Waar halen we de mensen vandaan die de energietransitie moeten realiseren?

Nieuws, Ondernemen in Limburg

In maart van dit jaar trad Baandomein toe tot de Stakeholder Board van het Europese Work Place Innovation Project BRIDGES 5.0 in Brussel. Nog geen half jaar later zijn ze wederom gevraagd om zitting te nemen in een internationaal project. Deze keer betreft het de grensoverschrijdende ArbeidsMarktVraag gedreven Energy Learning Community (AMV ELC). Dit project moet een antwoord zijn op het tekort aan vaklui die gespecialiseerd zijn in de energietransitie.

Bedreiging

Baandomein in Heerlen is een not-for-profit netwerk dat al meer dan een kwart eeuw werkgevers en werknemers op de Limburgse arbeidsmarkt verbindt, informeert en inspireert. Directeur Ilonka Sinkeldam neemt op 1 september zitting in AMV ELC. “We zijn wederom vereerd om gevraagd te worden voor een arbeidsmarktproject dat grensoverschrijdend opereert. AMV ELC is in mijn ogen ook hard nodig. Het belang van de energietransitie is vandaag de dag groter dan ooit. Niet alleen vanwege de klimaatverandering, maar ook in het streven naar meer onafhankelijkheid als het gaat om energievoorziening. We hebben door de oorlog in Oekraïne ervaren hoe groot de economische en maatschappelijke effecten zijn als import van fossiele energie niet meer vanzelfsprekend is.”

Duizenden tekorten

“Om de energietransitie mogelijk te maken zijn steeds meer geschoolde medewerkers met de juiste competenties nodig. Dit zijn met name technische beroepen waarin al jaren een grensoverschrijdende krapte heerst. Een tekort aan arbeidskrachten wordt op dit moment gezien als de grootste bedreiging voor het tijdig realiseren van de energietransitie. De uitdaging is om voldoende vakmensen met up-to-date kennis en vaardigheden in het veld te krijgen. De toestroom vanuit het onderwijs zal de komende jaren niet toereikend zijn om aan de vraag naar technisch personeel te voldoen. Voor de Nederlandse grensprovincies schat het Planbureau voor de Leefomgeving dat zo’n 20.000 extra fte’s nodig zullen zijn ten opzichte van 2018. In België ligt dat getal op 60.000 fte.”

Arbeidsfit

Het Europees programma Interreg Vlaanderen-Nederland investeert bijna 1,6 miljoen euro in AMV ELC. Samen werken aan energietransitie vereist een eigentijdse aanpak, learning on the job, 24/7 met proefopstellingen en coaching. Er is commitment nodig van bedrijven, kennisinstellingen en de politiek, en draagvlak bij beleidsmakers. Baandomein zal zich binnen het project richten op het maken van de verbinding tussen bedrijfsleven, overheden, arbeidsmarktdoelgroep en opleiders en de communicatie hiervoor oppakken. “Het is onze taak om inzichtelijk te maken wat we exact nodig hebben”, legt Sinkeldam uit. “Niet alleen het kwantitatieve aantal mensen dat nodig is, maar ook over welke kwalificaties ze moeten beschikken. En natuurlijk de match maken met beschikbare mensen op de structureel krappe arbeidsmarkt. Om-, bij- en herscholing maken hier onderdeel vanuit. Dat doen we samen met Schakel Sterk in Samenwerking Maastricht.” Voor Baandomein ligt er straks ook een taak om mensen die momenteel nog werkloos zijn, arbeidsfit te maken. Dit is dan de opmaat naar de uiteindelijke opleidingen die AMV ELC gaat opzetten en uitvoeren. “Toekomstbestendig maken van mensen voor de arbeidsmarkt van deze eeuw doen we al jarenlang met bijvoorbeeld onze reeks trainingen op het gebied van de 21ste eeuwse vaardigheden”, zegt Sinkeldam. “Die passen prima in dit project.”

Bron: Ondernemen in Limburghttps://www.limburger.nl/cnt/dmf20230828_94415856