Vastgoed Vacatures

Hieronder vind je de nieuwste Vastgoed Vacatures die de partners van Baandomein, open hebben staan.

Ga je ook solliciteren op één van de Vastgoed Vacatures?

HBO, WO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden

Programmamedewerker RES Zuid-Limburg – Zon-op-dak (28-36 uur)

In Nederland gaan we over op duurzame energie. Hoe we dit gaan doen, wordt opgepakt in 30 zogenaamde “RES-regio’s” in Nederland. Elke regio heeft een eigen Regionale Energiestrategie (RES) gemaakt. RES Zuid-Limburg is een van die regio’s. In de RES zijn afspraken gemaakt over de grootschalige opwek van zonne- en windenergie op land. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie Limburg, het Waterschap Limburg en netbeheerder Enexis werken in het kader van de RES Zuid-Limburg intensief samen om een bijdrage van 1,3 TWh te leveren. Dat bod van Zuid-Limburg is opgebouwd uit wind-op-land, grootschalig zon-op-dak en zon-op-land. Om aan het RES-bod voor zon-op-dak te voldoen moeten er naar schatting 1.5 miljoen zonnepanelen bij.

Wat ga je doen?

We hebben in de regio veel grote daken: op bedrijventerreinen, in stedelijke gebieden en op agrarische gebouwen. Het heeft de voorkeur om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te realiseren of bijvoorbeeld boven parkeerplaatsen om de ruimtelijke impact van de energietransitie te beperken. Om schaalgrootte te creëren is een uitvoeringsstrategie voor de regio ontwikkeld die een versnelling geeft aan het realiseren van zon op grote daken. Dit is ook vertaald naar een concreet programma waarin opgenomen is hoe in alle afzonderlijke gemeenten van de Westelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland hieraan gewerkt wordt en gaat worden. Ondanks concrete plannen wordt er ook een vraaggerichte houding van je gevraagd. Je helpt ook uit bij individuele vragen van een gemeente gericht op zon-op-dak.

Als Programmamedewerker Zon-op-dak maak je onderdeel uit van het team Economische en Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Sittard-Geleen, maar is je werkveld gericht op 9 Zuid-Limburgse gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. Je wordt daarmee onderdeel van het RES programmateam. Het doel is om in de 9 gemeenten in Zuid-Limburg de realisatie van grootschalig zon-op-dak te kunnen te stimuleren en hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem in de regio. Je werkt hierbij nauw samen met de gemeenten, provincie en externe partijen die relevant zijn voor de realisatie van de opgave. Waar kansen zich voordoen voert de Programmamedewerker zon-op-dak ook ambities uit op het gebied van opwek met multifunctioneel ruimtegebruik (bijv. boven parkeerplaatsen), zon-op-land en windenergie.

De functie betreft een combinatie van vormgeving, coördinatie en uitvoering in relatie tot grootschalige hernieuwbare opwek. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende werkzaamheden:

 • Inhoudelijk bijdragen aan het realiseren van programma’s;
 • Ontwikkelen van ontzorgingstrajecten voor gemeenten t.b.v. dakeigenaren;
 • Opstellen van stimuleringsaanpakken voor kansrijke doelgroepen;
 • Identificeren van knelpunten voor de realisatie van zon op dak;
 • Knelpunten (laten) oplossen of inzichtelijk maken wat er wél kan;
 • Opzetten samenwerkingsverbanden;
 • Uitvoeren pilots en leertrajecten;
 • Uitwerken van initiatieven, plannen en projectvoorstellen;
 • Vervullen van ondersteunende taken zoals procesbewaking;
 • Inhoudelijk voorbereiden van besprekingen;
 • Actief kennis delen en organiseren van bijeenkomsten

Wie ben je?

Je beschikt over de volgende combinatie van kennis/ervaring, competenties en persoonlijkheid:

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Een intrinsieke drive om de regio te verduurzamen;
 • Kennis en ervaring op het gebied van energietransitie, -systemen en grootschalige hernieuwbare opwek, bij voorkeur zon-PV;
 • Kennis van en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Sterke sociale en communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en discretie;
 • Een proactieve teamspeler die ook zelfstandig kan werken;
 • Een positief kritische houding.
 • Resultaatgerichtheid en een ‘hands-on’-mentaliteit

Wij bieden

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. En als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:

 • Een salaris van 3.558,=. (schaal 10) tot  € 5.997,=. bruto per maand (schaal 11).
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt.
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met het perspectief voor onbepaalde tijd na 1 jaar.

Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl

Team Economische en Duurzame Ontwikkeling

Het team Economische Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het bijdragen aan een duurzame stad en een toekomstbestendige economie die werkgelegenheid en arbeidskansen biedt voor iedereen in de gemeente Sittard-Geleen. Binnen het team zijn de beleidsportefeuilles chemie, industrie, bedrijventerreinen, vrijetijdseconomie, mkb-ondersteuning, winkelcentra, detailhandel, arbeidsmarkt/human capital, regionale economische samenwerking, de energie- en warmtetransitie, duurzaamheid, circulariteit en lobby & Public Affairs ondergebracht. Er werken ruim 30 medewerkers bij het team Economische en Duurzame Ontwikkeling.

Ben je enthousiast ?

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 28 augustus via onderstaande button en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Het selectiegesprek vindt plaats op 3 september in de ochtend.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rob Pingen, teammanager Economische en Duurzame Ontwikkeling, te bereiken via email: rob.pingen@Sittard-Geleen.nl. In verband met vakantie zal hij niet kunnen reageren in de weken 29, 30 en 31.

Voor vragen over de procedure kun je tot 5 augustus en vanaf 26 augustus a.s contact opnemen met HRM-adviseur Relinde Zits, tel. 06-50203319, e-mail: Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Milieu, Onroerend goed, Overheid, Technisch

Programmamedewerker RES Zuid-Limburg – Zon-op-dak (28-36 uur) In Nederland gaan we over op duurzame energie. Hoe we dit gaan doen, wordt opgepakt in 30 zogenaamde “RES-regio’s”...View more

HBO, WO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden

Voor het team Inrichting en Planning Openbare Ruimte zijn wij op zoek naar een:

Ontwerper Openbare Ruimte, aandachtsveld verkeer (36 uur per week)

Wil jij een bijdrage leveren aan een verkeersveilige inrichting van de openbare ruimte in onze gemeente? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou!

Wat wordt jouw uitdaging?

Als Ontwerper Openbare Ruimte bij de gemeente Sittard-Geleen ben je samen met andere ontwerpers verantwoordelijk voor de integrale planvorming en vormgeving van projecten in de  openbare ruimte. Het betreft vaak projecten rond de thema’s groen, water, riolering, wegen, verkeer, verlichting, straatmeubilair etc. De vraagstukken zijn van alle schaalniveaus en worden veelal in samenwerking met andere disciplines opgepakt.

Jij bent degene die met name de verkeerstechnische kwaliteit van het ontwerp borgt en vorm geeft. Je stuurt op een integraal ontwerp waarin alle disciplines zijn meegenomen. Binnen het team werk je natuurlijk samen met de andere ontwerpers, maar ook met andere adviseurs, verkeerskundigen, projectleiders, opdrachtgevers en wijkcoördinatoren.

Vaak zit je als ontwerper in de regierol. Dat betekent dat derden de plannen maken maar dat jij de randvoorwaarden in samenspraak met anderen opstelt en de plannen daarop toetst. Je moet natuurlijk ook in staat zijn zelf een (verkeerskundig) ontwerp te maken. Naast ontwerpen wordt ook regelmatig advies gevraagd voor verkeerskundige vraagstukken, bijvoorbeeld voortkomend uit een vergunningstraject of bij een gebiedsontwikkeling. Daarnaast ben jij ambassadeur en aanspreekpunt voor inclusie in de openbare ruimte.

De gemeente hecht veel belang aan de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en partners bij de totstandkoming van een ontwerp. Je bent dan ook in staat om in dialoog tot een ontwerp te komen. Naast de inhoudelijke deskundigheid zijn goede communicatieve vaardigheden dus van belang in deze functie.

Tuinman van Sittard-Geleen

In Sittard-Geleen werken we volgens het concept ‘Tuinman’. De Tuinman vertegenwoordigt zo’n beetje alles wat we doen op het gebied van het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Nog meer staat de Tuinman symbool voor de veranderende rol van de overheid in de samenleving. Je kunt de Tuinman dan ook beter typeren als een gedachtegoed. Het gedachtegoed: dat alles wat we doen, we voor onze inwoners doen!

Wat breng je mee?

 • Je bent een positief ingesteld persoon, die denkt in mogelijkheden en oplossingen.
 • Je bent een omgevingsbewuste teamspeler;
 • Je bent klantgericht en proactief’;
 • Je bent analytisch en daadkrachtig;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bent meedenkend, oplossings- en resultaatgericht;
 • Je staat sterk in je schoenen en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;

Wat wij vragen:

 • Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau met een afgeronde verkeerskundige opleiding of vergelijkbare studierichting;
 • Je hebt het liefst ervaring maar zeker affiniteit met inrichting van de openbare ruimte en ontwerpprocessen, technische – en creatieve ontwerpvaardigheden.

Team Inrichting en Planning Openbare Ruimte (IPOR)

Het team IPOR is de eigenaar en ontwerper van de openbare ruimte en heeft verantwoordelijkheid in de instandhouding en verbetering van die openbare ruimte. De uitvoeringstaken daarvoor zijn dagelijks beheer, groot onderhoud en vervangingen. Voor de uitvoering van deze taken heeft het team de opdrachtgeversrol en voert het de regie op die opdrachten. De opdrachten worden uitgevoerd door het team Wijkbeheer, het team Projecten en/of externe partijen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte en dragen zo bij aan de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de stad en de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Uitgangspunt bij alles wat we doen is het gedachtegoed van de Tuinman!

Maar het team kijkt ook al verder dan het hier en nu. Naar ontwikkelingen en opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, smart city, en de betekenis voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte van morgen. Het team zoekt verder de verbinding en verbreding met ander domeinen en partijen op zoek naar synergie en slimme allianties. Het team telt ca. 35 professionals, waaronder ontwerpers, wijkcoördinatoren, beleidsadviseurs en ondersteuners.

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 1.250 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.

Wat bieden wij?

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. En als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Dit is een fulltime functie voor 36 uur per week. Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:

 • Een salaris tussen € 3.558,=.(aanloopschaal 10) en € 5.997,=. bruto per maand (functieschaal 11).
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt.
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • De mogelijkheid tot het inrichten van een thuiswerkplek.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met het perspectief voor onbepaalde tijd na 1 jaar.

Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl

Contact

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 12 augustus as. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

De eerste ronde van sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op 19 augustus as.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ilja Kengen - Moonen, teammanager Inrichting en Planning Openbare Ruimte, emailadres ilja.Kengen@sittard-geleen.nl, tel. 06-11980072 op 19 juli en 9 augustus tussen 9-12 uur..

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 06-50203319, emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Onroerend goed, Verkeerskunde

Voor het team Inrichting en Planning Openbare Ruimte zijn wij op zoek naar een: Ontwerper Openbare Ruimte, aandachtsveld verkeer (36 uur per week) Wil jij een bijdrage leveren aan een verkeersveilige ...View more

HBO, LBO, MBO, VMBO, WO
limburg, Maastricht
Geplaatst 10 maanden geleden

Een overzicht van de vacatures in Maastricht van de leden van Baandomein

HBO
Heerlen, limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 1 dag geleden

This is why you feel at home at Zuyd – School of Built Environment 
An entrepreneur who takes the initiative, a connector, a pioneer, and someone with an affinity for development and learning. That’s how people describe you! In this position, you’ll take a leading role in creating and driving the development of the new English-language Circular Cities and Communities track (starting September 2025) of the Built Environment study programme. You’ll be the first point of contact for the international team that will develop and implement the track. You’ll also be responsible for marketing this new English-language track.
 

WAT GA JE DOEN

 • A relevant completed master's degree;
 • Educational (didactic) experience, both in terms of development and implementation;
 • Experience of project-based work in an international setting;
 • Excellent command of both Dutch and English;
 • Intercultural awareness;
 • Affinity with the theme of circularity (in the built environment) is a plus.

Together with your colleagues, you’ll want to deliver a study programme of the highest quality. This is a source of pride for you! You’ll guide and inspire your colleagues to develop and market a new track. You’ll coordinate this track with an eye for innovation, helping your colleagues make smart connections with existing study programmes and the Research Centre for Smart Urban Redesign. You enjoy working with subject matter experts and education developers to come up with a tight plan of action to take innovative ideas from concept to implementation. You’ll take care of the creation of a close-knit international community in which everyone feels seen.

WAT VRAGEN WIJ AAN JOU?

As a project manager, you and your colleagues (lecturers and lecturer-researchers, support staff and management) will be affiliated with the School of Built Environment. You’ll contribute to the development and organisation of teaching and research in a professional, collegial and pleasant atmosphere. Together, you’ll invest in a new generation of sought-after professionals who are curious about the world of tomorrow. We value being attentive to each other and to everyone’s individual needs. After all, one of the promises of our strategy is that the human dimension always comes first. 

WAAROM WERKEN BIJ ZUYD?

At Zuyd University of Applied Sciences, we all work towards future-oriented and sustainable education, innovation and the development of the Meuse-Rhine Euroregion. Join a university of applied sciences where you’ll receive the attention and guidance you deserve. 

For this position, we’d like to offer a one-year contract worth 0.8 FTE to start. If things work out well on both sides, we’d be happy to look into the possibility of an extension.  

The salary is up to scale 12 (as laid down in the Collective Agreement for Universities of Applied Sciences, CAO-HBO). Your salary scale will be based on your prior education and work experience. This means an amount of up to €6,899.86 gross per month based on full-time employment. On top of this, you’ll receive a holiday allowance of 8%, a year-end bonus of 8.3%, plenty of holidays, professionalisation and sustainable career deployment hours and a comprehensive vitality offer.
In case of good performance and continued need, we’d like to explore whether a career development path to the position of Head of Programme (scale 13 CAO-HBO, maximum €7,207.59 gross per month based on full-time appointment) is an option. Internal candidates will have their current terms and conditions of employment respected. 
 

MEER INFORMATIE? VRAGEN? WE ZIJN BENIEUWD!

Is there something you’d like to discuss before applying? No problem. During week 34 (19–23 August), please feel free to contact Humphrey Ferdinandus, Head of the Built Environment programme, on +316-43577394 or at humphrey.ferdinandus@zuyd.nl or Ellen Kerbusch, Head of the Built Environment programme, on +316-43413404 or at ellen.kerbusch@zuyd.nl. 

Are your qualities at home at Zuyd? 
Simply respond by leaving your details on this website. If you know someone else who’d be just right for this position, let them know about this vacancy. That way, you could make us both very happy. Thanks in advance.  

Please note that we’ll only consider responses submitted through our site. Responses sent directly to the contact person will not be considered.
  
Don’t delay!  
This vacancy will close on 27 August. We look forward to receiving your application before that date.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

This is why you feel at home at Zuyd – School of Built Environment An entrepreneur who takes the initiative, a connector, a pioneer, and someone with an affinity for development and learnin...View more

HBO
Heerlen, limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 1 dag geleden
Ondernemen, initiatief nemen, verbinden en pionieren. Iemand die affiniteit heeft met ontwikkelen en leren. Zo omschrijven mensen jou! In deze functie heb je een leidende rol in het creëren en stimuleren van de ontwikkeling van het nieuwe Engelstalige traject Circular Cities and Communities (startmoment september 2025) van de opleiding Built Environment. 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor het (internationale) team dat het traject gaat ontwikkelen en uitvoeren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het in de markt zetten van dit nieuwe Engelstalige opleidingstraject.
 

WAT GA JE DOEN

 • Onderwijs(kundige) ervaring, zowel in ontwikkeling als uitvoering;
 • Ervaring met (projectmatig) werken in een internationale setting;
 • Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
 • Interculturele sensitiviteit;
 • Affiniteit met het thema Circulariteit (in de gebouwde omgeving) is een pré.

Samen met jouw collega’s wil je een TOP opleiding neerzetten. Daar ben je trots op! Jij begeleidt en inspireert je collega’s om een nieuw opleidingstraject te ontwikkelen en in de markt te zetten. Met je innovatieve blik coördineer je dit traject en daarin maak je met je collega’s slimme verbindingen met bestaande onderwijsprogramma’s en het lectoraat Smart Urban ReDesign. Je vindt het leuk om met inhoudsdeskundigen en onderwijsontwikkelaars tot een strak plan van aanpak te komen en zo innovatieve ideeën van concept tot uitvoering te brengen. Je zorgt ervoor dat er een hechte internationale community ontstaat, waarbinnen iedereen zich gezien voelt.

WAT VRAGEN WIJ AAN JOU?

Als projectleider maak je samen met je collega’s (docenten en docent-onderzoekers, ondersteuners en management) onderdeel uit van de academie Built Environment. In een professionele, collegiale en prettige sfeer leveren jullie een bijdrage aan de ontwikkeling en organisatie van onderwijs en onderzoek. Samen investeren jullie in een nieuwe generatie van gewilde professionals die nieuwsgierig zijn naar morgen. Wij vinden aandacht voor elkaar en voor het individu belangrijk. Niet voor niets is één van de beloftes van onze strategie: De mens staat centraal. 

WAAROM WERKEN BIJ ZUYD?

Bij Zuyd Hogeschool bouwen we samen aan toekomstgericht en duurzaam onderwijs, aan innovatie en aan de ontwikkeling van de Euregio Maas-Rijn.
Kom werken bij een hogeschool waar jij zelf ook de aandacht en begeleiding krijgt die je verdient. 

We willen voor deze functie beginnen met een jaarcontract, met een omvang van 0,8 fte. Indien het van beiden kanten goed bevallen is, onderzoeken we graag de mogelijkheid tot verlenging.  

Het salaris is maximaal schaal 12, cao-hbo. De inschaling vindt plaats op basis van opleiding en werkervaring. Dat betekent een bedrag van maximaal € 6.899,86 bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. Daarbovenop komt een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een ruim aantal vakantiedagen, professionaliserings- en inzetbaarheidsuren en een compleet vitaliteitsaanbod.
Bij goed functioneren en blijvende behoefte onderzoeken we graag of een ontwikkeltraject naar de functie van Opleidingsmanager, schaal 13 CAO-HBO (maximum €7.207,59 bruto per maand bij een fulltime aanstelling), tot de mogelijkheden behoort.
Bij interne kandidaten wordt het huidige dienstverband gerespecteerd. 
 

MEER INFORMATIE? VRAGEN? WE ZIJN BENIEUWD!

Voor je gaat solliciteren nog even overleggen? Geen probleem. Neem in week 34 (19 t/m 23 augustus) gerust contact op met Humphrey Ferdinandus, opleidingsmanager Built Environment, telefoonnummer +316-43577394 of per e-mail humphrey.ferdinandus@zuyd.nl of Ellen Kerbusch, opleidingsmanager Built Environment, telefoonnummer +316-43413404 of per mail ellen.kerbusch@zuyd.nl 

Zijn jouw kwaliteiten thuis bij Zuyd? 
Reageer dan eenvoudig door je gegevens achter te laten op deze website. Of ken je iemand die deze vacature op het lijf is geschreven? Tip diegene dan. Je maakt ons allebei erg blij. Alvast bedankt.  

Let op; we verwerken alleen reacties die via onze site zijn ingestuurd. Reacties rechtstreeks naar de contactpersoon worden niet meegenomen.
  
Wacht niet te lang!  
We sluiten deze vacature op 27 augustus a.s. dus we zien jouw sollicitatie graag voor die datum tegemoet.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

Ondernemen, initiatief nemen, verbinden en pionieren. Iemand die affiniteit heeft met ontwikkelen en leren. Zo omschrijven mensen jou! In deze functie heb je een leidende rol in het creëren en st...View more

HBO
Heerlen, limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 1 dag geleden
Communication in all its forms is in your blood. Informing, stimulating, convincing, connecting is what floats your boat. You’ll be recruiting and communicating with our prospective and current students, colleagues and our partners in the professional field, knowing how to reach all these target groups in a sparkling way and always in line with Zuyd policy.  
 
You’ll mainly deal with the recruitment and intake of new (international) students. You’ll organise open days, experience days and other recruitment activities. You’ll also be responsible for marketing communications aimed at new students. To this end, you’ll work closely with Zuyd’s Marketing and Communication Services.  
You’re energised by the prospect of building a close-knit international community for the new English-language Circular Cities and Communities track (starting September 2025) at the School of Built Environment. To achieve this, you’ll be in constant contact with students and colleagues and maintain ties with the external professional field.
 

WAT GA JE DOEN

You like to immerse yourself in the worlds of our prospective and current students and of the partners with whom we work closely. You’re able to connect these parties to each other, building a real community. Naturally, you’ll also manage, coordinate and monitor the student and customer experience. You’ll come up with ideas on how communication – in whatever form – can help us achieve our goals. 
 
Your tasks will include the following: 

 • Organising recruitment activities such as open days and experience days; 
 • Managing social media accounts;
 • Creating newsletters;
 • Brainstorming with Marketing and Communication Services on website texts, videos, photography, brochures and other marketing communication tools; 
 • Communicating with prospective students who have applied for the English-language Circular Cities and Communities track of the Built Environment study programme;
 • Joining internal network meetings on marketing communication topics. 

When people describe you, they use words like ‘creative’, ‘curious’ and ‘interculturally aware’. You pay attention to detail and can work in a structured way (both independently and with others). When you recount something or write something down, people understand what you’re talking about. Your approach is to deliver a good result in a positive and practical manner. In addition, you work and think at higher professional education level. A completed prior education in the field of marketing and communication is a plus, as is excellent command of both Dutch and English.
 

WAT VRAGEN WIJ AAN JOU?

You’ll work in an independent position within the school. Within Zuyd University of Applied Sciences, you’ll work with a team of other community coordinators. As a community coordinator, you have a flexible and customer-oriented attitude and possess a high degree of independence. You’re proactive, but above all, you have integrity, enthusiasm and a professional attitude. You’re meticulous with a high degree of stress resistance. After all, one of the promises of our strategy is that the human dimension always comes first.  

WAAROM WERKEN BIJ ZUYD?

At Zuyd, we all work towards future-oriented and sustainable education, innovation and the development of the Meuse-Rhine Euroregion. Join a university of applied sciences where you’ll receive the attention and guidance you deserve.  
 
For this position, we’d like to offer a one-year contract worth 0.5 FTE to start. That means you’re available for a minimum of 20 hours spread over at least 3 days a week. If things work out well on both sides, we’d be happy to look into the possibility of an extension.   
 
The salary is up to scale 8 (as laid down in the Collective Agreement for Universities of Applied Sciences, CAO-HBO). Your salary scale will be based on your prior education and work experience. This means an amount of up to €4,208.14 gross per month based on full-time employment. On top of this, you’ll receive a holiday allowance of 8%, a year-end bonus of 8.3%, plenty of holidays, professionalisation and sustainable career deployment hours and a comprehensive vitality offer. Internal candidates will have their current terms and conditions of employment respected.  
 

MEER INFORMATIE? VRAGEN? WE ZIJN BENIEUWD!

Is there something you’d like to discuss before applying? No problem. During week 34 (19–23 August), please feel free to contact Humphrey Ferdinandus, Head of the Built Environment study programme, on +316-43577394 or at humphrey.ferdinandus@zuyd.nl or Ellen Kerbusch, Head of the Built Environment study programme, on +316-43413404 or at ellen.kerbusch@zuyd.nl


Are your qualities at home at Zuyd? 
Simply respond by leaving your details on this website. If you know someone else who’d be just right for this position, let them know about this vacancy. That way, you could make us both very happy. Thanks in advance.  

Please note that we’ll only consider responses submitted through our site. Responses sent directly to the contact person will not be considered.
  
Don’t delay!  
This vacancy will close on 27 August. We look forward to receiving your application before that date.


 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

Communication in all its forms is in your blood. Informing, stimulating, convincing, connecting is what floats your boat. You’ll be recruiting and communicating with our prospective and current ...View more

FUNCTIEOMSCHRIJVING

In deze functie ben je, in samenwerking met je collega's van het team Evenementen, verantwoordelijk voor de succesvolle voorbereiding, uitvoering en evaluatie van corporate en UM-brede evenementen die bijdragen aan de strategische doelen en doelstellingen van Universiteit Maastricht (UM) en de faculteiten op het gebied van Marketing & Communicatie (M&C). Voorbeelden van (grootschalige) evenementen die dit team jaarlijks organiseert zijn Bachelor-en Master Open Dagen, de Opening Academisch Jaar Ceremonie, de Dies Natalis Ceremonie en de UM Nieuwjaarsreceptie. Daarnaast is Team Evenementen verantwoordelijk voor de organisatie van verschillende adhoc evenementen voor het College van Bestuur (CvB) zoals bijvoorbeeld het afscheid van een CvB lid en een personeelsfeest.

 

Als evenementen coördinator werk je intensief samen interne relaties zoals je collega’s van het team Evenementen, collega’s van de overige M&C afdelingen, Facility Services en met evenementen coördinatoren die in de faculteiten werkzaam zijn. Daarnaast ben je betrokken bij het opbouwen en onderhouden van relaties met externe partners zoals cateraars, AV bedrijven en evenementenlocaties. 

 

Je rapporteert aan de Evenementenmanager.   

 

Je verantwoordelijkheden:

 • Het organiseren, uitvoeren en opvolgen van corporate en UM-brede evenementen, zowel in huis als elders. 
 • Het evalueren van corporate en UM-brede evenementen aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve methodes en het doen van verbeter voorstellen.
 • Belast met de functionele supervisie van alle medewerkers die evenementen ondersteunen (leden van het student ambassadeurs team, student-assistenten en stagiairs) en regelt de werkzaamheden van ingehuurde medewerkers.
 • Contact onderhouden met redacteur over communicatie (zowel intern als extern) ter promotie van evenementen.
 • Management van Open Dag registratie platform
 • Actief lid van UM-breed evenemententeam.
 • Het bewaken van het evenementen budget.
 • Aanwezig zijn op de dag van het evenement om toezicht te houden op de situatie en voor het oplossen van eventuele problemen (ook op enkele zaterdagen en avonden).
 • Het actief onderhouden van een extern netwerk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van evenementenorganisatie.

 

De functie is onderdeel van de afdeling Marketing & Communicatie, die zich samen met de collega’s in de faculteiten inzet voor de positionering van de Universiteit Maastricht, de communicatie met studenten, medewerkers en partners en de werving van nieuwe studenten. De afdeling bestaat zes teams, te weten: digitale innovatie, evenementen, interne communicatie, marketing & studentenwerving, redactie en woordvoering & mediarelaties. Deze functie valt binnen het team Evenementen, dat uit 5 personen bestaat.

 

FUNCTIE-EISEN

De ideale kandidaat heeft:

 • Een afgeronde relevante HBO opleiding 
 • Minimaal twee jaar relevante werkervaring in de congres- en/of (zakelijke) evenementenbranche. 
 • Affiniteit met online eventmanagement en online tools.
 • Een hands-on, klantgerichte en flexibele instelling.  
 • Een zeer goed oog voor detail en werkt gestructureerd en nauwkeurig.
 • Organisatietalent: goed in plannen, stressbestending, creatief, proactief, oplossingsgericht, kan uitstekend zelfstandig én in teamverband werken. 
 • Geen ‘9 tot 5’ mentaliteit. 
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse én Engelse taal in woord en geschrift.

 

Wat biedt de UM?
Als Evenementen Coördinator bij de Maastricht University Office kom je in dienst bij de meest internationale universiteit van Nederland in het prachtige Maastricht. Verder bieden wij je:

 • Goede arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald in schaal 8 conform UFO-profiel Management-/Office Assistent, niveau 1, met bijbehorende salarisinschaling op basis van ervaring tussen € 3.072,00 en € 4.103,00 bruto per maand (op basis van een fulltime dienstverband van 38 uur per week). In aanvulling op het maandsalaris zijn een 8,0% vakantie-uitkering en een 8,3% eindejaarsuitkering van toepassing.
 • Startdatum: zo snel mogelijk.
 • Een arbeidsovereenkomst voor een periode van 12 maanden met een omvang van 0.8 FTE. Bij gebleken geschiktheid zal de arbeidsovereenkomst omgezet worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Bij de Universiteit Maastricht staat het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel, zo hanteren we flexibele werktijden en de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken indien de aard van je functie dit toelaat. Hiervoor ontvang je maandelijks een thuiswerk- en internetvergoeding. Kom je fulltime bij ons werken, dan heb je jaarlijks recht op 29 vakantiedagen en 4 extra feestdagen, te weten carnavals maandag, -dinsdag, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag. Maak je gebruik van de mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen, dan komen hier nog eens 12 dagen bij. Daarnaast kun jij jouw arbeidsvoorwaarden personaliseren aan de hand van een cao-keuzemodel.  
 • Als Universiteit Maastricht hebben we diverse andere mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, hierbij kun je denken aan een goede pensioenregeling bij het ABP en kun je als UM-medewerker meedoen aan bedrijfsfitness en gebruik maken van het zeer uitgebreide sportaanbod dat wij ook aan onze studenten aanbieden.  
 • Tot slot maar zeker niet onbelangrijk de ruimte en faciliteiten om jezelf te ontwikkelen: persoonlijk en in jouw vakgebied. Dit faciliteren we door het bieden van een ruim opleidingsaanbod en ondersteunen we door diverse breed gedragen initiatieven zoals ‘erkennen en waarderen’.  


De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie klik hier.

Universiteit Maastricht
Waarom werken aan de Universiteit Maastricht? 


Aan de Universiteit Maastricht (UM) draait alles om de toekomst.  Die van onze studenten omdat we ze een stevige, brede basis geven voor de rest van hun leven. En die van ons allemaal door ons onderzoek naar oplossingen voor vraagstukken in de hele wereld. Met onze zes faculteiten zorgen we voor een veelomvattend aanbod aan onderwijs en onderzoek.  

In ons onderwijs werken we met de methode Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat onze studenten in kleine groepen zélf op zoek gaan naar oplossingen voor problemen en vraagstukken. Ze discussiëren samen, trekken conclusies, formuleren een antwoord en presenteren dat aan de hele groep. Zo doen ze belangrijke vaardigheden op voor hun hele loopbaan. 

De UM heeft op dit moment meer dan 22.300 studenten en ruim 5.000 medewerkers uit alle windstreken. Dat zorgt voor een inspirerende en bruisende internationale gemeenschap.   

Spreekt deze internationale omgeving waarin de wetenschap centraal staat jou aan? En wil jij hier vanuit een wetenschappelijke of juist staffunctie een steentje aan bijdragen? Dan ben jij met jouw unieke bijdrage van harte welkom! Want als jonge Europese Universiteit van Maastricht bieden we perspectief dat we vertalen naar jouw talent. Je bent waardevol voor onze universiteit en de maatschappij en we inspireren je om met trots en plezier samen te groeien. 

Voor meer informatie over de UM klik hier


Maastricht University Office (MUO)
Maastricht University Office (MUO) is een netwerkorganisatie om gezamenlijke activiteiten van de UM zowel intern als naar buiten te faciliteren en te bevorderen. MUO bestaat uit 7 afdelingen en meerdere initiatieven en projecten. Zij werkt daarbij voor en nauw samen met het College van Bestuur, de faculteiten en servicecentra.

