6317295 of via email teamleidershap@hozl.nl. Zij zijn van maandag tm donderdag het beste bereikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur.

Heb je interesse in deze functie? Leuk! Solliciteren kan via onderstaand formulier. Schrijf je liever geen motivatiebrief? Dat vinden wij niet erg. Deel datgene dat je graag met ons wilt delen en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt NIET op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieZorg

Voldoende uitdaging, een afwisselend takenpakket en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. En niet te vergeten een hecht en gezellig team, al zeggen we dat zelf. Dat is wat jou te wachten staat als tr...View more

HBO, LBO, MBO, VMBO, WO
limburg, Maastricht
Geplaatst 2 maanden geleden

Een overzicht van de vacatures in Maastricht van de leden van Baandomein

WO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 14 uur geleden
OnderdeelRIEC
OpleidingsniveauWO
Werkurenfulltime
Sector(en)Openbare orde en veiligheid
Publicatiedatum27-11-2023
Sluitingsdatum15-12-2023

Met ingang van 1 januari 2024

Euregionaal informatie en expertisecentrum op zoek naar een

Accountmanager Nederland-Duitsland (1 fte)

Het EURIEC ondersteunt de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak van ondermijning en/of georganiseerde criminaliteit. Hierbij richten we ons op België, Nederland en Duitsland. 

De aanpak van ondermijning krijgt steeds meer aandacht en beleidsprioriteit. Het gaat om stelselmatig gepleegde ernstige vormen van criminaliteit en illegale markten. Zoals de productie, handel en transport van onder andere drugs en wapens. Maar ook fenomenen als vastgoedfraude, witwassen, zorgcriminaliteit, mensenhandel- en smokkel. Ook andere vormen van fraude en organisatiecriminaliteit kunnen hieronder vallen of hangen hiermee samen. Uit onderzoek weten we dat deze vormen van criminaliteit worden gepleegd door in wisselende samenstelling opererende fluïde netwerken.
Het gemeenschappelijke kenmerk van deze fenomenen is het ondermijnende en potentieel ontwrichtende karakter ervan op de samenleving. Meer concreet wordt dit veroorzaakt door de verwevenheid van onder- en bovenwereld, corruptie, afscherming, gebruik van geweld en de innesteling in lokale gemeenschappen en maatschappelijke sectoren.
Uiteraard stopt deze ondermijning niet aan de grens en daarom wordt de internationale component met name met België en Duitsland vertegenwoordigd door het EURIEC.

Het EURIEC heeft zich in de afgelopen jaren gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden van uitwisseling van informatie over landsgrenzen heen ten behoeve van bestuurlijke aanpak van ondermijning. Daarbij is er ook aandacht geweest voor het creëren van bewustzijn over de rol die een bestuur speelt of kan spelen in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
Aan de hand van daadwerkelijke casussen heeft het EURIEC een beeld gekregen van de mogelijkheden tot bedoelde informatie-uitwisseling. Tijdens bijeenkomsten is de noodzaak van bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit uitgedragen. Deze activiteiten zullen de komende jaren worden voortgezet.

Het EURIEC staat in het teken van acties die bijdragen aan het verankeren van mogelijkheden tot internationale informatie-uitwisseling ten behoeve van bestuurlijke aanpak van ondermijning in wet- en regelgeving van de drie betrokken landen.

We zoeken daarom een energieke en enthousiaste collega die volgende taken op zich neemt, zoals het opbouwen onderhouden van een netwerk, het organiseren en begeleiden van expert-platformen en structurele overleggen. Daarnaast zit ook het verhogen van de awareness omtrent bestuurlijke aanpak van ondermijning en het aandragen van verbetervoorstellen voor beleid en wet- en regelgeving in je takenpakket. Bij voorkeur ben je ook in staat om ondersteuning in casuïstiek te bieden door juridische vragen te onderzoeken en te beantwoorden.

Wat wordt er van je verwacht?

 • Je bent een professional met academisch denk- en werkniveau, met een voor de functie relevante opleiding;
 • Je hebt affiniteit in het werken met juridische vraagstukken;
 • Je beheerst de Duitse taal of bent in staat om dit snel eigen te maken;
 • Je hebt kennis van het politieke en ambtelijke krachtenveld;
 • Je hebt een goed gevoel voor politieke knelpunten en mogelijkheden;
 • Je bent tactisch en strategisch in je opereren en creatief in het aandragen van beleidssuggesties;
 • Je hebt een sterk uitvoerend karakter en voert zelf de strategie uit.
 • Je bent analytisch en in staat met meerdere onderwerpen tegelijk bezig te zijn en deze te verbinden;
 • Je bent zelfstandig, kan zelfstandig opereren zonder het team uit het oog te verliezen;
 • Je bent praktisch en resultaatgericht, je kan verlies incasseren, je hebt geduld en je blijft optimistisch;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, je kan luisteren en je kan overtuigen;
 • Je hebt affiniteit met communicatie, je weet communicatie in te zetten om overeengekomen doelen te bereiken.

Welke kerncompetenties bezit je?

 • Integriteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Ondernemerschap

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij het EURIEC, dat organisatorisch onderdeel is van het RIEC Limburg te Maastricht, gehuisvest bij de provincie, Limburglaan 10 te Maastricht. Je zult echter vaak afspraken hebben langs de hele Nederlands-Duitse grens.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende baan in een boeiend team met een groot netwerk in een integere omgeving binnen een spannend taakveld;
 • Een detacheringcontract tot minimaal 31.12.2024 met mogelijkheid tot verlenging;
 • Een bruto maandsalaris van maximaal schaal 11 CAO gemeente (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring).

Openstelling vacature

De vacature van accountmanager EURIEC wordt opengesteld zowel bij de deelnemende convenantpartners van het RIEC Limburg en betrokken Belgische en Duitse organisaties, als ook bij niet deelnemende partijen in Nederland, België en Duitsland.

Kandidaten van de deelnemende convenantpartners en deelnemende partijen uit de drie betrokken landen hebben voorrang op kandidaten buiten die organisaties. De kosten voor detachering worden vergoed door het RIEC. Bij externe kandidaten geldt, vooralsnog, een maximale termijn van 3 jaar.

 Bij inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:

Insa Männel, accountmanager Duitsland bij het EURIEC
Email: ir.mannel@rieclimburg.nl
Telefoon: 06 46217724

Vera Huijgens, accountmanager Nederland bij het EURIEC
Email: v.huijgens@rieclimburg.nl
Telefoon: 06 31989839

Bij vragen over de procedure kun je contact opnemen met:
Brigit Dela Haije, manager bedrijfsvoering RIEC-Limburg
Email: bhj.delahaije@rieclimburg.nl
Telefoon: 06 15868902

De selectiegesprekken staan gepland op 21 december 2023.

Geïnteresseerd?

Solliciteer dan uiterlijk op 15 december 2023 via www.werkenvoorlimburg.nl Alleen via deze site kun je solliciteren naar deze functie.

Meer weten over het EURIEC? Kijk op www.EURIEC.eu Meer weten over het RIEC? Kijk op www.riec.nl

Das Euregionale Informations- und Expertisezentrum sucht zum 1. Januar 2024 eine/n

Accountmanager/in Niederlande-Deutschland (Vollzeit)

Das EURIEC unterstützt grenzüberschreitende verwaltungsrechtliche Ansätze zur Bekämpfung der Unterwanderung und/oder der organisierten Kriminalität. Dabei konzentrieren wir uns auf Belgien, die Niederlande und Deutschland.
Die Bekämpfung der Unterwanderung erhält zunehmend Aufmerksamkeit und politische Priorität. Dabei geht es um systematisch begangene schwere Formen der Kriminalität und illegale Märkte. Dazu gehören u. a. die Herstellung, der Handel und der Transport von Drogen und Waffen. Aber auch Phänomene wie Immobilienbetrug, Geldwäsche, Kriminalität im Gesundheitswesen, Menschenhandel und -schmuggel. Andere Formen des Betrugs und der Organisationskriminalität können ebenfalls dazugehören oder damit verbunden sein. Aus der Forschung wissen wir, dass diese Formen der Kriminalität von fluiden Netzwerken begangen werden, die in unterschiedlichen Zusammensetzungen operieren.
Diesen Phänomenen ist gemeinsam, dass sie die Gesellschaft unterwandern und potenziell zerstören. Konkret wird dies durch die Verflechtung von Unter- und Oberwelt, Korruption, Abschottung, Gewaltanwendung und ihre Verankerung in lokalen Gemeinschaften und sozialen Bereichen verursacht.
Natürlich macht diese Unterwanderung nicht an der Grenze halt, weshalb die internationale Komponente zwischen Belgien, Deutschland und den Niederlanden durch das EURIEC vertreten wird.

In den letzten Jahren hat sich das EURIEC darauf konzentriert, die Möglichkeiten des grenzüberschreitenden Informationsaustauschs für administrative Ansätze zur Bekämpfung der Unterwanderung zu erkunden. Dazu gehört auch die Sensibilisierung für die Rolle, die Behörden bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität spielen oder spielen können.

Anhand konkreter Fälle verschaffte sich das EURIEC einen Eindruck von den Möglichkeiten des angestrebten Informationsaustauschs. Bei Zusammenkünften wurde die Notwendigkeit eines administrativen Vorgehens gegen die organisierte Kriminalität vermittelt. Diese Aktivitäten werden auch in den kommenden Jahren fortgesetzt.

EURIEC widmet sich Maßnahmen, die zur Verankerung von Möglichkeiten des internationalen Informationsaustauschs in den Gesetzen und Vorschriften der drei beteiligten Länder zum Zweck der administrativen Bekämpfung der Unterwanderung beitragen.

Wir suchen daher eine/n tatkräftige/n und enthusiastische/n Mitarbeiter/in, der/die folgende Aufgaben übernimmt: Aufbau und Unterhaltung eines Netzwerks, Organisation und Betreuung von Expertenplattformen und strukturellen Konsultationen. Zu Ihren Aufgaben gehören auch die Sensibilisierung für den administrativen Ansatz zur Bekämpfung der Unterwanderung und die Unterbreitung von Verbesserungsvorschlägen für Politik und Gesetzgebung. Vorzugsweise sind Sie auch in der Lage, durch die Untersuchung und Beantwortung von niederländischen Rechtsfragen Unterstützung in der Kasuistik zu leisten.

Was wird von Ihnen erwartet?

 • Sie sind eine akademisch denkende und arbeitende Persönlichkeit mit einer für die Stelle relevanten Ausbildung;
 • Sie haben eine Affinität zur Arbeit mit rechtlichen Fragen;
 • Sie beherrschen die niederländische Sprache;
 • Sie verfügen über Kenntnisse des politischen und behördlichen Kräftefeldes;
 • Sie haben ein gutes Gespür für politische Engpässe und Chancen;
 • Sie gehen taktisch und strategisch vor und sind kreativ bei der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen;
 • Sie haben eine starke Führungspersönlichkeit und setzen selbst Strategien um.
 • Sie sind analytisch und in der Lage, mehrere Themen gleichzeitig zu bearbeiten und zu verknüpfen;
 • Sie sind unabhängig, können eigenständig agieren, ohne das Team aus den Augen zu verlieren;
 • Sie sind praktisch und ergebnisorientiert, können Verluste verkraften, sind geduldig und bleiben optimistisch;
 • Sie verfügen über gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, Sie können zuhören und überzeugen;
 • Sie haben eine Affinität zur Kommunikation, Sie wissen, wie man Kommunikation einsetzt, um vereinbarte Ziele zu erreichen.

