Vacatures in Sittard Geleen

De vacatures in Sittard Geleen waar de leden van Baandomein (nieuwe) medewerkers voor zoeken.

Ben je op zoek naar een vacature bij gemeente Sittard Geleen kijk dan hier.

HBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 2 dagen geleden

Nederlands als tweede taal, ga er maar aanstaan!

Ben jij die taalspecialist, die op een creatieve en effectieve manier het verschil kan maken? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat vinden wij belangrijk?

Wij willen dat bijstandsgerechtigden met een taalbarrière beter in staat worden gesteld om mee te doen in onze samenleving. Dit kan door hun spreekvaardigheid te verhogen. Het gaat dan zowel om dagdagelijkse communicatievaardigheden als ook het aanleren van vaktaal zodat de stap naar werk kan worden gemaakt. 

Wat wordt jouw uitdaging?

De spreek- en vaktaal specialist richt zich op het bevorderen van taalvaardigheid en communicatie binnen de projecten van Vidar en externe werkplekken, voornamelijk voor de doelgroep statushouders. We streven hiermee naar een inclusieve werkomgeving waarin alle medewerkers/deelnemers zich gehoord en gewaardeerd voelen, ongeacht hun taalachtergrond. De spreek en vaktaalspecialist geeft uitvoering aan het bevorderen van taalrijke projecten binnen en buiten Vidar. Hierbij wordt nauw samengewerkt met twee vertalers om de communicatie te faciliteren en de taalvaardigheid van deelnemers te verbeteren.

De spreek- en vaktaalspecialist legt verantwoording af en rapporteert over de voortgang bij zijn of haar leidinggevende.

Belangrijkste taken:

• In kaart brengen en ontwikkelen van taalbehoeften: 

- Het in beeld brengen in hoeverre er per project aandacht is voor taal op de werkvloer en welke methodes al worden ingezet om de woordenschat te vergroten;

- Het begeleiden van deelnemers op individueel en groepsniveau. In beide situaties zorg je voor een aanbod dat is afgestemd op de situatie en specifieke opdracht; 

- Ontwikkelen van methodes, werkvormen, lesmaterialen en interventies om de huidige projecten en externe werkplekken zo taalrijk mogelijk te maken;

- Het rapporteren richting leidinggevende welke projecten nog uitdagingen hebben of verbeteringen kunnen gebruiken incl. het beschrijven van een werkwijze hoe deze uitdagingen aangepakt kunnen worden;

- Verzamelen, ordenen en verwerken van specifieke taaluitdagingen die onze medewerkers (werkbegeleiders en coaches) ondervinden; 

- Er voor zorgen dat de ontwikkelde middelen gericht op het taalrijker maken van de werkomgeving worden overgebracht aan de betrokken medewerkers, zodat ook zij dit met de doelgroep blijven herhalen.

• Uitvoering geven aan taalbevorderende programma's: 

- Doelgericht uitvoering geven aan taalbevorderende programma's en initiatieven binnen de projecten zoals de inzet van taalmaatjes, taalkaarten, fotokaarten, instructievideo’s en woorden van de week. Dit met als doel dat anderstaligen de taal durven te spreken, de woordenschat toeneemt en kandidaten meer zelfvertrouwen krijgen;.

- Er voor zorgen dat deze activiteiten toegankelijk zijn voor alle medewerkers/deelnemers en aangepast zijn aan verschillende taalniveaus en behoeften;

- Uitvoering geven aan taalworkshops en trainingen om specifieke taalvaardigheden te verbeteren. Het belangrijkste hierin is spreekvaardigheid, maar denk ook aan 

luistervaardigheid, leesvaardigheid, en schrijfvaardigheid. Deze workshops kunnen interactief zijn met aandacht voor de (specifieke) vaktaal op de werkvloer; 

- Contact leggen met collegiale ervaringsdeskundigen die input kunnen geven rondom  culturele verschillen op de werkvloer maar ook lokaal taalgebruik;

- Kennis delen met medewerkers over interculturele communicatie en omgangsvormen.