 
Marketing & Communicatie

De afdeling Marketing & Communicatie (M&C) zet zich in voor de positionering van de Universiteit Maastricht, de communicatie met studenten, medewerkers en partners en de werving van nieuwe studenten. De afdeling bestaat ongeveer 40-45 fte, verdeeld over zes teams.

Nieuwsgierig?
Ben jij geïnteresseerd geraakt in deze mooie functie maar heb je nog vragen? Neem dan vanaf 15 augustus contact op met Julienne Erckens, Event Manager, via j.erckens@maastrichtuniversity.nl voor meer informatie.

Solliciteren?
Of ben je al overtuigd en word jij onze nieuwe Evenementen Coördinator? Solliciteer dan nu, uiterlijk 4 september 2024, op deze functie. 

 

De vacature staat open voor interne- en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

FUNCTIEOMSCHRIJVING In deze functie ben je, in samenwerking met je collega's van het team Evenementen, verantwoordelijk voor de succesvolle voorbereiding, uitvoering en evaluatie van corporate en UM-b...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 dagen geleden
In Maastricht werken 1800 collega's, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. We hebben oog voor jouw behoeften en streven naar een gezond, veilig en inclusief werkklimaat voor iedereen.

Je werkweek in beeld
Vanuit de afdeling M&O voorziet de personeels- en salarisadministratie (PSA) in het adequaat verwerken van de personeels- en salarisadministratie voor de gemeente Maastricht en een aantal samenwerkingsorganisaties. Met de implementatie van AFAS hebben we ingezet op een efficiënte en effectieve wijze van inrichting van onze P&O-processen. De uitdagingen op dit vlak zijn groot, wat maakt dat we hier het PSA-team willen versterken.

Jij vervult een functioneel coördinerende rol, waarbij je de leiding neemt op de inhoud en het team daarin meeneemt en functioneel aanstuurt. Je bent iemand die wil bouwen aan een sterk team om een moderne personeelsadministratie te realiseren en bent verbindend op de inhoud en relatie. Daarnaast houd jij je bezig met het verder implementeren en digitaliseren van de P&O- processen. Dit is namelijk een continu proces.

Samen met je collega’s zorg je voor een adequate invulling van de rol en de verantwoordelijkheid van dit team en zorg je voor afstemming met de andere afdelingen waaronder Financiën. Je hebt een signalerende, analytische en rapporterende rol waarbij je informatie beschikbaar stelt met betrekking tot de uitvoering van de werkprocessen en ontwikkelingen.

Samengevat draag je mede zorg voor:
 • Een adequate salarisverwerking
 • Vormgeven van de verdere digitalisering van de P&O processen binnen AFAS
 • Aansluiting van de salarissen bij de P&C
 • Beheer van tussenrekeningen ten aanzien van de salariskosten

Jouw expertise
 • Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van HR/payroll, maar ook bedrijfskunde of een financieel gerichte opleiding behoort tot de mogelijkheden
 • Grondige kennis van administratieve P&O-procedures en workflows en ervaring met de toepassing van HR relevante wetgeving, cao’s en beleid
 • Een verbindende, enthousiaste en energieke persoonlijkheid die collega’s kan motiveren en inspireren
 • Samenwerken als tweede natuur, evenals het bewaken van een goede balans tussen resultaat- en mensgerichtheid
 • Digitaal vaardig, in staat om te rapporteren en sturen via dashboards
 • Ervaring met P&O-software AFAS of in staat om zich de werking van deze applicatie snel eigen te maken
 • Bij voorkeur 32 uur of meer per week beschikbaar

Goed werkgeverschap
Het team P&O binnen de gemeente Maastricht is een fantastische plek om te werken. Samen zetten we de schouders onder het op orde brengen en houden van ons personeelsbeleid, ten behoeve van onze organisatie. Dit doen we met passie en plezier voor onze afdelingen en medewerkers om hen zo de optimale dienstverlening richting de burgers van de stad te laten vormgeven.

Bij de Gemeente Maastricht bieden we een stimulerende werkomgeving die je in staat stelt om het beste uit jezelf te halen. Je kunt rekenen op een competitief salaris, indicatief schaal 11 (€4.211 tot €5.997), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan uiterlijk 19 augustus 2024 via de button en stuur je motivatie en cv. Eerst meer weten? Neem dan contact op met Folker Ronda, teammanager P&O folker.ronda@maastricht.nl / 06-45494979 De eerste kennismaking vindt plaats op week 34. Het tweede gesprek wordt z.s.m. daarna gepland.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente

In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die gro...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 dagen geleden
In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. We hebben oog voor jouw behoeften en streven naar een gezond, veilig en inclusief werkklimaat voor iedereen.

Je werkweek in beeld
Als arbo-coördinator ontwikkel je gemeentebreed beleid op het gebied van arbo-wetgeving. Je ziet erop toe dat wettelijke taken worden uitgevoerd, zoals de Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en je vervult daarbij een coördinerende rol. In de functie van arbo-coördinator stimuleer je een veilig en gezond werkklimaat voor alle collega’s in onze organisatie; je bewaakt te allen tijde de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers, ook in het kader van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Je onderhoudt contacten met de betrokken preventiemedewerkers en andere arbo-medewerkers die decentraal werkzaamheden op het gebied van arbo verrichten. Je begeleidt hen daar waar nodig en komt gevraagd en ongevraagd met verbetervoorstellen. Verder werk je vaak samen met P&O adviseurs, ben je een vraagbaak voor het directieteam, de medewerkers, de leidinggevenden en de ondernemingsraad.

Je vervult weliswaar een solistische functie, maar werkt nauw samen met bovengenoemde collega's en maakt onderdeel uit van ons P&O team, bestaande uit 45 collega's met een diverse mix aan ervaring en expertise. Binnen de afdeling Mens & Organisatie werk je ook intensief samen met collega’s van Facilitaire Zaken, denk aan het inrichten van werkplekken of een bijdrage leveren aan aanbestedingen in het kader van huisvesting of verbouwingen. Zo vervul je bijvoorbeeld ook een rol in de doorontwikkeling van ons hybride werkconcept.

Samen werken we hard en streven we naar de beste oplossingen. En als je even vastloopt, staan je collega's altijd klaar om je te helpen met een frisse kijk op de zaak. Thuiswerken of op kantoor, jij bent daar waar het nodig is. Je werkt vanuit ons prachtige kantoor in Mosae Forum, maar zult ook regelmatig de verschillende locaties zoals het Stadhuis, Maastricht Sport, Stadsbeheer, Sociaal Domein en Centre Ceramique en Kumulus bezoeken. Bij Gemeente Maastricht staan we open voor vernieuwing en streven we naar het hoogst haalbare. Als jij de energie en het lef hebt om met ons mee te groeien, dan staan wij klaar om jou te verwelkomen in ons team!

Jouw expertise
We zoeken een nieuwe collega die actuele kennis heeft rondom de vele facetten van de arbo-wetgeving (RI&E, PSA) en die affiniteit heeft met de veiligheid en gezondheid van medewerkers, in de brede zin van het woord. Werkervaring als arbo-coördinator is een pré. Liefst heb je al eens gewerkt voor een maatschappelijke organisatie of een gemeentelijke non-profit organisatie. Je beschikt over minimaal een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Je toont maatschappelijke betrokkenheid en bent politiek, bestuurlijk en organisatie-sensitief.

Goed werkgeverschap
Bij de Gemeente Maastricht bieden we een stimulerende werkomgeving die je in staat stelt om het beste uit jezelf te halen. Je kunt rekenen op een competitief salaris binnen schaal 10 (€3558 tot € 5247), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 27 augustus via de button en stuur je motivatie en cv. Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Natascha Wetzels/Folker Ronda, teammanagers P&O via resp. natascha.wetzels@maastricht.nl / folker.ronda@maastricht.nl.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente

In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die gro...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 dagen geleden
Werken voor de hoofdstad van het goede leven.

In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad samen voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. We hebben oog voor jouw behoeften en streven naar een gezond, veilig en inclusief werkklimaat voor iedereen.

In Maastricht werken we volop aan de transitie opgave voor energie, klimaat en circulariteit. Er is behoefte aan ontwerpcapaciteit om deze aspecten vanaf het begin af aan mee te ontwerpen bij gebiedsontwikkeling en openbare ruimte. Wil jij je inzetten voor Maastricht? Dan is dit jouw kans om daaraan bij te dragen.

Je komt dan te werken binnen de afdeling Ruimte (ca. 90 fte), bestaande uit de teams Wonen & Leefkwaliteit, Mobiliteit én Cultureel Erfgoed & Ruimtelijke Kwaliteit (CERK). Het team CERK bestaat uit ca. 30 hoogopgeleide medewerkers verdeeld over 4 clusters, te weten stedenbouw, erfgoed & archeologie, planjuristen en groen & water. Vanuit dit team wordt het strategisch beleid voor de stad opgesteld, vindt advisering over ontwikkelingen plaats en worden programma’s en projecten geformuleerd die bijdragen aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit in Maastricht.

Je werkweek in beeld
Een werkweek als buitenruimteontwerper bij het cluster Groen & Water bestaat uit:
 • maken van duurzame ruimtelijke ontwerpen; integraal en beeldend, dit vanaf de initiatieffase tot en met definitief ontwerp;
 • communiceren met en overtuigen van collega's, burgers, stakeholders en bestuur met beeld en woord;
 • ontwerpen van collega’s mee toetsen op ruimtelijke kwaliteit;
 • presenteren van plannen binnen ontwerp- en projectteams, bij externe partijen en indien nodig bij bestuurlijke bijeenkomsten;
 • benoemen van belangrijke openbare ruimte opgaven op gebieds- en projectniveau;
 • verkennen van kansen voor verduurzaming van de openbare ruimte en de aanpassingen daaraan als gevolg van de energietransitie door middel van ontwerpend onderzoek;
 • begeleiden van integrale opgaven in samenwerking met stakeholders;
 • deelnemen aan de discussie over ruimtelijke kwaliteit in relatie tot duurzame herinrichting van de openbare ruimte in samenwerking met Welstand en je collega ontwerpers (stedenbouw, groen en mobiliteit);
 • ontwikkelen van ruimtelijke voorstellen binnen het uitwerken van de deelprojecten en bouwplannen;

inspireren en kennis overdragen over duurzaam ontwerp naar collega-ontwerpers.

Jouw expertise
 • Je hebt een academisch/HBO werk- en denkniveau (met voorkeur landschapsarchitectuur);
 • Je denkt oplossingsgericht en je bent gericht op het vinden van creatieve en integrale oplossingen bij uitdagingen, waarbij je je inleeft in maatschappelijke ontwikkelingen zoals verwoord door bestuur en burgers;
 • Je bent een doorzetter en in staat om snel te schakelen zowel tussen verschillende opdrachten als tussen verschillende werkzaamheden;
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, je kunt plannen en werken met deadlines;
 • Je werkt zelfstandig, maar je bent ook een teamspeler;
 • Je voelt je thuis in een overheidsorganisatie, je dient met liefde de publieke zaak;
 • Je hebt tact en brengt dit ook zo qua communicatie en je beschikt over de vaardigheden (beeldend en verbaal) om participatietrajecten te begeleiden;
 • Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Competenties
Samenwerken, klantgericht werken, integriteit, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, integraal werken, resultaatgerichtheid, ondernemend handelen.

Goed werkgeverschap
Bij de Gemeente Maastricht bieden we een stimulerende werkomgeving die je in staat stelt om het beste uit jezelf te halen. Je kunt rekenen op een competitief salaris binnen schaal 11 (€4211 - 5977), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering per maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 5 september 2024 via de button en stuur je motivatie en cv. Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Melanie Vandecappelle, teammanager CERK 06 52 38 55 68 of melanie.vandecappelle@maastricht.nl of P&O adviseur Amal Lasri, 06 27 33 09 86 of amal.lasri@maastricht.nl.

De eerste kennismaking vindt plaats op 12 september 2024.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente

Werken voor de hoofdstad van het goede leven. In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad samen voor een prachtige stad en de regio. Dat doen ...View more

Highly motivated technician with Chem/Eng degree for lab management at the Chemical Recycling group. Advance your career now!


 

Job Description
As the laboratory manager of the Chemical Recycling group at the Circular Chemical Engineering Department, you will manage state of the art equipment for characterization of organic compounds and polymers, as well as being involved in the design and construction of experimental set-ups and protocols. You will be responsible for the maintenance and operation of various analytical equipment, such as gas and liquid chromatography, gel permeation chromatography, and FTIR spectroscopy, among others. 

 

Management of the chemicals and waste in the research group will also belong to your tasks, including ordering and stock management of chemicals and consumables. 

 

You will also support and instruct students with analytical questions and equipment handling. 

 

Furthermore, safety is an important part of your job description, and you will need to ensure safe working conditions, provide first aid in the event of accidents, or alerting employees in the event of an emergency.

 

We expect that you are passionate about your work and enjoy collaborating with other staff within and beyond the Chemical Recycling group.

 

Requirements
Applications are welcome for a technician (HBO-WO level) with a record of accomplishment in Chemical Engineering that:

 • Holds a bachelor’s degree (HBO or WO) in Chemical Engineering, Chemistry or Engineering;
 • Has demonstrated experience in operating and managing analytical equipment;
 • Strong interest in circularity and sustainable processes;
 • Works independently in a highly dynamic and international setting;
 • Combines good practical skills and good communication skills;
 • Shows a proactive and mature work attitude and is able to set priorities;
 • Intrinsically sets high standards and has a high degree of structuring in work;
 • Is proficient in Dutch and English.

 

What we offer
As a Chemical Recycling Lab Technician at the Faculty of Science & Engineering
, you will be employed by the most international university in the Netherlands, located in the beautiful city of Maastricht. In addition, we offer you:

 • Good employment conditions. The position is graded in scale 8 according to UFO profile Education and Research Technician, function level 2, with corresponding salary based on experience ranging from €3072,00 and €4103,00 gross per month (based on a full-time employment of 38 hours per week). In addition to the monthly salary, an 8.0% holiday allowance and an 8.3% year-end bonus apply.
 • An employment contract for a period of 12 months with a scope of 1.0 FTE. Upon proven suitability, the employment contract will be converted to an indefinite contract. 
 • At Maastricht University, the well-being of our employees is of utmost importance, we offer flexible working hours and the possibility to work partly from home if the nature of your position allows it. You will receive a monthly commuting and internet allowance for this. If you work full-time, you will be entitled to 29 vacation days and 4 additional public holidays per year, namely carnival Monday, carnival Tuesday, Good Friday, and Liberation Day. If you choose to accumulate compensation hours, an additional 12 days will be added. Furthermore, you can personalize your employment conditions through a collective labor agreement (CAO) choice model. 
 • As Maastricht University, we offer various other excellent secondary employment conditions. These include a good pension scheme with the ABP and the opportunity for UM employees to participate in company fitness and make use of the extensive sports facilities that we also offer to our students. 
 • Last but certainly not least, we provide the space and facilities for your personal and professional development. We facilitate this by offering a wide range of training programs and supporting various well-established initiatives such as 'acknowledge and appreciate'. 


The terms of employment at Maastricht University are largely set out in the collective labor agreement of Dutch Universities. In addition, local provisions specific to UM apply. For more information, click here.


Maastricht University
Why work at Maastricht University?

At Maastricht University (UM), everything revolves around the future. The future of our students, as we work to equip them with a solid, broad-based foundation for the rest of their lives. And the future of society, as we seek solutions through our research to issues from all around the world. Our six faculties combined provide a comprehensive package of study programmes and research.

In our teaching, we use the Problem-Based Learning (PBL) method. Students work in small groups, looking for solutions to problems themselves. By discussing issues and working together to draw conclusions, formulate answers and present them to their peers, students develop essential skills for their future careers.

With over 22,300 students and more than 5,000 employees from all over the world, UM is home to a vibrant and inspiring international community.

Are you drawn to an international setting focused on education, science and scholarship? Are you keen to contribute however your skills and qualities allow? Our door is open to you! As a young European university, we value your talent and look forward to creating the future together.

Click here for more information about UM. 

Faculty of Science and Engineering  
At the Faculty of Science and Engineering (FSE), we focus on themes such as circularity and sustainability, future farming, digitisation and (scientific) instrument development.  FSE's leading projects, like the Einstein Telescope Pathfinder, are sure to grab anyone's attention.  The faculty is a vibrant hub of education and research in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) and Liberal Arts and Sciences (LAS).  At FSE, over 450 staff members and 3700 students gather to explore e exciting interdisciplinary research and educational programmes. Feel welcome, be part of our team and put your brilliant mind to work!  
 

FSE at the Brightlands Campuses  
Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, and Venlo, the home of four creative Brightlands campuses, are bustling with 30,000 entrepreneurs, researchers, and students working diligently to solve global challenges. The Faculty of Science and Engineering is active on all four Brightlands campuses, and this is where our impact reaches its peak. To give you an idea of what is happening at each campus: Sittard-Geleen is home to the largest chemical site in the Euregion, while Venlo is a large hub for agri-food innovation. Maastricht is the site of the Health Campus, and Heerlen is the place to be for Smart Services.  
 

Curious?
Are you interested in this exciting position but still have questions? Feel free to contact Dr. M. Pilar Ruiz at pilar.ruizramiro@maastrichtuniversity.nl for more information. 


Applying?
Or are you already convinced and ready to become our new Lab Technician at the Chemical Recycling group? Apply now, no later than 7 August 2024, for this position.

 

The vacancy is open for internal and external candidates. In case of equal qualifications, internal candidates will be prioritized.


Maastricht University is committed to promoting and nurturing a diverse and inclusive community. We believe that diversity in our staff and student population contributes to the quality of research and education at UM, and strive to enable this through inclusive policies and innovative projects led by teams of staff and students. We encourage you to apply for this position.

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

Highly motivated technician with Chem/Eng degree for lab management at the Chemical Recycling group. Advance your career now!   Job DescriptionAs the laboratory manager of the Chemical Recycling ...View more

MBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 6 dagen geleden
Bij Gemeente Maastricht werken we samen met plezier voor de hoofdstad van het goede leven, waarin veiligheid en leefbaarheid centraal staan. Als onderdeel van onze organisatie krijg je niet alleen de kans om een positieve impact te hebben op onze stad, maar ook om deel uit te maken van een team dat zich blijft ontwikkelen en versterken.

Bij Veiligheid en Leefbaarheid (V&L) zijn we gedreven door een gezamenlijke ambitie: het bewaken en verbeteren van de omgevingskwaliteit in onze prachtige stad. Vanuit onze expertise en verantwoordelijkheid anticiperen we op de behoeften van de burger en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. We zijn een hecht team dat proactief en daadkrachtig optreedt, waarbij we streven naar wendbaarheid en effectiviteit.

Door een piekbelasting bij de bouwinspecteurs en de bouwhandhavers zijn we vooralsnog tijdelijk op zoek naar ondersteuning bij verschillende taken.

Wat ga je doen als junior bouwinspecteur/bouwhandhaver?
 • Je assisteert bouwinspecteurs en bouwhandhavers bij de verwerking van de bevindingen in de digitale systemen.
 • Je communiceert indien nodig over de bevindingen met de vergunninghouder.
 • Je draagt zorg voor de compleetheid en verwerking van de handhavings- en inspectiedossiers.
 • Constateringen tijdens de bouw vragen regelmatig heroverweging ten aanzien van welstandsaspecten, advisering over de monumentale eigenschappen e.d. Jij zorgt ervoor dat de heroverweging binnen de gemeentelijke processen doorlopen wordt en het resultaat teruggekoppeld wordt naar de vergunninghouder.
 • Je voert incidenteel eindcontroles uit bij kleinere bouwprojecten. Dit onder supervisie en op verzoek van de bouwinspecteur.
 • Bij signalering van afwijkingen en overtredingen door de bouwinspecteur treedt deze handhavend op. Jij draagt zorg voor het opmaken van de bijbehorende brieven.
 • Je voert incidenteel controles uit bij afwijkingen in BAG-gegevens van bouwwerken.

Wat verwachten we van jou?
 • Bij voorkeur heb je minimaal een afgeronde opleiding MBO in een technische richting. Beschik je over de afgeronde opleiding HBO Bouwkunde dan is dat een pré.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent een teamspeler met overtuigingskracht en een pragmatische aanpak.
 • Rijbewijs B is vereist voor deze functie.
 • Je bent in het bezit van een eigen auto.
 • Je bent klantgericht en vaardig in samenwerken.
 • Je kunt goed zelfstandig werken, maar ook in teamverband
 • Je bent bekwaam met ICT.

Goed werkgeverschap
We hebben een tijdelijke formatieplaats van 36 uur tot 31 december 2024. Bij de Gemeente Maastricht bieden we een stimulerende werkomgeving die je in staat stelt om het beste uit jezelf te halen. Je kunt rekenen op een competitief salaris binnen maximaal schaal 9 (€ 3317 - € 4752), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 16 augustus 2024 via de button en stuur je motivatie en cv. Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Ralf In de Braekt, teammanager Inspectie, toezicht en handhaven gebouwde omgeving, 06 – 27 850 659 (na 11 augustus vanwege vakantie) of e-mail ralf.in.de.braekt@maastricht.nl.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente

Bij Gemeente Maastricht werken we samen met plezier voor de hoofdstad van het goede leven, waarin veiligheid en leefbaarheid centraal staan. Als onderdeel van onze organisatie krijg je niet alleen de ...View more

WO
limburg, Maastricht
Geplaatst 6 dagen geleden

Are you an experienced professional in the field of international education? Are you ready for the next step in your career? We are looking for you: become the proactive Team Coordinator at CES and MSS, and help shape the future.

 

Job Description

For the Center for European Studies (CES) and the Maastricht Summer School (MSS), we are looking for a team coordinator. In this role, you will help guide the team and provide a stable foundation that allows the entire team to thrive. You will be the lead employee in a team of 14 people and one of the main goals is to help the team developing a vision aimed at a future proof CES and MSS within Maastricht University.

 

Your responsibilities include:

 • Shape the team, its programs and organisational setup for a sustainable future within UM;
 • HRM: work proactively on establishing and maintaining a well-balanced and motivated team;
 • Establish and maintain a collaborative and healthy work environment;
 • Establish and maintain a LEAN way of working based on roles and responsibilities;
 • Overall budgeting for CES and MSS;
 • Manage contract and study agreements;
 • Recruitment of new partners abroad and excellent management of relationships with existing stakeholders;
 • Represent CES and MSS abroad at conferences and study abroad fairs;
 • Ensure quality of education, assessment and instructors towards future accreditation of programmes and courses;
 • Chair of the academic board of CES and MSS;
 • Build and maintain relationships with other UM parties.

 

Requirements
You have well-developed soft skills and foster a professional, high-quality work environment. You are a hands-on team leader who knows how to get things done, and you are attentive to what is happening with your team members. You ensure inclusivity, harmony, and stability within the team through your neutral and guiding role, in line with UM’s leadership principles.

 

Additionally:

 • You have the ability to anticipate and you are stress-resistant; you can identify the consequences of given problems or developments and provide alternatives for eventual outcomes with a flexible outlook and approach;
 • You are very client and service-oriented: you are a warm, caring personality and have a great ability to level with undergraduate students;
 • You are flexible. (working during evenings/weekends and a 24/7 emergency service are part of the job) and you are willing to travel overseas on a regular basis;
 • You have academic work level or specific degrees (MA/MSc) in the field of international business or management studies;
 • You have some years of experience in a coordinating role, preferably within higher education;
 • You show openness to and experience with cultural diversity: the new team coordinator knows how to handle issues relating to cultural differences in an efficient and professional manner and is able to demonstrate a high-level of interpersonal skills;
 • You possess an excellent command of both English and Dutch (written and spoken);
 • You have extensive experience with the full range of Microsoft Office applications.

 

Knowledge of Maastricht University (UM), experience in/with International Higher Education (in particular in the USA), and a track record of having studied or worked abroad with different cultures are preferred.


 

What we offer
As a team coordinator at Student Services Centre, you will be employed by the most international university in the Netherlands, located in the beautiful city of Maastricht. In addition, we offer you:

 • Good employment conditions. The position is graded in scale 10 with corresponding salary based on experience ranging from €3226,00 and €5090,00 gross per month (based on a full-time employment of 38 hours per week). In addition to the monthly salary, an 8.0% holiday allowance and an 8.3% year-end bonus apply.
 • An employment contract for a period of 12 months with a scope of 0.8 - 1.0 FTE. Upon proven suitability, the employment contract will be converted to an indefinite contract. 
 • At Maastricht University, the well-being of our employees is of utmost importance, we offer flexible working hours and the possibility to work partly from home if the nature of your position allows it. You will receive a monthly commuting and internet allowance for this. If you work full-time, you will be entitled to 29 vacation days and 4 additional public holidays per year, namely carnival Monday, carnival Tuesday, Good Friday, and Liberation Day. If you choose to accumulate compensation hours, an additional 12 days will be added. Furthermore, you can personalize your employment conditions through a collective labor agreement (CAO) choice model. 
 • As Maastricht University, we offer various other excellent secondary employment conditions. These include a good pension scheme with the ABP and the opportunity for UM employees to participate in company fitness and make use of the extensive sports facilities that we also offer to our students. 
 • Last but certainly not least, we provide the space and facilities for your personal and professional development. We facilitate this by offering a wide range of training programs and supporting various well-established initiatives such as 'acknowledge and appreciate'. 
   

The terms of employment at Maastricht University are largely set out in the collective labor agreement of Dutch Universities. In addition, local provisions specific to UM apply. For more information, click here.


Maastricht University
Why work at Maastricht University?

At Maastricht University (UM), everything revolves around the future. The future of our students, as we work to equip them with a solid, broad-based foundation for the rest of their lives. And the future of society, as we seek solutions through our research to issues from all around the world. Our six faculties combined provide a comprehensive package of study programmes and research.

In our teaching, we use the Problem-Based Learning (PBL) method. Students work in small groups, looking for solutions to problems themselves. By discussing issues and working together to draw conclusions, formulate answers and present them to their peers, students develop essential skills for their future careers.

With over 22,300 students and more than 5,000 employees from all over the world, UM is home to a vibrant and inspiring international community.

Are you drawn to an international setting focused on education, science and scholarship? Are you keen to contribute however your skills and qualities allow? Our door is open to you! As a young European university, we value your talent and look forward to creating the future together.

Click here for more information about UM. 


Working at Student Services Centre
The Student Services Centre (SSC) is the central contact point for all student services and helps students with a variety of issues related to studying and student life. For example, the SSC provides students with information on admission, registration, tuition fees and diploma recognition, but they can also go there for legal advice on study-related matters, career advice, a language course or help from a psychologist. In addition, the SSC offers all kinds of extracurricular activities such as a broad sports offer at the University Sports Centre, volunteering opportunities or lectures and workshops through Studium Generale. This way, the SSC offers students the opportunity to develop and enrich themselves in other areas besides their studies so that they can enter the job market with a broad-based knowledge, skills and competencies. 

The direct contact with students and the variety of services, make the SSC a dynamic working environment. The SSC structurally cooperates extensively with faculties, other services centres within UM, students and external partners to support the student in the best possible way. More information about the SSC can be found here.
 

Department
The Center for European Studies (CES) and the Maastricht Summer School (MSS) are also a part of the Student Services Centre. CES and MSS provide comprehensive, English-language study abroad programmes for approximately 850 international students a year.

 

CES semester students participate in courses of the existing regular course offerings at all UM faculties. In addition, CES and MSS organise tailor-made courses, which are taught by UM faculty and freelance instructors.

 

Curious?
Are you interested in this exciting position but still have questions? Feel free to contact Ilja Schreinemakers at i.schreinemakers@maastrichtuniversity.nl or +31 634381093 for more information.


Applying?
Or are you already convinced and ready to become our new Team coordinator? Apply now, no later than 18 August 2024, for this position.

 

Maastricht University is committed to promoting and nurturing a diverse and inclusive community. We believe that diversity in our staff and student population contributes to the quality of research and education at UM, and strive to enable this through inclusive policies and innovative projects led by teams of staff and students. We encourage you to apply for this position.

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

Are you an experienced professional in the field of international education? Are you ready for the next step in your career? We are looking for you: become the proactive Team Coordinator at CES and MS...View more

limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 7 dagen geleden

'Een doortastend en verbindend leider die integraal het bestuur adviseert
en met ambitie en trots leidinggeeft aan de ambtelijke organisatie in ontwikkeling.’

De functie

De Provincie Limburg zoekt een Directeur die complexe internationale en regionale projecten en
programma’s met rust, gezag en daadkracht kan sturen. Ben jij die politiek-bestuurlijk strateeg
met daadkracht, gezag en overwicht om vanuit verschillende rollen stakeholders te verbinden en
te enthousiasmeren?

Wie ben jij en welke kwaliteiten en ervaring worden verwacht

 • Ruime ervaring in een senior leiderschapsrol binnen een politiek-bestuurlijke omgeving in een organisatie die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar is.
 • Om de de brede portefeuille met projecten en programma’s te kunnen sturen is het zijn van
  een volwaardig gesprekspartner op voor DG’s, SG’s en bewindspersonen (binnen de
  kerndepartementen) van belang. Om dit te kunnen doen beschik je over een relevant en
  actief netwerk op regionaal (gemeenten), provinciaal en landelijk niveau.
 • Inhoudelijke kennis op het gebied van de huidige maatschappelijke opgave, een sterk ontwikkelde politieke antenne en uitstekende adviesvaardigheden om vanuit een politiek-neutrale positie de trusted-advisor te zijn voor het College van GS.
 • Je bezit autonome en verbindende kwaliteiten in de tweezijdige loyaliteit
  richting bestuur en ambtelijke organisatie. Een goed ontwikkeld gevoel voor
  staatsrechtelijke en juridische verhoudingen is daarbij noodzakelijk.
 • Het vermogen om de realisatiekracht binnen de organisatie te mobiliseren rond
  bestuurlijke opdrachten. Daarin ben je niet alleen resultaatgericht, maar vooral ook
  inspirerend en coachend.
 • Je hebt een een uitstekend gevoel voor integriteit en een aantoonbaar vermogen om
  dilemma’s op het gebied van integriteit en bestuurscultuur te agenderen en bespreekbaar
  te maken.
 • Een overtuigend trackrecord in het structureel verbeteren van organisaties.
 • Een no-nonsense werkhouding, samenwerking, relativerings- en doorzettingsvermogen
  met de nodige (zelf-)reflectie om te kunnen leren zijn punten die jou kenmerken.