Über welche Kernkompetenzen verfügen Sie?

 • Integrität
 • Zusammenarbeit
 • Kundenorientierung
 • Unternehmertum

Wo werden Sie arbeiten?

Sie arbeiten im EURIEC, das organisatorisch zum RIEC Limburg in Maastricht gehört und in der Provinz, Limburglaan 10 in Maastricht, untergebracht ist. Sie werden jedoch häufig Termine entlang der gesamten deutsch-niederländischen Grenze wahrnehmen.

Wir bieten Ihnen:

 • Eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem interessanten Team mit einem großen Netzwerk in einem integren Umfeld in einem spannenden Aufgabenbereich;
 • Einen Entsendungsvertrag bis mindestens 31.12.2024 mit der Möglichkeit der Verlängerung;
 • Ein Bruttomonatsgehalt von bis zu 11 CAO-Gemeinden (je nach Alter, Ausbildung und Erfahrung).

Ausschreibung der Stelle

Die Stelle des Accountmanagers/ der Accountmanagerin EURIEC ist sowohl für teilnehmende Bündnispartner des RIEC Limburg und beteiligte belgische und deutsche Organisationen als auch für nicht teilnehmende Parteien in den Niederlanden, Belgien und Deutschland offen.
Bewerber/innen von teilnehmenden Bündnispartnern und teilnehmenden Parteien aus den drei beteiligten Ländern haben Vorrang vor Bewerber/innen außerhalb dieser Organisationen. Die Entsendungskosten werden vom RIEC erstattet. Für externe Kandidat/innen gilt vorerst eine maximale Amtszeit von 3 Jahren.

Bei inhaltlichen Fragen können Sie Kontakt aufnehmen mit:

Insa Männel, Accountmanagerin Deutschland beim EURIEC
Email: ir.mannel@rieclimburg.nl
Telefon: +31 6 46217724

Vera Huijgens, Accountmanagerin Niederlande beim EURIEC
Email: v.huijgens@rieclimburg.nl
Telefon: +31 6 31989839

Bei Fragen über den Bewerbungsprozess können Sie Kontakt aufnehmen mit:
Brigit Dela Haije, Personalmanagerin RIEC-Limburg
Email: bhj.delahaije@rieclimburg.nl
Telefon: +31 6 15868902

Die Bewerbungsgespräche finden am 21. Dezember 2023 statt.

Interessiert?

Bewerben Sie sich dann spätestens bis zum 15. Dezember 2023 über www.werkenvoorlimburg.nl Nur über diese Seite können Sie sich auf diese Funktion bewerben.

Mehr wissen über das EURIEC? www.EURIEC.eu Mehr wissen über das RIEC? www.riec.nl

Vacature eigenschappen

Vacature categorieAdministratief, Financieel, Gemeente, Juridisch

Onderdeel RIEC Opleidingsniveau WO Werkuren fulltime Sector(en) Openbare orde en veiligheid Publicatiedatum 27-11-2023 Sluitingsdatum 15-12-2023 Met ingang van 1 januari 2024 Euregionaal informatie en...View more

MBO
Heerlen, limburg, Maastricht, Sittard-Geleen
Geplaatst 3 dagen geleden

VISTA college

VISTA college is dé opleider van het Zuiden met verschillende locaties in Zuid-Limburg. Onze opleidingen en cursussen bieden jongeren en volwassenen toekomstperspectief. We bereiden ze voor op een wereld die voortdurend in beweging is. Dat doen we door ondernemend en innovatief te zijn en samen te werken met het bedrijfsleven. Samen ontwikkelen we Limburgse krachten voor morgen.

Wij zijn voor de Servicedesk op zoek naar een medewerker Servicedesk (Uitvoerend medewerker B) voor 0,5 fte (20uur per week). Standplaats: Maastricht, Heerlen en Sittard. Het betreft hier een tijdelijke functie met spoedige indiensttreding voor de duur van één jaar.

Jouw rol als medewerker Servicedesk:

Je bent verantwoordelijk voor de werkzaamheden die verricht worden binnen het team Servicedesk. De medewerker Servicedesk draagt zorg voor de uitvoering van de Servicedesktaken die bij de 1ste lijn loketfunctie (receptie/balie) en het Callcenter van de organisatie uitgevoerd worden.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je draagt zorg voor receptiewerkzaamheden zowel fysiek, telefonisch als digitaal;
 • Aannemen en behandelen van (telefonische) meldingen, vragen, klachten en je staat de klant te woord en verzorgt de registratie;
 • Je draagt zorg voor de verwerking van o.a. registratie van bezoekers, presentie/absentie van studenten/medewerkers richting interne organisatie;
 • Het aannemen en verwerken van reservering(en) in de diverse systemen;
 • Draagt zorg voor algemene (onderwijs) informatie aan studenten, docenten en overige;
 • Het opstellen en doorvoeren van rapportages volgens vooraf opgestelde richtlijnen voor de interne en externen van de organisatie;
 • De uitgifte, inname en het beheer van bedrijfsmiddelen t.b.v. de klant, zoals pasjes en kantoorartikelen;
 • Het verzorgen van post- , distributie- en scantaken;
 • Onderhoudt en beheert de evenementenkalender en ondersteunt bij de uitvoering hiervan;
 • Het fungeren als eerste aanspreekpunt (noodtelefoon) bij calamiteiten (opstart BHV, oproep hulpdiensten);
 • Doet aanbevelingen aan de leidinggevende om veel voorkomende problemen op te lossen;
 • Onderhoudt contact met firma’s t.a.v. bestellingen c.q. leveringen;
 • Voert administratieve taken uit t.b.v. de organisatie.

Wat verwachten wij van jou?

 • Minimaal MBO niveau 3, bij voorkeur een facilitaire -of administratieve opleiding;
 • Aantoonbare relevante werkervaring;
 • BHV gecertificeerd is een pre;
 • Vaardigheid in het klantvriendelijk omgaan met medewerkers, studenten en bezoekers;
 • Geen probleem hebben met flexibele werktijden (ook avonduren).

Wat mag je van ons verwachten?

Bij VISTA college zien we wat jij voor leerlingen en collega’s mogelijk maakt. Wij zorgen voor een goede werksfeer en veel vrijheid. Zo bieden wij jou bijvoorbeeld de ruimte én het vertrouwen om je functie in te vullen op jouw manier. Je salaris bedraagt max € 3.079,00 bruto per maand bij een

fulltime dienstverband, afhankelijk van opleiding en ervaring, volgens de cao mbo, schaal 05. Ook bieden we ruime faciliteiten om je te ontwikkelen, een eindejaarsuitkering, 30 vakantiedagen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast?

Leuk dat je ons team wilt komen versterken! Je stuurt ons je sollicitatie door vóór 10 december 2023 het formulier in te vullen dat je bereikt via www.werkenbijvista.nl bij de betreffende vacature.

Wil je eerst meer informatie? Bel dan gerust even met Erik Ottenheijm via 06-51340920 of stuur een bericht naar e.ottenheijm@vistacollege.nl

Je hoort snel van ons!

Vacature eigenschappen

Vacature categorieAdministratief, secretarieel

VISTA college VISTA college is dé opleider van het Zuiden met verschillende locaties in Zuid-Limburg. Onze opleidingen en cursussen bieden jongeren en volwassenen toekomstperspectief. We bereid...View more

MBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 7 dagen geleden
OnderdeelTheater aan het Vrijthof
OpleidingsniveauMBO
Werkurenparttime
Sector(en)Onderwijs / wetenschap / cultuur
Publicatiedatum22-11-2023
Sluitingsdatum29-11-2023

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Theater aan het Vrijthof

Theater aan het Vrijthof is één van de grotere theaters in Nederland en is gevestigd in Maastricht. Theater aan het Vrijthof programmeert zo’n 500 theatervoorstellingen per jaar variërend van toneel, muziek, cabaret, musical, show, dans, jazz, opera, klassiek tot jeugd. Daarnaast organiseert en participeert het theater in diverse festivals zoals Musica Sacra, De Nederlandse Dansdagen e.a.

De UITbalie

De UITbalie is het ticketingburo van het Theater aan het Vrijthof. Hier wordt de kaartverkoop van alle activiteiten van het Theater aan het Vrijthof georganiseerd. Daarnaast verzorgt de UITbalie de ticketing van vele andere activiteiten in de stad Maastricht en haar directe omgeving.

Dit ga je doen

De medewerker UITbalie is hét visitekaartje van het theater richting de klant. Hospitality staat hierbij hoog in het vaandel. Een theaterbezoek is een totaalbeleving, hierbij speelt een onberispelijke dienstverlening richting de klant een belangrijke rol.

Als medewerker UITbalie:

 • Ga je aan de hand van de door programmering en marketing aangereikte tools, proactief de gewenste doelgroepen benaderen voor de ticket- en arrangementenverkoop;
 • Zorg je voor de ticketverkoop van voorstellingen, festivals en overige activiteiten van Theater aan het Vrijthof en van derden;
 • Zorg je voor relevante verkoopfeedback richting klanten en intern naar afdelingen binnen het theater;
 • Volg je de ontwikkelingen en acties van programmering en marketing/PR en denk je op een proactieve manier mee op welke manier de ticketverkoop daar zo goed mogelijk bij kan aansluiten en hoe de informatievoorziening binnen de UITbalie verbeterd kan worden;
 • Verricht je alle uitvoerende administratieve en financiële werkzaamheden die voortkomen uit de ticketverkoop;
 • Ben je verantwoordelijk voor het beheer van de bestaande CRM-database en denk je actief mee in opbouw van nieuwe netwerken en klanten;
 • Ben je op de hoogte van ontwikkelingen in de markt ter verbetering van de commerciële dienstverlening.

Jouw kennis & kwaliteiten

Om deze functie goed te kunnen vervullen beschik je over:

 • MBO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare affiniteit met cultuur in de breedste zin;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Bij voorkeur spreek je een derde taal;
 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring in een verkoopgerichte functie;
 • Bij voorkeur ervaring met het werken met digitale boekings- en kassasystemen.

Verder vragen wij van medewerkers:

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Goed kunnen werken in een team, maar ook zelfstandig en probleemoplossend;
 • Het durven nemen van initiatief;
 • Een commerciële instelling;
 • Accuratesse, inlevingsvermogen, enthousiasme, stressbestendigheid en betrokkenheid;
 • Flexibele inzetbaarheid tijdens kantooruren, in avonduren en weekends;
 • Enthousiasme om op verschillende locaties in de stad te werken

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van een jaarcontract (24 uur per week, flexibele werktijden). Het salaris wordt ingepast in schaal 6 (€ 2295,- – € 3323,-bruto per maand) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?