• Evalueren en bijsturen: 

- Regelmatig evalueren van de effectiviteit van de taalverrijkingsinitiatieven en verzamelen van feedback van medewerkers. Waar nodig aanpassen en continu blijven werken aan het verbeteren van de taalrijke omgeving binnen de projecten en externe werkplekken.

Wat zijn jouw talenten? 

- Affiniteit met en interesse in het bevorderen van taalvaardigheid en communicatie binnen een diverse werkomgeving.

- Een verbinder, initiatiefrijk, doelgericht, verantwoordelijk en speelt flexibel in op veranderingen. Je durft besluiten te nemen en doet dit met aandacht voor de doelgroep en de inhoudelijke opgaves.

- Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te communiceren met medewerkers van verschillende culturen en taalachtergronden.

- Empathisch vermogen en de vaardigheid om een ondersteunende en inclusieve werkomgeving te creëren.

- Je beschikt over sterke didactische vaardigheden en weet hoe je de taal op een begrijpelijke en boeiende manier kunt overbrengen aan de doelgroepen.

- Je werkt gestructureerd en methodisch, waarbij je lesmethodes nauwkeurig opstelt en uitvoert om de leerresultaten van de doelgroep te optimaliseren.

- Flexibiliteit, initiatiefrijk en het vermogen om projectmatig te werken en uitvoering te geven aan nieuwe initiatieven.

- Kennis van de nieuwe Wet inburgering en de Participatiewet is een pré;

- HBO-werk en denk niveau.

Hoe maken wij jou blij?

Kies jij voor Sittard-Geleen? Dan...

 • Kom je terecht in een informele en open werkcultuur.
 • Ontdek je dat een gemeente helemaal niet hiërarchisch hoeft te zijn. Wij houden namelijk van korte lijnen.
 • Krijg je de kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren.
 • Kies je voor vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief.
 • Ontdek je onze ruime opleidingsmogelijkheden. 
 • Weet je dat er brede doorgroeimogelijkheden zijn als je in de toekomst eens iets anders wilt.
 • Kun je je eigen werkweek indelen. Een dag eerder stoppen? Haal het een andere dag in of werk 's avonds nog even door.
 • Werk je hybride. Aan jou de vrijheid om te zorgen voor voldoende afwisseling tussen op kantoor werken en thuis werken.
 • En uiteraard bieden wij jou een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Om te beginnen een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar tussen 28-36 uur per week. Je start -afhankelijk van je opleiding en ervaring- met een salaris gebaseerd op salarisschaal 9 (CAO Gemeenten) van maximaal € 4.752,= bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.
 • Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. 

Onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden vind je met uitleg op https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Vacatures.

Vidar

Als spreek- en vaktaalspecialist werk je binnen team Ontwikkeling, specifiek in de unit Intake en Diagnose. Team Ontwikkeling is één van de teams die deel uitmaken van Vidar. Vidar is de naam voor de sociale diensten van de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, gemeente Beek, van het leerwerkbedrijf Vidar BV en van WSP Westelijke Mijnstreek. Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen bij Vidar terecht voor het vinden van werk, ontwikkelen van vaardigheden en ondersteuning bij inkomen. 

Ons motto is: “Werk voorop, kansen voor iedereen.” Wij geloven dat iedereen talenten en capaciteiten heeft en vinden dat iedereen recht heeft op werk.

Vidar biedt een geïntegreerde dienstverlening aan, voor zowel de Participatiewet-, Inburgering-, als de SW-doelgroep waarbinnen medewerkers het beste kunnen gedijen. Zij die een sterke behoefte hebben aan een vaste structuur en begeleiding bieden we een veilige, passende en uitdagende werkomgeving.

Vidar is onderdeel van de gemeente Sittard-Geleen en bestaat uit 4 teams die elk integraal aangestuurd worden door een teammanager: Team Ontwikkeling, team Uitkeringen, team Productie en Diensten en team Ondersteuning. 