Een organisatie in ontwikkeling

Voor provincie professionals is één ding leidend: Limburg nog mooier, duurzamer en innovatiever
doorgeven aan de volgende generaties dan dat zij nu al is. Dat gaat gepaard met ambitieuze
opgaven. Van het cultureel erfgoed tot het vernieuwende karakter. Van de prachtige natuur tot
de logistieke hotspots. En van de bijzondere euregionale ligging tot aan economische
vernieuwingskracht. Al deze complexe en veelzijdige uitdagingen worden met beide handen
aangepakt. Zo werken ruim 900 professionals – ieder vanuit zijn of haar eigen expertise – aan de
toekomst die Limburg verdient.
De sleutel voor grote maatschappelijke vraagstukken ligt steeds vaker in de regio. Dichtbij de
mensen en de gebieden die het raakt. De provincie is daarbij de logische overheidsinstelling om
het voortouw te nemen. Niet alleen om beleid te maken en toezicht te houden, maar juist ook om
zelf de uitvoering van concrete oplossingen beet te pakken. Met oog voor de samenhang en voor
de mensen die het raakt. Vanuit het besef dat de samenleving vraagt om een provincie die durft
te zeggen: “wij zijn ervan” en die de wil én de mogelijkheden heeft om dat elke dag weer waar te
maken. Dat ‘eigenaarschap’ is belangrijk, omdat er kritischer dan ooit naar de overheid wordt
gekeken. Niet alleen naar hoe de provincie dat doet, maar ook naar hóe ze dat doet.

Het directieteam

Het directieteam geeft leiding aan de ambtelijke organisatie met circa 900 professionals en het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Zij vervult een verbindende rol met externe partijen, is ambtelijk opdrachtgever van programma’s en projecten, geeft op ambtelijk niveau leiding aan het proces van beleidsbepaling en -realisatie en draagt zorg voor de kwaliteit en ontwikkeling van de interne organisatie, bedrijfsvoering en informatievoorziening.

De directie functioneert – onder integrale eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur – als collegiaal team, waarbij elk directielid de gehele directie vertegenwoordigt. De directieleden opereren zowel in- als extern op basis van een portefeuilleverdeling.

Over Limburg

Limburg is dankzij haar unieke internationale ligging, aan de rand van Nederland en in het hart van Europa, een thuishaven voor talrijke industrieën, en een bakermat van economische en wetenschappelijke samenwerkingen. Met de vier Brightlands Campussen als innovatieve aanjagers op het gebied van circulariteit, voeding en gezondheid. Daar komen wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. Zelfs onder de grond, waar gehoopt wordt in de toekomst de Einstein Telescope te realiseren, zodat Limburg uitgroeit tot de plek waar de raadsels van ons heelal worden ontrafeld.

Overige informatie

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Interne kandidaten hebben bij
gelijke geschiktheid een voorrangspositie.

Medewerkers van de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen
gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze
organisaties dus vrij op interne vacatures bij deze vier organisaties te reflecteren. De sollicitanten
hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat.

Oud-medewerkers van de Provincie Limburg, die in het kader van de vorming Omgevingsdienst
Zuid-Limburg bij de Provincie Limburg gelden als interne kandidaat, zijn vrij om te reflecteren op
interne vacatures van de Provincie Limburg. Deze sollicitanten hebben allemaal dezelfde status
van interne kandidaat.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer informatie

Bij de selectie laten we ons bijstaan door de heer Patrick Simonis, managing partner van Volta consultants. Bij vragen kun je contact opnemen via 085-76 04 820. Patrick Simonis kan je dan nader informeren over de functie en het proces.

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie en CV graag uiterlijk op 09 augustus aanstaande tegemoet. Je kunt je sollicitatie mailen naar Volta consultants via patrick.simonis@voltaconsultants.com.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieDirectie, Overheid

‘Een doortastend en verbindend leider die integraal het bestuur adviseerten met ambitie en trots leidinggeeft aan de ambtelijke organisatie in ontwikkeling.’ De functie De Provincie Limbur...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 7 dagen geleden

In de rol van Projectleider Beheer sta jij aan de lat voor het uitvoeren van het tactisch operationele verkeersveiligheidsbeleid en de afhandeling van verkeersveiligheidsissues op en langs het provinciale wegennet vanuit je rol als wegbeheerder.
Je bent samen je collega’s onder andere verantwoordelijk voor het adviseren en toetsen van verkeersmaatregelen, het afstemmen van evenementen en wegwerkzaamheden met andere wegbeheerders, advisering bij vergunningverlening (met name op gebied van verkeersmaatregelen), uitvoeren van verkeersveiligheidsinspecties en -audits, het implementeren van onze leidraad inrichting provinciale infrastructuur (LIPI) bij de programmering van wegwerkzaamheden, de validatie van verkeerskundige en verkeerstechnische uitgangspunten bij de uitvoering van projecten door eigen dienst en derden en de afstemming hierover met onze collega’s van Mobiliteit.

Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en zoekt voortdurend naar optimalisaties in de bedrijfsvoering. Als projectleider draag je er zorg voor dat de gebiedskennis en praktische ervaring van de weginspecteurs in de uitvoering van bovengenoemde raamovereenkomsten volledig wordt benut.
In deze functie ben je onderdeel van het cluster Wegbeheer. Dit cluster heeft de verantwoordelijkheid over het technische, functionele, operationele en administratieve beheer van ca. 448 km provinciale weg (incl. ca 470 km Rijwielpad) en staat als zodanig borg voor een wegennet dat voldoet aan wettelijke regelgeving en door de opdrachtgever (Provinciale Staten) vastgestelde kwaliteitskaders en daarmee garanties biedt voor verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid middels een transparante beheerhuishouding.

Werken binnen het cluster Wegbeheer betekent werken met vakinhoudelijke teamplayers in een multidisciplinaire omgeving.

Wat betreft de uitvoering van het operationele verkeersveiligheidsbeleid ben je samen met je collega’s het eerste aanspreekpunt en vraagbaak binnen de provincie Limburg. Jij zorgt dat je collega’s van de clusters Wegaanleg en Mobiliteit die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische infrastructurele werken op en langs de provinciale wegen alle relevante wegontwerptekeningen (verkeerstechnisch ontwerp, markerings- en bebordingstekeningen, tekeningen met afschermingsconstructies, tekeningen met verlichtingsarmaturen e.d.) en faseringstekeningen (tekeningen met afzettingen en omleidingen) aanleveren en jij draagt zorg dat deze beoordeeld worden. Aan de voorzijde lever je pro-actief het Programma van Eisen aan ten behoeve van verkeersveilgheidszaken. Je draagt je steentje bij aan de programmering van onderhoudswerkzaamheden door zorg te dragen dat afhankelijk van financiële haalbaarheid en technische maakbaarheid de maximaal haalbare invulling van de leidraad inrichting provinciale infrastructuur wordt meegenomen.

Je draagt zorg voor het uitvoeren van frequente schouw van wegen, verkeersveiligheidsinspecties en -audits en zorgt dat verbetermaatregelen in reguliere onderhoudsprojecten dan wel in urgente gevallen op ad hoc basis worden uitgevoerd. Signalen van verkeersveiligheidsissues verzamel je door je uitgebreide contacten met onze weginspecteurs, politie en andere stakeholders in de regio.

Je bent een spin in het web als het gaat om het inzichtelijk maken van de opgaven welke in de provincie Limburg bij alle wegbeheerders spelen. Als onderdeel hiervan coördineer je onder andere afstemming evenementen en wegafzettingen. Je inzicht in alle opgaven maakt je een onmisbare schakel in de tactisch operationele programmering van onderhoudswerken. In de programmering geef jij aan welke functionele eisen (LIPI) in onderhoudswerkzaamheden moeten worden meegenomen.
Ten behoeve van de klachtafhandeling draag je er zorg voor dat klachten welke door de aannemers van de onderhoudscontracten moeten worden opgepakt tijdig en correct worden afgehandeld en dat de communicatie en rapportage hieromtrent op de juiste wijze verloopt. Bij de voorbereiding en aanbesteding van nieuwe beheercontracten ben jij de spil die alle coördineert en afstemt.

Tot slot treed je op als inhoudsdeskundige voor je eigen cluster en de andere clusters van de provincie Limburg. Je adviseert bij het bepalen van de impact van verkeersmaatregelen tijdens onderhoudsmaatregelen op de veiligheid en doorstroming van provinciale wegen. Om je werk goed te doen blijf je graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied. Ook signaleer je relevante beleidsontwikkelingen en weet je die te vertalen in contracten en schep je hiermee de juiste condities om realisatie mogelijk te maken. Je bent breed georiënteerd voor wat betreft mogelijke toepassingsvormen van contracten en weet wat de markt in huis heeft.

Je werkt nauw samen met je collega’s van de buitendienst en binnendienst van het cluster Wegbeheer. Met name met de collega’s van de buitendienst zoek je steeds vaker proactief de samenwerking op. Je coacht en coördineert de medewerkers welke belast zijn met de begeleiding van de raamcontracten en stimuleert hen de praktijk- en regiokennis van de collega’s in de buitendienst actief te benutten. Je staat voortdurend in contact met externe partijen zoals gemeenten, kennisinstituten zoals CROW, andere wegbeheerders en stakeholders. Goede communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid en bestuurlijke sensitiviteit zijn daarom competenties waarin jij jezelf herkent.

Wij vragen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau op verkeerskundig gebied danwel een opleiding op HBO-niveau op technisch gebied met de bereidheid op korte termijn cursussen te volgen om zich het vakgebied eigen te maken;
 • Aantoonbare, relevante kennis van en praktische ervaring met de beschreven werkzaamheden;
 • Kennis van en affiniteit met beheer en onderhoud van infrastructuur is een pre;
 • Vertrouwd met het werken in een dynamische operationele omgeving;
 • Je bent een teamplayer en beschikt over goede coachende vaardigheden met name op de aspecten schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Bestuurlijke sensitiviteit en goede schriftelijke vaardigheden ten behoeve van communicatie richting burger, collega’s en bestuur.

Hoe wij jouw bijdrage waarderen

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal
  € 4.128,86 en maximaal € 5.827,12 in schaal 11.
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • PBDI budget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.

Werken als provincie professional

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie, op economisch gebied, sociaal gebied en in de openbare ruimte. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Meer over Provincie Limburg

Als provincie professionals willen we maar één ding: Limburg nog mooier, duurzamer en innovatiever doorgeven aan de volgende generaties dan dat zij nu al is. Dat biedt ambitieuze opgaven. Van ons cultureel erfgoed tot ons vernieuwende karakter. Van onze prachtige natuur tot onze logistieke hotspots. En van onze bijzondere euregionale ligging tot aan economische vernieuwingskracht. Al deze complexe en veelzijdige uitdagingen pakken we met beide handen aan. Ieder vanuit zijn eigen expertise. Zo werken we samen met ruim 900 professionals aan de toekomst die Limburg verdient.

Overige informatie bij externe werving

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Meer informatie

We sluiten deze vacature op 29 augustus, dus we zien jouw sollicitatie graag voor die datum binnenkomen. Je kunt erop rekenen dat we uiterlijk 6 september reactie geven. Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden. Bel gerust met Jeroen Brune op 06 55 39 37 00.

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 29 augustus a.s. tegemoet. Je kunt reageren via de button 'Solliciteren'.
Is dit toch niet jouw baan, maar ken je iemand die er wel helemaal bij past? Tip hem of haar dan. Je maakt diegene én ons erg blij. Alvast bedankt!

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOverheid, Technisch, Verkeerskunde

In de rol van Projectleider Beheer sta jij aan de lat voor het uitvoeren van het tactisch operationele verkeersveiligheidsbeleid en de afhandeling van verkeersveiligheidsissues op en langs het provinc...View more

As the University Library, we support the Maastricht University (UM) community in achieving their academic goals in research and education. Open Science is part of those goals. It is an international initiative that focuses on making research more transparent and impactful. UM has developed its own Open Science policy as a guideline to help researchers make their science more open. To this end, we team up with the Open Science Community Maastricht (OSCM), which consists of Open Science advocates across all UM faculties. Are you an enthusiastic and proactive Management Assistant who optimally supports our Open Science team to fulfil this promise? Then we are looking for you!

 

Job description 
As a Management Assistant within the Open Science team of the University Library, you will have a versatile, varied job with various administrative, organisational and planning tasks within an inspiring international organisation. A job which suits you perfectly if you are highly service-oriented on the one hand, but also have a healthy dose of entrepreneurship and perseverance. With your work as a Management Assistant, you will contribute to the smooth functioning of the organisation by providing adequate secretarial and administrative support and the planning and organisation of various activities and events for academics within the Open Science Community Maastricht as well as support staff within the University Library.
  
You will be responsible for: 

 • Supporting the Open Science team through proactive and accurate administrative and organisational support;
 • Drawing up and updating the planning of various services and (training) activities;
 • Organising and coordinating meetings and events;
 • Independent drafting and processing of correspondence (emails, letters, notes, reports);
 • Preparing, organising and taking minutes of meetings and handling tasks arising from decisions taken (incl. monitoring deadlines and following up with relevant stakeholders to stay on track.

 

Job requirements 
We are looking for you if you are proactive, well-organised, persistent, structured and accurate. You are good at setting priorities and have a friendly, firm personality. You take initiative, can handle a multitude of different tasks and monitor and anticipate processes within the Open Science team well. You are flexible, enjoy working independently, but also enjoy working together. In addition, you are able to learn and pick up things quickly, have a good sense of hospitality, a sense of humour and the ability to put things into perspective. Because the Open Science movement and the UM Library are very dynamic, we are looking for a builder. Someone who oversees processes, improves them and helps the Open Science team innovate along with the organisation and (inter)national developments.
 

Furthermore, you have: 

 • MBO+/HBO working and thinking level with an administrative/organisational background.
 • Relevant work experience in a similar position. 
 • Affinity with academic research, preferably also with the Open Science movement (see https://www.maastrichtuniversity.nl/research/open-science). 
 • Excellent command of MS Office applications such as Outlook, Word, Excel, Powerpoint. 
 • Experience or affinity with website management.
 • Excellent command of the Dutch and English languages, both oral and written.

 

What we offer
As a Management Assistant within the Open Science team of the University Library, you will be employed by the most international university in the Netherlands, located in the beautiful city of Maastricht. In addition, we offer you:

 • Good employment conditions. The position is graded in scale 7 according to UFO profile Management-/Office Assistant, job level 2, with corresponding salary based on experience ranging from €2693,00 and €3636,00 gross per month (based on a full-time employment of 38 hours per week). In addition to the monthly salary, an 8.0% holiday allowance and an 8.3% year-end bonus apply.
 • An employment contract for a period of 12 months with a scope of 0.6 FTE (22,8 hours per week, based on a fulltime employment of 38 hours per week). Upon proven suitability, the employment contract will be converted to an indefinite contract. 
 • At Maastricht University, the well-being of our employees is of utmost importance, we offer flexible working hours and the possibility to work partly from home if the nature of your position allows it. You will receive a monthly commuting and internet allowance for this. If you work full-time, you will be entitled to 29 vacation days and 4 additional public holidays per year, namely carnival Monday, carnival Tuesday, Good Friday, and Liberation Day. If you choose to accumulate compensation hours, an additional 12 days will be added. Furthermore, you can personalize your employment conditions through a collective labor agreement (CAO) choice model. 
 • As Maastricht University, we offer various other excellent secondary employment conditions. These include a good pension scheme with the ABP and the opportunity for UM employees to participate in company fitness and make use of the extensive sports facilities that we also offer to our students. 
 • Last but certainly not least, we provide the space and facilities for your personal and professional development. We facilitate this by offering a wide range of training programs and supporting various well-established initiatives such as 'acknowledge and appreciate'. 


The terms of employment at Maastricht University are largely set out in the collective labor agreement of Dutch Universities. In addition, local provisions specific to UM apply. For more information, click here.


Maastricht University
Why work at Maastricht University?

At Maastricht University (UM), everything revolves around the future. The future of our students, as we work to equip them with a solid, broad-based foundation for the rest of their lives. And the future of society, as we seek solutions through our research to issues from all around the world. Our six faculties combined provide a comprehensive package of study programmes and research.

In our teaching, we use the Problem-Based Learning (PBL) method. Students work in small groups, looking for solutions to problems themselves. By discussing issues and working together to draw conclusions, formulate answers and present them to their peers, students develop essential skills for their future careers.

With over 22,300 students and more than 5,000 employees from all over the world, UM is home to a vibrant and inspiring international community.

Are you drawn to an international setting focused on education, science and scholarship? Are you keen to contribute however your skills and qualities allow? Our door is open to you! As a young European university, we value your talent and look forward to creating the future together.

Click here for more information about UM. 


University Library
"Supporting your academic goals" is what the University Library stands for.  

We maintain close ties with the academic world and play a crucial role within this community, essential for students, educators, and researchers in the digital transition. We contribute to the UM’s Open Science policy, an initiative to enhance the impact of academic research—by helping to make science and scholarship accessible and transparent.  

The University Library is also continuously evolving, offering our professionals many opportunities to showcase their entrepreneurship and grow alongside. We accomplish this with a highly motivated and collegial team that values everyone's well-being. Will you be part of this team? 

To find out more about the services and information we provide, watch the video or visit our website.  

 
Curious?
Are you interested in this exciting position but still have questions? Feel free to contact Mariëlle Prevoo (Chief Open Science) via marielleprevoo@maastrichtuniversity.nl for more information. 

 

Applying?
Or are you already convinced and ready to become our new Management Assistant? Apply now, no later than 5 August 2024, for this position.

Please upload your CV, motivation letter.


The first interviews preferably take place on 20 August. The second interviews will preferably be held on 29 August.

 

The vacancy is open for internal and external candidates. In case of equal qualifications, internal candidates will be prioritized.


Maastricht University is committed to promoting and nurturing a diverse and inclusive community. We believe that diversity in our staff and student population contributes to the quality of research and education at UM, and strive to enable this through inclusive policies and innovative projects led by teams of staff and students. We encourage you to apply for this position.

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

As the University Library, we support the Maastricht University (UM) community in achieving their academic goals in research and education. Open Science is part of those goals. It is an international ...View more

In verband met de afwezigheid van de huidige assistente van de directeur van het onderzoeksinstituut Mental Health and Neuroscience (MHeNs) zijn wij, tijdelijk, op zoek naar een Management/Office-assistent Wetenschappelijk Directeur MHeNs (0,6-0,8 fte)

 

Functieomschrijving
We zijn op zoek naar een tijdelijke invulling van deze functie (voor tenminste 1 jaar) die het complete agendabeheer doet van de wetenschappelijk directeur van ons onderzoeksinstituut. Tevens verzorg je alle vergaderingen die hij voorzit en kleinschalige evenementen zoals lezingen. Daarnaast ontzorg je de afdeling door kleine administratieve/ondersteunende taken uit te voeren. 

 

Wat houdt het allemaal in?

 • Agendabeheer
 • Voorbereiding van stukken voor diverse soorten vergaderingen (agenda’s & notulen maar ook stukken opvragen en eventueel catering bestellen)
 • Ondersteuning in het organiseren van events en workshops (Voorafgaand is het opvragen van gegevens/presentaties van sprekers, indeling van groepen vanuit de registratie. Tijdens het event is het de registratie en aanspreekpunt zijn voor vragen. Uiteraard is werken tijdens het event in overleg of het wel mogelijk is ivm andere afspraken van de kandiaat.)
 • Administratieve afhandeling van correspondentie

 

Functie-eisen

 • Goede kennis van alle Microsoft applicaties (Excel, Word, Outlook, PowerPoint);
 • Goede beheersing van de Nederlandse én Engelse taal.
 • Pro-actieve werkhouding

 

Binnen deze functie werk je nauw samen met en vervang je de communicatiemedewerker tijdens 
haar afwezigheid en vice-versa.

 

Wat biedt de UM?
Als Management / Office-assistent bij Faculty of Health, Medicine and Life Sciences kom je in dienst bij de meest internationale universiteit van Nederland in het prachtige Maastricht. Verder bieden wij je:

 • Goede arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald in schaal 7 conform UFO-profiel Management/Office-assistent met bijbehorende salarisinschaling op basis van ervaring tussen €2693,00 en €3636,00 bruto per maand (op basis van een fulltime dienstverband van 38 uur per week). In aanvulling op het maandsalaris zijn een 8,0% vakantie-uitkering en een 8,3% eindejaarsuitkering van toepassing.
 • Een arbeidsovereenkomst voor een periode van 12 maanden met een omvang van 0,6 - 0,8 FTE. Bij gebleken geschiktheid zal de arbeidsovereenkomst omgezet worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Bij de Universiteit Maastricht staat het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel, zo hanteren we flexibele werktijden en de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken indien de aard van je functie dit toelaat. Hiervoor ontvang je maandelijks een thuiswerk- en internetvergoeding. Kom je fulltime bij ons werken, dan heb je jaarlijks recht op 29 vakantiedagen en 4 extra feestdagen, te weten carnavals maandag, -dinsdag, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag. Maak je gebruik van de mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen, dan komen hier nog eens 12 dagen bij. Daarnaast kun jij jouw arbeidsvoorwaarden personaliseren aan de hand van een cao-keuzemodel.  
 • Als Universiteit Maastricht hebben we diverse andere mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, hierbij kun je denken aan een goede pensioenregeling bij het ABP en kun je als UM-medewerker meedoen aan bedrijfsfitness en gebruik maken van het zeer uitgebreide sportaanbod dat wij ook aan onze studenten aanbieden.  
 • Tot slot maar zeker niet onbelangrijk de ruimte en faciliteiten om jezelf te ontwikkelen: persoonlijk en in jouw vakgebied. Dit faciliteren we door het bieden van een ruim opleidingsaanbod en ondersteunen we door diverse breed gedragen initiatieven zoals ‘erkennen en waarderen’.  


De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie klik hier.

Universiteit Maastricht
Waarom werken aan de Universiteit Maastricht? 


Aan de Universiteit Maastricht (UM) draait alles om de toekomst.  Die van onze studenten omdat we ze een stevige, brede basis geven voor de rest van hun leven. En die van ons allemaal door ons onderzoek naar oplossingen voor vraagstukken in de hele wereld. Met onze zes faculteiten zorgen we voor een veelomvattend aanbod aan onderwijs en onderzoek.  

In ons onderwijs werken we met de methode Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat onze studenten in kleine groepen zélf op zoek gaan naar oplossingen voor problemen en vraagstukken. Ze discussiëren samen, trekken conclusies, formuleren een antwoord en presenteren dat aan de hele groep. Zo doen ze belangrijke vaardigheden op voor hun hele loopbaan. 

De UM heeft op dit moment meer dan 22.300 studenten en ruim 5.000 medewerkers uit alle windstreken. Dat zorgt voor een inspirerende en bruisende internationale gemeenschap.   

Spreekt deze internationale omgeving waarin de wetenschap centraal staat jou aan? En wil jij hier vanuit een wetenschappelijke of juist staffunctie een steentje aan bijdragen? Dan ben jij met jouw unieke bijdrage van harte welkom! Want als jonge Europese Universiteit van Maastricht bieden we perspectief dat we vertalen naar jouw talent. Je bent waardevol voor onze universiteit en de maatschappij en we inspireren je om met trots en plezier samen te groeien. 

Voor meer informatie over de UM klik hier

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)  
In de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) draait alles om gezond leven. Ons onderzoek en onderwijs is niet alleen gericht op herstel maar focust sterk op preventie, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. We zijn erop uit om met onze kennis en kunde daadwerkelijk te kunnen zorgen voor gezonde levens van individuele mensen én de maatschappij als geheel. In onderwijs, onderzoek en zorg is de FHML sterk verbonden met het academisch ziekenhuis Maastricht waarmee ze samen het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) vormt. 

De FHML wordt gevormd door een (inter)nationale community medewerkers en studenten en is de grootste faculteit van Maastricht University. De faculteit biedt een breed palet aan Nederlands- en Engelstalige bachelor- en masteropleidingen in vernieuwende onderwijsconcepten waarin de nadruk altijd ligt op het bouwen van bruggen naar de praktijk.

Het multidisciplinaire onderzoek van de FHML richt zich op een aantal zorgvuldig gekozen actuele thema’s. Naast onderzoek dat is gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten gaat het ook om onderzoek waarvan de resultaten direct vertaald kunnen worden naar concrete toepassingen en innovaties. De uitvoering van de verschillende onderzoeksprogramma's is georganiseerd in onze zes graduate schools en twee instituten

 

Mental Health and Neuroscience Research Institute (MHeNs).
Het Mental Health and Neuroscience Research Insitute (MHeNs) is één van de acht onderzoeksinstituten van FHML en gepositioneerd binnen het Maastricht UMC+. 

De bedrijfsvoering van het instituut is ondergebracht in een bedrijfsbureau, dat de beheersmatige taken behorend tot de projecten (OZ en OW), de onderzoeksschool EURON, directie en vakgroepen mede gestalte geeft. 

MHeNs wijdt zijn onderzoek aan het ontrafelen van mechanismen, oorzaken en behandelingen voor ziekten die verband houden met het centrale zenuwstelsel, sensorische systemen en psychische stoornissen. 


Nieuwsgierig?
Ben jij geïnteresseerd geraakt in deze mooie functie maar heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Tom van den Crommenacker, Operationeel directeur via t.vandencrommenacker@maastrichtuniversity.nl voor meer informatie.

Solliciteren?
Of ben je al overtuigd en word jij onze nieuwe Management / Office-assistent? Solliciteer dan nu, uiterlijk 25-08-2024, op deze functie. 

De eerste sollicitatiegesprekken vinden bij voorkeur plaats op 9 september in de middag of 19 september in de ochtend.


Een assessment en/of het uitwerken van een praktijkcase kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

 

De vacature staat open voor interne en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

In verband met de afwezigheid van de huidige assistente van de directeur van het onderzoeksinstituut Mental Health and Neuroscience (MHeNs) zijn wij, tijdelijk, op zoek naar een Management/Office-assi...View more

HBO
Heerlen, limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden

 

Het creëren van chemie tussen mensen zit in je DNA: informeren, prikkelen, overtuigen, verbinden, organiseren,… dat zijn slechts enkele van de zaken waar je warm voor loopt. Of het nu gaat over (aankomende) studenten, collega’s binnen Zuyd of externe partners; jij weet hoe je al deze doelgroepen kunt bereiken en verbinden op een sprankelende manier én altijd in lijn met het (Zuyd)beleid.  
 
Je houdt je in de rol van community coördinator voornamelijk bezig met aansluiting, werving en onboarding van nieuwe studenten. Daarnaast ben je de voorloper in het bouwen van een (h)echte community tussen studenten, collega’s en alumni van de Applied Science academie. Je organiseert tal van activiteiten, waarbij je constant in verbinding staat met studenten en collega’s van de academie en andere partners binnen ons ecosysteem.  
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de marketing & communicatie die Applied Science de nodige zichtbaarheid geeft. Hiervoor werk je nauw samen met de afdeling Marketing en Communicatie van Zuyd Hogeschool en collega community coördinatoren van het domein Techniek van Zuyd.  
 

WAT GA JE DOEN

 

Binnen onze academie wordt op de thema’s Gezondheid en Duurzaamheid geïntegreerd onderwijs en onderzoek ontwikkeld op het gebied van biologie, chemie en materialen resulterend in breed inzetbare (young) professionals en technologieën die continue inspelen op actuele ontwikkelingen in de Brightlands regio. Onze manier van opleiden kenmerkt zich door het werken in communities van medewerkers, studenten en het werkveld waarbij er veel aandacht is voor persoonlijke interactie en ontwikkeling. De beroepspraktijk op de Brightlands Chemelot Campus worden maximaal gebruikt als context. Ontwikkelen en studeren vindt dus plaats samen met en in de beroepspraktijk. 
In dit speelveld verdiep jij je graag in de wereld van onze studiekiezers, studenten en andere partners waar wij veel mee samenwerken. Je verbindt deze partijen aan elkaar en bouwt zo aan een echte community. Uiteraard beheer, coördineer en bewaak je ook de student- en klantervaring. Een professioneel en warm team van collega’s staat klaar om samen met jouw onze doelstellingen te bereiken. 
 

WAT VRAGEN WIJ AAN JOU?

 

 • De spil zijn in het verbinden van studenten, collega’s en alumni van Applied Science; 
 • Bouwen aan de online en offline zichtbaarheid van de opleiding;
 • Bijdragen aan het samenstellen en uitvoeren van het communicatieplan en de (door)ontwikkeling van de communicatie binnen Zuyd resp. onze academie;
 • Beheren, opzetten en optimaliseren van de content voor de website, nieuwsbrieven, brochures, campagnes en andere uitingen; 
 • Organiseren en coördineren van voorlichting-, aansluitings-, wervings- en onboarding activiteiten t.b.v. de instroom van nieuwe studenten;
 • Mede invulling geven aan de gehele ‘student journey’ die hoort bij het kiezen, doorlopen en afronden van de opleiding Applied Science;
 • Linking pin zijn naar afdeling M&C  en domein Techniek voor afstemming en samenwerking op het gebied van evenementen, websiteteksten, video’s, fotografie, brochures en andere marketingcommunicatiemiddelen;  
 • Adviseren van het managementteam en je collega’s op het gebied van marketing en communicatie en de inzet daarvan; 
 • Aansluiten bij in- & externe netwerkoverleggen over marketingcommunicatie thema’s.

 
Als mensen jou omschrijven dan hebben ze het over iemand die verbindend, creatief, nieuwsgierig en innovatief is. Je let op de details en kan gestructureerd (samen)werken. Daarnaast heb je oog voor een gezonde (zelf)reflectie om te bepalen of jijzelf en wij als academie de juiste zaken doen. Jouw insteek is om op een positieve en praktische manier een goed resultaat af te leveren. Daarnaast heb je een HBO werk- en denkniveau en beheers je de Nederlandse en Engelse taal gezien ons internationaal ecosysteem. Een afgeronde opleiding op het gebied van Marketing & Communicatie is een pré.  
 

WAAROM WERKEN BIJ ZUYD?

 

Bij Zuyd Hogeschool bouwen we samen aan toekomstgericht en duurzaam onderwijs, aan innovatie en aan de ontwikkeling van de Euregio Maas-Rijn. Kom werken bij een hogeschool waar jij zelf ook de aandacht en begeleiding krijgt die je verdient.  
 
We willen voor deze functie beginnen met een jaarcontract, met een omvang van 0,8 fte. Indien het van beiden kanten goed bevallen is, onderzoeken we graag de mogelijkheid tot verlenging.  Het salaris is maximaal schaal 8, cao-hbo. De inschaling vindt plaats op basis van opleiding en werkervaring. Dat betekent een bedrag van maximaal € 4.208,14 bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. Daarbovenop komt een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een ruim aantal vakantiedagen, professionaliserings- en inzetbaarheidsuren en een compleet vitaliteitsaanbod. 
Bij interne kandidaten wordt het huidige dienstverband gerespecteerd.  
   
 

MEER INFORMATIE? VRAGEN? WE ZIJN BENIEUWD!

 

Voor je gaat solliciteren nog even overleggen? Geen probleem. Neem gerust contact op met: Olivier Segers, opleidingsmanager Applied Science olivier.segers@zuyd.nl.

Zijn jouw kwaliteiten thuis bij Zuyd?  
Reageer dan eenvoudig door je gegevens achter te laten op deze website. Of ken je iemand die deze vacature op het lijf is geschreven? Tip diegene dan. Je maakt ons allebei erg blij. Alvast bedankt.   
   
Wacht niet te lang!   
We sluiten deze vacature op donderdag 5 september a.s. dus we zien jouw sollicitatie graag voor die datum tegemoet. Gesprekken vinden vervolgens plaats in de periode van 9 t/m 20 september 2024.
 