Reageer dan voor 04 december 2023 via de button en stuur je motivatie en cv. Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Gaby van Wegberg, teammanager UITbalie en Marketing en PR, 06 -25695121 of e-mail Gaby.van.Wegberg@theateraanhetvrijthof.nl.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten. Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

De eerste kennismaking vindt plaats op 11 december 2023.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieAdministratief, Gemeente, secretarieel

Onderdeel Theater aan het Vrijthof Opleidingsniveau MBO Werkuren parttime Sector(en) Onderwijs / wetenschap / cultuur Publicatiedatum 22-11-2023 Sluitingsdatum 29-11-2023 Werken voor Maastricht In Maa...View more

MBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden
OnderdeelStadsbeheer
OpleidingsniveauMBO
Werkurenfulltime
Sector(en)Buitendienst / Groenvoorziening
Publicatiedatum17-10-2023
Sluitingsdatum02-12-2023

Toezichthouder Verhardingen en infrastructurele elementen
1 fte - structureel

 Ben je vakkundig op het gebied van Verhardingen en infrastructurele elementen? Vind je het leuk om aannemers aan te sturen en toezicht te houden op door hen te verrichten kleinschalige onderhoudswerkzaamheden en tijdens/bij de afronding van werken deze te controleren op kwaliteit? Dan hebben we een mooie rol voor je beschikbaar binnen de gemeente Maastricht. Om precies te zijn, bij het team Regiebureau binnen de afdeling Stadsbeheer. Een dynamische omgeving waar strategie vertaald wordt naar de praktijk. In dit team hebben we plek voor een tweede Toezichthouder Verhardingen en infrastructurele elementen. Ben jij inhoudelijk sterk op het gebied van Verhardingen, asfalt en elementverhardingen, verkeersmeubilair en straatmeubilair? Heb je affiniteit met kabels en leidingen en gladheidsbestrijding? Ben jij goed in het beoordelen, het bepalen van prioritering en handel jij daadkrachtig op operationeel niveau? Dan hopen wij je binnenkort te ontmoeten.

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.
De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en daarmee voor jouw persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht je levensfase.  We zijn een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Stadsbeheer ‘van stadsuitvoering naar stadsbeheer’

Het organisatieonderdeel Stadsbeheer is volop in beweging en ontwikkeling. Met haar missie, visie en organisatiestructuur is Stadsbeheer dé beheerorganisatie van gemeente Maastricht. Zij werkt op een duurzame en innovatieve manier samen met inwoners, bedrijven en sociaal-maatschappelijke partners aan een schone, hele en technische veilige openbare ruimte. Denk hierbij aan producten als afval en schoon, openbaar groen & bomen, rioleringen & water, verhardingen, openbare verlichting en civiele kunstwerken. Wij zetten ons in om de openbare ruimte slimmer te beheren en onderhouden. Stadsbeheer ontwikkelt zich tot een eigentijdse overheidsorganisatie met een sterke sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het “ Regiebureau” is één van de vier teams binnen Stadsbeheer en is verantwoordelijk voor het vertalen van het strategisch beleid naar de uitvoering en is daarmee dé schakel tussen beleid en uitvoering. Binnen het Regiebureau worden beheervisies, leidraden, notities en beheerplannen opgesteld. Ook wordt binnen dit team uitvoering gegeven aan directievoering en toezicht op kleinschalige onderhoudswerkzaamheden. Binnen het Regiebureau bestaat het product verhardingen uit een drietal functies; beheerder (1 fte), directievoerder (3 fte) en toezichthouder (1 fte)

Dit ga je doen

Je controleert tijdens en bij de afronding van de werken op kwaliteit van de werkzaamheden en op de randvoorwaarden (denk aan veiligheid en opruimen). Je bent inhoudsdeskundig en je opereert op operationeel niveau.

 • Je beoordeelt het plan van aanpak, het veiligheidsplan, wegafzettingen en de ontwerpen binnen de raamovereenkomsten.
 • Je voert toezicht uit op uit te voeren werkzaamheden betreffende kleinschalige onderhoudswerkzaamheden o.a. bij asfalt, herstraatwerkzaamheden, verkeersmeubilair en straatmeubilair en toetst of de veiligheid, wet- en regelgeving en competenties personeel en vergunningen worden nageleefd.
 • Je draagt zorg voor een deugdelijke bestek administratie en stelt deelopdrachten op.
 • Je zorgt voor input voor het beheersysteem: in openbare ruimte signaleer je mutaties (zowel binnen als buiten de raamovereenkomsten om) en geeft deze door aan gegevensbeheer.
 • Je hebt contact met burgers over hun ingediende meldingen, je handelt deze meldingen administratief af en je stuurt de aannemer aan bij het oplossen van de meldingen.
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden aan kabels en leidingen door derden.
 • Je hebt een ondersteunende rol op het gebied van gladheidsbestrijding Dit in de vorm van deelname aan de stuurgroep gladheidbestrijding en het uitvoeren van hieruit voortkomende acties en zal je opgeleid worden tot gladheid coördinator te worden.

Dit breng jij mee

 • Een afgeronde opleiding op MBO- 4 niveau
 • Aantoonbare relevante werkervaring
 • Ruime kennis van CROW/RAW-systematiek en UAV 2012
 • Certificaat VCA+ of bereid te volgen
 • Je hebt ervaring met en kennis van relevante digitale systemen

Dit ben jij

 • Vakkundig en gericht op het leveren van kwaliteit
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en proactief
 • Je kunt goed communiceren en samenwerken
 • Je kunt goed plannen en organiseren

Dit bieden wij jou

 • De kans om samen met plezier te werken voor en in gemeente Maastricht.
 • Een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen.
 • Een interessante dynamische functie op basis van 1 fte (=36 uur p/w).
 • Het salaris wordt ingepast in schaal 8 (€ 2581 - € 3732) afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB). Hiermee kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens inrichten. Denk hierbij aan: verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In deze 17,05% is ook je vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen.
 • Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
 • Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?

Je bent van harte welkom om te solliciteren. Je kunt je sollicitatie vóór 2 december 2023 richten aan vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Eerst meer weten?

Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Georgette Pluymakers, teammanager Regiebureau Stadsbeheer via 06-50834213. Zij kan je alles over de functie en werken bij Stadsbeheer vertellen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Kwaliteit, Management, Milieu, Ruimtelijk, Technisch

Onderdeel Stadsbeheer Opleidingsniveau MBO Werkuren fulltime Sector(en) Buitendienst / Groenvoorziening Publicatiedatum 17-10-2023 Sluitingsdatum 02-12-2023 Toezichthouder Verhardingen en infrastructu...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden
OnderdeelJeugd
OpleidingsniveauHBO
Werkurenfulltime
Sector(en)Onderwijs / wetenschap / cultuur
Publicatiedatum17-11-2023
Sluitingsdatum30-11-2023

Consulent Jeugd
2,0 fte en onbepaalde tijd

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Dit ga je doen

Als consulent Jeugd onderzoek je wat de jeugdige en/of de opvoeders nodig hebben bij opgroei- en/of opvoedingsvraagstukken. Bij het uitvoeren van je taak ga je uit van de benadering van positieve gezondheid waarbij je de focus legt op veerkracht en de eigen regie van de jeugdige en/of de opvoeders.

Je ondersteunt en adviseert de jeugdige en/of opvoeder(s) in het traject naar (intensievere) vormen van behandeling of begeleiding. Hierbij kan het ook gaan om zorg die ingezet wordt bij problemen die buiten de directe opvoedingsrelatie liggen en die op de opvoeding van invloed (kunnen) zijn. De samenwerking met de opvoeder(s) en jeugdige staat voorop waarbij je uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van de gezaghebbende/opvoeder(s) en jeugdige.

Je brengt de hulpverlening op gang, neemt stelling en voert de benodigde acties uit. Daar waar de veiligheid van de jeugdige in het geding is en geen overeenstemming (meer) is, wordt aan de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen en een advies uit te brengen aan de kinderrechter.

Je voert reguliere en intensieve procesregie bij de inzet van zorg en bent hierin kostenbewust. Je bent verantwoordelijk voor je eigen caseload en wordt inhoudelijk ondersteunt door de gedragswetenschappers.

Je maakt actief gebruik van samenwerking in de keten; zoals scholen, kinderopvang, voorliggend veld (als bijvoorbeeld Trajekt of de POH), andere collega’s binnen sociaal domein (bijvoorbeeld WMO en leerplicht). Op deze manier bouw en onderhoudt je ook je netwerk in de keten.

Jouw kennis & kwaliteiten

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur Pedagogiek, MWD, Social Work, SPH);
 • Je hebt een registratie SKJ;
 • Je hebt kennis van de uitgangspunten Jeugdzorgwet;
 • Je beschikt over specifieke kennis en werkervaring op het gebied van casemanagement, triage hulpverlening en crisissituaties;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 2 fte.

Het salaris wordt ingepast in schaal 9 (€3.167 - €4.537) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?

Reageer dan voor 1 december 2023 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Marjolein Nicolaes, teammanager Jeugd, 06 31 95 11 85  of e-mail marjolein.nicolaes@maastricht.nl.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

De eerste kennismaking vindt plaats in de ochtend van 7 december 2023.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieConsultancy, Gemeente, Zorg

Onderdeel Jeugd Opleidingsniveau HBO Werkuren fulltime Sector(en) Onderwijs / wetenschap / cultuur Publicatiedatum 17-11-2023 Sluitingsdatum 30-11-2023 Consulent Jeugd2,0 fte en onbepaalde tijd Werken...View more

WO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 2 weken geleden

Your passion for finding new national and international students for the bachelor and master programmes of the Hotel Management School Maastricht.

The Hotel Management School Maastricht (HMSM) has ambitious growth goals for their Dutch and English bachelor and master programmes. Are you willing to take an active role in the development, implementation and execution of HMSM national and international recruitment strategy? You will contribute as a pro-active and hands-on person to the achievement of the institutional goals and will be responsible for managing, monitoring and evaluating many of the activities.

As a senior recruiter you also collaborate with Zuyd University of Applied Sciences.

Your job

Beside your role as a recruiter, you will have a coordinating role in the recruitment team, you work closely with the selection committee and the colleagues busy with marketing. Together with this small recruitment (around 6) team you develop the national and international recruitment strategy for the HMSM bachelor and master programmes. You manage (new) target areas, set up agent agreements and innovating off- and online marketing/ recruitment activities. You will also coordinate on- and offline recruitment publications. And off course you are monitoring performance against recruitment targets and provide relevant management information. As a senior recruiter you will carry out numerical analyses, produce written reports and use both objective and subjective data to provide insight into recruitment activities.

All your activities are based on financial management and budgeting for designated projects.

Together with the other recruiters and student ambassadors you act as an HMSM representative in relevant networks and activities like school visits, fairs and open days.

That’s why you feel at home at Hotel Management School Maastricht

One of the characteristics of Hotel Management School Maastricht is our strong community.

You will be included in this community and you soon feel at home in a dynamic and international academic environment.

To succeed in your job a bachelor’s or a masters’ degree in a relevant field and an excellent command of English (C1) and Dutch (NT2), both spoken and written will be very helpful. In our international community also additional languages (like French and German) are common. Maybe you already have experience in the field of (inter)national student recruitment? Or an understanding of international (secondary) education systems and scholarships? Knowledge of international marketing, including digital marketing and social media is also more than welcome.

Part of this job is also travelling in-/outside the Netherlands and working during evenings or weekends. Your appearance is representative and fits the hospitality industry.

Our offer

A warm welcome to Hotel Management School Maastricht which offers a challenging and innovative environment with great opportunities to explore.

A position between 0.8 - 1.0 FTE depending on your availability, in a salary scale awarded depending on your qualifications and experience maximum at level 9, with a maximum of € 4.582,91 gross per month when appointed full-time.