De formatie van Vidar bedraagt ruim 200 fte, waarvan zo’n 90 medewerkers bij team Ontwikkeling.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan meteen! Of in ieder geval vóór 10 augustus a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken. In dit digitale tijdperk heeft het onze voorkeur om naast jouw CV ook (het liefst) een motivatiefilm te ontvangen waarin je jezelf in maximaal 3 minuten voorstelt en vervolgens jouw sollicitatie motiveert. Een brief is dus niet persé nodig als je een filmpje maakt!   

Zet in je CV svp een link naar jouw videoboodschap (bijvoorbeeld via YouTube, Vimeo, of WE transfer). 

Medewerkers van de provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De 1e gespreksronde staat gepland voor 14 augustus a.s. (Kandidaten krijgen hierover uiterlijk op 12 augustus a.s. bericht). We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

Heb je vragen over de vacature?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Nick Kocken, Unitcoördinator Intake en Diagnose via 046 - 477 70 90. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Monique Huveneers, adviseur HR via 046 - 477 76 97.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Solliciteren Sittard-Geleen van Gemeente Sittard-Geleen 046-4777439

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Onderwijs, Overheid

Nederlands als tweede taal, ga er maar aanstaan! Ben jij die taalspecialist, die op een creatieve en effectieve manier het verschil kan maken?  Dan zijn wij op zoek naar jou! Wat vinden wij belan...View more

WO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 2 dagen geleden

Wil jij samen met onze partners invulling geven aan de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven binnen de gemeente? Voer jij graag regie op ruimtelijke initiatieven? Dan zoeken wij jou!  

De functie

Wij zijn ter versterking van onze organisatie op zoek naar een (junior) beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling die samen met de samenleving vorm en inhoud kan geven aan maatschappelijke en ruimtelijke opgaven binnen de gemeente. 

Het werkveld Ruimtelijke Ordening is in beweging. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet verandert de manier van werken binnen gemeenten. Als Beleidsmedewerker ruimtelijke besluiten ben je nauw betrokken bij deze veranderingen. Je bouwt samen met je collega’s aan een veilige, gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit voor Sittard-Geleen. Samen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling voer je verschillende ruimtelijke procedures uit, participeer je in projecten en vertegenwoordig je de gemeente in rechte. Je adviezen variëren van complexiteit, maar jij bent ongeacht de casus enthousiast in je werk. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, hebt kennis van het publiekrecht en bent dan ook verantwoordelijk voor verschillende juridische en planologische adviezen. De Omgevingswet en het daarbij horende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is jou niet vreemd. Je levert dan ook een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het Omgevingsplan en de implementatie van het DSO voor Sittard-Geleen. 

Wat wordt jouw uitdaging?

In een dynamische omgeving adviseer je en voer je regie op inhoud en proces over diverse ruimtelijke besluiten (principeverzoeken,  onderbouwingen bij afwijkingsbesluiten,  omgevingsplan, of wijzigingen hiervan) en zorg je voor samenwerking van interne en externe toeleverende disciplines bij de totstandkoming hiervan. 

 • Je houdt regie op initiatieven van het eerste contact met de initiatiefnemer tot vaststelling van een wijziging van het omgevingsplan, 
 • Je zorgt dat het DSO-LV t.a.v. het omgevingsplan actueel is en bent de verbindende schakel met functioneel beheer en het team Informatiemanagement en ICT.
 • Je handelt verzoeken voor nadeelcompensatie als gevolg van besluiten op grond van de Omgevingswet af.
 • Je zorgt voor samenwerking van interne en externe toeleverende disciplines bij de totstandkoming van wijzigingen van het omgevingsplan, waaronder o.a. ruimtelijke kwaliteit, milieu, economische ontwikkeling, gezondheid en leefbaarheid. 
 • Je zit in projectteams voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en adviseert de projectmanagers, wethouders en de gemeenteraad.
 • Je werkt samen met je collega beleidsmedewerkers ruimtelijke economische ontwikkeling aan het opstellen en uitwerken van nieuw beleid.
 • Je onderkent de behoefte/noodzaak tot inschakeling van externe expertise op specifieke onderdelen (o.a. de wettelijk verplichte MER). Je bereidt externe opdrachten voor en bent aanspreekpunt voor en waar nodig begeleider van externe adviseurs.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het Omgevingsplan.
 • Je vertegenwoordigt de gemeente in rechte.