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

  Het creëren van chemie tussen mensen zit in je DNA: informeren, prikkelen, overtuigen, verbinden, organiseren,… dat zijn slechts enkele van de zaken waar je warm voor loopt. Of het ...View more

Vacature eigenschappen

Vacature categorieAdministratief, Beleid, Beveiliging, Business, Communicatie, Consultancy, Cultuur, Defensie, Design, Facilitair, Financieel, Gemeente, Horeca, Huishoudelijk medewerker, Human resources, ICT, Inkoop, Innovatie, Logistiek, Management, Marketing, Media, Milieu, Onderwijs, Onderzoek, Onroerend goed, Recruitment, Ruimtelijk, Sales, Sport, Statistiek, Strategie, Technisch, Welzijn, Zorg

Een overzicht van de vacatures in Maastricht van de leden van Baandomein

HBO, LBO, MBO, VMBO, WO
limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 1 jaar geleden

Op zoek naar vacatures in Zuid Limburg? Baandomein heeft een actueel overzicht van de vacatures die haar leden in zuid limburg open heeft staan.

HBO, MBO
Heerlen, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 16 uur geleden

Ontdek de uitdagende rol van HR assistent bij GGD Zuid Limburg!  Binnen de afdeling Personeel en Talent Ontwikkeling (PTO) zijn we op zoek naar een gedreven HR assistent voor 24 - 28 uur per week. Bij ons krijg je de ruimte om je expertise maximaal in te zetten.

Als HR assistent maak je onderdeel uit van het team PTO. Binnen het team PTO zijn 15 collega’s werkzaam in verschillende rollen en disciplines. Wil jij met ons samenwerken in een open en informele sfeer? Lees dan snel verder en solliciteer vóór 21 augustus!

Wat ga je doen?

In deze functie staat het ondersteunen van de HR adviseurs, de leidinggevenden en de medewerkers centraal, alsmede het verrichten van (administratieve) werkzaamheden op het gebied van personeelsbeheer. Concreet betekent dit dat je je bezig houdt met de volgende taken:

 • Je ondersteunt bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers.
 • Je ondersteunt bij het verzuimproces.
 • Je coördineert, bewaakt en administreert het proces rondom in-, door- en uitstroom en beheert personeelsdossiers.
 • Je bewaakt processen, acties en deadlines.
 • Je werkt mee aan het up-to-date houden van het handboek rondom personeelsbeleid en geeft uitvoering aan de cao SGO en overige regelingen.
 • Je werkt pro-actief samen met de HR adviseurs aan verschillen projecten.
 • Je verzorgt het agendabeheer van de afdeling.

Wie ben je?

Als GGD’ er sta je midden in de maatschappij en weet je wat er speelt in de omgeving. Je bent je bewust van externe invloeden en toont veerkracht om met de veranderende wereld mee te bewegen. Je leert snel, pikt graag nieuwe dingen op en weet problemen eigenhandig op te lossen. In verbinding staan met je collega's geeft jou iedere keer weer een flinke portie energie!

 • Je beschikt minimaal over een relevante HBO opleiding of afgeronde MBO 4 opleiding met enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met diverse HR systemen en office pakketten, waarbij ervaring met Youforce/ Beaufort een pré is.
 • Je behoudt overzicht in je werkzaamheden, kunt prioriteiten stellen, ad hoc schakelen en bent initiatiefrijk.
 • Je bent communicatief sterk.

Wat bieden wij jou?

Onze mensen zijn ons grootste goed. Wij geloven namelijk dat een gezond Zuid-Limburg begint bij onszelf. Dat is de basis van ons aanbod. Verder bieden wij jou als HR assistent:

 • Een dienstverband beginnend voor de duur van 1 jaar.
 • Een salaris tot een maximum van €4.244 ,- bruto per maand in functieschaal 8, gebaseerd op een volledige werkweek van 36 uur .  Het is, afhankelijk van je opleiding en je werkervaring,  mogelijk dat er een aanloopschaal wordt overeengekomen.
 • Een arbeidsvoorwaardenpakket conform cao SGO inclusief een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% met o.a. vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.
 • Een werkgeversbijdrage van ongeveer 70% aan je ABP pensioenpremie.
 • Afhankelijk van de functie is er de mogelijkheid om thuis te werken, inclusief hulpmiddelen voor een thuiswerkplek en een thuiswerkvergoeding. 
 • Een intern programma ‘GGD In Balans’, waarbij je gedurende het hele jaar de kans krijgt om deel te nemen aan workshops, (sportieve) activiteiten en een vitaliteitstraject.
 • De keuze om deel te nemen aan de personeelsvereniging met kortingen op theater, concerten, (pret)parken en andere leuke uitjes. 

Over GGD Zuid Limburg

Werken bij GGD Zuid Limburg? Dat kan! Samen met 600+ collega's zet je je als GGD’er in om bij te dragen aan een gezonder Zuid-Limburg. Een plek waar jouw expertise ertoe doet. Waar je de vrijheid krijgt in jouw werkzaamheden en er ruimte is voor eigen inbreng. Als GGD’er kun je het verschil maken. Spreekt jou deze maatschappelijke ambitie aan? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega!

Wil je meer weten over werken bij GGD Zuid Limburg? Kijk dan op onze pagina. 

Over de afdeling

Als onderdeel van de bedrijfsvoering van GGD Zuid Limburg is de afdeling PTO een businesspartner voor het primaire proces. Samen met de collega’s van de verschillende afdelingen werken we aan een gezond Zuid-Limburg. Om deze ambitie te kunnen realiseren hebben we voortdurend aandacht voor de gezondheid en het welbevinden van onze eigen medewerkers. De visie op Personeel en Talentontwikkeling is erop gericht om de vitaliteit, professionaliteit en wendbaarheid van haar medewerkers te stimuleren.

Vragen?

Vragen over de inhoud van de functie of de wervingsprocedure?
Neem contact op met Kirsten Boumans of Chayenne Houben via

088 – 880 5120

of mail naar personeelszaken@ggdzl.nl.

Interesse gewekt?

Graag zien we jouw sollicitatie vóór 21 augustus tegemoet. Solliciteren doe je via de sollicitatieknop. We kijken uit naar je sollicitatie en wie weet mogen we je binnenkort welkom heten als onze nieuwe HR collega.

In verband met de huidige vakantieperiode worden de gesprekken naar onze beschikbaarheid en de beschikbaarheid van de potentieel geschikte kandidaten ingepland.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieHuman resources

Ontdek de uitdagende rol van HR assistent bij GGD Zuid Limburg!  Binnen de afdeling Personeel en Talent Ontwikkeling (PTO) zijn we op zoek naar een gedreven HR assistent voor 24 – 28 uur pe...View more

HBO, WO
Heerlen, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 16 uur geleden

Ben jij niet bang om je handen uit de mouwen te steken? Word je blij van een uitdaging die je met creativiteit en lef kan aanpakken? Krijg jij energie van het werken voor de stad én de inwoners? Ben jij iemand die graag samenwerkt? Dan is de functie Jurist Omgevingsrecht (taakaccent bouw/RO) iets voor jou! Reageer voor 12 augustus 2024.

Wie ben jij?

 • Je hebt een opleiding HBO/WO Rechten afgerond, bij voorkeur met de specialisatie 
  bestuursrecht;
 • Je bent een starter of hebt enige werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Affiniteit met het vakgebied bouw/RO en het werkveld toezicht en handhaving is een pré;
 • Je werkt graag samen en je bent communicatief sterk.

Wat ga je doen? 

Als jurist adviseer je de bouwtoezichthouders op juridisch vlak bij de voorbereiding, uitvoering en rapportage van hun toezichtcontroles. Samen met de toezichthouders en de adviseurs behandel je verzoeken tot handhaving en klachten. Daarnaast bereid je de bestuursrechtelijke handhavingstrajecten voor (last onder dwangsom / bestuursdwang). Samen met de collega’s van Juridische Zaken behandel je ook bezwaar- en beroepsprocedures n.a.v. handhavingsbesluiten.

Complexe casussen bespreek je met collega juristen en beleidsmedewerkers. Samen met de andere juristen ben je het eerste aanspreekpunt voor collega’s als het gaat om handhavingscasussen. Omdat deze complex kunnen zijn, is het belangrijk dat je deze ook op een eenvoudige wijze kunt uitleggen aan inwoners en bedrijven. Kortom: je schakelt goed en gemakkelijk op verschillende niveaus.

Jouw Team

Het team Bouw- en Milieutoezicht en Bodem houdt toezicht op en handhaaft wettelijke voorschriften op het gebied van bouw, sloop en ruimtelijke ordening, milieu, evenementen en horeca. Daarnaast voert het team taken uit op het gebied van geluid, lucht, bodem en water. 

Het team BMB werkt nauw samen met het team Vergunningen: onze specialisten adviseren bij de vergunningverlening en we voeren controles uit aan de hand van de vergunningen die het team Vergunningen afgeeft. Daarnaast dragen we bij aan team overstijgende projecten en programma’s zoals het programma Omgevingswet, het programma Centrum, het project Sociaal Veilig en in de toekomst het programma Heerlen-Noord. We voeren een uitgebreid takenpakket uit en geen enkele dag is hetzelfde!

Bouwen aan het Heerlen van Morgen

Heerlen is een stad met lef. In Heerlen zijn we doorpakkers en maken we dingen waar die anderen niet voor mogelijk houden. Werken voor Heerlen is werken aan het Heerlen van morgen. Lees er meer over.

Wat krijg je daarvoor terug?

Bij de gemeente Heerlen bieden we jou een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de organisatie te ontwikkelen. Het betreft een structurele functie van 36 uur per week. De eerste arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd. 

De functie is ingeschaald in de HR21 normfunctie Adviseur IV in schaal 10 met een bruto maandsalaris van minimaal €3558,- en maximaal €5247,- (afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een fulltime dienstverband). Het is mogelijk om 40 uur te werken en 36 uur uitbetaald te krijgen. Daarmee bouw je wekelijks 4 uur extra vrije tijd (ADV) op.

Verder ontvang je een individueel keuze budget (IKB). Dit is 17.05% van jouw salaris. Daarnaast bieden wij mogelijkheden om opleidingen te volgen, flexibel te werken en hebben wij verschillende vitaliteitsregelingen, waaronder onze eigen sportstimuleringsregeling en een flexibel vitaliteitsbudget in de vorm van een digitale munt (Vitknip) die je in Heerlen op veel plekken kan inzetten om jouw vitaliteit te vergroten. Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de cao gemeenten. Bekijk al onze arbeidsvoorwaarden op onze site.

Meebouwen aan het Heerlen van Morgen? 

Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan jouw cv en motivatie t.a.v. Ivo Linssen, Manager Team BMB onder vermelding van vacaturenummer 24083 naar e-mail: secretariaatstad@heerlen.nl. Je kunt solliciteren tot en met 11 augustus 2024. 

Voor meer informatie kun je terecht bij de manager van Team BMB, Ivo Linssen. Hij is te bereiken via e-mail: i.linssen@heerlen.nl en op telefoonnummer 045-5604140. Voor vragen over de procedure, tijdelijkheid van de functie of de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Robin Veenstra van team Mens & Organisatie via e-mail: r.veenstra@heerlen.nl.  

Voor deze functie wordt intern én extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Juridisch, Overheid

Ben jij niet bang om je handen uit de mouwen te steken? Word je blij van een uitdaging die je met creativiteit en lef kan aanpakken? Krijg jij energie van het werken voor de stad én de inwoners...View more

HBO
Heerlen, limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 1 dag geleden

This is why you feel at home at Zuyd – School of Built Environment 
An entrepreneur who takes the initiative, a connector, a pioneer, and someone with an affinity for development and learning. That’s how people describe you! In this position, you’ll take a leading role in creating and driving the development of the new English-language Circular Cities and Communities track (starting September 2025) of the Built Environment study programme. You’ll be the first point of contact for the international team that will develop and implement the track. You’ll also be responsible for marketing this new English-language track.
 

WAT GA JE DOEN

 • A relevant completed master's degree;
 • Educational (didactic) experience, both in terms of development and implementation;
 • Experience of project-based work in an international setting;
 • Excellent command of both Dutch and English;
 • Intercultural awareness;
 • Affinity with the theme of circularity (in the built environment) is a plus.

Together with your colleagues, you’ll want to deliver a study programme of the highest quality. This is a source of pride for you! You’ll guide and inspire your colleagues to develop and market a new track. You’ll coordinate this track with an eye for innovation, helping your colleagues make smart connections with existing study programmes and the Research Centre for Smart Urban Redesign. You enjoy working with subject matter experts and education developers to come up with a tight plan of action to take innovative ideas from concept to implementation. You’ll take care of the creation of a close-knit international community in which everyone feels seen.

WAT VRAGEN WIJ AAN JOU?

As a project manager, you and your colleagues (lecturers and lecturer-researchers, support staff and management) will be affiliated with the School of Built Environment. You’ll contribute to the development and organisation of teaching and research in a professional, collegial and pleasant atmosphere. Together, you’ll invest in a new generation of sought-after professionals who are curious about the world of tomorrow. We value being attentive to each other and to everyone’s individual needs. After all, one of the promises of our strategy is that the human dimension always comes first. 

WAAROM WERKEN BIJ ZUYD?

At Zuyd University of Applied Sciences, we all work towards future-oriented and sustainable education, innovation and the development of the Meuse-Rhine Euroregion. Join a university of applied sciences where you’ll receive the attention and guidance you deserve. 

For this position, we’d like to offer a one-year contract worth 0.8 FTE to start. If things work out well on both sides, we’d be happy to look into the possibility of an extension.  

The salary is up to scale 12 (as laid down in the Collective Agreement for Universities of Applied Sciences, CAO-HBO). Your salary scale will be based on your prior education and work experience. This means an amount of up to €6,899.86 gross per month based on full-time employment. On top of this, you’ll receive a holiday allowance of 8%, a year-end bonus of 8.3%, plenty of holidays, professionalisation and sustainable career deployment hours and a comprehensive vitality offer.
In case of good performance and continued need, we’d like to explore whether a career development path to the position of Head of Programme (scale 13 CAO-HBO, maximum €7,207.59 gross per month based on full-time appointment) is an option. Internal candidates will have their current terms and conditions of employment respected. 
 

MEER INFORMATIE? VRAGEN? WE ZIJN BENIEUWD!

Is there something you’d like to discuss before applying? No problem. During week 34 (19–23 August), please feel free to contact Humphrey Ferdinandus, Head of the Built Environment programme, on +316-43577394 or at humphrey.ferdinandus@zuyd.nl or Ellen Kerbusch, Head of the Built Environment programme, on +316-43413404 or at ellen.kerbusch@zuyd.nl. 

Are your qualities at home at Zuyd? 
Simply respond by leaving your details on this website. If you know someone else who’d be just right for this position, let them know about this vacancy. That way, you could make us both very happy. Thanks in advance.  

Please note that we’ll only consider responses submitted through our site. Responses sent directly to the contact person will not be considered.
  
Don’t delay!  
This vacancy will close on 27 August. We look forward to receiving your application before that date.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

This is why you feel at home at Zuyd – School of Built Environment An entrepreneur who takes the initiative, a connector, a pioneer, and someone with an affinity for development and learnin...View more

HBO
Heerlen, limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 1 dag geleden
Ondernemen, initiatief nemen, verbinden en pionieren. Iemand die affiniteit heeft met ontwikkelen en leren. Zo omschrijven mensen jou! In deze functie heb je een leidende rol in het creëren en stimuleren van de ontwikkeling van het nieuwe Engelstalige traject Circular Cities and Communities (startmoment september 2025) van de opleiding Built Environment. 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor het (internationale) team dat het traject gaat ontwikkelen en uitvoeren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het in de markt zetten van dit nieuwe Engelstalige opleidingstraject.
 

WAT GA JE DOEN

 • Onderwijs(kundige) ervaring, zowel in ontwikkeling als uitvoering;
 • Ervaring met (projectmatig) werken in een internationale setting;
 • Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
 • Interculturele sensitiviteit;
 • Affiniteit met het thema Circulariteit (in de gebouwde omgeving) is een pré.

Samen met jouw collega’s wil je een TOP opleiding neerzetten. Daar ben je trots op! Jij begeleidt en inspireert je collega’s om een nieuw opleidingstraject te ontwikkelen en in de markt te zetten. Met je innovatieve blik coördineer je dit traject en daarin maak je met je collega’s slimme verbindingen met bestaande onderwijsprogramma’s en het lectoraat Smart Urban ReDesign. Je vindt het leuk om met inhoudsdeskundigen en onderwijsontwikkelaars tot een strak plan van aanpak te komen en zo innovatieve ideeën van concept tot uitvoering te brengen. Je zorgt ervoor dat er een hechte internationale community ontstaat, waarbinnen iedereen zich gezien voelt.

WAT VRAGEN WIJ AAN JOU?

Als projectleider maak je samen met je collega’s (docenten en docent-onderzoekers, ondersteuners en management) onderdeel uit van de academie Built Environment. In een professionele, collegiale en prettige sfeer leveren jullie een bijdrage aan de ontwikkeling en organisatie van onderwijs en onderzoek. Samen investeren jullie in een nieuwe generatie van gewilde professionals die nieuwsgierig zijn naar morgen. Wij vinden aandacht voor elkaar en voor het individu belangrijk. Niet voor niets is één van de beloftes van onze strategie: De mens staat centraal. 

WAAROM WERKEN BIJ ZUYD?

Bij Zuyd Hogeschool bouwen we samen aan toekomstgericht en duurzaam onderwijs, aan innovatie en aan de ontwikkeling van de Euregio Maas-Rijn.
Kom werken bij een hogeschool waar jij zelf ook de aandacht en begeleiding krijgt die je verdient. 

We willen voor deze functie beginnen met een jaarcontract, met een omvang van 0,8 fte. Indien het van beiden kanten goed bevallen is, onderzoeken we graag de mogelijkheid tot verlenging.  

Het salaris is maximaal schaal 12, cao-hbo. De inschaling vindt plaats op basis van opleiding en werkervaring. Dat betekent een bedrag van maximaal € 6.899,86 bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. Daarbovenop komt een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een ruim aantal vakantiedagen, professionaliserings- en inzetbaarheidsuren en een compleet vitaliteitsaanbod.
Bij goed functioneren en blijvende behoefte onderzoeken we graag of een ontwikkeltraject naar de functie van Opleidingsmanager, schaal 13 CAO-HBO (maximum €7.207,59 bruto per maand bij een fulltime aanstelling), tot de mogelijkheden behoort.
Bij interne kandidaten wordt het huidige dienstverband gerespecteerd. 
 

MEER INFORMATIE? VRAGEN? WE ZIJN BENIEUWD!

Voor je gaat solliciteren nog even overleggen? Geen probleem. Neem in week 34 (19 t/m 23 augustus) gerust contact op met Humphrey Ferdinandus, opleidingsmanager Built Environment, telefoonnummer +316-43577394 of per e-mail humphrey.ferdinandus@zuyd.nl of Ellen Kerbusch, opleidingsmanager Built Environment, telefoonnummer +316-43413404 of per mail ellen.kerbusch@zuyd.nl 

Zijn jouw kwaliteiten thuis bij Zuyd? 
Reageer dan eenvoudig door je gegevens achter te laten op deze website. Of ken je iemand die deze vacature op het lijf is geschreven? Tip diegene dan. Je maakt ons allebei erg blij. Alvast bedankt.  

Let op; we verwerken alleen reacties die via onze site zijn ingestuurd. Reacties rechtstreeks naar de contactpersoon worden niet meegenomen.
  
Wacht niet te lang!  
We sluiten deze vacature op 27 augustus a.s. dus we zien jouw sollicitatie graag voor die datum tegemoet.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

Ondernemen, initiatief nemen, verbinden en pionieren. Iemand die affiniteit heeft met ontwikkelen en leren. Zo omschrijven mensen jou! In deze functie heb je een leidende rol in het creëren en st...View more

HBO
Heerlen, limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 1 dag geleden
Communication in all its forms is in your blood. Informing, stimulating, convincing, connecting is what floats your boat. You’ll be recruiting and communicating with our prospective and current students, colleagues and our partners in the professional field, knowing how to reach all these target groups in a sparkling way and always in line with Zuyd policy.  
 
You’ll mainly deal with the recruitment and intake of new (international) students. You’ll organise open days, experience days and other recruitment activities. You’ll also be responsible for marketing communications aimed at new students. To this end, you’ll work closely with Zuyd’s Marketing and Communication Services.  
You’re energised by the prospect of building a close-knit international community for the new English-language Circular Cities and Communities track (starting September 2025) at the School of Built Environment. To achieve this, you’ll be in constant contact with students and colleagues and maintain ties with the external professional field.
 

WAT GA JE DOEN

You like to immerse yourself in the worlds of our prospective and current students and of the partners with whom we work closely. You’re able to connect these parties to each other, building a real community. Naturally, you’ll also manage, coordinate and monitor the student and customer experience. You’ll come up with ideas on how communication – in whatever form – can help us achieve our goals. 
 
Your tasks will include the following: 

 • Organising recruitment activities such as open days and experience days; 
 • Managing social media accounts;
 • Creating newsletters;
 • Brainstorming with Marketing and Communication Services on website texts, videos, photography, brochures and other marketing communication tools; 
 • Communicating with prospective students who have applied for the English-language Circular Cities and Communities track of the Built Environment study programme;
 • Joining internal network meetings on marketing communication topics. 

When people describe you, they use words like ‘creative’, ‘curious’ and ‘interculturally aware’. You pay attention to detail and can work in a structured way (both independently and with others). When you recount something or write something down, people understand what you’re talking about. Your approach is to deliver a good result in a positive and practical manner. In addition, you work and think at higher professional education level. A completed prior education in the field of marketing and communication is a plus, as is excellent command of both Dutch and English.
 

WAT VRAGEN WIJ AAN JOU?

You’ll work in an independent position within the school. Within Zuyd University of Applied Sciences, you’ll work with a team of other community coordinators. As a community coordinator, you have a flexible and customer-oriented attitude and possess a high degree of independence. You’re proactive, but above all, you have integrity, enthusiasm and a professional attitude. You’re meticulous with a high degree of stress resistance. After all, one of the promises of our strategy is that the human dimension always comes first.  

WAAROM WERKEN BIJ ZUYD?

At Zuyd, we all work towards future-oriented and sustainable education, innovation and the development of the Meuse-Rhine Euroregion. Join a university of applied sciences where you’ll receive the attention and guidance you deserve.  
 
For this position, we’d like to offer a one-year contract worth 0.5 FTE to start. That means you’re available for a minimum of 20 hours spread over at least 3 days a week. If things work out well on both sides, we’d be happy to look into the possibility of an extension.   
 
The salary is up to scale 8 (as laid down in the Collective Agreement for Universities of Applied Sciences, CAO-HBO). Your salary scale will be based on your prior education and work experience. This means an amount of up to €4,208.14 gross per month based on full-time employment. On top of this, you’ll receive a holiday allowance of 8%, a year-end bonus of 8.3%, plenty of holidays, professionalisation and sustainable career deployment hours and a comprehensive vitality offer. Internal candidates will have their current terms and conditions of employment respected.  
 

MEER INFORMATIE? VRAGEN? WE ZIJN BENIEUWD!

Is there something you’d like to discuss before applying? No problem. During week 34 (19–23 August), please feel free to contact Humphrey Ferdinandus, Head of the Built Environment study programme, on +316-43577394 or at humphrey.ferdinandus@zuyd.nl or Ellen Kerbusch, Head of the Built Environment study programme, on +316-43413404 or at ellen.kerbusch@zuyd.nl


Are your qualities at home at Zuyd? 
Simply respond by leaving your details on this website. If you know someone else who’d be just right for this position, let them know about this vacancy. That way, you could make us both very happy. Thanks in advance.  

Please note that we’ll only consider responses submitted through our site. Responses sent directly to the contact person will not be considered.
  
Don’t delay!  
This vacancy will close on 27 August. We look forward to receiving your application before that date.


 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

Communication in all its forms is in your blood. Informing, stimulating, convincing, connecting is what floats your boat. You’ll be recruiting and communicating with our prospective and current ...View more

WO
Heerlen, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 2 dagen geleden

Heb jij ervaring in het werkveld van openbare orde, leefbaarheid en sociale veiligheid? Krijg je ener- gie van het aanpakken van complexe problemen met een focus op zorg en veiligheid? Ben jij de vei- ligheidsspecialist die wij zoeken, die regie kan voeren over complexe casuïstiek waarbij openbare orde en veiligheid in het geding zijn, terwijl je ook de verbinding legt met het sociale domein en een gebiedsgerichte aanpak hanteert? Dan is de functie van Regisseur Sociale Veiligheid bij Gemeente Heerlen misschien wel jouw volgende stap! Reageer vóór 12 augustus 2024.

Wie ben jij?

 • Je hebt WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbare ervaring binnen het werkveld openbare orde, leefbaarheid, sociale veiligheid en de aanpak van multi-problematiek met accenten op zorg en veiligheid of aantoonbare ervaring met complexe casuïstiek waarbij meerdere instanties een rol spelen;
 • Je beschikt over een uitgebreid netwerk binnen deze terreinen;
 • Analyseren, resultaatgericht werken en actiegerichtheid zijn jouw sterke punten;
 • Je bent stressbestendig en flexibel inzetbaar gezien de aard en de intensiteit van de werkzaamhe- den;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op alle niveaus en bent een belangrijke adviseur voor het management en de burgemeester;
 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden zijn een must.

Wat ga je doen?

Als Regisseur ben je de specialist op het gebied van sociale veiligheid en leefbaarheid, met regie over complexe casuïstiek waarbij openbare orde en veiligheid in het geding zijn. Je werkt repressief, maar vooral ook proactief en preventief. Je hebt altijd een specialisme of taakaccent. Je denkt en werkt in- tegraal, rekening houdend met de bredere maatschappelijke context en je hebt politieke sensitiviteit. Je betrekt relevante interne en externe partners en adviseert het management en bestuur over de inzet van bestuurlijke (nood)bevoegdheden. Je stemt interventies af met partners en houdt regie op de uitvoering van deze maatregelen. Je werkt nauw samen met partners zoals politie (wijkagenten), wijkboa’s, RIEC, Openbaar Ministerie, Veiligheidshuis, maatschappelijk werkers, Expertiseteam, wijk- beheerders van woningcorporaties en andere betrokken partijen.

Jouw team

Je gaat werken binnen het team Sociale Veiligheid en Buurtregie, dat bestaat uit de clusters Interven- tieteam, inclusief het projectteam Sociaal Veilig en Buurtregie. Het team werkt breed aan thema’s rondom leefbaarheid, veiligheid, burgerbetrokkenheid, participatie en sociale en fysieke kwaliteit in de buurten van Heerlen. Zij staan in contact met burgers, ondernemers en samenwerkingspartners en stimuleren en faciliteren hen om bij te dragen aan de buurten. Heerlen investeert in het uitbreiden van dit team in zowel kwantiteit als kwaliteit. In september 2022 is een robuust Interventieteam in- gericht, wordt Buurtregie nu uitgebreid en wordt de sociaal veilige aanpak geborgd binnen de organi- satie. Het team Sociale Veiligheid en Buurtregie bestaat uit ruim 55 medewerkers.

Bouwen aan het Heerlen van Morgen

Heerlen is een stad met lef. In Heerlen zijn we doorpakkers en maken we dingen waar die anderen niet voor mogelijk houden. Werken voor Heerlen is werken aan het Heerlen van morgen. Lees er meer over.

Wat krijg je daarvoor terug?

Bij de gemeente Heerlen bieden wij jou een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de orga- nisatie te ontwikkelen. Het betreft een structurele functie van 36 uur per week. De eerste arbeidsovereenkomst zal voor bepaalde tijd zijn.

De functie is ingeschaald in de HR21 normfunctie Medewerker Ontwikkeling II in schaal 11 met een bruto maandsalaris van minimaal € 4.211,- en maximaal € 5.997,- afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een fulltime dienstverband). Per 1 oktober is dat bruto maximaal € 4.264,- en maximaal € 6.072,-. Het is mogelijk om 40 uur te werken en 36 uur uitbetaald te krijgen. Daarmee bouw je wekelijks 4 uur extra vrije tijd op (ADV).

Verder ontvang je een individueel keuze budget (IKB). Dit is 17.05% van jouw salaris. Daarnaast bie- den wij mogelijkheden om opleidingen te volgen, flexibel te werken en hebben wij verschillende vitali- teitsregelingen, waaronder onze eigen sportstimuleringsregeling en een flexibel vitaliteitsbudget in de vorm van een digitale munt ( Vitknip ) die je in Heerlen po veel plekken kan inzetten om jouw vitali- teit te vergroten. Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de cao gemeenten. Bekijk al onze arbeidsvoorwaarden op onze site.

Meebouwen aan het Heerlen van morgen?

Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan jouw CV en motivatie met vermelding van vacature- nummer 24085 naar Veronica Lardinois- Rings, e-mail: v.rings@heerlen.nl.

Je kunt solliciteren tot en met 11 augustus 2024. Voor meer informatie kun je terecht bij Lesley Strang, Strategisch Regisseur SV, mail: l.strang@heerlen.nl of bij Rob Smeets, Manager Sociale Vei- ligheid & Buurtregie, mail: r.a.j.smeets@heerlen.nl

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Y. Dassen, businesspartner M&O, mail: y.dassen@heerlen.nl

Noteer alvast 20 augustus a.s. in je agenda; dan houden we de sollicitatiegesprekken.

Voor deze functie wordt intern én extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Overheid, Veiligheid, Welzijn

Heb jij ervaring in het werkveld van openbare orde, leefbaarheid en sociale veiligheid? Krijg je ener- gie van het aanpakken van complexe problemen met een focus op zorg en veiligheid? Ben jij de vei-...View more

HBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 2 dagen geleden

Nederlands als tweede taal, ga er maar aanstaan!

Ben jij die taalspecialist, die op een creatieve en effectieve manier het verschil kan maken? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat vinden wij belangrijk?

Wij willen dat bijstandsgerechtigden met een taalbarrière beter in staat worden gesteld om mee te doen in onze samenleving. Dit kan door hun spreekvaardigheid te verhogen. Het gaat dan zowel om dagdagelijkse communicatievaardigheden als ook het aanleren van vaktaal zodat de stap naar werk kan worden gemaakt. 

Wat wordt jouw uitdaging?

De spreek- en vaktaal specialist richt zich op het bevorderen van taalvaardigheid en communicatie binnen de projecten van Vidar en externe werkplekken, voornamelijk voor de doelgroep statushouders. We streven hiermee naar een inclusieve werkomgeving waarin alle medewerkers/deelnemers zich gehoord en gewaardeerd voelen, ongeacht hun taalachtergrond. De spreek en vaktaalspecialist geeft uitvoering aan het bevorderen van taalrijke projecten binnen en buiten Vidar. Hierbij wordt nauw samengewerkt met twee vertalers om de communicatie te faciliteren en de taalvaardigheid van deelnemers te verbeteren.

De spreek- en vaktaalspecialist legt verantwoording af en rapporteert over de voortgang bij zijn of haar leidinggevende.