To this is added holiday allowance (8%) and a fixed year-end bonus (8.3%), a generous number of holidays, professionalization and employability hours and a complete offer to work vitally and with pleasure.

More information? Any questions? We are curious!

Please take a look at our website www.hotelschoolmaastricht.nl or Hotel Management School Maastricht - Zuyd Hogeschool - YouTube and https://www.instagram.com/hotelschoolmaastricht/

Want to discuss your application beforehand? No problem.

Feel free to contact Vera Dühring, Dean Relations and Commercial Affairs at Hotel Management School Maastricht vera.duehring@zuyd.nl or +31 (0)6 22 79 13 48.

Are your qualities at home at Hotel Management School Maastricht?

If so, please respond by entering your personal details (accompanied by a cover letter and CV) on the website www.werkenbijzuyd.nl. The deadline for applications is January 8 2023.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieCommunicatie, Human resources, Management, Marketing

Your passion for finding new national and international students for the bachelor and master programmes of the Hotel Management School Maastricht. The Hotel Management School Maastricht (HMSM) has amb...View more

limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 2 weken geleden

Are you a passionate expert in the hospitality industry and would you love to show our first year students how it’s done? Can you teach our students how to provide excellent service that will leave our guests with an unforgettable experience in the restaurant of our Teaching Hotel? Then we would love to welcome you in our team!

Within this position you gain the best of both worlds, working within the hospitality industry and coaching students in an educational environment in which you can convey your passion and skills. In our Teaching Hotel, the first year students of the Hotel Management School develop their practical skills on the work floor. We want our students to become the best version of themselves and shine like true hospitality stars on the work floor. And we would like you to be their inspiring example!

Who you are

You have the same passion for hospitality as we do and are able to convey this to our students. With an eye for recognizing individual talent, you can motivate students and stimulate own initiative and responsibility. In order to coach and instruct our students in an inspiring and clear manner, your communication skills are of top level. We need someone who has the ability and initiative to work on their own as well as be a good team player. Together with your colleagues, you cover the various shifts required for the service operations. Therefore, flexibility towards working hours in line with business demands (including events and weekends) is essential. For the administrative part of the position, proficient skills of Microsoft Office programmes and POS systems are required.

What will you do?

 • Responsible for the daily operations and standards in our restaurant and banqueting sections.
 • Conduct training-on-the job by motivating and coaching first year students who work in the hotel as part of their bachelor program.
 • Supervise trainees who work in the hotel, as well as evaluate their performance.
 • Grade the students, in consultation with your colleagues, at the end of their module and process the grades in our system.
 • Update digital tools of the education environment as required.
 • Coordinate work schedules in conjunction with the students and colleagues.
 • Together with your colleagues, share responsibility for all aspects related to cost and revenue control in the department.
 • Contribute to the departmental administrative tasks, in consultation with the other coaches of the F&B department.

What we have to offer

To be part of a team of an enthusiastic team of hospitality professionals who share their passion with our students. The Teaching Hotel offers a challenging and innovative working environment with learning opportunities. A position between  0.8 - 1.0 FTE depending on your availability for 1 year, in salary scale 7 -with a minimum of €  € 2,657.78 and a maximum of € € 3,631.83 gross per month based on fulltime. To this is added holiday allowance (8%) , a fixed year-end bonus (8.3%) and a generous number of holidays.

Teaching Hotel Chateau Bethlehem, who we are

Hotel Management School Maastricht (HMSM), part of Zuyd Hogeschool, is globally recognized as one of the best Hotel Management Schools. Teaching Hotel Château Bethlehem (THCB) is the practical learning ground for HMSM students and is an integral part of the educational program. This boutique hotel which is situated right beside the campus of the university in a historic castle, consists of 26 uniquely designed rooms, a bar, a restaurant and several meeting spaces. We are welcoming actual, external guests in an educational environment for overnight stays, business meetings and leisure events. Our guests have real expectations and are looking, for “the hotel experience”. This gives the position an extra dimension on top of regular operational and administrative responsibilities.

Would you first like to get to know us better?

For enquiries, please feel free to contact Mr Eelco Holwerda, General manager Teaching Hotel, via telephone number 043-3528247, or via e mail eelco.holwerda@zuyd.nl to make an appointment!

Would you like to apply?

Please respond by submitting your personal particulars (accompanied by a letter of application and CV) on the website www.werkenbijzuyd.nl. The deadline for applications is December 4, 2023.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieAdministratief, Horeca, Onderwijs

Are you a passionate expert in the hospitality industry and would you love to show our first year students how it’s done? Can you teach our students how to provide excellent service that will le...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 weken geleden

Maak jij, samen met ons, Maastricht klimaatneutraal? Het klimaatakkoord stelt ons de mooie uitdaging om de warmtetransitie in en de verduurzaming van Maastricht te realiseren in de komende jaren. Om dit te bereiken werken we samen met partners en bewoners aan initiatieven zoals warmtenetten, de verduurzaming van woningen en gebouwen, de uitrol van een zero-emissiezone stadslogistiek en elektrische laadinfra. Naast de ambities voor onze mooie stad hebben we ook stevige ambities in het verduurzamen van onze eigen organisatie. Om dit te realiseren zijn wij op zoek naar projectleiders, beleidsadviseurs en vakspecialisten. Wil jij het verschil maken en jouw steentje bijdragen aan een klimaatneutraal Maastricht? Kom jij werken in een jong en snelgroeiend programmateam? Lees dan verder!

Functieomschrijving

Als projectleider Maastricht Klimaatneutraal ben je verantwoordelijk voor het vertalen van beleid, bijvoorbeeld het nationaal isolatieprogramma en de transitievisie warmte, naar concrete maatregelen voor huishoudens en bedrijven in Maastricht. Je werkt nauw samen met stakeholders om dit te realiseren. Ook werk je samen met collega's van Sociaal om energie-armoede aan te pakken of andere doelgroepen in Maastricht te ondersteunen.
Je leidt wijk- en doelgroepgerichte projectteams en betrekt de gemeenschap via participatieprocessen om een verduurzamingsaanpak te ontwikkelen en uit te voeren. Het opstellen van beslisdocumenten en het bewaken van de projectvoortgang behoren ook tot jouw verantwoordelijkheden.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Uitwerken en uitvoeren van verduurzamingstrajecten voor specifieke doelgroepen en/of wijken, bijvoorbeeld wijkuitvoeringsplannen of dienstverlening via ons Klimaathuis.
 • Samenwerken met stakeholders om de energietransitie te realiseren.
 • Leiden van wijk- en doelgroepgerichte projectteams en betrekken van de gemeenschap via participatieprocessen om wijkuitvoeringsplannen te ontwikkelen en uit te voeren.
 • Opstellen van beslisdocumenten en bewaken van de projectvoortgang.
 • Sturen op de beheersfactoren: tijd, budget, informatie, kwaliteit en organisatie.

Profiel

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma en ervaring op het gebied van projectmanagement, bij voorkeur binnen een beleidsmatige en programmatische context, zoals bij een gemeente.
 • Je hebt affiniteit of kennis van de energie- en warmtetransitie.
 • Affiniteit met wijkgerichte projecten in Maastricht is een pre.
 • Ervaring met herstructureringsproblematiek en/of woningcorporaties is een pre.
 • Je bent in staat om effectief samen te werken met een breed scala aan interne en externe stakeholders.
 • Je bent creatief, communicatief en innovatief, met een sterke drive om resultaten te behalen en de energietransitie naar een hoger niveau te tillen.

Wij zoeken versterking voor in totaal 2 FTE. Onze voorkeur gaat uit naar twee fulltimers.
Zelfs als je niet volledig aan het profiel voldoet, maar wel enthousiast bent om een rol te spelen in de Maastrichtse warmtetransitie en ons kunt overtuigen van jouw toegevoegde waarde, nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Aanbod

Als Projectleider Maastricht Klimaatneutraal bieden wij jou een uitdagende functie binnen een dynamische werkomgeving. Het salaris wordt ingeschaald in schaal 11, afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Wil jij een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van Maastricht?

Reageer dan uiterlijk 11 december via de button en stuur je motivatie en cv. En reserveer alvast 18 december in je agenda. Dan houden we de eerste gesprekken. Eerst meer weten? Neem contact op met Luc Bartholomee, teammanager Wonen en Leefkwaliteit via +31 6 21 65 45 48.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Onze missie? Samen met plezier voor Maastricht. Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad met een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan jou om samen met ons die missie waar te maken. Een hands-on mentaliteit, betrokken, samenwerken, resultaatgericht, integer, vooruit willen en enthousiasme zijn daarbij onmisbare eigenschappen.

De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Wij kijken uit naar jouw sollicitatie en de mogelijkheid om samen te werken aan een duurzame toekomst in de gebouwde omgeving! 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBeleid, Gemeente, Management, Milieu

Maak jij, samen met ons, Maastricht klimaatneutraal? Het klimaatakkoord stelt ons de mooie uitdaging om de warmtetransitie in en de verduurzaming van Maastricht te realiseren in de komende jaren. Om d...View more

WO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 weken geleden
OnderdeelRuimte
OpleidingsniveauWO
Werkurenfulltime
Sector(en)Ruimtelijke ordening / milieu
Publicatiedatum30-10-2023
Sluitingsdatum04-12-2023

Projectleider Ruimte en Mobiliteit (1fte)

Heb jij passie voor het Ruimtelijk Domein of Mobiliteit en de daarbij behorende maatschappelijke uitdagingen? Wil jij sturing geven aan (beleids-)projecten gericht op besluitvorming en uitvoering in Maastricht met alle daarbij behorende uitdagingen? Wil je dit als verbinder oppakken in samenwerking met interne disciplines en in interactie met de buitenwereld? Dan hebben wij de perfecte functie voor jou als projectleider Ruimte en Mobiliteit bij onze afdeling Ruimte!

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1.700 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Dit ga je doen

Binnen de afdeling Ruimte houden onze teams zich bezig met essentiële maatschappelijke thema's, zoals de omgevingsvisie, het mobiliteitsbeleid, het woonbeleid, de energietransitie, en het klimaatbeleid. Deze verantwoordelijkheden brengen complexe (beleids-)projecten met zich mee die ingebed moeten worden in de fysieke omgeving. Als projectleider Ruimte en Mobiliteit is het jouw taak om ervoor te zorgen dat deze projecten zodanig uitgewerkt worden dat het bestuur hier een besluit over kan nemen en dat ze vertaald kunnen worden naar uitvoering buiten. Je stuurt een gevarieerd projectteam met verschillende disciplines aan, geeft het proces in- en extern vorm, bent het gezicht naar het bestuur en de buitenwereld en stuurt op mijlpalen en financiën.   