Belangrijkste taken:

• In kaart brengen en ontwikkelen van taalbehoeften: 

- Het in beeld brengen in hoeverre er per project aandacht is voor taal op de werkvloer en welke methodes al worden ingezet om de woordenschat te vergroten;

- Het begeleiden van deelnemers op individueel en groepsniveau. In beide situaties zorg je voor een aanbod dat is afgestemd op de situatie en specifieke opdracht; 

- Ontwikkelen van methodes, werkvormen, lesmaterialen en interventies om de huidige projecten en externe werkplekken zo taalrijk mogelijk te maken;

- Het rapporteren richting leidinggevende welke projecten nog uitdagingen hebben of verbeteringen kunnen gebruiken incl. het beschrijven van een werkwijze hoe deze uitdagingen aangepakt kunnen worden;

- Verzamelen, ordenen en verwerken van specifieke taaluitdagingen die onze medewerkers (werkbegeleiders en coaches) ondervinden; 

- Er voor zorgen dat de ontwikkelde middelen gericht op het taalrijker maken van de werkomgeving worden overgebracht aan de betrokken medewerkers, zodat ook zij dit met de doelgroep blijven herhalen.

• Uitvoering geven aan taalbevorderende programma's: 

- Doelgericht uitvoering geven aan taalbevorderende programma's en initiatieven binnen de projecten zoals de inzet van taalmaatjes, taalkaarten, fotokaarten, instructievideo’s en woorden van de week. Dit met als doel dat anderstaligen de taal durven te spreken, de woordenschat toeneemt en kandidaten meer zelfvertrouwen krijgen;.

- Er voor zorgen dat deze activiteiten toegankelijk zijn voor alle medewerkers/deelnemers en aangepast zijn aan verschillende taalniveaus en behoeften;

- Uitvoering geven aan taalworkshops en trainingen om specifieke taalvaardigheden te verbeteren. Het belangrijkste hierin is spreekvaardigheid, maar denk ook aan 

luistervaardigheid, leesvaardigheid, en schrijfvaardigheid. Deze workshops kunnen interactief zijn met aandacht voor de (specifieke) vaktaal op de werkvloer; 

- Contact leggen met collegiale ervaringsdeskundigen die input kunnen geven rondom  culturele verschillen op de werkvloer maar ook lokaal taalgebruik;

- Kennis delen met medewerkers over interculturele communicatie en omgangsvormen.

• Evalueren en bijsturen: 

- Regelmatig evalueren van de effectiviteit van de taalverrijkingsinitiatieven en verzamelen van feedback van medewerkers. Waar nodig aanpassen en continu blijven werken aan het verbeteren van de taalrijke omgeving binnen de projecten en externe werkplekken.

Wat zijn jouw talenten? 

- Affiniteit met en interesse in het bevorderen van taalvaardigheid en communicatie binnen een diverse werkomgeving.

- Een verbinder, initiatiefrijk, doelgericht, verantwoordelijk en speelt flexibel in op veranderingen. Je durft besluiten te nemen en doet dit met aandacht voor de doelgroep en de inhoudelijke opgaves.

- Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te communiceren met medewerkers van verschillende culturen en taalachtergronden.

- Empathisch vermogen en de vaardigheid om een ondersteunende en inclusieve werkomgeving te creëren.

- Je beschikt over sterke didactische vaardigheden en weet hoe je de taal op een begrijpelijke en boeiende manier kunt overbrengen aan de doelgroepen.

- Je werkt gestructureerd en methodisch, waarbij je lesmethodes nauwkeurig opstelt en uitvoert om de leerresultaten van de doelgroep te optimaliseren.

- Flexibiliteit, initiatiefrijk en het vermogen om projectmatig te werken en uitvoering te geven aan nieuwe initiatieven.

- Kennis van de nieuwe Wet inburgering en de Participatiewet is een pré;

- HBO-werk en denk niveau.

Hoe maken wij jou blij?

Kies jij voor Sittard-Geleen? Dan...

 • Kom je terecht in een informele en open werkcultuur.
 • Ontdek je dat een gemeente helemaal niet hiërarchisch hoeft te zijn. Wij houden namelijk van korte lijnen.
 • Krijg je de kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren.
 • Kies je voor vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief.
 • Ontdek je onze ruime opleidingsmogelijkheden. 
 • Weet je dat er brede doorgroeimogelijkheden zijn als je in de toekomst eens iets anders wilt.
 • Kun je je eigen werkweek indelen. Een dag eerder stoppen? Haal het een andere dag in of werk 's avonds nog even door.
 • Werk je hybride. Aan jou de vrijheid om te zorgen voor voldoende afwisseling tussen op kantoor werken en thuis werken.
 • En uiteraard bieden wij jou een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Om te beginnen een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar tussen 28-36 uur per week. Je start -afhankelijk van je opleiding en ervaring- met een salaris gebaseerd op salarisschaal 9 (CAO Gemeenten) van maximaal € 4.752,= bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.
 • Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. 

Onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden vind je met uitleg op https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Vacatures.

Vidar

Als spreek- en vaktaalspecialist werk je binnen team Ontwikkeling, specifiek in de unit Intake en Diagnose. Team Ontwikkeling is één van de teams die deel uitmaken van Vidar. Vidar is de naam voor de sociale diensten van de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, gemeente Beek, van het leerwerkbedrijf Vidar BV en van WSP Westelijke Mijnstreek. Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen bij Vidar terecht voor het vinden van werk, ontwikkelen van vaardigheden en ondersteuning bij inkomen. 

Ons motto is: “Werk voorop, kansen voor iedereen.” Wij geloven dat iedereen talenten en capaciteiten heeft en vinden dat iedereen recht heeft op werk.

Vidar biedt een geïntegreerde dienstverlening aan, voor zowel de Participatiewet-, Inburgering-, als de SW-doelgroep waarbinnen medewerkers het beste kunnen gedijen. Zij die een sterke behoefte hebben aan een vaste structuur en begeleiding bieden we een veilige, passende en uitdagende werkomgeving.

Vidar is onderdeel van de gemeente Sittard-Geleen en bestaat uit 4 teams die elk integraal aangestuurd worden door een teammanager: Team Ontwikkeling, team Uitkeringen, team Productie en Diensten en team Ondersteuning. 

De formatie van Vidar bedraagt ruim 200 fte, waarvan zo’n 90 medewerkers bij team Ontwikkeling.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan meteen! Of in ieder geval vóór 10 augustus a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken. In dit digitale tijdperk heeft het onze voorkeur om naast jouw CV ook (het liefst) een motivatiefilm te ontvangen waarin je jezelf in maximaal 3 minuten voorstelt en vervolgens jouw sollicitatie motiveert. Een brief is dus niet persé nodig als je een filmpje maakt!   

Zet in je CV svp een link naar jouw videoboodschap (bijvoorbeeld via YouTube, Vimeo, of WE transfer). 

Medewerkers van de provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De 1e gespreksronde staat gepland voor 14 augustus a.s. (Kandidaten krijgen hierover uiterlijk op 12 augustus a.s. bericht). We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

Heb je vragen over de vacature?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Nick Kocken, Unitcoördinator Intake en Diagnose via 046 - 477 70 90. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Monique Huveneers, adviseur HR via 046 - 477 76 97.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Solliciteren Sittard-Geleen van Gemeente Sittard-Geleen 046-4777439

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Onderwijs, Overheid

Nederlands als tweede taal, ga er maar aanstaan! Ben jij die taalspecialist, die op een creatieve en effectieve manier het verschil kan maken?  Dan zijn wij op zoek naar jou! Wat vinden wij belan...View more

WO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 2 dagen geleden

Wil jij samen met onze partners invulling geven aan de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven binnen de gemeente? Voer jij graag regie op ruimtelijke initiatieven? Dan zoeken wij jou!  

De functie

Wij zijn ter versterking van onze organisatie op zoek naar een (junior) beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling die samen met de samenleving vorm en inhoud kan geven aan maatschappelijke en ruimtelijke opgaven binnen de gemeente. 

Het werkveld Ruimtelijke Ordening is in beweging. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet verandert de manier van werken binnen gemeenten. Als Beleidsmedewerker ruimtelijke besluiten ben je nauw betrokken bij deze veranderingen. Je bouwt samen met je collega’s aan een veilige, gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit voor Sittard-Geleen. Samen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling voer je verschillende ruimtelijke procedures uit, participeer je in projecten en vertegenwoordig je de gemeente in rechte. Je adviezen variëren van complexiteit, maar jij bent ongeacht de casus enthousiast in je werk. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, hebt kennis van het publiekrecht en bent dan ook verantwoordelijk voor verschillende juridische en planologische adviezen. De Omgevingswet en het daarbij horende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is jou niet vreemd. Je levert dan ook een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het Omgevingsplan en de implementatie van het DSO voor Sittard-Geleen. 

Wat wordt jouw uitdaging?

In een dynamische omgeving adviseer je en voer je regie op inhoud en proces over diverse ruimtelijke besluiten (principeverzoeken,  onderbouwingen bij afwijkingsbesluiten,  omgevingsplan, of wijzigingen hiervan) en zorg je voor samenwerking van interne en externe toeleverende disciplines bij de totstandkoming hiervan. 

 • Je houdt regie op initiatieven van het eerste contact met de initiatiefnemer tot vaststelling van een wijziging van het omgevingsplan, 
 • Je zorgt dat het DSO-LV t.a.v. het omgevingsplan actueel is en bent de verbindende schakel met functioneel beheer en het team Informatiemanagement en ICT.
 • Je handelt verzoeken voor nadeelcompensatie als gevolg van besluiten op grond van de Omgevingswet af.
 • Je zorgt voor samenwerking van interne en externe toeleverende disciplines bij de totstandkoming van wijzigingen van het omgevingsplan, waaronder o.a. ruimtelijke kwaliteit, milieu, economische ontwikkeling, gezondheid en leefbaarheid. 
 • Je zit in projectteams voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en adviseert de projectmanagers, wethouders en de gemeenteraad.
 • Je werkt samen met je collega beleidsmedewerkers ruimtelijke economische ontwikkeling aan het opstellen en uitwerken van nieuw beleid.
 • Je onderkent de behoefte/noodzaak tot inschakeling van externe expertise op specifieke onderdelen (o.a. de wettelijk verplichte MER). Je bereidt externe opdrachten voor en bent aanspreekpunt voor en waar nodig begeleider van externe adviseurs.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het Omgevingsplan.
 • Je vertegenwoordigt de gemeente in rechte.

Wat vragen we?

 • Academisch werk- en denkniveau (bij voorkeur Nederlands Recht of Planologie).
 • Werkervaring, bij voorkeur in het Omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, erfgoed etc) is een pré, we zoeken echter vooral naar de juiste persoon;
 • Kennis van de Omgevingswet, het DSO en lokale systemen binnen het werkveld.
 • Coöperatieve instelling en communicatievaardigheden, gericht op het leveren van inzet door collega’s en externe adviseurs
 • Affiniteit en ervaring met communicatie- en participatievraagstukken

Wat neem je mee

 • Je denkt in oplossingen, je bent hulpvaardig en proactief 
 • Je houdt van aanpakken, werkt gestructureerd en resultaatgericht en houdt voortgang scherp in de gaten
 • Je formuleert in begrijpelijke en juridisch correcte taal
 • Je staat open voor creatieve ideeën en kan omgaan met onverwachte wendingen
 • Je neemt verantwoordelijkheid en toont eigenaarschap
 • Je hebt een digitaal ‘Procesoog’, bent omgevingsbewust en weet uiteenlopende belangen aan elkaar te verbinden en tot een goed resultaat te brengen 
 • Je kunt goed samenwerken maar ook adviseren en daadkrachtig besluiten nemen.

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 1250 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. In deze functie werk je in het team Ruimtelijke ontwikkeling.

Het Team Ruimtelijke Ontwikkeling

Het team Ruimtelijke Ontwikkeling is een jong dynamisch team en bestaat uit 35-40 collega’s. Deze collega’s dragen door middel van beleidsontwikkeling en -uitvoering bij aan een aantrekkelijke en gezonde fysieke leefomgeving. Hiervoor dragen wij voor de thema’s Wonen, Milieu, Mobiliteit, Cultuurhistorie, Landschap, Natuur en Stedenbouw bij aan realisatie van de ambities uit de Toekomstvisie 2030 en het NOVI gebied Zuid-Limburg. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten in de initiatief- en definitiefase. Dit doen we samen met de samenleving en in nauwe samenwerking met partners en collega’s van andere teams. 

Wij bieden!

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. En als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:

 • Een salaris van minimaal € 3.317,=. (schaal 9) en maximaal  € 5.247=. bruto per maand (schaal 10). 
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt. 
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • De mogelijkheid tot het inrichten van een thuiswerkplek.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met het perspectief voor onbepaalde tijd na 1 jaar.
 • Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl

Ben jij enthousiast? 

Solliciteer dan vóór 2 september a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 5 september a.s. in de ochtend.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jan-Peter Ruitenberg, teammanager Ruimtelijke ontwikkeling, jan-peter.ruitenberg@sittard-geleen.nl., tel. 046-4777541. 

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 046-4777463, emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Solliciteren Sittard-Geleen van Gemeente Sittard-Geleen 046-4777439.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBeleid, Gemeente, Overheid, Ruimtelijk

Wil jij samen met onze partners invulling geven aan de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven binnen de gemeente? Voer jij graag regie op ruimtelijke initiatieven? Dan zoeken wij jou!   De ...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 dagen geleden
In Maastricht werken 1800 collega's, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. We hebben oog voor jouw behoeften en streven naar een gezond, veilig en inclusief werkklimaat voor iedereen.

Je werkweek in beeld
Vanuit de afdeling M&O voorziet de personeels- en salarisadministratie (PSA) in het adequaat verwerken van de personeels- en salarisadministratie voor de gemeente Maastricht en een aantal samenwerkingsorganisaties. Met de implementatie van AFAS hebben we ingezet op een efficiënte en effectieve wijze van inrichting van onze P&O-processen. De uitdagingen op dit vlak zijn groot, wat maakt dat we hier het PSA-team willen versterken.

Jij vervult een functioneel coördinerende rol, waarbij je de leiding neemt op de inhoud en het team daarin meeneemt en functioneel aanstuurt. Je bent iemand die wil bouwen aan een sterk team om een moderne personeelsadministratie te realiseren en bent verbindend op de inhoud en relatie. Daarnaast houd jij je bezig met het verder implementeren en digitaliseren van de P&O- processen. Dit is namelijk een continu proces.

Samen met je collega’s zorg je voor een adequate invulling van de rol en de verantwoordelijkheid van dit team en zorg je voor afstemming met de andere afdelingen waaronder Financiën. Je hebt een signalerende, analytische en rapporterende rol waarbij je informatie beschikbaar stelt met betrekking tot de uitvoering van de werkprocessen en ontwikkelingen.

Samengevat draag je mede zorg voor:
 • Een adequate salarisverwerking
 • Vormgeven van de verdere digitalisering van de P&O processen binnen AFAS
 • Aansluiting van de salarissen bij de P&C
 • Beheer van tussenrekeningen ten aanzien van de salariskosten

Jouw expertise
 • Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van HR/payroll, maar ook bedrijfskunde of een financieel gerichte opleiding behoort tot de mogelijkheden
 • Grondige kennis van administratieve P&O-procedures en workflows en ervaring met de toepassing van HR relevante wetgeving, cao’s en beleid
 • Een verbindende, enthousiaste en energieke persoonlijkheid die collega’s kan motiveren en inspireren
 • Samenwerken als tweede natuur, evenals het bewaken van een goede balans tussen resultaat- en mensgerichtheid
 • Digitaal vaardig, in staat om te rapporteren en sturen via dashboards
 • Ervaring met P&O-software AFAS of in staat om zich de werking van deze applicatie snel eigen te maken
 • Bij voorkeur 32 uur of meer per week beschikbaar

Goed werkgeverschap
Het team P&O binnen de gemeente Maastricht is een fantastische plek om te werken. Samen zetten we de schouders onder het op orde brengen en houden van ons personeelsbeleid, ten behoeve van onze organisatie. Dit doen we met passie en plezier voor onze afdelingen en medewerkers om hen zo de optimale dienstverlening richting de burgers van de stad te laten vormgeven.

Bij de Gemeente Maastricht bieden we een stimulerende werkomgeving die je in staat stelt om het beste uit jezelf te halen. Je kunt rekenen op een competitief salaris, indicatief schaal 11 (€4.211 tot €5.997), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan uiterlijk 19 augustus 2024 via de button en stuur je motivatie en cv. Eerst meer weten? Neem dan contact op met Folker Ronda, teammanager P&O folker.ronda@maastricht.nl / 06-45494979 De eerste kennismaking vindt plaats op week 34. Het tweede gesprek wordt z.s.m. daarna gepland.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente

In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die gro...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 dagen geleden
In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. We hebben oog voor jouw behoeften en streven naar een gezond, veilig en inclusief werkklimaat voor iedereen.

Je werkweek in beeld
Als arbo-coördinator ontwikkel je gemeentebreed beleid op het gebied van arbo-wetgeving. Je ziet erop toe dat wettelijke taken worden uitgevoerd, zoals de Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en je vervult daarbij een coördinerende rol. In de functie van arbo-coördinator stimuleer je een veilig en gezond werkklimaat voor alle collega’s in onze organisatie; je bewaakt te allen tijde de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers, ook in het kader van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Je onderhoudt contacten met de betrokken preventiemedewerkers en andere arbo-medewerkers die decentraal werkzaamheden op het gebied van arbo verrichten. Je begeleidt hen daar waar nodig en komt gevraagd en ongevraagd met verbetervoorstellen. Verder werk je vaak samen met P&O adviseurs, ben je een vraagbaak voor het directieteam, de medewerkers, de leidinggevenden en de ondernemingsraad.

Je vervult weliswaar een solistische functie, maar werkt nauw samen met bovengenoemde collega's en maakt onderdeel uit van ons P&O team, bestaande uit 45 collega's met een diverse mix aan ervaring en expertise. Binnen de afdeling Mens & Organisatie werk je ook intensief samen met collega’s van Facilitaire Zaken, denk aan het inrichten van werkplekken of een bijdrage leveren aan aanbestedingen in het kader van huisvesting of verbouwingen. Zo vervul je bijvoorbeeld ook een rol in de doorontwikkeling van ons hybride werkconcept.

Samen werken we hard en streven we naar de beste oplossingen. En als je even vastloopt, staan je collega's altijd klaar om je te helpen met een frisse kijk op de zaak. Thuiswerken of op kantoor, jij bent daar waar het nodig is. Je werkt vanuit ons prachtige kantoor in Mosae Forum, maar zult ook regelmatig de verschillende locaties zoals het Stadhuis, Maastricht Sport, Stadsbeheer, Sociaal Domein en Centre Ceramique en Kumulus bezoeken. Bij Gemeente Maastricht staan we open voor vernieuwing en streven we naar het hoogst haalbare. Als jij de energie en het lef hebt om met ons mee te groeien, dan staan wij klaar om jou te verwelkomen in ons team!

Jouw expertise
We zoeken een nieuwe collega die actuele kennis heeft rondom de vele facetten van de arbo-wetgeving (RI&E, PSA) en die affiniteit heeft met de veiligheid en gezondheid van medewerkers, in de brede zin van het woord. Werkervaring als arbo-coördinator is een pré. Liefst heb je al eens gewerkt voor een maatschappelijke organisatie of een gemeentelijke non-profit organisatie. Je beschikt over minimaal een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Je toont maatschappelijke betrokkenheid en bent politiek, bestuurlijk en organisatie-sensitief.

Goed werkgeverschap
Bij de Gemeente Maastricht bieden we een stimulerende werkomgeving die je in staat stelt om het beste uit jezelf te halen. Je kunt rekenen op een competitief salaris binnen schaal 10 (€3558 tot € 5247), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 27 augustus via de button en stuur je motivatie en cv. Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Natascha Wetzels/Folker Ronda, teammanagers P&O via resp. natascha.wetzels@maastricht.nl / folker.ronda@maastricht.nl.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente

In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die gro...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 dagen geleden
Werken voor de hoofdstad van het goede leven.

In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad samen voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. We hebben oog voor jouw behoeften en streven naar een gezond, veilig en inclusief werkklimaat voor iedereen.

In Maastricht werken we volop aan de transitie opgave voor energie, klimaat en circulariteit. Er is behoefte aan ontwerpcapaciteit om deze aspecten vanaf het begin af aan mee te ontwerpen bij gebiedsontwikkeling en openbare ruimte. Wil jij je inzetten voor Maastricht? Dan is dit jouw kans om daaraan bij te dragen.

Je komt dan te werken binnen de afdeling Ruimte (ca. 90 fte), bestaande uit de teams Wonen & Leefkwaliteit, Mobiliteit én Cultureel Erfgoed & Ruimtelijke Kwaliteit (CERK). Het team CERK bestaat uit ca. 30 hoogopgeleide medewerkers verdeeld over 4 clusters, te weten stedenbouw, erfgoed & archeologie, planjuristen en groen & water. Vanuit dit team wordt het strategisch beleid voor de stad opgesteld, vindt advisering over ontwikkelingen plaats en worden programma’s en projecten geformuleerd die bijdragen aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit in Maastricht.

Je werkweek in beeld
Een werkweek als buitenruimteontwerper bij het cluster Groen & Water bestaat uit:
 • maken van duurzame ruimtelijke ontwerpen; integraal en beeldend, dit vanaf de initiatieffase tot en met definitief ontwerp;
 • communiceren met en overtuigen van collega's, burgers, stakeholders en bestuur met beeld en woord;
 • ontwerpen van collega’s mee toetsen op ruimtelijke kwaliteit;
 • presenteren van plannen binnen ontwerp- en projectteams, bij externe partijen en indien nodig bij bestuurlijke bijeenkomsten;
 • benoemen van belangrijke openbare ruimte opgaven op gebieds- en projectniveau;
 • verkennen van kansen voor verduurzaming van de openbare ruimte en de aanpassingen daaraan als gevolg van de energietransitie door middel van ontwerpend onderzoek;
 • begeleiden van integrale opgaven in samenwerking met stakeholders;
 • deelnemen aan de discussie over ruimtelijke kwaliteit in relatie tot duurzame herinrichting van de openbare ruimte in samenwerking met Welstand en je collega ontwerpers (stedenbouw, groen en mobiliteit);
 • ontwikkelen van ruimtelijke voorstellen binnen het uitwerken van de deelprojecten en bouwplannen;

inspireren en kennis overdragen over duurzaam ontwerp naar collega-ontwerpers.

Jouw expertise
 • Je hebt een academisch/HBO werk- en denkniveau (met voorkeur landschapsarchitectuur);
 • Je denkt oplossingsgericht en je bent gericht op het vinden van creatieve en integrale oplossingen bij uitdagingen, waarbij je je inleeft in maatschappelijke ontwikkelingen zoals verwoord door bestuur en burgers;
 • Je bent een doorzetter en in staat om snel te schakelen zowel tussen verschillende opdrachten als tussen verschillende werkzaamheden;
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, je kunt plannen en werken met deadlines;
 • Je werkt zelfstandig, maar je bent ook een teamspeler;
 • Je voelt je thuis in een overheidsorganisatie, je dient met liefde de publieke zaak;
 • Je hebt tact en brengt dit ook zo qua communicatie en je beschikt over de vaardigheden (beeldend en verbaal) om participatietrajecten te begeleiden;
 • Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Competenties
Samenwerken, klantgericht werken, integriteit, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, integraal werken, resultaatgerichtheid, ondernemend handelen.

Goed werkgeverschap
Bij de Gemeente Maastricht bieden we een stimulerende werkomgeving die je in staat stelt om het beste uit jezelf te halen. Je kunt rekenen op een competitief salaris binnen schaal 11 (€4211 - 5977), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering per maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 5 september 2024 via de button en stuur je motivatie en cv. Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Melanie Vandecappelle, teammanager CERK 06 52 38 55 68 of melanie.vandecappelle@maastricht.nl of P&O adviseur Amal Lasri, 06 27 33 09 86 of amal.lasri@maastricht.nl.

De eerste kennismaking vindt plaats op 12 september 2024.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente

Werken voor de hoofdstad van het goede leven. In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad samen voor een prachtige stad en de regio. Dat doen ...View more

HBO
Heerlen, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 5 dagen geleden

Minimaal 16 uur per week

 Ben je een HBO verpleegkundige met ruime ervaring in de ouderenzorg? Wil je deze kennis en ervaring graag inzetten binnen de huisartsenzorg? Wacht dan niet langer! We bieden je de mogelijkheid om jezelf door te ontwikkelen tot praktijkondersteuner ouderenzorg. Praktijkondersteuner ouderenzorg bij HuisartsenOZL betekent dat je op korte termijn aan de slag kunt binnen huisartsenpraktijken in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. Veel ruimte voor afwisseling én het door ontwikkelen van jouw kwaliteiten dus. Nieuwsgierig geworden? Mooi! Lees dan zeker even verder.

 Wat bieden wij?

 • Je komt terecht in een team van zo’n 60 collega praktijkondersteuners verdeeld binnen de huisartsenpraktijken in de regio Oostelijk Zuid-Limburg;
 • We bieden jou een interessante en uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving waarin we open staan voor vernieuwende ideeën;
 • We bieden je de Post HBO module ‘Ouderen met een complexe zorgvraag’ aan. Meer informatie over de module vind je hier: Module ouderen met een complexe zorgvraag – Zuyd Professional;
 • De studiekosten worden door HuisartsenOZL vergoed en de lesdag is in eigen tijd. De afspraken hierover leggen we vast in een studieovereenkomst;
 • Deze functie is gewaardeerd in functiegroep 6 (min. € 3.085,- max € 4.171,-) volgens de Cao Huisartsenzorg. De functie-indeling is afhankelijk van de ervaring die je meebrengt. Na het succesvol afronden van de module word je ingedeeld in functiegroep 7;
 • Bij HuisartsenOZL hechten we veel waarde aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. Bij een vast dienstverband kun je voordelig gebruik maken van ons fietsplan voor de aanschaf voor een nieuwe (elektrische) fiets. Geen lange files meer én ook nog duurzaam;
 • Liever naar de sportschool? Dat kan ook! We bieden je de mogelijkheid om via Benvitaal voordelig te sporten;
 • Vakantiegeld 8,00% en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Je ontvangt een reiskostenvergoeding;
 • Deelname aan het pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW);

Wat ga je doen?

Als Praktijkondersteuner ouderenzorg ondersteun je de huisarts bij de zorg voor ouderen met een complexe zorgvraag en chronische aandoeningen. Denk hierbij aan CVRM, Astma/COPD en Diabetes Mellitus. Dankzij jouw ervaring in de ouderenzorg herken je de zorgvraag snel en ben je in staat de patiënt van passend advies te voorzien. In deze rol ben je uiteraard nog in opleiding en krijg je de kans jouw eigen kennis en ervaring verder te ontwikkelen en jezelf te specialiseren tot praktijkondersteuner ouderenzorg. Wat ga je nog meer doen?

 • Om te beginnen word je opgeleid door ervaren praktijkondersteuners en huisartsen. Waar nodig krijg je begeleiding en afhankelijk van jouw eigen leerproces ga je steeds meer zelfstandig aan de slag;
 • Tijdens de opleiding ga je aan de slag binnen één of twee huisartsenpraktijken. Dit is afhankelijk van het aantal uren dat je beschikbaar bent;
 • Uiteraard werk je patiëntgericht en ben je goed in staat in te spelen op wat zij nodig hebben;
 • In de functie van Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-O) signaleer je, binnen de populatie van 75 + jaar, veranderingen en/of streef je naar behoud en herstel van functioneren;
 • Je stimuleert de zelfredzaamheid van de patiënt, waarbij kwaliteit van leven voorop staat;
 • Je voert spreekuren, geeft voorlichting, verricht verpleegtechnische handelingen en doet huisbezoeken;
 • Tot slot heb je ook een deel niet-patiëntgebonden taken zoals het bijhouden van de registraties, het oproepen van patiënten en het deelnemen aan gerelateerde scholingen en/of werkoverleggen.

Wie zoeken wij?

Je beschikt over een HBO-V diploma en hebt meerdere jaren werkervaring binnen de ouderenzorg. Je hebt kennis van de zorgvragen die vaak bij deze doelgroep voor komen en wilt dit graag inzetten binnen de eerstelijnszorg. We vinden het belangrijk dat je proactief bent en het leuk vindt om creatief mee te denken in nieuwe ideeën. Je kunt goed zelfstandig werken, maar vraagt ook om hulp waar nodig. Je vindt het leuk om samen te werken in een multidisciplinair team en bent communicatief vaardig. Na diplomering is flexibele inzetbaarheid binnen huisartsenpraktijken een belangrijke voorwaarde.

Nog even sparren?

Voor meer informatie kun je terecht bij HRM via talent@hozl.nl. Onze recruiter neemt dan contact met je op.

Heb je interesse in deze functie? Leuk! We ontvangen jouw motivatiebrief en CV graag uiterlijk 4 augustus a.s. via talent@hozl.nl. Schrijf je liever geen motivatiebrief? Dat vinden wij niet erg. Deel datgene dat je graag met ons wilt delen en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Goed om te weten

 • Zijn we een match? Dan vragen we je bij indiensttreding een VOG aan te leveren. De kosten worden door ons vergoed;

Vacature eigenschappen

Vacature categorieZorg

Minimaal 16 uur per week  Ben je een HBO verpleegkundige met ruime ervaring in de ouderenzorg? Wil je deze kennis en ervaring graag inzetten binnen de huisartsenzorg? Wacht dan niet langer! We bi...View more

HBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 6 dagen geleden
Voor de polikliniek en locatie’s van Gastenhof zoeken we een psychodiagnostisch medewerker voor minimaal 16 uur per week. Wil jij een bijdrage leveren aan het verklaren van bijzonder probleemgedrag of ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongeren door middel van het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek?

Over de functie
Als psychodiagnostisch medewerker heb je een onmisbare rol in de psychodiagnostische testcyclus. Door jouw bijdrage en de samenwerking met de overige betrokkenen kunnen hulpvragen beantwoord worden en begrijpen ouders en jeugdigen vaak waar bepaald gedrag vandaan komt. Kortom, jij kunt het verschil maken! Je voert psychodiagnostisch onderzoek bij cliënten uit en observeert de cliënt op psychodiagnostisch gebied, Je stelt onderzoek rapportages op en interpreteert en beoordeelt onderzoeksgegevens van cliënten. Daarnaast signaleer en rapporteer je bijzonderheden uit de cliëntsituatie. Het beheren van het testmateriaal, waarbij het ook jouw verantwoordelijkheid is om up to date te blijven m.b.t. de laatste ontwikkelingen op het gebied van psychodiagnostische testen behoort ook tot je taken. Je werkt op de Polikliniek en locaties van Gastenhof van Koraal samen met psychologen, GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, maar ook met andere disciplines zoals vak therapeuten en psychiaters.

Over de locatie
Gastenhof is het orthopedagogisch behandelcentrum van Koraal in Limburg. Vanuit de drie Limburgse Koraal regio’s biedt Gastenhof behandeling, zorg en ondersteuning aan jongeren in de leeftijd van 4 tot 21 jaar met een (licht) verstandelijke beperking, gecombineerd met complexe gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. De behandeling vindt zowel poliklinisch, ambulant als klinisch plaats.

De polikliniek met standplaats Sittard, biedt multidisciplinair onderzoek en diagnostiek, observatie, behandeling, consultatie, advisering en voorlichting aan jongeren en hun systeem. In overleg met jeugdige, ouders en eventueel betrokken hulpverleners wordt een vertaling gemaakt van de hulp die best passend is in de eigen situatie. Het behandelteam bestaat onder andere uit psychiaters, (GZ /OG) psychologen, psychologisch test assistent, spv’er, systeemtherapeuten en diverse vaktherapeuten.

Als psychologisch test assistent werk je vanuit de polikliniek en ben je inzetbaar in de diverse Gastenhof locaties van Koraal : Venlo, Simpelveld, Urmond en Sittard.

Wie zoeken wij?
 • Je beschikt over een HBO diploma richting psychodiagnostisch werken, toegepaste psychologie of een andere gelijkwaardige opleiding.
 • Je hebt gedegen kennis van psychodiagnostische onderzoeksmethodieken.
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig.
 • Je hebt een groot doorzettingsvermogen en bent stressbestendig.
 • Je kunt zelfstandig werken en hebt een flexibele instelling.
 • Je bent in het bezit van een auto

Wat bieden wij?
Een uitdagende en dynamische werkomgeving! Je komt in een deskundig multidisciplinair team met bevlogen collega’s die vanuit verschillende expertises de behandeling vormgeven. Je krijgt ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.
 • Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring volgens de CAO Gehandicaptenzorg in FWG 45: min € 2.821,- en max € 3.938,- o.b.v. een 36-urige werkweek, afhankelijk van relevante werkervaring.
 • Contract: Je krijgt een contract voor de duur van 1 jaar met het vooruitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Uren/rooster: Minimaal 16 uur per week, verdere uren in overleg.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden: reiskostenvergoeding, vakantiegeld, eindejaarsuitkering (8,33%), goede pensioenregeling en een collectieve zorgverzekering. We bieden daarnaast een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
 • Koraal Vitaal: Op ons online platform voor medewerkers Koraal Vitaal vind je informatie over werkomstandigheden, balans werk & privé, vitaal & gezond en je loopbaan. Dit is te vinden op intranet wanneer je in dienst komt.
 • Ontwikkeling: Persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk, dus er zijn volop scholingsmogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Hierbij is ruimte voor eigen inbreng.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kan t/m week 33 contact opgenomen worden met Eliyah Hausmanns, psychologisch assistent via het telefoonnummer 06-57191013 en vanaf week 34 met Judith Alders, teamleider polikliniek Gastenhof via ons secretariaat 046-4775290.

Voor het werken bij Koraal is een verklaring omtrent gedrag (VOG) een vereiste. Tevens is bij indiensttreding een Verklaring Functioneren en Onbesproken Gedrag, afgegeven door de voormalig werkgever, een vereiste en zal door ons een referentie worden opgevraagd.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze vacature? Reageer dan snel en stuur ons je cv en motivatiebrief vóór 04 sept. 2024 via de sollicitatielink.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagochtend 17 september 2024.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang bij de invulling van de vacatures.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieZorg

Voor de polikliniek en locatie’s van Gastenhof zoeken we een psychodiagnostisch medewerker voor minimaal 16 uur per week. Wil jij een bijdrage leveren aan het verklaren van bijzonder probleemged...View more

MBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 6 dagen geleden
Bij Gemeente Maastricht werken we samen met plezier voor de hoofdstad van het goede leven, waarin veiligheid en leefbaarheid centraal staan. Als onderdeel van onze organisatie krijg je niet alleen de kans om een positieve impact te hebben op onze stad, maar ook om deel uit te maken van een team dat zich blijft ontwikkelen en versterken.

Bij Veiligheid en Leefbaarheid (V&L) zijn we gedreven door een gezamenlijke ambitie: het bewaken en verbeteren van de omgevingskwaliteit in onze prachtige stad. Vanuit onze expertise en verantwoordelijkheid anticiperen we op de behoeften van de burger en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. We zijn een hecht team dat proactief en daadkrachtig optreedt, waarbij we streven naar wendbaarheid en effectiviteit.

Door een piekbelasting bij de bouwinspecteurs en de bouwhandhavers zijn we vooralsnog tijdelijk op zoek naar ondersteuning bij verschillende taken.

Wat ga je doen als junior bouwinspecteur/bouwhandhaver?
 • Je assisteert bouwinspecteurs en bouwhandhavers bij de verwerking van de bevindingen in de digitale systemen.
 • Je communiceert indien nodig over de bevindingen met de vergunninghouder.
 • Je draagt zorg voor de compleetheid en verwerking van de handhavings- en inspectiedossiers.
 • Constateringen tijdens de bouw vragen regelmatig heroverweging ten aanzien van welstandsaspecten, advisering over de monumentale eigenschappen e.d. Jij zorgt ervoor dat de heroverweging binnen de gemeentelijke processen doorlopen wordt en het resultaat teruggekoppeld wordt naar de vergunninghouder.
 • Je voert incidenteel eindcontroles uit bij kleinere bouwprojecten. Dit onder supervisie en op verzoek van de bouwinspecteur.
 • Bij signalering van afwijkingen en overtredingen door de bouwinspecteur treedt deze handhavend op. Jij draagt zorg voor het opmaken van de bijbehorende brieven.
 • Je voert incidenteel controles uit bij afwijkingen in BAG-gegevens van bouwwerken.

Wat verwachten we van jou?
 • Bij voorkeur heb je minimaal een afgeronde opleiding MBO in een technische richting. Beschik je over de afgeronde opleiding HBO Bouwkunde dan is dat een pré.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent een teamspeler met overtuigingskracht en een pragmatische aanpak.
 • Rijbewijs B is vereist voor deze functie.
 • Je bent in het bezit van een eigen auto.
 • Je bent klantgericht en vaardig in samenwerken.
 • Je kunt goed zelfstandig werken, maar ook in teamverband
 • Je bent bekwaam met ICT.

Goed werkgeverschap
We hebben een tijdelijke formatieplaats van 36 uur tot 31 december 2024. Bij de Gemeente Maastricht bieden we een stimulerende werkomgeving die je in staat stelt om het beste uit jezelf te halen. Je kunt rekenen op een competitief salaris binnen maximaal schaal 9 (€ 3317 - € 4752), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 16 augustus 2024 via de button en stuur je motivatie en cv. Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Ralf In de Braekt, teammanager Inspectie, toezicht en handhaven gebouwde omgeving, 06 – 27 850 659 (na 11 augustus vanwege vakantie) of e-mail ralf.in.de.braekt@maastricht.nl.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente

Bij Gemeente Maastricht werken we samen met plezier voor de hoofdstad van het goede leven, waarin veiligheid en leefbaarheid centraal staan. Als onderdeel van onze organisatie krijg je niet alleen de ...View more

limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 7 dagen geleden

'Een doortastend en verbindend leider die integraal het bestuur adviseert
en met ambitie en trots leidinggeeft aan de ambtelijke organisatie in ontwikkeling.’

De functie

De Provincie Limburg zoekt een Directeur die complexe internationale en regionale projecten en
programma’s met rust, gezag en daadkracht kan sturen. Ben jij die politiek-bestuurlijk strateeg
met daadkracht, gezag en overwicht om vanuit verschillende rollen stakeholders te verbinden en
te enthousiasmeren?

Wie ben jij en welke kwaliteiten en ervaring worden verwacht

 • Ruime ervaring in een senior leiderschapsrol binnen een politiek-bestuurlijke omgeving in een organisatie die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar is.
 • Om de de brede portefeuille met projecten en programma’s te kunnen sturen is het zijn van
  een volwaardig gesprekspartner op voor DG’s, SG’s en bewindspersonen (binnen de
  kerndepartementen) van belang. Om dit te kunnen doen beschik je over een relevant en
  actief netwerk op regionaal (gemeenten), provinciaal en landelijk niveau.
 • Inhoudelijke kennis op het gebied van de huidige maatschappelijke opgave, een sterk ontwikkelde politieke antenne en uitstekende adviesvaardigheden om vanuit een politiek-neutrale positie de trusted-advisor te zijn voor het College van GS.
 • Je bezit autonome en verbindende kwaliteiten in de tweezijdige loyaliteit
  richting bestuur en ambtelijke organisatie. Een goed ontwikkeld gevoel voor
  staatsrechtelijke en juridische verhoudingen is daarbij noodzakelijk.
 • Het vermogen om de realisatiekracht binnen de organisatie te mobiliseren rond
  bestuurlijke opdrachten. Daarin ben je niet alleen resultaatgericht, maar vooral ook
  inspirerend en coachend.
 • Je hebt een een uitstekend gevoel voor integriteit en een aantoonbaar vermogen om
  dilemma’s op het gebied van integriteit en bestuurscultuur te agenderen en bespreekbaar
  te maken.
 • Een overtuigend trackrecord in het structureel verbeteren van organisaties.
 • Een no-nonsense werkhouding, samenwerking, relativerings- en doorzettingsvermogen
  met de nodige (zelf-)reflectie om te kunnen leren zijn punten die jou kenmerken.

Een organisatie in ontwikkeling

Voor provincie professionals is één ding leidend: Limburg nog mooier, duurzamer en innovatiever
doorgeven aan de volgende generaties dan dat zij nu al is. Dat gaat gepaard met ambitieuze
opgaven. Van het cultureel erfgoed tot het vernieuwende karakter. Van de prachtige natuur tot
de logistieke hotspots. En van de bijzondere euregionale ligging tot aan economische
vernieuwingskracht. Al deze complexe en veelzijdige uitdagingen worden met beide handen
aangepakt. Zo werken ruim 900 professionals – ieder vanuit zijn of haar eigen expertise – aan de
toekomst die Limburg verdient.
De sleutel voor grote maatschappelijke vraagstukken ligt steeds vaker in de regio. Dichtbij de
mensen en de gebieden die het raakt. De provincie is daarbij de logische overheidsinstelling om
het voortouw te nemen. Niet alleen om beleid te maken en toezicht te houden, maar juist ook om
zelf de uitvoering van concrete oplossingen beet te pakken. Met oog voor de samenhang en voor
de mensen die het raakt. Vanuit het besef dat de samenleving vraagt om een provincie die durft
te zeggen: “wij zijn ervan” en die de wil én de mogelijkheden heeft om dat elke dag weer waar te
maken. Dat ‘eigenaarschap’ is belangrijk, omdat er kritischer dan ooit naar de overheid wordt
gekeken. Niet alleen naar hoe de provincie dat doet, maar ook naar hóe ze dat doet.

Het directieteam

Het directieteam geeft leiding aan de ambtelijke organisatie met circa 900 professionals en het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Zij vervult een verbindende rol met externe partijen, is ambtelijk opdrachtgever van programma’s en projecten, geeft op ambtelijk niveau leiding aan het proces van beleidsbepaling en -realisatie en draagt zorg voor de kwaliteit en ontwikkeling van de interne organisatie, bedrijfsvoering en informatievoorziening.

De directie functioneert – onder integrale eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur – als collegiaal team, waarbij elk directielid de gehele directie vertegenwoordigt. De directieleden opereren zowel in- als extern op basis van een portefeuilleverdeling.

Over Limburg

Limburg is dankzij haar unieke internationale ligging, aan de rand van Nederland en in het hart van Europa, een thuishaven voor talrijke industrieën, en een bakermat van economische en wetenschappelijke samenwerkingen. Met de vier Brightlands Campussen als innovatieve aanjagers op het gebied van circulariteit, voeding en gezondheid. Daar komen wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. Zelfs onder de grond, waar gehoopt wordt in de toekomst de Einstein Telescope te realiseren, zodat Limburg uitgroeit tot de plek waar de raadsels van ons heelal worden ontrafeld.

Overige informatie

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Interne kandidaten hebben bij
gelijke geschiktheid een voorrangspositie.

Medewerkers van de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen
gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze
organisaties dus vrij op interne vacatures bij deze vier organisaties te reflecteren. De sollicitanten
hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat.

Oud-medewerkers van de Provincie Limburg, die in het kader van de vorming Omgevingsdienst
Zuid-Limburg bij de Provincie Limburg gelden als interne kandidaat, zijn vrij om te reflecteren op
interne vacatures van de Provincie Limburg. Deze sollicitanten hebben allemaal dezelfde status
van interne kandidaat.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer informatie

Bij de selectie laten we ons bijstaan door de heer Patrick Simonis, managing partner van Volta consultants. Bij vragen kun je contact opnemen via 085-76 04 820. Patrick Simonis kan je dan nader informeren over de functie en het proces.

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie en CV graag uiterlijk op 09 augustus aanstaande tegemoet. Je kunt je sollicitatie mailen naar Volta consultants via patrick.simonis@voltaconsultants.com.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieDirectie, Overheid

‘Een doortastend en verbindend leider die integraal het bestuur adviseerten met ambitie en trots leidinggeeft aan de ambtelijke organisatie in ontwikkeling.’ De functie De Provincie Limbur...View more

Vacature eigenschappen

Vacature categorieAdministratief, Beleid, Beveiliging, Business, Communicatie, Consultancy, Cultuur, Defensie, Design, Facilitair, Financieel, Gemeente, Horeca, Huishoudelijk medewerker, Human resources, ICT, Innovatie, Juridisch, Logistiek, Management, Marketing, Media, Milieu, Onderwijs, Onderzoek, Onroerend goed, Recruitment, Ruimtelijk, Sales, Sport, Statistiek, Strategie, Technisch, Welzijn, Zorg

Op zoek naar vacatures in Zuid Limburg? Baandomein heeft een actueel overzicht van de vacatures die haar leden in zuid limburg open heeft staan.

HBO, LBO, MBO, VMBO, WO
Geplaatst 1 jaar geleden

Op zoek naar vacatures in Limburg? Baandomein heeft een actueel overzicht van de vacatures die haar leden in limburg open heeft staan.

HBO, MBO
Heerlen, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 16 uur geleden

Ontdek de uitdagende rol van HR assistent bij GGD Zuid Limburg!  Binnen de afdeling Personeel en Talent Ontwikkeling (PTO) zijn we op zoek naar een gedreven HR assistent voor 24 - 28 uur per week. Bij ons krijg je de ruimte om je expertise maximaal in te zetten.

Als HR assistent maak je onderdeel uit van het team PTO. Binnen het team PTO zijn 15 collega’s werkzaam in verschillende rollen en disciplines. Wil jij met ons samenwerken in een open en informele sfeer? Lees dan snel verder en solliciteer vóór 21 augustus!

Wat ga je doen?

In deze functie staat het ondersteunen van de HR adviseurs, de leidinggevenden en de medewerkers centraal, alsmede het verrichten van (administratieve) werkzaamheden op het gebied van personeelsbeheer. Concreet betekent dit dat je je bezig houdt met de volgende taken:

 • Je ondersteunt bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers.
 • Je ondersteunt bij het verzuimproces.
 • Je coördineert, bewaakt en administreert het proces rondom in-, door- en uitstroom en beheert personeelsdossiers.
 • Je bewaakt processen, acties en deadlines.
 • Je werkt mee aan het up-to-date houden van het handboek rondom personeelsbeleid en geeft uitvoering aan de cao SGO en overige regelingen.
 • Je werkt pro-actief samen met de HR adviseurs aan verschillen projecten.
 • Je verzorgt het agendabeheer van de afdeling.

Wie ben je?

Als GGD’ er sta je midden in de maatschappij en weet je wat er speelt in de omgeving. Je bent je bewust van externe invloeden en toont veerkracht om met de veranderende wereld mee te bewegen. Je leert snel, pikt graag nieuwe dingen op en weet problemen eigenhandig op te lossen. In verbinding staan met je collega's geeft jou iedere keer weer een flinke portie energie!

 • Je beschikt minimaal over een relevante HBO opleiding of afgeronde MBO 4 opleiding met enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met diverse HR systemen en office pakketten, waarbij ervaring met Youforce/ Beaufort een pré is.
 • Je behoudt overzicht in je werkzaamheden, kunt prioriteiten stellen, ad hoc schakelen en bent initiatiefrijk.
 • Je bent communicatief sterk.

Wat bieden wij jou?

Onze mensen zijn ons grootste goed. Wij geloven namelijk dat een gezond Zuid-Limburg begint bij onszelf. Dat is de basis van ons aanbod. Verder bieden wij jou als HR assistent:

 • Een dienstverband beginnend voor de duur van 1 jaar.
 • Een salaris tot een maximum van €4.244 ,- bruto per maand in functieschaal 8, gebaseerd op een volledige werkweek van 36 uur .  Het is, afhankelijk van je opleiding en je werkervaring,  mogelijk dat er een aanloopschaal wordt overeengekomen.
 • Een arbeidsvoorwaardenpakket conform cao SGO inclusief een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% met o.a. vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.
 • Een werkgeversbijdrage van ongeveer 70% aan je ABP pensioenpremie.
 • Afhankelijk van de functie is er de mogelijkheid om thuis te werken, inclusief hulpmiddelen voor een thuiswerkplek en een thuiswerkvergoeding. 
 • Een intern programma ‘GGD In Balans’, waarbij je gedurende het hele jaar de kans krijgt om deel te nemen aan workshops, (sportieve) activiteiten en een vitaliteitstraject.
 • De keuze om deel te nemen aan de personeelsvereniging met kortingen op theater, concerten, (pret)parken en andere leuke uitjes. 

Over GGD Zuid Limburg

Werken bij GGD Zuid Limburg? Dat kan! Samen met 600+ collega's zet je je als GGD’er in om bij te dragen aan een gezonder Zuid-Limburg. Een plek waar jouw expertise ertoe doet. Waar je de vrijheid krijgt in jouw werkzaamheden en er ruimte is voor eigen inbreng. Als GGD’er kun je het verschil maken. Spreekt jou deze maatschappelijke ambitie aan? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega!

Wil je meer weten over werken bij GGD Zuid Limburg? Kijk dan op onze pagina. 

Over de afdeling

Als onderdeel van de bedrijfsvoering van GGD Zuid Limburg is de afdeling PTO een businesspartner voor het primaire proces. Samen met de collega’s van de verschillende afdelingen werken we aan een gezond Zuid-Limburg. Om deze ambitie te kunnen realiseren hebben we voortdurend aandacht voor de gezondheid en het welbevinden van onze eigen medewerkers. De visie op Personeel en Talentontwikkeling is erop gericht om de vitaliteit, professionaliteit en wendbaarheid van haar medewerkers te stimuleren.

Vragen?

Vragen over de inhoud van de functie of de wervingsprocedure?
Neem contact op met Kirsten Boumans of Chayenne Houben via

088 – 880 5120

of mail naar personeelszaken@ggdzl.nl.

Interesse gewekt?

Graag zien we jouw sollicitatie vóór 21 augustus tegemoet. Solliciteren doe je via de sollicitatieknop. We kijken uit naar je sollicitatie en wie weet mogen we je binnenkort welkom heten als onze nieuwe HR collega.

In verband met de huidige vakantieperiode worden de gesprekken naar onze beschikbaarheid en de beschikbaarheid van de potentieel geschikte kandidaten ingepland.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieHuman resources

Ontdek de uitdagende rol van HR assistent bij GGD Zuid Limburg!  Binnen de afdeling Personeel en Talent Ontwikkeling (PTO) zijn we op zoek naar een gedreven HR assistent voor 24 – 28 uur pe...View more

HBO, WO
Heerlen, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 16 uur geleden

Ben jij niet bang om je handen uit de mouwen te steken? Word je blij van een uitdaging die je met creativiteit en lef kan aanpakken? Krijg jij energie van het werken voor de stad én de inwoners? Ben jij iemand die graag samenwerkt? Dan is de functie Jurist Omgevingsrecht (taakaccent bouw/RO) iets voor jou! Reageer voor 12 augustus 2024.

Wie ben jij?

 • Je hebt een opleiding HBO/WO Rechten afgerond, bij voorkeur met de specialisatie 
  bestuursrecht;
 • Je bent een starter of hebt enige werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Affiniteit met het vakgebied bouw/RO en het werkveld toezicht en handhaving is een pré;
 • Je werkt graag samen en je bent communicatief sterk.

Wat ga je doen? 

Als jurist adviseer je de bouwtoezichthouders op juridisch vlak bij de voorbereiding, uitvoering en rapportage van hun toezichtcontroles. Samen met de toezichthouders en de adviseurs behandel je verzoeken tot handhaving en klachten. Daarnaast bereid je de bestuursrechtelijke handhavingstrajecten voor (last onder dwangsom / bestuursdwang). Samen met de collega’s van Juridische Zaken behandel je ook bezwaar- en beroepsprocedures n.a.v. handhavingsbesluiten.

Complexe casussen bespreek je met collega juristen en beleidsmedewerkers. Samen met de andere juristen ben je het eerste aanspreekpunt voor collega’s als het gaat om handhavingscasussen. Omdat deze complex kunnen zijn, is het belangrijk dat je deze ook op een eenvoudige wijze kunt uitleggen aan inwoners en bedrijven. Kortom: je schakelt goed en gemakkelijk op verschillende niveaus.

Jouw Team

Het team Bouw- en Milieutoezicht en Bodem houdt toezicht op en handhaaft wettelijke voorschriften op het gebied van bouw, sloop en ruimtelijke ordening, milieu, evenementen en horeca. Daarnaast voert het team taken uit op het gebied van geluid, lucht, bodem en water. 

Het team BMB werkt nauw samen met het team Vergunningen: onze specialisten adviseren bij de vergunningverlening en we voeren controles uit aan de hand van de vergunningen die het team Vergunningen afgeeft. Daarnaast dragen we bij aan team overstijgende projecten en programma’s zoals het programma Omgevingswet, het programma Centrum, het project Sociaal Veilig en in de toekomst het programma Heerlen-Noord. We voeren een uitgebreid takenpakket uit en geen enkele dag is hetzelfde!

Bouwen aan het Heerlen van Morgen

Heerlen is een stad met lef. In Heerlen zijn we doorpakkers en maken we dingen waar die anderen niet voor mogelijk houden. Werken voor Heerlen is werken aan het Heerlen van morgen. Lees er meer over.

Wat krijg je daarvoor terug?

Bij de gemeente Heerlen bieden we jou een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de organisatie te ontwikkelen. Het betreft een structurele functie van 36 uur per week. De eerste arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd. 

De functie is ingeschaald in de HR21 normfunctie Adviseur IV in schaal 10 met een bruto maandsalaris van minimaal €3558,- en maximaal €5247,- (afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een fulltime dienstverband). Het is mogelijk om 40 uur te werken en 36 uur uitbetaald te krijgen. Daarmee bouw je wekelijks 4 uur extra vrije tijd (ADV) op.

Verder ontvang je een individueel keuze budget (IKB). Dit is 17.05% van jouw salaris. Daarnaast bieden wij mogelijkheden om opleidingen te volgen, flexibel te werken en hebben wij verschillende vitaliteitsregelingen, waaronder onze eigen sportstimuleringsregeling en een flexibel vitaliteitsbudget in de vorm van een digitale munt (Vitknip) die je in Heerlen op veel plekken kan inzetten om jouw vitaliteit te vergroten. Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de cao gemeenten. Bekijk al onze arbeidsvoorwaarden op onze site.

Meebouwen aan het Heerlen van Morgen? 

Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan jouw cv en motivatie t.a.v. Ivo Linssen, Manager Team BMB onder vermelding van vacaturenummer 24083 naar e-mail: secretariaatstad@heerlen.nl. Je kunt solliciteren tot en met 11 augustus 2024. 

Voor meer informatie kun je terecht bij de manager van Team BMB, Ivo Linssen. Hij is te bereiken via e-mail: i.linssen@heerlen.nl en op telefoonnummer 045-5604140. Voor vragen over de procedure, tijdelijkheid van de functie of de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Robin Veenstra van team Mens & Organisatie via e-mail: r.veenstra@heerlen.nl.  

Voor deze functie wordt intern én extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Juridisch, Overheid

Ben jij niet bang om je handen uit de mouwen te steken? Word je blij van een uitdaging die je met creativiteit en lef kan aanpakken? Krijg jij energie van het werken voor de stad én de inwoners...View more

HBO
Heerlen, limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 1 dag geleden

This is why you feel at home at Zuyd – School of Built Environment 
An entrepreneur who takes the initiative, a connector, a pioneer, and someone with an affinity for development and learning. That’s how people describe you! In this position, you’ll take a leading role in creating and driving the development of the new English-language Circular Cities and Communities track (starting September 2025) of the Built Environment study programme. You’ll be the first point of contact for the international team that will develop and implement the track. You’ll also be responsible for marketing this new English-language track.
 

WAT GA JE DOEN

 • A relevant completed master's degree;
 • Educational (didactic) experience, both in terms of development and implementation;
 • Experience of project-based work in an international setting;
 • Excellent command of both Dutch and English;
 • Intercultural awareness;
 • Affinity with the theme of circularity (in the built environment) is a plus.

Together with your colleagues, you’ll want to deliver a study programme of the highest quality. This is a source of pride for you! You’ll guide and inspire your colleagues to develop and market a new track. You’ll coordinate this track with an eye for innovation, helping your colleagues make smart connections with existing study programmes and the Research Centre for Smart Urban Redesign. You enjoy working with subject matter experts and education developers to come up with a tight plan of action to take innovative ideas from concept to implementation. You’ll take care of the creation of a close-knit international community in which everyone feels seen.

WAT VRAGEN WIJ AAN JOU?

As a project manager, you and your colleagues (lecturers and lecturer-researchers, support staff and management) will be affiliated with the School of Built Environment. You’ll contribute to the development and organisation of teaching and research in a professional, collegial and pleasant atmosphere. Together, you’ll invest in a new generation of sought-after professionals who are curious about the world of tomorrow. We value being attentive to each other and to everyone’s individual needs. After all, one of the promises of our strategy is that the human dimension always comes first. 

WAAROM WERKEN BIJ ZUYD?

At Zuyd University of Applied Sciences, we all work towards future-oriented and sustainable education, innovation and the development of the Meuse-Rhine Euroregion. Join a university of applied sciences where you’ll receive the attention and guidance you deserve. 

For this position, we’d like to offer a one-year contract worth 0.8 FTE to start. If things work out well on both sides, we’d be happy to look into the possibility of an extension.  

The salary is up to scale 12 (as laid down in the Collective Agreement for Universities of Applied Sciences, CAO-HBO). Your salary scale will be based on your prior education and work experience. This means an amount of up to €6,899.86 gross per month based on full-time employment. On top of this, you’ll receive a holiday allowance of 8%, a year-end bonus of 8.3%, plenty of holidays, professionalisation and sustainable career deployment hours and a comprehensive vitality offer.
In case of good performance and continued need, we’d like to explore whether a career development path to the position of Head of Programme (scale 13 CAO-HBO, maximum €7,207.59 gross per month based on full-time appointment) is an option. Internal candidates will have their current terms and conditions of employment respected. 
 

MEER INFORMATIE? VRAGEN? WE ZIJN BENIEUWD!

Is there something you’d like to discuss before applying? No problem. During week 34 (19–23 August), please feel free to contact Humphrey Ferdinandus, Head of the Built Environment programme, on +316-43577394 or at humphrey.ferdinandus@zuyd.nl or Ellen Kerbusch, Head of the Built Environment programme, on +316-43413404 or at ellen.kerbusch@zuyd.nl. 

Are your qualities at home at Zuyd? 
Simply respond by leaving your details on this website. If you know someone else who’d be just right for this position, let them know about this vacancy. That way, you could make us both very happy. Thanks in advance.  

Please note that we’ll only consider responses submitted through our site. Responses sent directly to the contact person will not be considered.
  
Don’t delay!  
This vacancy will close on 27 August. We look forward to receiving your application before that date.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

This is why you feel at home at Zuyd – School of Built Environment An entrepreneur who takes the initiative, a connector, a pioneer, and someone with an affinity for development and learnin...View more

HBO
Heerlen, limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 1 dag geleden
Ondernemen, initiatief nemen, verbinden en pionieren. Iemand die affiniteit heeft met ontwikkelen en leren. Zo omschrijven mensen jou! In deze functie heb je een leidende rol in het creëren en stimuleren van de ontwikkeling van het nieuwe Engelstalige traject Circular Cities and Communities (startmoment september 2025) van de opleiding Built Environment. 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor het (internationale) team dat het traject gaat ontwikkelen en uitvoeren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het in de markt zetten van dit nieuwe Engelstalige opleidingstraject.
 

WAT GA JE DOEN

 • Onderwijs(kundige) ervaring, zowel in ontwikkeling als uitvoering;
 • Ervaring met (projectmatig) werken in een internationale setting;
 • Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
 • Interculturele sensitiviteit;
 • Affiniteit met het thema Circulariteit (in de gebouwde omgeving) is een pré.

Samen met jouw collega’s wil je een TOP opleiding neerzetten. Daar ben je trots op! Jij begeleidt en inspireert je collega’s om een nieuw opleidingstraject te ontwikkelen en in de markt te zetten. Met je innovatieve blik coördineer je dit traject en daarin maak je met je collega’s slimme verbindingen met bestaande onderwijsprogramma’s en het lectoraat Smart Urban ReDesign. Je vindt het leuk om met inhoudsdeskundigen en onderwijsontwikkelaars tot een strak plan van aanpak te komen en zo innovatieve ideeën van concept tot uitvoering te brengen. Je zorgt ervoor dat er een hechte internationale community ontstaat, waarbinnen iedereen zich gezien voelt.

WAT VRAGEN WIJ AAN JOU?

Als projectleider maak je samen met je collega’s (docenten en docent-onderzoekers, ondersteuners en management) onderdeel uit van de academie Built Environment. In een professionele, collegiale en prettige sfeer leveren jullie een bijdrage aan de ontwikkeling en organisatie van onderwijs en onderzoek. Samen investeren jullie in een nieuwe generatie van gewilde professionals die nieuwsgierig zijn naar morgen. Wij vinden aandacht voor elkaar en voor het individu belangrijk. Niet voor niets is één van de beloftes van onze strategie: De mens staat centraal. 

WAAROM WERKEN BIJ ZUYD?

Bij Zuyd Hogeschool bouwen we samen aan toekomstgericht en duurzaam onderwijs, aan innovatie en aan de ontwikkeling van de Euregio Maas-Rijn.
Kom werken bij een hogeschool waar jij zelf ook de aandacht en begeleiding krijgt die je verdient. 

We willen voor deze functie beginnen met een jaarcontract, met een omvang van 0,8 fte. Indien het van beiden kanten goed bevallen is, onderzoeken we graag de mogelijkheid tot verlenging.  

Het salaris is maximaal schaal 12, cao-hbo. De inschaling vindt plaats op basis van opleiding en werkervaring. Dat betekent een bedrag van maximaal € 6.899,86 bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. Daarbovenop komt een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een ruim aantal vakantiedagen, professionaliserings- en inzetbaarheidsuren en een compleet vitaliteitsaanbod.
Bij goed functioneren en blijvende behoefte onderzoeken we graag of een ontwikkeltraject naar de functie van Opleidingsmanager, schaal 13 CAO-HBO (maximum €7.207,59 bruto per maand bij een fulltime aanstelling), tot de mogelijkheden behoort.
Bij interne kandidaten wordt het huidige dienstverband gerespecteerd. 
 