 • Projectleider van Ruimtelijke en/of Mobiliteits-brede opgaven voortvloeiend uit de Omgevingsvisie. Opgaven hebben nog geen duidelijke inkadering, kenmerken zich door tegenstrijdige belangen, hebben een hoog afbreukrisico en gaan over politiek gevoelige thema’s. Voorbeeld hiervan is het project
 • Projectleider is verantwoordelijk voor opstellen van plan van aanpak tot de bestuurlijke besluitvorming, inclusief het proces met in- en externe stakeholders, het creëren van in- en extern draagvlak en het sturen op tijd en geld.  Voorbeeld hiervan is de aanpak van de Kennedybrug
 • Omgevingsmanagement bij Mobiliteits-brede projecten die in de verkennende, beleidsvormende, ontwerpende en/of uitvoeringsfase verkeren. Deze projecten kunnen ook onder verantwoordelijkheid van hogere overheden vallen. Voorbeelden hiervan zijn: brug Itteren, brug Borgharen.
 • Aansturen van projecten of processen gericht op samenwerking met interne organisatieonderdelen of meerdere externe (professionele) partijen met als doel beleidsdoelstelling te koppelen aan uitvoering.
 • Voorbeelden van projecten die onder de verantwoordelijkheid van deze functie kunnen vallen zijn: ‘onderdelen van het proces Stad en Spoor’, Fietsstalling binnenstad-West, OV-studie binnenstad, Kennedybrug, brug Itteren, brug Borgharen, autoluw Wyck, aanpak schoolomgeving;

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau.
 • Ervaring met projectleiding en projectmatig werken bij voorkeur op het gebied van ruimtelijk beleid
 • Affiniteit met Mobiliteitsbeleid, Klimaatbeleid, Energietransitie
 • Affiniteit met participatieprocessen in stad, wijk en buurt
 • Zelfstandig kunnen opereren in een complexe bestuurlijke omgeving en een snel veranderende maatschappelijke context
 • Verbinding kunnen leggen en invulling geven aan langdurige samenwerking met partners in de samenleving (privaat en publiek)
 • Weten wat er in de stad en regio van Maastricht speelt

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte.
Het salaris wordt ingepast in schaal 12 (€ 4.781 - € 6.470) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?

Reageer dan uiterlijk 3 december via de button en stuur je motivatie en cv. En reserveer alvast 12 december in je agenda. Dan houden we de eerste gesprekken.

Eerst meer weten? Dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met Etienne Westbroek, teammanager Mobiliteit, tel. 06 2956 1437 of e-mail etienne.westbroek@maastricht.nl

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Management, Milieu, Ruimtelijk

Onderdeel Ruimte Opleidingsniveau WO Werkuren fulltime Sector(en) Ruimtelijke ordening / milieu Publicatiedatum 30-10-2023 Sluitingsdatum 04-12-2023 Projectleider Ruimte en Mobiliteit (1fte) Heb jij p...View more

MBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 weken geleden
OnderdeelStichting Personeels Beheer Sport
OpleidingsniveauMBO
Werkurenparttime
Sector(en)Sport / recreatie
Publicatiedatum06-11-2023
Sluitingsdatum30-12-2023

Wij zoeken jouw talent!

Maastricht Sport is de verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht. We zijn gevestigd in het Geusseltbad/Combinatiegebouw op het Geusseltpark. Maastricht Sport faciliteert, beheert, ondersteunt, exploiteert, organiseert en verbindt. Hiervoor staat dagelijks een team van ervaren en enthousiaste medewerkers klaar. Samen met een groot aantal intermediairs, binnen het onderwijswerkveld, de gezondheidszorg, welzijnsorganisatie en samen met commerciële partijen maken we sporten en bewegen in Maastricht mogelijk.

Maastricht Sport wil graag dat alle Maastrichtenaren sporten en bewegen, op hun eigen niveau en interessegebied. De rol van Maastricht Sport is die van regisseur, stimulator, uitvoerder en ondernemer. Zij biedt op een professionele, ondernemende en innovatieve manier kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen (w.o. het Geusseltbad, sporthallen, gymzalen, sportvelden en diverse openbare sport- en speelvoorzieningen) en sportdiensten aan voor burger, vereniging en bedrijf. Maastricht Sport levert aldus een substantiële positieve bijdrage aan de gezondheid van de Maastrichtse burger, aan de leefbaarheid van buurten en aan de vitaliteit van de stad.

Als zweminstructeur ben je het visitekaartje van het zwembad en sta je klanten te woord met raad en daad.

Dit ga je doen

Je geeft zwemlessen via de Easyswim methodiek. Deze lesmethode is afgestemd op de manier waarop kinderen leren en beleven. Lesgeven op de leukste en veiligste manier. Naast het geven van (privé-)zwemlessen ABC en aqualessen, houd je ook toezicht en voer je voorkomende lichte schoonmaakwerkzaamheden uit.

Dit breng jij mee

Je houdt van werken met kinderen en ligt graag in het water! Je hebt een spontane, open en vriendelijke omgang met kinderen, klanten en collega’s. Samen met je collega’s ben je flexibel ten aanzien van werkdagen, werkuren en locatie (hieronder vallen ook avond en weekenddiensten). Je hebt een geldig EHBO- of BHV-diploma en een reddend zwemmen diploma of je bent bereid dit snel te halen. Een passende opleiding zwemonderwijzen of CIOS-aantekening zwemmen of zwemonderwijzer met differentiatie of ALO. Ervaring in het geven van doelgroep lessen, zoals baby-/ peuterzwemmen en aquasporten is welkom. Je bent een gecertificeerd lesgever zwem abc.

Dit bieden wij jou!

Wij bieden een inspirerende professionele werkomgeving. Als zweminstructeur maak je onderdeel uit van het team Zwembadactiviteiten. Dit team bestaat uit zweminstructeurs, toezichthouders en schoonmakers. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 20 uur per week in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Het salaris wordt ingepast in salarisschaal 4 of 5 cf. CAO Zwembaden afhankelijk van opleiding en ervaring.  

Ben je enthousiast?

Reageer dan voor 31 december 2023 via de button en stuur je motivatie en cv. Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Dennis de Bie, per e-mail dennis.de.bie@maastricht.nl

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Sport

Onderdeel Stichting Personeels Beheer Sport Opleidingsniveau MBO Werkuren parttime Sector(en) Sport / recreatie Publicatiedatum 06-11-2023 Sluitingsdatum 30-12-2023 Wij zoeken jouw talent! Maastricht ...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 weken geleden
OnderdeelInformatievoorziening en automatisering
OpleidingsniveauHBO
Werkurenfulltime
Sector(en)Dienstverlening / facilitair
Publicatiedatum19-10-2023
Sluitingsdatum03-12-2023

Vakspecialist Informatiebeheer
structureel  

Werken aan een stevig fundament

Ben jij een gedreven specialist op gebied van informatiebeheer met een passie voor archivering en documentmanagement? Wil je een cruciale rol spelen in het waarborgen van een geordende en toegankelijke informatiehuishouding binnen de gemeente? Dan ben jij de professional die wij zoeken!

Dit ga je doen

Als vakspecialist informatiebeheer ben je verantwoordelijk voor een breed scala aan taken die essentieel zijn voor een optimaal georganiseerde informatiehuishouding binnen onze gemeente. Je werkt hierbij in nauwe samenwerking met je collega’s allround medewerkers van team documentair informatie management en maakt ook collega’s van andere afdelingen van de gemeente hiervan bewust. Je beheert documenten in diverse (documenten)databases en waarborgt de volledigheid en correctheid van onze informatie in lijn met wet- en regelgeving. Zo zorg je ervoor dat de informatie voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en toegankelijk is voor geautoriseerde gebruikers.
Daarnaast ben je vraagbaak voor complexe vraagstukken op het gebied van informatiebeheer en speel je een cruciale rol bij het onderhoud van ons kwaliteitssysteem voor archief- en informatiebeheer. Je houdt toezicht op het juiste gebruik van documentair informatiesystemen en voorziet de organisatie van waardevolle informatie over informatie- en recordmanagement.
Als optimalisator van archiefruimten werk je aan de realisatie van een naadloze koppeling met ons e-depot, en je draagt zorg voor de tijdige en correcte overbrenging en vernietiging van relevante stukken. Bovendien ben je verantwoordelijk voor het toetsen van bewaartermijnen, altijd in lijn met ons intern beleid.

Kennis

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een afgeronde HBO opleiding
 • Relevante ervaring in archief- en informatiebeheer
 • Basiskennis van procesanalyse, metadata modellering, archiefwet- en regelgeving, zaakgericht werken, DMS/RMA/E-depot en substitutie
 • Bekendheid met zaakgericht werken en digitaal archiveren in een zaaksysteem
 • Kennis van Djuma en Alice is een pluspunt

Kwaliteiten

 • Proactieve mindset met oog voor verbeteringen in informatiebeheer
 • Zelfstandigheid in het behalen van gestelde doelen en resultaten
 • Sterke communicatieve vaardigheden en aanpassingsvermogen aan diverse stakeholders

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Creëer een ideale werk-privé balans door thuiswerken af te wisselen met kantoordagen. Het salaris wordt ingepast in schaal 9 (€ 3167 - € 4537) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?

Reageer dan voor datum via de button en stuur je motivatie en cv. Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Cecile Hodzelmans, teammanager, 06-52086385 of e-mail cecile.hodzelmans@maastricht.nl De eerste kennismaking vindt plaats op vrijdag 8 december 2023.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieAdministratief, Facilitair, Gemeente, ICT, Juridisch

Onderdeel Informatievoorziening en automatisering Opleidingsniveau HBO Werkuren fulltime Sector(en) Dienstverlening / facilitair Publicatiedatum 19-10-2023 Sluitingsdatum 03-12-2023 Vakspecialist Info...View more

MBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 weken geleden
OnderdeelPublieke Dienstverlening
OpleidingsniveauMBO
Werkurenfulltime
Sector(en)Burger- / publiekszaken
Publicatiedatum01-11-2023
Sluitingsdatum07-12-2023

Medewerker GemeenteLoket

Wij zoeken fulltime en parttime collega’s (min. 24 uur per week!)

Zit klantvriendelijkheid in jouw DNA? Zorg jij voor een optimale dienstverlening voor de (toekomstige) burgers van Gemeente Maastricht? Dan zoeken wij jou!

Publieke Dienstverlening

Als medewerker bij Publieke Dienstverlening ben je het eerste aanspreekpunt voor burgers bij de gemeente – de overheid die het dichtste bij hen staat! Wij leveren jaarlijks tienduizenden producten (rijbewijzen, paspoorten, etc.), beantwoorden talloze vragen en helpen mensen bij dagelijkse én bijzondere aangelegenheden, van verhuizing tot huwelijk. Maatschappelijke ontwikkelingen en politieke keuzes hebben direct invloed op ons werk. De afgelopen jaren zetten we bijvoorbeeld sterk in op de ontwikkeling van online dienstverlening. Bij ons krijg je volop de kans om bij te dragen aan het verbeteren van onze diensten en jezelf te ontwikkelen.

Dit ga je doen

 • Je verwerkt aanvragen voor verschillende documenten, van rijbewijzen tot paspoorten.
 • Je informeert burgers over een deel van de dienstverlening en je informeert over de stand van zaken en over te volgen of lopende procedures;
 • Je informeert de interne klant/collega en je bent verantwoordelijk voor een adequate wisselwerking en afstemming tussen de frontoffice en de backoffice;
 • Je identificeert klanten en controleert documenten op echtheidskenmerken;
 • Je verwerkt aanvragen van reisdocumenten voor Nederlanders woonachtig in het buitenland;
 • Je beoordeelt alle brondocumenten (ook uit het buitenland) en beslist of er een aanvraag kan worden gedaan. Hierbij pas je de nationaliteitswetgeving toe;
 • Je beoordeelt het verhaal van de klant;
 • Je verstrekt juiste en tijdige informatie aan de klant;
 • Je helpt mee met de basisproducten van het GemeenteLoket, paspoortaanvragen, verhuizingen, uittreksels uit de BRP, informatievraagstukken beoordelen en verstrekken of weigeren enz.;
 • Je bent 1ste aanspreekpunt voor de klant aan de informatiebalie.