MEER INFORMATIE? VRAGEN? WE ZIJN BENIEUWD!

Voor je gaat solliciteren nog even overleggen? Geen probleem. Neem in week 34 (19 t/m 23 augustus) gerust contact op met Humphrey Ferdinandus, opleidingsmanager Built Environment, telefoonnummer +316-43577394 of per e-mail humphrey.ferdinandus@zuyd.nl of Ellen Kerbusch, opleidingsmanager Built Environment, telefoonnummer +316-43413404 of per mail ellen.kerbusch@zuyd.nl 

Zijn jouw kwaliteiten thuis bij Zuyd? 
Reageer dan eenvoudig door je gegevens achter te laten op deze website. Of ken je iemand die deze vacature op het lijf is geschreven? Tip diegene dan. Je maakt ons allebei erg blij. Alvast bedankt.  

Let op; we verwerken alleen reacties die via onze site zijn ingestuurd. Reacties rechtstreeks naar de contactpersoon worden niet meegenomen.
  
Wacht niet te lang!  
We sluiten deze vacature op 27 augustus a.s. dus we zien jouw sollicitatie graag voor die datum tegemoet.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

Ondernemen, initiatief nemen, verbinden en pionieren. Iemand die affiniteit heeft met ontwikkelen en leren. Zo omschrijven mensen jou! In deze functie heb je een leidende rol in het creëren en st...View more

HBO
Heerlen, limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 1 dag geleden
Communication in all its forms is in your blood. Informing, stimulating, convincing, connecting is what floats your boat. You’ll be recruiting and communicating with our prospective and current students, colleagues and our partners in the professional field, knowing how to reach all these target groups in a sparkling way and always in line with Zuyd policy.  
 
You’ll mainly deal with the recruitment and intake of new (international) students. You’ll organise open days, experience days and other recruitment activities. You’ll also be responsible for marketing communications aimed at new students. To this end, you’ll work closely with Zuyd’s Marketing and Communication Services.  
You’re energised by the prospect of building a close-knit international community for the new English-language Circular Cities and Communities track (starting September 2025) at the School of Built Environment. To achieve this, you’ll be in constant contact with students and colleagues and maintain ties with the external professional field.
 

WAT GA JE DOEN

You like to immerse yourself in the worlds of our prospective and current students and of the partners with whom we work closely. You’re able to connect these parties to each other, building a real community. Naturally, you’ll also manage, coordinate and monitor the student and customer experience. You’ll come up with ideas on how communication – in whatever form – can help us achieve our goals. 
 
Your tasks will include the following: 

 • Organising recruitment activities such as open days and experience days; 
 • Managing social media accounts;
 • Creating newsletters;
 • Brainstorming with Marketing and Communication Services on website texts, videos, photography, brochures and other marketing communication tools; 
 • Communicating with prospective students who have applied for the English-language Circular Cities and Communities track of the Built Environment study programme;
 • Joining internal network meetings on marketing communication topics. 

When people describe you, they use words like ‘creative’, ‘curious’ and ‘interculturally aware’. You pay attention to detail and can work in a structured way (both independently and with others). When you recount something or write something down, people understand what you’re talking about. Your approach is to deliver a good result in a positive and practical manner. In addition, you work and think at higher professional education level. A completed prior education in the field of marketing and communication is a plus, as is excellent command of both Dutch and English.
 

WAT VRAGEN WIJ AAN JOU?

You’ll work in an independent position within the school. Within Zuyd University of Applied Sciences, you’ll work with a team of other community coordinators. As a community coordinator, you have a flexible and customer-oriented attitude and possess a high degree of independence. You’re proactive, but above all, you have integrity, enthusiasm and a professional attitude. You’re meticulous with a high degree of stress resistance. After all, one of the promises of our strategy is that the human dimension always comes first.  

WAAROM WERKEN BIJ ZUYD?

At Zuyd, we all work towards future-oriented and sustainable education, innovation and the development of the Meuse-Rhine Euroregion. Join a university of applied sciences where you’ll receive the attention and guidance you deserve.  
 
For this position, we’d like to offer a one-year contract worth 0.5 FTE to start. That means you’re available for a minimum of 20 hours spread over at least 3 days a week. If things work out well on both sides, we’d be happy to look into the possibility of an extension.   
 
The salary is up to scale 8 (as laid down in the Collective Agreement for Universities of Applied Sciences, CAO-HBO). Your salary scale will be based on your prior education and work experience. This means an amount of up to €4,208.14 gross per month based on full-time employment. On top of this, you’ll receive a holiday allowance of 8%, a year-end bonus of 8.3%, plenty of holidays, professionalisation and sustainable career deployment hours and a comprehensive vitality offer. Internal candidates will have their current terms and conditions of employment respected.  
 

MEER INFORMATIE? VRAGEN? WE ZIJN BENIEUWD!

Is there something you’d like to discuss before applying? No problem. During week 34 (19–23 August), please feel free to contact Humphrey Ferdinandus, Head of the Built Environment study programme, on +316-43577394 or at humphrey.ferdinandus@zuyd.nl or Ellen Kerbusch, Head of the Built Environment study programme, on +316-43413404 or at ellen.kerbusch@zuyd.nl


Are your qualities at home at Zuyd? 
Simply respond by leaving your details on this website. If you know someone else who’d be just right for this position, let them know about this vacancy. That way, you could make us both very happy. Thanks in advance.  

Please note that we’ll only consider responses submitted through our site. Responses sent directly to the contact person will not be considered.
  
Don’t delay!  
This vacancy will close on 27 August. We look forward to receiving your application before that date.


 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

Communication in all its forms is in your blood. Informing, stimulating, convincing, connecting is what floats your boat. You’ll be recruiting and communicating with our prospective and current ...View more

WO
Heerlen, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 2 dagen geleden

Heb jij ervaring in het werkveld van openbare orde, leefbaarheid en sociale veiligheid? Krijg je ener- gie van het aanpakken van complexe problemen met een focus op zorg en veiligheid? Ben jij de vei- ligheidsspecialist die wij zoeken, die regie kan voeren over complexe casuïstiek waarbij openbare orde en veiligheid in het geding zijn, terwijl je ook de verbinding legt met het sociale domein en een gebiedsgerichte aanpak hanteert? Dan is de functie van Regisseur Sociale Veiligheid bij Gemeente Heerlen misschien wel jouw volgende stap! Reageer vóór 12 augustus 2024.

Wie ben jij?

 • Je hebt WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbare ervaring binnen het werkveld openbare orde, leefbaarheid, sociale veiligheid en de aanpak van multi-problematiek met accenten op zorg en veiligheid of aantoonbare ervaring met complexe casuïstiek waarbij meerdere instanties een rol spelen;
 • Je beschikt over een uitgebreid netwerk binnen deze terreinen;
 • Analyseren, resultaatgericht werken en actiegerichtheid zijn jouw sterke punten;
 • Je bent stressbestendig en flexibel inzetbaar gezien de aard en de intensiteit van de werkzaamhe- den;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op alle niveaus en bent een belangrijke adviseur voor het management en de burgemeester;
 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden zijn een must.

Wat ga je doen?

Als Regisseur ben je de specialist op het gebied van sociale veiligheid en leefbaarheid, met regie over complexe casuïstiek waarbij openbare orde en veiligheid in het geding zijn. Je werkt repressief, maar vooral ook proactief en preventief. Je hebt altijd een specialisme of taakaccent. Je denkt en werkt in- tegraal, rekening houdend met de bredere maatschappelijke context en je hebt politieke sensitiviteit. Je betrekt relevante interne en externe partners en adviseert het management en bestuur over de inzet van bestuurlijke (nood)bevoegdheden. Je stemt interventies af met partners en houdt regie op de uitvoering van deze maatregelen. Je werkt nauw samen met partners zoals politie (wijkagenten), wijkboa’s, RIEC, Openbaar Ministerie, Veiligheidshuis, maatschappelijk werkers, Expertiseteam, wijk- beheerders van woningcorporaties en andere betrokken partijen.

Jouw team

Je gaat werken binnen het team Sociale Veiligheid en Buurtregie, dat bestaat uit de clusters Interven- tieteam, inclusief het projectteam Sociaal Veilig en Buurtregie. Het team werkt breed aan thema’s rondom leefbaarheid, veiligheid, burgerbetrokkenheid, participatie en sociale en fysieke kwaliteit in de buurten van Heerlen. Zij staan in contact met burgers, ondernemers en samenwerkingspartners en stimuleren en faciliteren hen om bij te dragen aan de buurten. Heerlen investeert in het uitbreiden van dit team in zowel kwantiteit als kwaliteit. In september 2022 is een robuust Interventieteam in- gericht, wordt Buurtregie nu uitgebreid en wordt de sociaal veilige aanpak geborgd binnen de organi- satie. Het team Sociale Veiligheid en Buurtregie bestaat uit ruim 55 medewerkers.

Bouwen aan het Heerlen van Morgen

Heerlen is een stad met lef. In Heerlen zijn we doorpakkers en maken we dingen waar die anderen niet voor mogelijk houden. Werken voor Heerlen is werken aan het Heerlen van morgen. Lees er meer over.

Wat krijg je daarvoor terug?

Bij de gemeente Heerlen bieden wij jou een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de orga- nisatie te ontwikkelen. Het betreft een structurele functie van 36 uur per week. De eerste arbeidsovereenkomst zal voor bepaalde tijd zijn.

De functie is ingeschaald in de HR21 normfunctie Medewerker Ontwikkeling II in schaal 11 met een bruto maandsalaris van minimaal € 4.211,- en maximaal € 5.997,- afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een fulltime dienstverband). Per 1 oktober is dat bruto maximaal € 4.264,- en maximaal € 6.072,-. Het is mogelijk om 40 uur te werken en 36 uur uitbetaald te krijgen. Daarmee bouw je wekelijks 4 uur extra vrije tijd op (ADV).

Verder ontvang je een individueel keuze budget (IKB). Dit is 17.05% van jouw salaris. Daarnaast bie- den wij mogelijkheden om opleidingen te volgen, flexibel te werken en hebben wij verschillende vitali- teitsregelingen, waaronder onze eigen sportstimuleringsregeling en een flexibel vitaliteitsbudget in de vorm van een digitale munt ( Vitknip ) die je in Heerlen po veel plekken kan inzetten om jouw vitali- teit te vergroten. Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de cao gemeenten. Bekijk al onze arbeidsvoorwaarden op onze site.

Meebouwen aan het Heerlen van morgen?

Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan jouw CV en motivatie met vermelding van vacature- nummer 24085 naar Veronica Lardinois- Rings, e-mail: v.rings@heerlen.nl.

Je kunt solliciteren tot en met 11 augustus 2024. Voor meer informatie kun je terecht bij Lesley Strang, Strategisch Regisseur SV, mail: l.strang@heerlen.nl of bij Rob Smeets, Manager Sociale Vei- ligheid & Buurtregie, mail: r.a.j.smeets@heerlen.nl

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Y. Dassen, businesspartner M&O, mail: y.dassen@heerlen.nl

Noteer alvast 20 augustus a.s. in je agenda; dan houden we de sollicitatiegesprekken.

Voor deze functie wordt intern én extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Overheid, Veiligheid, Welzijn

Heb jij ervaring in het werkveld van openbare orde, leefbaarheid en sociale veiligheid? Krijg je ener- gie van het aanpakken van complexe problemen met een focus op zorg en veiligheid? Ben jij de vei-...View more

HBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 2 dagen geleden

Nederlands als tweede taal, ga er maar aanstaan!

Ben jij die taalspecialist, die op een creatieve en effectieve manier het verschil kan maken? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat vinden wij belangrijk?

Wij willen dat bijstandsgerechtigden met een taalbarrière beter in staat worden gesteld om mee te doen in onze samenleving. Dit kan door hun spreekvaardigheid te verhogen. Het gaat dan zowel om dagdagelijkse communicatievaardigheden als ook het aanleren van vaktaal zodat de stap naar werk kan worden gemaakt. 

Wat wordt jouw uitdaging?

De spreek- en vaktaal specialist richt zich op het bevorderen van taalvaardigheid en communicatie binnen de projecten van Vidar en externe werkplekken, voornamelijk voor de doelgroep statushouders. We streven hiermee naar een inclusieve werkomgeving waarin alle medewerkers/deelnemers zich gehoord en gewaardeerd voelen, ongeacht hun taalachtergrond. De spreek en vaktaalspecialist geeft uitvoering aan het bevorderen van taalrijke projecten binnen en buiten Vidar. Hierbij wordt nauw samengewerkt met twee vertalers om de communicatie te faciliteren en de taalvaardigheid van deelnemers te verbeteren.

De spreek- en vaktaalspecialist legt verantwoording af en rapporteert over de voortgang bij zijn of haar leidinggevende.

Belangrijkste taken:

• In kaart brengen en ontwikkelen van taalbehoeften: 

- Het in beeld brengen in hoeverre er per project aandacht is voor taal op de werkvloer en welke methodes al worden ingezet om de woordenschat te vergroten;

- Het begeleiden van deelnemers op individueel en groepsniveau. In beide situaties zorg je voor een aanbod dat is afgestemd op de situatie en specifieke opdracht; 

- Ontwikkelen van methodes, werkvormen, lesmaterialen en interventies om de huidige projecten en externe werkplekken zo taalrijk mogelijk te maken;

- Het rapporteren richting leidinggevende welke projecten nog uitdagingen hebben of verbeteringen kunnen gebruiken incl. het beschrijven van een werkwijze hoe deze uitdagingen aangepakt kunnen worden;

- Verzamelen, ordenen en verwerken van specifieke taaluitdagingen die onze medewerkers (werkbegeleiders en coaches) ondervinden; 

- Er voor zorgen dat de ontwikkelde middelen gericht op het taalrijker maken van de werkomgeving worden overgebracht aan de betrokken medewerkers, zodat ook zij dit met de doelgroep blijven herhalen.

• Uitvoering geven aan taalbevorderende programma's: 

- Doelgericht uitvoering geven aan taalbevorderende programma's en initiatieven binnen de projecten zoals de inzet van taalmaatjes, taalkaarten, fotokaarten, instructievideo’s en woorden van de week. Dit met als doel dat anderstaligen de taal durven te spreken, de woordenschat toeneemt en kandidaten meer zelfvertrouwen krijgen;.

- Er voor zorgen dat deze activiteiten toegankelijk zijn voor alle medewerkers/deelnemers en aangepast zijn aan verschillende taalniveaus en behoeften;

- Uitvoering geven aan taalworkshops en trainingen om specifieke taalvaardigheden te verbeteren. Het belangrijkste hierin is spreekvaardigheid, maar denk ook aan 

luistervaardigheid, leesvaardigheid, en schrijfvaardigheid. Deze workshops kunnen interactief zijn met aandacht voor de (specifieke) vaktaal op de werkvloer; 

- Contact leggen met collegiale ervaringsdeskundigen die input kunnen geven rondom  culturele verschillen op de werkvloer maar ook lokaal taalgebruik;

- Kennis delen met medewerkers over interculturele communicatie en omgangsvormen.

• Evalueren en bijsturen: 

- Regelmatig evalueren van de effectiviteit van de taalverrijkingsinitiatieven en verzamelen van feedback van medewerkers. Waar nodig aanpassen en continu blijven werken aan het verbeteren van de taalrijke omgeving binnen de projecten en externe werkplekken.

Wat zijn jouw talenten? 

- Affiniteit met en interesse in het bevorderen van taalvaardigheid en communicatie binnen een diverse werkomgeving.

- Een verbinder, initiatiefrijk, doelgericht, verantwoordelijk en speelt flexibel in op veranderingen. Je durft besluiten te nemen en doet dit met aandacht voor de doelgroep en de inhoudelijke opgaves.

- Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te communiceren met medewerkers van verschillende culturen en taalachtergronden.

- Empathisch vermogen en de vaardigheid om een ondersteunende en inclusieve werkomgeving te creëren.

- Je beschikt over sterke didactische vaardigheden en weet hoe je de taal op een begrijpelijke en boeiende manier kunt overbrengen aan de doelgroepen.

- Je werkt gestructureerd en methodisch, waarbij je lesmethodes nauwkeurig opstelt en uitvoert om de leerresultaten van de doelgroep te optimaliseren.

- Flexibiliteit, initiatiefrijk en het vermogen om projectmatig te werken en uitvoering te geven aan nieuwe initiatieven.

- Kennis van de nieuwe Wet inburgering en de Participatiewet is een pré;

- HBO-werk en denk niveau.

Hoe maken wij jou blij?

Kies jij voor Sittard-Geleen? Dan...

 • Kom je terecht in een informele en open werkcultuur.
 • Ontdek je dat een gemeente helemaal niet hiërarchisch hoeft te zijn. Wij houden namelijk van korte lijnen.
 • Krijg je de kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren.
 • Kies je voor vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief.
 • Ontdek je onze ruime opleidingsmogelijkheden. 
 • Weet je dat er brede doorgroeimogelijkheden zijn als je in de toekomst eens iets anders wilt.
 • Kun je je eigen werkweek indelen. Een dag eerder stoppen? Haal het een andere dag in of werk 's avonds nog even door.
 • Werk je hybride. Aan jou de vrijheid om te zorgen voor voldoende afwisseling tussen op kantoor werken en thuis werken.
 • En uiteraard bieden wij jou een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Om te beginnen een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar tussen 28-36 uur per week. Je start -afhankelijk van je opleiding en ervaring- met een salaris gebaseerd op salarisschaal 9 (CAO Gemeenten) van maximaal € 4.752,= bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.
 • Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. 

Onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden vind je met uitleg op https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Vacatures.

Vidar

Als spreek- en vaktaalspecialist werk je binnen team Ontwikkeling, specifiek in de unit Intake en Diagnose. Team Ontwikkeling is één van de teams die deel uitmaken van Vidar. Vidar is de naam voor de sociale diensten van de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, gemeente Beek, van het leerwerkbedrijf Vidar BV en van WSP Westelijke Mijnstreek. Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen bij Vidar terecht voor het vinden van werk, ontwikkelen van vaardigheden en ondersteuning bij inkomen. 

Ons motto is: “Werk voorop, kansen voor iedereen.” Wij geloven dat iedereen talenten en capaciteiten heeft en vinden dat iedereen recht heeft op werk.

Vidar biedt een geïntegreerde dienstverlening aan, voor zowel de Participatiewet-, Inburgering-, als de SW-doelgroep waarbinnen medewerkers het beste kunnen gedijen. Zij die een sterke behoefte hebben aan een vaste structuur en begeleiding bieden we een veilige, passende en uitdagende werkomgeving.

Vidar is onderdeel van de gemeente Sittard-Geleen en bestaat uit 4 teams die elk integraal aangestuurd worden door een teammanager: Team Ontwikkeling, team Uitkeringen, team Productie en Diensten en team Ondersteuning. 

De formatie van Vidar bedraagt ruim 200 fte, waarvan zo’n 90 medewerkers bij team Ontwikkeling.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan meteen! Of in ieder geval vóór 10 augustus a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken. In dit digitale tijdperk heeft het onze voorkeur om naast jouw CV ook (het liefst) een motivatiefilm te ontvangen waarin je jezelf in maximaal 3 minuten voorstelt en vervolgens jouw sollicitatie motiveert. Een brief is dus niet persé nodig als je een filmpje maakt!   

Zet in je CV svp een link naar jouw videoboodschap (bijvoorbeeld via YouTube, Vimeo, of WE transfer). 

Medewerkers van de provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De 1e gespreksronde staat gepland voor 14 augustus a.s. (Kandidaten krijgen hierover uiterlijk op 12 augustus a.s. bericht). We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

Heb je vragen over de vacature?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Nick Kocken, Unitcoördinator Intake en Diagnose via 046 - 477 70 90. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Monique Huveneers, adviseur HR via 046 - 477 76 97.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Solliciteren Sittard-Geleen van Gemeente Sittard-Geleen 046-4777439

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Onderwijs, Overheid

Nederlands als tweede taal, ga er maar aanstaan! Ben jij die taalspecialist, die op een creatieve en effectieve manier het verschil kan maken?  Dan zijn wij op zoek naar jou! Wat vinden wij belan...View more

WO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 2 dagen geleden

Wil jij samen met onze partners invulling geven aan de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven binnen de gemeente? Voer jij graag regie op ruimtelijke initiatieven? Dan zoeken wij jou!  

De functie

Wij zijn ter versterking van onze organisatie op zoek naar een (junior) beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling die samen met de samenleving vorm en inhoud kan geven aan maatschappelijke en ruimtelijke opgaven binnen de gemeente. 

Het werkveld Ruimtelijke Ordening is in beweging. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet verandert de manier van werken binnen gemeenten. Als Beleidsmedewerker ruimtelijke besluiten ben je nauw betrokken bij deze veranderingen. Je bouwt samen met je collega’s aan een veilige, gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit voor Sittard-Geleen. Samen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling voer je verschillende ruimtelijke procedures uit, participeer je in projecten en vertegenwoordig je de gemeente in rechte. Je adviezen variëren van complexiteit, maar jij bent ongeacht de casus enthousiast in je werk. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, hebt kennis van het publiekrecht en bent dan ook verantwoordelijk voor verschillende juridische en planologische adviezen. De Omgevingswet en het daarbij horende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is jou niet vreemd. Je levert dan ook een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het Omgevingsplan en de implementatie van het DSO voor Sittard-Geleen. 

Wat wordt jouw uitdaging?

In een dynamische omgeving adviseer je en voer je regie op inhoud en proces over diverse ruimtelijke besluiten (principeverzoeken,  onderbouwingen bij afwijkingsbesluiten,  omgevingsplan, of wijzigingen hiervan) en zorg je voor samenwerking van interne en externe toeleverende disciplines bij de totstandkoming hiervan. 

 • Je houdt regie op initiatieven van het eerste contact met de initiatiefnemer tot vaststelling van een wijziging van het omgevingsplan, 
 • Je zorgt dat het DSO-LV t.a.v. het omgevingsplan actueel is en bent de verbindende schakel met functioneel beheer en het team Informatiemanagement en ICT.
 • Je handelt verzoeken voor nadeelcompensatie als gevolg van besluiten op grond van de Omgevingswet af.
 • Je zorgt voor samenwerking van interne en externe toeleverende disciplines bij de totstandkoming van wijzigingen van het omgevingsplan, waaronder o.a. ruimtelijke kwaliteit, milieu, economische ontwikkeling, gezondheid en leefbaarheid. 
 • Je zit in projectteams voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en adviseert de projectmanagers, wethouders en de gemeenteraad.
 • Je werkt samen met je collega beleidsmedewerkers ruimtelijke economische ontwikkeling aan het opstellen en uitwerken van nieuw beleid.
 • Je onderkent de behoefte/noodzaak tot inschakeling van externe expertise op specifieke onderdelen (o.a. de wettelijk verplichte MER). Je bereidt externe opdrachten voor en bent aanspreekpunt voor en waar nodig begeleider van externe adviseurs.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het Omgevingsplan.
 • Je vertegenwoordigt de gemeente in rechte.

Wat vragen we?

 • Academisch werk- en denkniveau (bij voorkeur Nederlands Recht of Planologie).
 • Werkervaring, bij voorkeur in het Omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, erfgoed etc) is een pré, we zoeken echter vooral naar de juiste persoon;
 • Kennis van de Omgevingswet, het DSO en lokale systemen binnen het werkveld.
 • Coöperatieve instelling en communicatievaardigheden, gericht op het leveren van inzet door collega’s en externe adviseurs
 • Affiniteit en ervaring met communicatie- en participatievraagstukken

Wat neem je mee

 • Je denkt in oplossingen, je bent hulpvaardig en proactief 
 • Je houdt van aanpakken, werkt gestructureerd en resultaatgericht en houdt voortgang scherp in de gaten
 • Je formuleert in begrijpelijke en juridisch correcte taal
 • Je staat open voor creatieve ideeën en kan omgaan met onverwachte wendingen
 • Je neemt verantwoordelijkheid en toont eigenaarschap
 • Je hebt een digitaal ‘Procesoog’, bent omgevingsbewust en weet uiteenlopende belangen aan elkaar te verbinden en tot een goed resultaat te brengen 
 • Je kunt goed samenwerken maar ook adviseren en daadkrachtig besluiten nemen.

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 1250 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. In deze functie werk je in het team Ruimtelijke ontwikkeling.

Het Team Ruimtelijke Ontwikkeling

Het team Ruimtelijke Ontwikkeling is een jong dynamisch team en bestaat uit 35-40 collega’s. Deze collega’s dragen door middel van beleidsontwikkeling en -uitvoering bij aan een aantrekkelijke en gezonde fysieke leefomgeving. Hiervoor dragen wij voor de thema’s Wonen, Milieu, Mobiliteit, Cultuurhistorie, Landschap, Natuur en Stedenbouw bij aan realisatie van de ambities uit de Toekomstvisie 2030 en het NOVI gebied Zuid-Limburg. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten in de initiatief- en definitiefase. Dit doen we samen met de samenleving en in nauwe samenwerking met partners en collega’s van andere teams. 

Wij bieden!

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. En als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:

 • Een salaris van minimaal € 3.317,=. (schaal 9) en maximaal  € 5.247=. bruto per maand (schaal 10). 
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt. 
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • De mogelijkheid tot het inrichten van een thuiswerkplek.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met het perspectief voor onbepaalde tijd na 1 jaar.
 • Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl

Ben jij enthousiast? 

Solliciteer dan vóór 2 september a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 5 september a.s. in de ochtend.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jan-Peter Ruitenberg, teammanager Ruimtelijke ontwikkeling, jan-peter.ruitenberg@sittard-geleen.nl., tel. 046-4777541. 

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 046-4777463, emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Solliciteren Sittard-Geleen van Gemeente Sittard-Geleen 046-4777439.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBeleid, Gemeente, Overheid, Ruimtelijk

Wil jij samen met onze partners invulling geven aan de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven binnen de gemeente? Voer jij graag regie op ruimtelijke initiatieven? Dan zoeken wij jou!   De ...View more

FUNCTIEOMSCHRIJVING

In deze functie ben je, in samenwerking met je collega's van het team Evenementen, verantwoordelijk voor de succesvolle voorbereiding, uitvoering en evaluatie van corporate en UM-brede evenementen die bijdragen aan de strategische doelen en doelstellingen van Universiteit Maastricht (UM) en de faculteiten op het gebied van Marketing & Communicatie (M&C). Voorbeelden van (grootschalige) evenementen die dit team jaarlijks organiseert zijn Bachelor-en Master Open Dagen, de Opening Academisch Jaar Ceremonie, de Dies Natalis Ceremonie en de UM Nieuwjaarsreceptie. Daarnaast is Team Evenementen verantwoordelijk voor de organisatie van verschillende adhoc evenementen voor het College van Bestuur (CvB) zoals bijvoorbeeld het afscheid van een CvB lid en een personeelsfeest.

 

Als evenementen coördinator werk je intensief samen interne relaties zoals je collega’s van het team Evenementen, collega’s van de overige M&C afdelingen, Facility Services en met evenementen coördinatoren die in de faculteiten werkzaam zijn. Daarnaast ben je betrokken bij het opbouwen en onderhouden van relaties met externe partners zoals cateraars, AV bedrijven en evenementenlocaties. 

 

Je rapporteert aan de Evenementenmanager.   

 

Je verantwoordelijkheden:

 • Het organiseren, uitvoeren en opvolgen van corporate en UM-brede evenementen, zowel in huis als elders. 
 • Het evalueren van corporate en UM-brede evenementen aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve methodes en het doen van verbeter voorstellen.
 • Belast met de functionele supervisie van alle medewerkers die evenementen ondersteunen (leden van het student ambassadeurs team, student-assistenten en stagiairs) en regelt de werkzaamheden van ingehuurde medewerkers.
 • Contact onderhouden met redacteur over communicatie (zowel intern als extern) ter promotie van evenementen.
 • Management van Open Dag registratie platform
 • Actief lid van UM-breed evenemententeam.
 • Het bewaken van het evenementen budget.
 • Aanwezig zijn op de dag van het evenement om toezicht te houden op de situatie en voor het oplossen van eventuele problemen (ook op enkele zaterdagen en avonden).
 • Het actief onderhouden van een extern netwerk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van evenementenorganisatie.

 

De functie is onderdeel van de afdeling Marketing & Communicatie, die zich samen met de collega’s in de faculteiten inzet voor de positionering van de Universiteit Maastricht, de communicatie met studenten, medewerkers en partners en de werving van nieuwe studenten. De afdeling bestaat zes teams, te weten: digitale innovatie, evenementen, interne communicatie, marketing & studentenwerving, redactie en woordvoering & mediarelaties. Deze functie valt binnen het team Evenementen, dat uit 5 personen bestaat.

 

FUNCTIE-EISEN

De ideale kandidaat heeft:

 • Een afgeronde relevante HBO opleiding 
 • Minimaal twee jaar relevante werkervaring in de congres- en/of (zakelijke) evenementenbranche. 
 • Affiniteit met online eventmanagement en online tools.
 • Een hands-on, klantgerichte en flexibele instelling.  
 • Een zeer goed oog voor detail en werkt gestructureerd en nauwkeurig.
 • Organisatietalent: goed in plannen, stressbestending, creatief, proactief, oplossingsgericht, kan uitstekend zelfstandig én in teamverband werken. 
 • Geen ‘9 tot 5’ mentaliteit. 
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse én Engelse taal in woord en geschrift.

 

Wat biedt de UM?
Als Evenementen Coördinator bij de Maastricht University Office kom je in dienst bij de meest internationale universiteit van Nederland in het prachtige Maastricht. Verder bieden wij je:

 • Goede arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald in schaal 8 conform UFO-profiel Management-/Office Assistent, niveau 1, met bijbehorende salarisinschaling op basis van ervaring tussen € 3.072,00 en € 4.103,00 bruto per maand (op basis van een fulltime dienstverband van 38 uur per week). In aanvulling op het maandsalaris zijn een 8,0% vakantie-uitkering en een 8,3% eindejaarsuitkering van toepassing.
 • Startdatum: zo snel mogelijk.
 • Een arbeidsovereenkomst voor een periode van 12 maanden met een omvang van 0.8 FTE. Bij gebleken geschiktheid zal de arbeidsovereenkomst omgezet worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Bij de Universiteit Maastricht staat het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel, zo hanteren we flexibele werktijden en de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken indien de aard van je functie dit toelaat. Hiervoor ontvang je maandelijks een thuiswerk- en internetvergoeding. Kom je fulltime bij ons werken, dan heb je jaarlijks recht op 29 vakantiedagen en 4 extra feestdagen, te weten carnavals maandag, -dinsdag, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag. Maak je gebruik van de mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen, dan komen hier nog eens 12 dagen bij. Daarnaast kun jij jouw arbeidsvoorwaarden personaliseren aan de hand van een cao-keuzemodel.  
 • Als Universiteit Maastricht hebben we diverse andere mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, hierbij kun je denken aan een goede pensioenregeling bij het ABP en kun je als UM-medewerker meedoen aan bedrijfsfitness en gebruik maken van het zeer uitgebreide sportaanbod dat wij ook aan onze studenten aanbieden.  
 • Tot slot maar zeker niet onbelangrijk de ruimte en faciliteiten om jezelf te ontwikkelen: persoonlijk en in jouw vakgebied. Dit faciliteren we door het bieden van een ruim opleidingsaanbod en ondersteunen we door diverse breed gedragen initiatieven zoals ‘erkennen en waarderen’.  