Dit breng jij mee

 • MBO+ werk- en denkniveau
 • Relevante werkervaring
 • Talenkennis; goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (B2 niveau)

Dit ben jij

 • Je bent flexibel;
 • Je bent communicatief vaardig: Je kan goed luisteren, doorvragen, een verhaal op waarde schatten;
 • Je bent accuraat;
 • Je bent gericht op samenwerken: samen met het team zorgdragen voor de uitvoering van de front en backoffice taken die bij de loketten horen;
 • Je bent klantgericht: uitzoeken wat de wens van de klant is en zien of dit binnen de wettelijke afspraken past. Je kan een klant ook een gefundeerde nee verkopen;
 • Je bent integer;
 • Je hebt een flinke dosis mensenkennis en inlevingsvermogen;
 • Je vindt het heel leuk om met en voor mensen te werken;
 • Je wilt graag studeren om je kennis op het vakgebied te ondersteunen.

Dit bieden wij jou!

Een boeiende baan op basis van minimaal 24 -36 uur. Het salaris wordt ingepast in schaal 6 of 7 (€ 2.295 - € 3.612) afhankelijk van uit te voeren taken, opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Wij zoeken fulltime en parttime collega’s (min. 24 uur per week!)

Solliciteren

Enthousiast? Reageer dan uiterlijk voor 08 december 2023 a.s. via de button. Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Anouk Stevens, Vakspecialist GemeenteLoket, tel. 06-27381717 of per mail via anouk.stevens@maastricht.nl

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Meerssen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen bevestigingsmail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, secretarieel

Onderdeel Publieke Dienstverlening Opleidingsniveau MBO Werkuren fulltime Sector(en) Burger- / publiekszaken Publicatiedatum 01-11-2023 Sluitingsdatum 07-12-2023 Medewerker GemeenteLoket Wij zoeken fu...View more

HBO, LBO, MBO, VMBO, WO
limburg, Maastricht
Geplaatst 2 maanden geleden

Een overzicht van de vacatures in Maastricht van de leden van Baandomein

[jobpost location=”maastricht”]

Vacature eigenschappen

Vacature categorieAdministratief, Beleid, Beveiliging, Business, Communicatie, Consultancy, Cultuur, Defensie, Design, Facilitair, Financieel, Gemeente, Horeca, Huishoudelijk medewerker, Human resources, ICT, Inkoop, Innovatie, Logistiek, Management, Marketing, Media, Milieu, Onderwijs, Onderzoek, Onroerend goed, Recruitment, Ruimtelijk, Sales, Sport, Statistiek, Strategie, Technisch, Welzijn, Zorg

Een overzicht van de vacatures in Maastricht van de leden van Baandomein

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 maanden geleden

Gemeente Maastricht is op zoek naar een beleidsadviseur bodem en ondergrond. Je krijgt de mogelijkheid om inhoudelijke bodem kennis te ontwikkelen, aangezien wij de opleiding intern en extern kunnen faciliteren. We vinden het belangrijker dat je over beleidsvelden heen kunt denken en samenwerken. Stapels papier en ellenlange teksten vervang jij moeiteloos door leesbare visuals, presentaties en notities. Je energieke en enthousiaste houding werkt uitnodigend en aanstekelijk. Thuiswerken? Dat kan! Neem zelf de regie over je optimale werk – privé balans.

Werken aan een duurzame stad

Ben jij intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een schone en gezonde leefomgeving in Maastricht? Zorg jij ervoor dat de bodem en ondergrond in Maastricht schoon en toekomstbestendig blijft? De bodem en ondergrond is een belangrijk fundament voor wonen, werken en recreëren. Denk ook aan de kwaliteit van het grondwater in relatie tot drinkwaterwinning en nieuwe ontwikkelingen zoals de energietransitie. Maastricht kent een gevarieerde bodemkwaliteit die verbonden is met de rijke historie van de stad. De uitdaging is om richting te geven hoe daar in de praktijk mee om te gaan ten dienste van de duurzame stedelijke ontwikkeling.

Hoe geef je invulling aan het gemeentelijk bodembeleid als onderdeel van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving? Als beleidsadviseur bodem en ondergrond staat die vraag voor jou centraal. Vanuit het beleidsveld chemische bodemkwaliteit geef je daar vorm en inhoud aan samen met collega’s van andere beleidsvelden en externe partijen. Als beleidsadviseur ben je onderdeel van een klein team bodem. Hier werk je met vier andere collega’s aan een schone en gezonde leefomgeving.

Concreet ben je bezig met:

 • Ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van de chemische bodemkwaliteit als onderdeel van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, ten dienste van de duurzame stedelijke ontwikkeling (boven- en ondergronds).
 • Samenwerken met interne disciplines en externe partijen bij de opstelling en uitvoering van het bodembeleid als onderdeel van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
 • Adviseren vanuit het beleidsveld bodem bij gebiedsontwikkeling, bouwplannen en vragen vanuit de samenleving en het bestuur.
 • Bewaken van de consistentie van beleidsmaatregelen voor (hergebruik van) bodem en het zo nodig aanpassen daarvan.
 • Volgen van nationale en provinciale ontwikkelingen op het gebied van bodem en het vertalen daarvan naar de lokale situatie in Maastricht.

Dit neem je mee:

 • Ervaring als beleidsmedewerker en affiniteit met het thema bodem.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau.
 • Kennis van de Omgevingswet en instrumenten (o.a. Omgevingsvisie en Omgevingsplan)

Aanbod

Een fulltime dienstverband (1 FTE). Het salaris wordt ingeschaald in schaal 11 (€ 4.020 - €5.725), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen.

Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.
Wil jij een belangrijke rol spelen in de duurzame ontwikkeling van Maastricht? Solliciteer dan snel!
Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Onze missie? Samen met plezier voor Maastricht. Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad met een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan jou om samen met ons die missie waar te maken. Een hands on mentaliteit, betrokken, samenwerken, resultaatgericht, integer, vooruit willen en enthousiasme zijn daarbij onmisbare eigenschappen.

De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.
Wij kijken uit naar jouw sollicitatie en de mogelijkheid om samen te werken aan een duurzame toekomst!

Ben je enthousiast?

Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met: Marcel van Dijk, teammanager Wonen en Leefkwaliteit tel. 06-21884100 of email marcel.van.dijk@maastricht.nl

Solliciteren?

Reageer via de button. Dan hoor je van ons en nodigen we je mogelijk uit voor een gesprek.

Medewerkers van gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen bevestigingsmail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Overheid

Gemeente Maastricht is op zoek naar een beleidsadviseur bodem en ondergrond. Je krijgt de mogelijkheid om inhoudelijke bodem kennis te ontwikkelen, aangezien wij de opleiding intern en extern kunnen f...View more

Vacature eigenschappen

Vacature categorieAdministratief, Beleid, Beveiliging, Business, Communicatie, Consultancy, Cultuur, Defensie, Design, Facilitair, Financieel, Gemeente, Horeca, Huishoudelijk medewerker, Human resources, ICT, Inkoop, Innovatie, Logistiek, Management, Marketing, Media, Milieu, Onderwijs, Onderzoek, Onroerend goed, Recruitment, Ruimtelijk, Sales, Sport, Statistiek, Strategie, Technisch, Welzijn, Zorg

Een overzicht van de vacatures in Maastricht van de leden van Baandomein

HBO
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, limburg, Voerendaal, Zuid Limburg
Geplaatst 2 maanden geleden

Koraal locatie Gastenhof zoekt voor Zuid-Limburg Ambulant Behandelaars. Je behandelt jongeren met een licht verstandelijke beperking én hun omgeving met gedragsproblemen in de thuissituatie. Vaak is er sprake van multiproblem gezinnen.  

Het betreft een functie voor minimaal 24 uur per week.


Over de functie

Als Ambulant Behandelaar kun je vanuit Gastenhof ingezet worden voor Intensieve Thuis Behandeling (ITB), Ambulante Spoedeisende Hulp (ASH) en GIK-J, waarbij het accent ligt op ITB. Als gezinsmedewerker weet jij het vertrouwen te winnen van deze gezinnen en biedt aan de hand van de daarbij horende methodiek het gezin de behandeling en ondersteuning die nodig is. Je werkt zelfstandig binnen de kaders van het behandelplan en de methodiek, onder supervisie van een gedragswetenschapper.

Je kunt als ambulant medewerker ook gekoppeld worden aan één van de jeugdgroepen om naast de opname te werken met het gezin en het kind in de thuissituatie, en zo korte lijnen te onderhouden met de groep waar het kind voor zijn behandeling is opgenomen. Je vormt samen met medewerkers en therapeuten van de groep een behandelteam rondom het kind en het gezin. Een combinatie daarvan met ITB/ASH/GIK-J is eveneens mogelijk.

Je maakt deel uit van een team van professionals. Zo is er altijd iemand om mee te overleggen, ook achteraf.

Er zijn tevens mogelijkheden om vanuit Koraal als Ambulant Behandelaar ingezet te worden binnen JenS. JenS is een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisaties. Vanaf 1 januari 2019 bieden wij preventieve en ambulante jeugdhulp in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Daarnaast werken wij samen met ruim 60 andere aanbieders. Deze organisaties werken allemaal onder de noemer JENS. Wij vullen elkaar aan en bundelen onze expertise in de ondersteuning, hulp en behandeling aan jeugdigen en hun gezinnen.


Wat bieden wij?

Een uitdagende en zelfstandige functie waarin je wordt uitgedaagd op kennis en ervaring en je veel verantwoordelijkheid krijgt. Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers vinden we belangrijk, er zijn dan ook diverse opleidingsmogelijkheden, o.a. ten behoeve van de SKJ registratie.

Bekijk via deze link enkele verhalen van onze medewerkers over hun drijfveren en hoe zij zich ontwikkeld hebben binnen onze organisatie.

 • Salaris: inschaling (indien aanvullende scholing IAG is gevolgd) conform CAO Gehandicaptenzorg in FWG 50: min €2.986 en en max €4.264 bruto/maand (op basis van 36 u/w). Wanneer de IAG scholing niet gevolgd is, geldt een inschaling in FWG 45.
 • Contracturen: je uren zijn flexibel. Je plant afspraken in overleg met het gezin. Houd er rekening mee dat je gebeld kunt worden als zich een crisissituatie voordoet. Hierover worden werkafspraken gemaakt binnen het team. Afhankelijk van de hulpvraag van de gezinnen dient er tevens in het weekend gewerkt te worden.
 • Contract: mogelijkheid voor een dienstverband voor onbepaalde tijd. Dit in onderling overleg en afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Goede arbeidsvoorwaarden: tijdelijk verhoogde reiskostenvergoeding van €0,45/km, collectieve zorgverzekering, goede pensioenregeling, vakantiegeld en eindejaarsuitkering (8,33%). Daarnaast bieden wij een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
 • Koraal Vitaal: op ons online platform voor medewerkers Koraal Vitaal vind je informatie over werkomstandigheden, balans werk&privé, vitaal&gezond en je loopbaan.


Wie zoeken wij?

Een enthousiaste, actieve en betrokken collega die stevig in de schoenen staat. Jij laat je niet zomaar uit het veld slaan en beschikt over een groot doorzettingsvermogen, maar bent tegelijkertijd ook sensitief. Je bent in staat om de de zorgvraag van gezinnen te vertalen in een zorgplan en weet vorm te geven aan de behandeling. Je houdt ervan te improviseren, neemt initiatief en komt zelfstandig tot oplossingen en beslissingen.

 • Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding Social Work of Pedagogiek. 
 • SKJ-registratie is een vereiste.
  Ben je in het bezit van een HBO opleiding, maar (nog) geen SKJ registratie, dan zullen we samen met jou onderzoeken hoe dat geregeld kan worden. Mocht je op basis van je kennis en ervaring (ondanks ontbrekende registratie) in aanmerking komen voor de aangeboden functie, dan maken we aanvullende afspraken over je inwerkprogramma, praktijkprogramma (aanvullende scholing) en supervisie. Afspraken die je op termijn kunnen ondersteunen bij registratie in het SKJ register. Je kunt dan ingezet worden als Junior Groepsleider in FWG 40.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de LVB+ doelgroep en met Intensieve Thuis Behandeling of als ambulant begeleider.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs en beschikt over eigen vervoer.
 • Je bent flexibel. Afhankelijk van de hulpvraag wordt van jou verwacht dat je bereid bent te werken op onregelmatige tijden.


Meer informatie

Heb je vragen over ITB, ASH of GIK-J? Of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met Thea Colaris (teamleider) via 06-23579537.


Reageren

Heb je interesse, dan ontvangen we graag je CV en motivatie door het sollicitatieformulier in te vullen.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieWelzijn, Zorg

Koraal locatie Gastenhof zoekt voor Zuid-Limburg Ambulant Behandelaars. Je behandelt jongeren met een licht verstandelijke beperking én hun omgeving met gedragsproblemen in de thuissituati...View more

MBO
Landgraaf, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 2 maanden geleden

Voor Op de Bies in Landgraaf zoeken we enthousiaste en betrokken collega’s voor de functie van Begeleider voor de doelgroep Ernstig Meervoudig Beperkten (EMB).

“Versta jij mijn hulpvraag als ik deze niet in woorden kan uitdrukken? Zorg jij voor een warme en veilige omgeving?" Omdat jij je goed kunt verplaatsen in de belevingswereld van de cliënt, je opmerkzaam én zorgzaam bent, is dit voor jou de ideale baan!

Het aantal uren is in overleg te bepalen, eventueel in combinatie met de Flex.


Zorgmodule EMB

Binnen de zorgmodule EMB wonen cliënten met een ernstig tot diep verstandelijk gehandicapt niveau en vaak ernstige motorische beperkingen. De bewoners zijn ambulant, semi-ambulant en niet ambulant. Ze kunnen vaak niet praten en begrijpen veel woorden niet. Ze communiceren via geluiden, houding, spierspanning en mimiek. Moeilijk verstaanbaar gedrag komt in beperkte mate voor.
De samenstelling van de woongroepen en dagbestedingslocaties is heel divers: kinderen en jongeren, volwassenen en senioren. Wat ze gemeen hebben is een intensieve zorgbehoefte vanwege hun veelal meervoudig (complexe) handicaps.
Binnen de zorgmodule EMB wonen zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 23 tot 71 jaar. Ook is er een woning specifiek voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar. Binnen deze woongroep ligt de nadruk op de ontwikkeling van het kind. De ondersteuning is gericht op de mogelijkheden van elk kind en heeft daardoor een meer individueel karakter.


Over de functie

De ervaring en beleving van de bewoners staan centraal. Daarom is het creëren van een gezellige sfeer, waarbij een duidelijke structuur en een rustig levenstempo in dagelijkse handelingen en gebeurtenissen van groot belang is. Als team samenwerken vanuit een relatie met de bewoner is belangrijk. Vanuit deze relatie krijgen bewoners de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op hun omgeving.

De groep bewoners waarmee we werken is heel divers. Elke bewoner is uniek en dat maakt het werk uitdagend. Je wilt bij iedere bewoner zo goed mogelijk aansluiten op diens wensen en behoeften. Voor de begeleider is het van belang dat hij de bewoners kan "lezen". Dat wil zeggen dat je let op kleine gedragingen, gelaatsuitdrukkingen en lichaamshouding van de bewoners. Ze hebben vaak een communicatieve beperking en laag taalbegrip. We werken dan ook met ‘verwijzers’ om een situatie zo duidelijk mogelijk te maken. Een voorbeeld is, net voordat we gaan eten krijgt de bewoner een slabber om, zodat diegene weet dat het eetmoment gaat starten.

Dagbesteding vindt deels op de woongroepen plaats en wordt deels bij andere disciplines aangeboden.


Vanuit de medewerker

“Het werken met deze doelgroep ervaar ik als heel waardevol. Een lach op het gezicht van de bewoner, daar doe je het voor. De bewoner is vaak geheel of gedeeltelijk afhankelijk van jou als begeleider. Het is hierbij belangrijk dat jij maatwerk kunt bieden. Persoonlijke interesse in de bewoner is hierbij onlosmakelijk. Bij het werk met deze doelgroep hoort ook het contact met verwanten. Doordat de gehele context van de bewoner wordt meegenomen, maakt het werk met deze doelgroep bijzonder.”

Collega Shirly vertelt over het werken bij EMB in dit regiojournaal artikel.


Wat bieden wij?

Een team met leuke en betrokken collega’s en een prettige werksfeer! Je komt in een fijne omgeving waar je jezelf mag zijn.
Je gaat werken met een bijzondere doelgroep die een complexe vraag in hun zorgbehoefte heeft. Dit vraagt van jou als begeleider “het klein kijken” en letten op kleine signalen wat voor deze bewoners zo belangrijk is. Dat is hun manier van zichzelf uiten en het geeft zo veel voldoening als je deze signalen kunt ondervangen en interpreteren.

Dat maakt het werken met deze doelgroep zo ongelofelijk mooi!

We bieden een leuke en afwisselende functie met de mogelijkheid om veel ervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen door middel van diverse cursussen en trainingen. Bekijk via deze link enkele verhalen van onze medewerkers over hun drijfveren en hoe zij zich ontwikkeld hebben binnen onze organisatie;

En verder…

 • Salaris: inschaling conform CAO Gehandicaptenzorg in FWG 35 of 40: min €2.258 en max €3.432 bruto/maand (op basis van 36 u/w).
 • Goede arbeidsvoorwaarden: ORT, reiskostenvergoeding woon-werk boven CAO, reiskostenvergoeding dienstreizen 0,45 cent per km., vakantiegeld, eindejaarsuitkering (8,33%), goede pensioenregeling en een collectieve zorgverzekering. We bieden daarnaast een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
 • Contract: voldoe je aan de criteria, dan start je direct met een contract voor onbepaalde tijd.
 • Contracturen: uren in overleg. Een combinatie in uren met andere werkplekken is in overleg ook mogelijk.
 • Koraal Vitaal: op ons online platform voor medewerkers Koraal Vitaal vind je informatie over werkomstandigheden, balans werk&privé, vitaal&gezond en je loopbaan.
 • Kennis: doelgroepgerichte scholing, deskundigheidsbevordering en een breed cursusaanbod.


Wie zoeken wij?

Enthousiaste en betrokken collega’s die samen met het team zorgen voor een warme en veilige omgeving, maar ook samen sparren over ‘welke signalen zie ik?’. Je bent bereid om veel uit jezelf te halen door rustig te observeren; je bent geduldig en optimistisch.

Je vindt het leuk om je passie te delen met anderen. Dit heeft een positief effect op de sfeer binnen het woonklimaat. Je bent een professional die open staat voor vernieuwingen binnen de zorg. Daarbij denk je graag mee, toon je initiatief en ben je vooral ook creatief. Je staat stevig in je schoenen, kunt prima zelfstandig werken, maar je werkt ook graag in teamverband.

Je hebt ervaring in de zorg en een relevante opleiding op MBO niveau 3 of 4. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking. Ervaring in een soortgelijke functie inclusief verzorging van cliënten is een pré.


Meer informatie

Interesse om met deze mooie doelgroep te werken? We kijken samen met een van de teamleiders welke woongroep het beste bij jou past. Wil je op meerdere woongroepen werken? Dan is de Flex module misschien iets voor jou!

Er is altijd een mogelijkheid kennis te komen maken met onze doelgroep en werkwijze. Je bent welkom voor een rondleiding of een dagje meedraaien. Zo kun je een goed beeld krijgen van je eventuele toekomstige werkplek.

Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met een van de teamleiders Roos Kosterman (06-22910332) of Natasja Kroes (06-22386946).


Reageren

Heb jij interesse in deze leuke en afwisselende baan? En wil je deel uitmaken van ons gezellige en enthousiaste team? Wij ontvangen graag je CV en motivatie via het sollicitatieformulier.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieWelzijn, Zorg

Voor Op de Bies in Landgraaf zoeken we enthousiaste en betrokken collega’s voor de functie van Begeleider voor de doelgroep Ernstig Meervoudig Beperkten (EMB). “Versta jij mijn hulpvraag a...View more

MBO
Landgraaf, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 3 maanden geleden

Voor onze woongroepen binnen de module Behandelen zoeken we enthousiaste en gedreven collega’s! Ligt jouw uitdaging in het lezen van onbegrepen gedrag en sta jij open voor nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg? Durf jij daarbij out-of-the-box te denken?

“De cliënt mag zijn wie hij is, en dat is goed zo!”

Over de functie

De module Behandelen bestaat uit verschillende woongroepen en dagbestedingslocaties. Hier wonen kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen en volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen, waarbij escalaties kunnen voorkomen. De woongroepen onderscheiden zich van een prikkel
arme, gestructureerde omgeving tot een woning met een pedagogisch en sociaal karakter, waar veelal samen activiteiten ondernomen worden.

In deze functie begeleid je jongvolwassenen en volwassenen. De accentverschillen binnen de woningen liggen in de individuele zorgvraag van de cliënt, maar ook in de mate van begeleiding en behandeling. Je begeleidt cliënten met gedragsproblemen, bij wonen en bij dagbesteding; je helpt hen mee in de dagdagelijkse taken.

Je creëert een voorspelbare, veilige leefomgeving binnen een huiselijke sfeer. Cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking hebben moeite de wereld om zich heen te begrijpen. Zij hebben de mensen uit hun omgeving hard nodig om de opgedane ervaringen te ordenen en zich veilig te voelen.

Tevens ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het behandelplan van de cliënten. Deze is erop gericht ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen en het in stand houden van vaardigheden om zo lang en zelfstandig mogelijk invulling te geven aan hun leven. Ook het voeren van eigen regie en zelf keuzes kunnen maken is belangrijk voor ze. De begeleidingsvorm wordt in een multifunctioneel team vastgesteld en waar nodig bijgesteld. Je werkt daarom intensief samen met directe collega's, de arts, gedragswetenschapper en teamleider.

Wat bieden wij?

Een fijn team met enthousiaste, deskundige en betrokken collega's die er graag voor je zijn. Je kunt op elkaar vertrouwen. Er heerst een prettige werksfeer! Je komt in een omgeving waar je jezelf mag zijn.