De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie klik hier.

Universiteit Maastricht
Waarom werken aan de Universiteit Maastricht? 


Aan de Universiteit Maastricht (UM) draait alles om de toekomst.  Die van onze studenten omdat we ze een stevige, brede basis geven voor de rest van hun leven. En die van ons allemaal door ons onderzoek naar oplossingen voor vraagstukken in de hele wereld. Met onze zes faculteiten zorgen we voor een veelomvattend aanbod aan onderwijs en onderzoek.  

In ons onderwijs werken we met de methode Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat onze studenten in kleine groepen zélf op zoek gaan naar oplossingen voor problemen en vraagstukken. Ze discussiëren samen, trekken conclusies, formuleren een antwoord en presenteren dat aan de hele groep. Zo doen ze belangrijke vaardigheden op voor hun hele loopbaan. 

De UM heeft op dit moment meer dan 22.300 studenten en ruim 5.000 medewerkers uit alle windstreken. Dat zorgt voor een inspirerende en bruisende internationale gemeenschap.   

Spreekt deze internationale omgeving waarin de wetenschap centraal staat jou aan? En wil jij hier vanuit een wetenschappelijke of juist staffunctie een steentje aan bijdragen? Dan ben jij met jouw unieke bijdrage van harte welkom! Want als jonge Europese Universiteit van Maastricht bieden we perspectief dat we vertalen naar jouw talent. Je bent waardevol voor onze universiteit en de maatschappij en we inspireren je om met trots en plezier samen te groeien. 

Voor meer informatie over de UM klik hier


Maastricht University Office (MUO)
Maastricht University Office (MUO) is een netwerkorganisatie om gezamenlijke activiteiten van de UM zowel intern als naar buiten te faciliteren en te bevorderen. MUO bestaat uit 7 afdelingen en meerdere initiatieven en projecten. Zij werkt daarbij voor en nauw samen met het College van Bestuur, de faculteiten en servicecentra.

 
Marketing & Communicatie

De afdeling Marketing & Communicatie (M&C) zet zich in voor de positionering van de Universiteit Maastricht, de communicatie met studenten, medewerkers en partners en de werving van nieuwe studenten. De afdeling bestaat ongeveer 40-45 fte, verdeeld over zes teams.

Nieuwsgierig?
Ben jij geïnteresseerd geraakt in deze mooie functie maar heb je nog vragen? Neem dan vanaf 15 augustus contact op met Julienne Erckens, Event Manager, via j.erckens@maastrichtuniversity.nl voor meer informatie.

Solliciteren?
Of ben je al overtuigd en word jij onze nieuwe Evenementen Coördinator? Solliciteer dan nu, uiterlijk 4 september 2024, op deze functie. 

 

De vacature staat open voor interne- en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

FUNCTIEOMSCHRIJVING In deze functie ben je, in samenwerking met je collega's van het team Evenementen, verantwoordelijk voor de succesvolle voorbereiding, uitvoering en evaluatie van corporate en UM-b...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 dagen geleden
In Maastricht werken 1800 collega's, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. We hebben oog voor jouw behoeften en streven naar een gezond, veilig en inclusief werkklimaat voor iedereen.

Je werkweek in beeld
Vanuit de afdeling M&O voorziet de personeels- en salarisadministratie (PSA) in het adequaat verwerken van de personeels- en salarisadministratie voor de gemeente Maastricht en een aantal samenwerkingsorganisaties. Met de implementatie van AFAS hebben we ingezet op een efficiënte en effectieve wijze van inrichting van onze P&O-processen. De uitdagingen op dit vlak zijn groot, wat maakt dat we hier het PSA-team willen versterken.

Jij vervult een functioneel coördinerende rol, waarbij je de leiding neemt op de inhoud en het team daarin meeneemt en functioneel aanstuurt. Je bent iemand die wil bouwen aan een sterk team om een moderne personeelsadministratie te realiseren en bent verbindend op de inhoud en relatie. Daarnaast houd jij je bezig met het verder implementeren en digitaliseren van de P&O- processen. Dit is namelijk een continu proces.

Samen met je collega’s zorg je voor een adequate invulling van de rol en de verantwoordelijkheid van dit team en zorg je voor afstemming met de andere afdelingen waaronder Financiën. Je hebt een signalerende, analytische en rapporterende rol waarbij je informatie beschikbaar stelt met betrekking tot de uitvoering van de werkprocessen en ontwikkelingen.

Samengevat draag je mede zorg voor:
 • Een adequate salarisverwerking
 • Vormgeven van de verdere digitalisering van de P&O processen binnen AFAS
 • Aansluiting van de salarissen bij de P&C
 • Beheer van tussenrekeningen ten aanzien van de salariskosten

Jouw expertise
 • Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van HR/payroll, maar ook bedrijfskunde of een financieel gerichte opleiding behoort tot de mogelijkheden
 • Grondige kennis van administratieve P&O-procedures en workflows en ervaring met de toepassing van HR relevante wetgeving, cao’s en beleid
 • Een verbindende, enthousiaste en energieke persoonlijkheid die collega’s kan motiveren en inspireren
 • Samenwerken als tweede natuur, evenals het bewaken van een goede balans tussen resultaat- en mensgerichtheid
 • Digitaal vaardig, in staat om te rapporteren en sturen via dashboards
 • Ervaring met P&O-software AFAS of in staat om zich de werking van deze applicatie snel eigen te maken
 • Bij voorkeur 32 uur of meer per week beschikbaar

Goed werkgeverschap
Het team P&O binnen de gemeente Maastricht is een fantastische plek om te werken. Samen zetten we de schouders onder het op orde brengen en houden van ons personeelsbeleid, ten behoeve van onze organisatie. Dit doen we met passie en plezier voor onze afdelingen en medewerkers om hen zo de optimale dienstverlening richting de burgers van de stad te laten vormgeven.

Bij de Gemeente Maastricht bieden we een stimulerende werkomgeving die je in staat stelt om het beste uit jezelf te halen. Je kunt rekenen op een competitief salaris, indicatief schaal 11 (€4.211 tot €5.997), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan uiterlijk 19 augustus 2024 via de button en stuur je motivatie en cv. Eerst meer weten? Neem dan contact op met Folker Ronda, teammanager P&O folker.ronda@maastricht.nl / 06-45494979 De eerste kennismaking vindt plaats op week 34. Het tweede gesprek wordt z.s.m. daarna gepland.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente

In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die gro...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 dagen geleden
In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. We hebben oog voor jouw behoeften en streven naar een gezond, veilig en inclusief werkklimaat voor iedereen.

Je werkweek in beeld
Als arbo-coördinator ontwikkel je gemeentebreed beleid op het gebied van arbo-wetgeving. Je ziet erop toe dat wettelijke taken worden uitgevoerd, zoals de Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en je vervult daarbij een coördinerende rol. In de functie van arbo-coördinator stimuleer je een veilig en gezond werkklimaat voor alle collega’s in onze organisatie; je bewaakt te allen tijde de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers, ook in het kader van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Je onderhoudt contacten met de betrokken preventiemedewerkers en andere arbo-medewerkers die decentraal werkzaamheden op het gebied van arbo verrichten. Je begeleidt hen daar waar nodig en komt gevraagd en ongevraagd met verbetervoorstellen. Verder werk je vaak samen met P&O adviseurs, ben je een vraagbaak voor het directieteam, de medewerkers, de leidinggevenden en de ondernemingsraad.

Je vervult weliswaar een solistische functie, maar werkt nauw samen met bovengenoemde collega's en maakt onderdeel uit van ons P&O team, bestaande uit 45 collega's met een diverse mix aan ervaring en expertise. Binnen de afdeling Mens & Organisatie werk je ook intensief samen met collega’s van Facilitaire Zaken, denk aan het inrichten van werkplekken of een bijdrage leveren aan aanbestedingen in het kader van huisvesting of verbouwingen. Zo vervul je bijvoorbeeld ook een rol in de doorontwikkeling van ons hybride werkconcept.

Samen werken we hard en streven we naar de beste oplossingen. En als je even vastloopt, staan je collega's altijd klaar om je te helpen met een frisse kijk op de zaak. Thuiswerken of op kantoor, jij bent daar waar het nodig is. Je werkt vanuit ons prachtige kantoor in Mosae Forum, maar zult ook regelmatig de verschillende locaties zoals het Stadhuis, Maastricht Sport, Stadsbeheer, Sociaal Domein en Centre Ceramique en Kumulus bezoeken. Bij Gemeente Maastricht staan we open voor vernieuwing en streven we naar het hoogst haalbare. Als jij de energie en het lef hebt om met ons mee te groeien, dan staan wij klaar om jou te verwelkomen in ons team!

Jouw expertise
We zoeken een nieuwe collega die actuele kennis heeft rondom de vele facetten van de arbo-wetgeving (RI&E, PSA) en die affiniteit heeft met de veiligheid en gezondheid van medewerkers, in de brede zin van het woord. Werkervaring als arbo-coördinator is een pré. Liefst heb je al eens gewerkt voor een maatschappelijke organisatie of een gemeentelijke non-profit organisatie. Je beschikt over minimaal een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Je toont maatschappelijke betrokkenheid en bent politiek, bestuurlijk en organisatie-sensitief.

Goed werkgeverschap
Bij de Gemeente Maastricht bieden we een stimulerende werkomgeving die je in staat stelt om het beste uit jezelf te halen. Je kunt rekenen op een competitief salaris binnen schaal 10 (€3558 tot € 5247), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 27 augustus via de button en stuur je motivatie en cv. Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Natascha Wetzels/Folker Ronda, teammanagers P&O via resp. natascha.wetzels@maastricht.nl / folker.ronda@maastricht.nl.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente

In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die gro...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 3 dagen geleden
Werken voor de hoofdstad van het goede leven.

In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad samen voor een prachtige stad en de regio. Dat doen we samen en met plezier. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. We hebben oog voor jouw behoeften en streven naar een gezond, veilig en inclusief werkklimaat voor iedereen.

In Maastricht werken we volop aan de transitie opgave voor energie, klimaat en circulariteit. Er is behoefte aan ontwerpcapaciteit om deze aspecten vanaf het begin af aan mee te ontwerpen bij gebiedsontwikkeling en openbare ruimte. Wil jij je inzetten voor Maastricht? Dan is dit jouw kans om daaraan bij te dragen.

Je komt dan te werken binnen de afdeling Ruimte (ca. 90 fte), bestaande uit de teams Wonen & Leefkwaliteit, Mobiliteit én Cultureel Erfgoed & Ruimtelijke Kwaliteit (CERK). Het team CERK bestaat uit ca. 30 hoogopgeleide medewerkers verdeeld over 4 clusters, te weten stedenbouw, erfgoed & archeologie, planjuristen en groen & water. Vanuit dit team wordt het strategisch beleid voor de stad opgesteld, vindt advisering over ontwikkelingen plaats en worden programma’s en projecten geformuleerd die bijdragen aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit in Maastricht.

Je werkweek in beeld
Een werkweek als buitenruimteontwerper bij het cluster Groen & Water bestaat uit:
 • maken van duurzame ruimtelijke ontwerpen; integraal en beeldend, dit vanaf de initiatieffase tot en met definitief ontwerp;
 • communiceren met en overtuigen van collega's, burgers, stakeholders en bestuur met beeld en woord;
 • ontwerpen van collega’s mee toetsen op ruimtelijke kwaliteit;
 • presenteren van plannen binnen ontwerp- en projectteams, bij externe partijen en indien nodig bij bestuurlijke bijeenkomsten;
 • benoemen van belangrijke openbare ruimte opgaven op gebieds- en projectniveau;
 • verkennen van kansen voor verduurzaming van de openbare ruimte en de aanpassingen daaraan als gevolg van de energietransitie door middel van ontwerpend onderzoek;
 • begeleiden van integrale opgaven in samenwerking met stakeholders;
 • deelnemen aan de discussie over ruimtelijke kwaliteit in relatie tot duurzame herinrichting van de openbare ruimte in samenwerking met Welstand en je collega ontwerpers (stedenbouw, groen en mobiliteit);
 • ontwikkelen van ruimtelijke voorstellen binnen het uitwerken van de deelprojecten en bouwplannen;

inspireren en kennis overdragen over duurzaam ontwerp naar collega-ontwerpers.

Jouw expertise
 • Je hebt een academisch/HBO werk- en denkniveau (met voorkeur landschapsarchitectuur);
 • Je denkt oplossingsgericht en je bent gericht op het vinden van creatieve en integrale oplossingen bij uitdagingen, waarbij je je inleeft in maatschappelijke ontwikkelingen zoals verwoord door bestuur en burgers;
 • Je bent een doorzetter en in staat om snel te schakelen zowel tussen verschillende opdrachten als tussen verschillende werkzaamheden;
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, je kunt plannen en werken met deadlines;
 • Je werkt zelfstandig, maar je bent ook een teamspeler;
 • Je voelt je thuis in een overheidsorganisatie, je dient met liefde de publieke zaak;
 • Je hebt tact en brengt dit ook zo qua communicatie en je beschikt over de vaardigheden (beeldend en verbaal) om participatietrajecten te begeleiden;
 • Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Competenties
Samenwerken, klantgericht werken, integriteit, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, integraal werken, resultaatgerichtheid, ondernemend handelen.

Goed werkgeverschap
Bij de Gemeente Maastricht bieden we een stimulerende werkomgeving die je in staat stelt om het beste uit jezelf te halen. Je kunt rekenen op een competitief salaris binnen schaal 11 (€4211 - 5977), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering per maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 5 september 2024 via de button en stuur je motivatie en cv. Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Melanie Vandecappelle, teammanager CERK 06 52 38 55 68 of melanie.vandecappelle@maastricht.nl of P&O adviseur Amal Lasri, 06 27 33 09 86 of amal.lasri@maastricht.nl.

De eerste kennismaking vindt plaats op 12 september 2024.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente

Werken voor de hoofdstad van het goede leven. In Maastricht werken 1800 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad samen voor een prachtige stad en de regio. Dat doen ...View more

Highly motivated technician with Chem/Eng degree for lab management at the Chemical Recycling group. Advance your career now!


 

Job Description
As the laboratory manager of the Chemical Recycling group at the Circular Chemical Engineering Department, you will manage state of the art equipment for characterization of organic compounds and polymers, as well as being involved in the design and construction of experimental set-ups and protocols. You will be responsible for the maintenance and operation of various analytical equipment, such as gas and liquid chromatography, gel permeation chromatography, and FTIR spectroscopy, among others. 

 

Management of the chemicals and waste in the research group will also belong to your tasks, including ordering and stock management of chemicals and consumables. 

 

You will also support and instruct students with analytical questions and equipment handling. 

 

Furthermore, safety is an important part of your job description, and you will need to ensure safe working conditions, provide first aid in the event of accidents, or alerting employees in the event of an emergency.

 

We expect that you are passionate about your work and enjoy collaborating with other staff within and beyond the Chemical Recycling group.

 

Requirements
Applications are welcome for a technician (HBO-WO level) with a record of accomplishment in Chemical Engineering that:

 • Holds a bachelor’s degree (HBO or WO) in Chemical Engineering, Chemistry or Engineering;
 • Has demonstrated experience in operating and managing analytical equipment;
 • Strong interest in circularity and sustainable processes;
 • Works independently in a highly dynamic and international setting;
 • Combines good practical skills and good communication skills;
 • Shows a proactive and mature work attitude and is able to set priorities;
 • Intrinsically sets high standards and has a high degree of structuring in work;
 • Is proficient in Dutch and English.

 

What we offer
As a Chemical Recycling Lab Technician at the Faculty of Science & Engineering
, you will be employed by the most international university in the Netherlands, located in the beautiful city of Maastricht. In addition, we offer you:

 • Good employment conditions. The position is graded in scale 8 according to UFO profile Education and Research Technician, function level 2, with corresponding salary based on experience ranging from €3072,00 and €4103,00 gross per month (based on a full-time employment of 38 hours per week). In addition to the monthly salary, an 8.0% holiday allowance and an 8.3% year-end bonus apply.
 • An employment contract for a period of 12 months with a scope of 1.0 FTE. Upon proven suitability, the employment contract will be converted to an indefinite contract. 
 • At Maastricht University, the well-being of our employees is of utmost importance, we offer flexible working hours and the possibility to work partly from home if the nature of your position allows it. You will receive a monthly commuting and internet allowance for this. If you work full-time, you will be entitled to 29 vacation days and 4 additional public holidays per year, namely carnival Monday, carnival Tuesday, Good Friday, and Liberation Day. If you choose to accumulate compensation hours, an additional 12 days will be added. Furthermore, you can personalize your employment conditions through a collective labor agreement (CAO) choice model. 
 • As Maastricht University, we offer various other excellent secondary employment conditions. These include a good pension scheme with the ABP and the opportunity for UM employees to participate in company fitness and make use of the extensive sports facilities that we also offer to our students. 
 • Last but certainly not least, we provide the space and facilities for your personal and professional development. We facilitate this by offering a wide range of training programs and supporting various well-established initiatives such as 'acknowledge and appreciate'. 


The terms of employment at Maastricht University are largely set out in the collective labor agreement of Dutch Universities. In addition, local provisions specific to UM apply. For more information, click here.


Maastricht University
Why work at Maastricht University?

At Maastricht University (UM), everything revolves around the future. The future of our students, as we work to equip them with a solid, broad-based foundation for the rest of their lives. And the future of society, as we seek solutions through our research to issues from all around the world. Our six faculties combined provide a comprehensive package of study programmes and research.

In our teaching, we use the Problem-Based Learning (PBL) method. Students work in small groups, looking for solutions to problems themselves. By discussing issues and working together to draw conclusions, formulate answers and present them to their peers, students develop essential skills for their future careers.

With over 22,300 students and more than 5,000 employees from all over the world, UM is home to a vibrant and inspiring international community.

Are you drawn to an international setting focused on education, science and scholarship? Are you keen to contribute however your skills and qualities allow? Our door is open to you! As a young European university, we value your talent and look forward to creating the future together.

Click here for more information about UM. 

Faculty of Science and Engineering  
At the Faculty of Science and Engineering (FSE), we focus on themes such as circularity and sustainability, future farming, digitisation and (scientific) instrument development.  FSE's leading projects, like the Einstein Telescope Pathfinder, are sure to grab anyone's attention.  The faculty is a vibrant hub of education and research in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) and Liberal Arts and Sciences (LAS).  At FSE, over 450 staff members and 3700 students gather to explore e exciting interdisciplinary research and educational programmes. Feel welcome, be part of our team and put your brilliant mind to work!  
 

FSE at the Brightlands Campuses  
Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, and Venlo, the home of four creative Brightlands campuses, are bustling with 30,000 entrepreneurs, researchers, and students working diligently to solve global challenges. The Faculty of Science and Engineering is active on all four Brightlands campuses, and this is where our impact reaches its peak. To give you an idea of what is happening at each campus: Sittard-Geleen is home to the largest chemical site in the Euregion, while Venlo is a large hub for agri-food innovation. Maastricht is the site of the Health Campus, and Heerlen is the place to be for Smart Services.  
 

Curious?
Are you interested in this exciting position but still have questions? Feel free to contact Dr. M. Pilar Ruiz at pilar.ruizramiro@maastrichtuniversity.nl for more information. 


Applying?
Or are you already convinced and ready to become our new Lab Technician at the Chemical Recycling group? Apply now, no later than 7 August 2024, for this position.

 

The vacancy is open for internal and external candidates. In case of equal qualifications, internal candidates will be prioritized.


Maastricht University is committed to promoting and nurturing a diverse and inclusive community. We believe that diversity in our staff and student population contributes to the quality of research and education at UM, and strive to enable this through inclusive policies and innovative projects led by teams of staff and students. We encourage you to apply for this position.

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

Highly motivated technician with Chem/Eng degree for lab management at the Chemical Recycling group. Advance your career now!   Job DescriptionAs the laboratory manager of the Chemical Recycling ...View more

HBO
Heerlen, limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 5 dagen geleden

Minimaal 16 uur per week

 Ben je een HBO verpleegkundige met ruime ervaring in de ouderenzorg? Wil je deze kennis en ervaring graag inzetten binnen de huisartsenzorg? Wacht dan niet langer! We bieden je de mogelijkheid om jezelf door te ontwikkelen tot praktijkondersteuner ouderenzorg. Praktijkondersteuner ouderenzorg bij HuisartsenOZL betekent dat je op korte termijn aan de slag kunt binnen huisartsenpraktijken in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. Veel ruimte voor afwisseling én het door ontwikkelen van jouw kwaliteiten dus. Nieuwsgierig geworden? Mooi! Lees dan zeker even verder.

 Wat bieden wij?

 • Je komt terecht in een team van zo’n 60 collega praktijkondersteuners verdeeld binnen de huisartsenpraktijken in de regio Oostelijk Zuid-Limburg;
 • We bieden jou een interessante en uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving waarin we open staan voor vernieuwende ideeën;
 • We bieden je de Post HBO module ‘Ouderen met een complexe zorgvraag’ aan. Meer informatie over de module vind je hier: Module ouderen met een complexe zorgvraag – Zuyd Professional;
 • De studiekosten worden door HuisartsenOZL vergoed en de lesdag is in eigen tijd. De afspraken hierover leggen we vast in een studieovereenkomst;
 • Deze functie is gewaardeerd in functiegroep 6 (min. € 3.085,- max € 4.171,-) volgens de Cao Huisartsenzorg. De functie-indeling is afhankelijk van de ervaring die je meebrengt. Na het succesvol afronden van de module word je ingedeeld in functiegroep 7;
 • Bij HuisartsenOZL hechten we veel waarde aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. Bij een vast dienstverband kun je voordelig gebruik maken van ons fietsplan voor de aanschaf voor een nieuwe (elektrische) fiets. Geen lange files meer én ook nog duurzaam;
 • Liever naar de sportschool? Dat kan ook! We bieden je de mogelijkheid om via Benvitaal voordelig te sporten;
 • Vakantiegeld 8,00% en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Je ontvangt een reiskostenvergoeding;
 • Deelname aan het pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW);

Wat ga je doen?

Als Praktijkondersteuner ouderenzorg ondersteun je de huisarts bij de zorg voor ouderen met een complexe zorgvraag en chronische aandoeningen. Denk hierbij aan CVRM, Astma/COPD en Diabetes Mellitus. Dankzij jouw ervaring in de ouderenzorg herken je de zorgvraag snel en ben je in staat de patiënt van passend advies te voorzien. In deze rol ben je uiteraard nog in opleiding en krijg je de kans jouw eigen kennis en ervaring verder te ontwikkelen en jezelf te specialiseren tot praktijkondersteuner ouderenzorg. Wat ga je nog meer doen?

 • Om te beginnen word je opgeleid door ervaren praktijkondersteuners en huisartsen. Waar nodig krijg je begeleiding en afhankelijk van jouw eigen leerproces ga je steeds meer zelfstandig aan de slag;
 • Tijdens de opleiding ga je aan de slag binnen één of twee huisartsenpraktijken. Dit is afhankelijk van het aantal uren dat je beschikbaar bent;
 • Uiteraard werk je patiëntgericht en ben je goed in staat in te spelen op wat zij nodig hebben;
 • In de functie van Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-O) signaleer je, binnen de populatie van 75 + jaar, veranderingen en/of streef je naar behoud en herstel van functioneren;
 • Je stimuleert de zelfredzaamheid van de patiënt, waarbij kwaliteit van leven voorop staat;
 • Je voert spreekuren, geeft voorlichting, verricht verpleegtechnische handelingen en doet huisbezoeken;
 • Tot slot heb je ook een deel niet-patiëntgebonden taken zoals het bijhouden van de registraties, het oproepen van patiënten en het deelnemen aan gerelateerde scholingen en/of werkoverleggen.

Wie zoeken wij?

Je beschikt over een HBO-V diploma en hebt meerdere jaren werkervaring binnen de ouderenzorg. Je hebt kennis van de zorgvragen die vaak bij deze doelgroep voor komen en wilt dit graag inzetten binnen de eerstelijnszorg. We vinden het belangrijk dat je proactief bent en het leuk vindt om creatief mee te denken in nieuwe ideeën. Je kunt goed zelfstandig werken, maar vraagt ook om hulp waar nodig. Je vindt het leuk om samen te werken in een multidisciplinair team en bent communicatief vaardig. Na diplomering is flexibele inzetbaarheid binnen huisartsenpraktijken een belangrijke voorwaarde.

Nog even sparren?

Voor meer informatie kun je terecht bij HRM via talent@hozl.nl. Onze recruiter neemt dan contact met je op.

Heb je interesse in deze functie? Leuk! We ontvangen jouw motivatiebrief en CV graag uiterlijk 4 augustus a.s. via talent@hozl.nl. Schrijf je liever geen motivatiebrief? Dat vinden wij niet erg. Deel datgene dat je graag met ons wilt delen en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Goed om te weten

 • Zijn we een match? Dan vragen we je bij indiensttreding een VOG aan te leveren. De kosten worden door ons vergoed;

Vacature eigenschappen

Vacature categorieZorg

Minimaal 16 uur per week  Ben je een HBO verpleegkundige met ruime ervaring in de ouderenzorg? Wil je deze kennis en ervaring graag inzetten binnen de huisartsenzorg? Wacht dan niet langer! We bi...View more

HBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 6 dagen geleden
Voor de polikliniek en locatie’s van Gastenhof zoeken we een psychodiagnostisch medewerker voor minimaal 16 uur per week. Wil jij een bijdrage leveren aan het verklaren van bijzonder probleemgedrag of ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongeren door middel van het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek?

Over de functie
Als psychodiagnostisch medewerker heb je een onmisbare rol in de psychodiagnostische testcyclus. Door jouw bijdrage en de samenwerking met de overige betrokkenen kunnen hulpvragen beantwoord worden en begrijpen ouders en jeugdigen vaak waar bepaald gedrag vandaan komt. Kortom, jij kunt het verschil maken! Je voert psychodiagnostisch onderzoek bij cliënten uit en observeert de cliënt op psychodiagnostisch gebied, Je stelt onderzoek rapportages op en interpreteert en beoordeelt onderzoeksgegevens van cliënten. Daarnaast signaleer en rapporteer je bijzonderheden uit de cliëntsituatie. Het beheren van het testmateriaal, waarbij het ook jouw verantwoordelijkheid is om up to date te blijven m.b.t. de laatste ontwikkelingen op het gebied van psychodiagnostische testen behoort ook tot je taken. Je werkt op de Polikliniek en locaties van Gastenhof van Koraal samen met psychologen, GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, maar ook met andere disciplines zoals vak therapeuten en psychiaters.

Over de locatie
Gastenhof is het orthopedagogisch behandelcentrum van Koraal in Limburg. Vanuit de drie Limburgse Koraal regio’s biedt Gastenhof behandeling, zorg en ondersteuning aan jongeren in de leeftijd van 4 tot 21 jaar met een (licht) verstandelijke beperking, gecombineerd met complexe gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. De behandeling vindt zowel poliklinisch, ambulant als klinisch plaats.

De polikliniek met standplaats Sittard, biedt multidisciplinair onderzoek en diagnostiek, observatie, behandeling, consultatie, advisering en voorlichting aan jongeren en hun systeem. In overleg met jeugdige, ouders en eventueel betrokken hulpverleners wordt een vertaling gemaakt van de hulp die best passend is in de eigen situatie. Het behandelteam bestaat onder andere uit psychiaters, (GZ /OG) psychologen, psychologisch test assistent, spv’er, systeemtherapeuten en diverse vaktherapeuten.

Als psychologisch test assistent werk je vanuit de polikliniek en ben je inzetbaar in de diverse Gastenhof locaties van Koraal : Venlo, Simpelveld, Urmond en Sittard.

Wie zoeken wij?
 • Je beschikt over een HBO diploma richting psychodiagnostisch werken, toegepaste psychologie of een andere gelijkwaardige opleiding.
 • Je hebt gedegen kennis van psychodiagnostische onderzoeksmethodieken.
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig.
 • Je hebt een groot doorzettingsvermogen en bent stressbestendig.
 • Je kunt zelfstandig werken en hebt een flexibele instelling.
 • Je bent in het bezit van een auto

Wat bieden wij?
Een uitdagende en dynamische werkomgeving! Je komt in een deskundig multidisciplinair team met bevlogen collega’s die vanuit verschillende expertises de behandeling vormgeven. Je krijgt ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.
 • Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring volgens de CAO Gehandicaptenzorg in FWG 45: min € 2.821,- en max € 3.938,- o.b.v. een 36-urige werkweek, afhankelijk van relevante werkervaring.
 • Contract: Je krijgt een contract voor de duur van 1 jaar met het vooruitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Uren/rooster: Minimaal 16 uur per week, verdere uren in overleg.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden: reiskostenvergoeding, vakantiegeld, eindejaarsuitkering (8,33%), goede pensioenregeling en een collectieve zorgverzekering. We bieden daarnaast een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
 • Koraal Vitaal: Op ons online platform voor medewerkers Koraal Vitaal vind je informatie over werkomstandigheden, balans werk & privé, vitaal & gezond en je loopbaan. Dit is te vinden op intranet wanneer je in dienst komt.
 • Ontwikkeling: Persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk, dus er zijn volop scholingsmogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Hierbij is ruimte voor eigen inbreng.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kan t/m week 33 contact opgenomen worden met Eliyah Hausmanns, psychologisch assistent via het telefoonnummer 06-57191013 en vanaf week 34 met Judith Alders, teamleider polikliniek Gastenhof via ons secretariaat 046-4775290.

Voor het werken bij Koraal is een verklaring omtrent gedrag (VOG) een vereiste. Tevens is bij indiensttreding een Verklaring Functioneren en Onbesproken Gedrag, afgegeven door de voormalig werkgever, een vereiste en zal door ons een referentie worden opgevraagd.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze vacature? Reageer dan snel en stuur ons je cv en motivatiebrief vóór 04 sept. 2024 via de sollicitatielink.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagochtend 17 september 2024.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang bij de invulling van de vacatures.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieZorg

Voor de polikliniek en locatie’s van Gastenhof zoeken we een psychodiagnostisch medewerker voor minimaal 16 uur per week. Wil jij een bijdrage leveren aan het verklaren van bijzonder probleemged...View more

Vacature eigenschappen

Vacature categorieAdministratief, Beleid, Beveiliging, Business, Communicatie, Consultancy, Cultuur, Defensie, Design, Facilitair, Financieel, Gemeente, Horeca, Huishoudelijk medewerker, Human resources, ICT, Inkoop, Innovatie, Juridisch, Logistiek, Management, Marketing, Media, Milieu, Onderwijs, Onderzoek, Onroerend goed, Recruitment, Ruimtelijk, Sales, Sport, Statistiek, Strategie, Technisch, Welzijn, Zorg

Op zoek naar vacatures in Limburg? Baandomein heeft een actueel overzicht van de vacatures die haar leden in limburg open heeft staan.