Iedere dag biedt weer nieuwe uitdagingen en kansen om op positieve wijze het verschil te maken voor onze bewoners. Samen met je collega's kijk je naar wat de cliënt (en zijn omgeving) nodig heeft op het gebied van wonen en dagbesteding. Waar de zorg voor anderen stopt, gaat Koraal net een stap verder. Iedereen hoort erbij en krijgt de best mogelijke zorg!

We bieden een leuke en afwisselende functie met de mogelijkheid om veel ervaring op te doen. Er zijn diverse cursussen en trainingen die je kunt volgen (Wet Zorg en Dwang, Weerbaarheid en Agressie, BHV, medicatiescholing, etc.) Daarnaast word je vanaf de start begeleid door een buddy die je wegwijs maakt en waar je altijd met vragen terecht kunt.

Persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk. Denk bijv. aan extra taken vanuit je rol als persoonlijk begeleider of het begeleiden van leerlingen, etc. Vind jij het juist prettig om op diverse woongroepen te werken? Ook dat kan! Vanuit de flexibele schil kun je ingezet worden op alle behandelgroepen.

En verder bieden we...

 • Salaris: inschaling conform CAO Gehandicaptenzorg in FWG 45: min €2.685 en max €3.749 bruto/maand (op basis van 36 u/w).
 • Goede arbeidsvoorwaarden: ORT, reiskostenvergoeding woon-werk boven CAO, reiskostenvergoeding dienstreizen 0,45 cent per km, vakantiegeld, eindejaarsuitkering (8,33%), goede pensioenregeling en een collectieve zorgverzekering. We bieden daarnaast een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
 • Contract: voldoe je aan de criteria, dan krijg je direct een contract voor onbepaalde tijd.
 • Contracturen: uren in overleg. Een combinatie in uren met andere werkplekken is ook in overleg mogelijk.
 • Koraal Vitaal: op ons online platform voor medewerkers Koraal Vitaal vind je informatie over werkomstandigheden, balans werk&privé, vitaal&gezond en je loopbaan.
 • Kennis: doelgroepgerichte scholing, deskundigheidsbevordering en een breed cursusaanbod.

Medewerkers aan het woord

“Als team ben je in staat om de cliënten stappen te laten zetten. Altijd denken vanuit wat er mogelijk is, zorgt ervoor dat mijn werk uitdagend blijft. Dan heb ik het over kleine stapjes die je samen met een cliënt kunt zetten.”

“Ik werk in een stabiel team. Alle collega’s hebben hun eigen kwaliteiten en samen vormen we een hechte eenheid. Dit is ook voor de cliënten erg fijn, want het geeft rust en duidelijkheid. Ze voelen zich veilig en staat ervoor open om nieuwe dingen te proberen.”

Bekijk via deze link enkele verhalen van onze medewerkers over hun drijfveren en hoe zij zich ontwikkeld hebben binnen onze organisatie.

Collega Silas vertelt over zijn werk binnen deze behandelgroep: Sem en Silas helpen elkaar vooruit.


Wie zoeken wij?

Enthousiaste en gedreven collega’s met een gezonde dosis humor die openstaan voor nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg! Je vindt het een uitdaging om deze toe te passen in de praktijk. Je durft out-of-the-box te denken en wil het liefst ‘het stukje proberen te ontrafelen’ als het gaat om gedrag wat minder goed te begrijpen is. Jij accepteert de cliënt om wie hij is. Hij mag zijn wie hij is en dat is goed zo!

Zowel zelfstandig als in teamverband kom jij goed tot je recht. Je durft kritisch naar jezelf te kijken en staat open voor feedback.

Je staat stevig in je schoenen, bent oplettend en durft op zoek te gaan naar de oorzaak van het getoond gedrag. Fysiek of verbaal gedrag schrikt jou niet zomaar af. Je stelt grenzen en reageert adequaat bij crisissituaties.

Daarnaast…

 • Ben jij in het bezit van minimaal een afgeronde, relevante opleiding op niveau 4 (bijv. MMZ of SPW) of niveau 5 (bijv. Social Work of Pedagogiek).
 • Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie. Je weet behandelplannen te interpreteren en toe te passen en hebt ervaring met het ontwikkelen en begeleiden van zowel individuele alsook groepsgerichte activiteiten.
 • Vanzelfsprekend heb je affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Kennis en/of ervaring met autisme is een pré.

Meer informatie

Interesse om met deze mooie doelgroep te werken? We kijken samen met een van de teamleiders welke woongroep het beste bij jou past. Wil je op meerdere woongroepen werken? Dan is de Flex module misschien iets voor jou!

Er is altijd een mogelijkheid kennis te komen maken met onze doelgroep en werkwijze. Je bent welkom voor een rondleiding of een dagje meedraaien. Zo kun je een goed beeld krijgen van je eventuele toekomstige werkplek.

Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op met een van de teamleiders via 045-5339900

Alvorens je bij ons in dienst treedt, zullen wij telefonisch en schriftelijk referenties inwinnen bij je huidige of een vorige werkgever en dien je een Verklaring omtrent Gedrag te overleggen.

Reageren

Heb jij interesse in deze leuke en boeiende baan? En wil je deel uitmaken van ons gezellige en enthousiaste team? Wij ontvangen graag je CV en motivatie via het sollicitatieformulier.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieWelzijn, Zorg

Voor onze woongroepen binnen de module Behandelen zoeken we enthousiaste en gedreven collega’s! Ligt jouw uitdaging in het lezen van onbegrepen gedrag en sta jij open voor nieuwe ontwikkelingen ...View more

MBO
Landgraaf, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 3 maanden geleden

Je wil graag aan het werk als begeleider, maar weet nog niet welke doelgroep bij je past. Je houdt van afwisseling in je werk en wil veel kennis en ervaring opdoen in diverse teams. Onze buitenwoningen in o.a. Kerkrade, Simpelveld, Hoensbroek en Waubach bieden jou die mogelijkheid.

Ben jij die enthousiaste, betrokken, geduldige en zelfstandige collega mét een gezonde dosis humor die onze teams komt versterken? Spreekt daarnaast het werken in de wijk jou aan?

Kom eens kennismaken met onze collega’s en bewoners!

Over de functie

De doelgroepen bij onze Zorgmodule Buiten zijn heel divers en variëren van cliënten met een licht verstandelijke beperking tot bewoners met een matige tot ernstig verstandelijke beperking. De leeftijd van cliënten lopen uiteen van 18 – 80 jaar oud, dus dit biedt jou de mogelijkheid om zowel jongeren als senioren te begeleiden.

Er zijn bewoners die grotendeels zelfstandig wonen. Begeleiden gebeurt hier zoveel mogelijk “met de handen op de rug”. Er zijn ook enkele bewoners die volledige verzorging nodig hebben.

Door je betrokken oprechte interesse begrijp jij wat er in het hoofd van de cliënt gebeurt en kun je hun wensen en behoeften duidelijk krijgen en vertalen naar de juiste ondersteuning voor elke individuele bewoner. “Wie ben jij en wat vraag je van me?” Eigen regie houden is voor deze cliënten erg belangrijk. Maar ook het opbouwen van een netwerk, waarbij jij kunt ondersteunen.

Door deze diversiteit aan cliënten kunnen de werkzaamheden per woon- en dagbestedingsgroep verschillen.

Bewoners gaan overdag naar school of bezoeken het gezamenlijke activiteitencentrum. Als begeleider werk je tevens binnen de dagbesteding die gekoppeld is aan de woning waar je die ochtend bent opgestart.


What's in it for you?

In onze gezellige, enthousiaste en gedreven teams vinden we het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. Collegialiteit, humor en een goede sfeer staan daarom hoog in het vaandel. Er is volop ruimte om jezelf te ontwikkelen. Vanuit onze passie zorgen wij niet alleen voor onze bewoners, maar hebben we ook aandacht voor elkaar. Jij mag jezelf zijn bij ons!

Iedere dag biedt weer nieuwe uitdagingen en kansen. Werken aan je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk uitgangspunt. Om je start goed te laten verlopen, wordt er een buddy aangewezen die je op weg helpt.

Afhankelijk van jouw wensen, competenties en flexibiliteit kijken we samen op welke groep(en) je ingeroosterd wordt. Je krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met diverse woongroepen om te kijken wat bij je past.

Daarnaast bieden wij:

 • Salaris: inschaling conform CAO Gehandicaptenzorg in FWG 35 of FWG 40: min €2.258 en max €3.432 bruto/maand (op basis van 36 u/w).
 • Goede arbeidsvoorwaarden: ORT, reiskostenvergoeding, vakantiegeld, reiskostenvergoeding woon-werk boven CAO, reiskostenvergoeding dienstreizen 0,45 cent per km, eindejaarsuitkering (8,33%), goede pensioenregeling en een collectieve zorgverzekering. We bieden daarnaast een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
 • Contract: voldoe je aan de criteria, dan start je direct met een dienstverband voor onbepaalde tijd. 
 • Contracturen: uren in overleg. Een combinatie in uren met andere werkplekken is ook in overleg mogelijk.
 • Koraal Vitaal: op ons online platform voor medewerkers Koraal Vitaal vind je informatie over werkomstandigheden, balans werk&privé, vitaal&gezond en je loopbaan.
 • Kennis: doelgroepgerichte scholing, deskundigheidsbevordering en een breed cursusaanbod.

Bekijk via deze link enkele verhalen van onze medewerkers over hun drijfveren en hoe zij zich ontwikkeld hebben binnen onze organisatie.

Wie zoeken wij?

Enthousiaste, betrokken en geduldige collega’s met passie voor hun werk en een gezonde dosis humor.

Door je positieve, open houding maak je gemakkelijk contact. Je kunt je goed inleven in de belevingswereld van de bewoners en weet rustig maar snel te schakelen tussen diverse (soms ook complexe) zorgvragen.

Je werkt veelal zelfstandig, maar durft om hulp te vragen en zoekt tegelijkertijd de samenwerking met andere collega’s, teams en buurtbewoners. Want werken in de wijk betekent rekening houden met anderen en begrip voor elkaar.

En verder…

 • Je bent in het bezit van een afgeronde relevante opleiding op niveau 4 (bijvoorbeeld MMZ of Verpleegkunde), of een HBO opleiding richting Pedagogiek of Social Work. Afhankelijk van de doelgroep waarmee je gaat werken. Indien je in het bezit bent van een niveau 3 diploma, ben je ook van harte welkom om te solliciteren. We kunnen dan aanvullende afspraken maken over eventuele bijscholing.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.

Meer informatie

Interesse om met deze mooie doelgroep te werken? We kijken samen met een van de teamleiders welke woongroep het beste bij jou past. Wil je op meerdere woongroepen werken? Dan is de Flex module misschien iets voor jou!

Er is altijd een mogelijkheid kennis te komen maken met onze doelgroep en werkwijze. Je bent welkom voor een rondleiding of een dagje meedraaien. Zo kun je een goed beeld krijgen van je eventuele toekomstige werkplek.

Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan gerust telefonisch contact op één van de teamleiders via 045-5339900.

Reageren

Interesse in deze afwisselende functie in een enthousiast en gedreven team met passie voor de zorg? Wij ontvangen graag je CV en motivatie, liefst zo snel mogelijk! Dat kan via het sollicitatieformulier.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieWelzijn, Zorg

Je wil graag aan het werk als begeleider, maar weet nog niet welke doelgroep bij je past. Je houdt van afwisseling in je werk en wil veel kennis en ervaring opdoen in diverse teams. Onze buitenwoninge...View more