Wat vragen we?

 • Academisch werk- en denkniveau (bij voorkeur Nederlands Recht of Planologie).
 • Werkervaring, bij voorkeur in het Omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, erfgoed etc) is een pré, we zoeken echter vooral naar de juiste persoon;
 • Kennis van de Omgevingswet, het DSO en lokale systemen binnen het werkveld.
 • Coöperatieve instelling en communicatievaardigheden, gericht op het leveren van inzet door collega’s en externe adviseurs
 • Affiniteit en ervaring met communicatie- en participatievraagstukken

Wat neem je mee

 • Je denkt in oplossingen, je bent hulpvaardig en proactief 
 • Je houdt van aanpakken, werkt gestructureerd en resultaatgericht en houdt voortgang scherp in de gaten
 • Je formuleert in begrijpelijke en juridisch correcte taal
 • Je staat open voor creatieve ideeën en kan omgaan met onverwachte wendingen
 • Je neemt verantwoordelijkheid en toont eigenaarschap
 • Je hebt een digitaal ‘Procesoog’, bent omgevingsbewust en weet uiteenlopende belangen aan elkaar te verbinden en tot een goed resultaat te brengen 
 • Je kunt goed samenwerken maar ook adviseren en daadkrachtig besluiten nemen.

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 1250 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. In deze functie werk je in het team Ruimtelijke ontwikkeling.

Het Team Ruimtelijke Ontwikkeling

Het team Ruimtelijke Ontwikkeling is een jong dynamisch team en bestaat uit 35-40 collega’s. Deze collega’s dragen door middel van beleidsontwikkeling en -uitvoering bij aan een aantrekkelijke en gezonde fysieke leefomgeving. Hiervoor dragen wij voor de thema’s Wonen, Milieu, Mobiliteit, Cultuurhistorie, Landschap, Natuur en Stedenbouw bij aan realisatie van de ambities uit de Toekomstvisie 2030 en het NOVI gebied Zuid-Limburg. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten in de initiatief- en definitiefase. Dit doen we samen met de samenleving en in nauwe samenwerking met partners en collega’s van andere teams. 

Wij bieden!

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. En als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:

 • Een salaris van minimaal € 3.317,=. (schaal 9) en maximaal  € 5.247=. bruto per maand (schaal 10). 
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt. 
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • De mogelijkheid tot het inrichten van een thuiswerkplek.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met het perspectief voor onbepaalde tijd na 1 jaar.
 • Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl

Ben jij enthousiast? 

Solliciteer dan vóór 2 september a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 5 september a.s. in de ochtend.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jan-Peter Ruitenberg, teammanager Ruimtelijke ontwikkeling, jan-peter.ruitenberg@sittard-geleen.nl., tel. 046-4777541. 

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 046-4777463, emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Solliciteren Sittard-Geleen van Gemeente Sittard-Geleen 046-4777439.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBeleid, Gemeente, Overheid, Ruimtelijk

Wil jij samen met onze partners invulling geven aan de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven binnen de gemeente? Voer jij graag regie op ruimtelijke initiatieven? Dan zoeken wij jou!   De ...View more

HBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 6 dagen geleden
Voor de polikliniek en locatie’s van Gastenhof zoeken we een psychodiagnostisch medewerker voor minimaal 16 uur per week. Wil jij een bijdrage leveren aan het verklaren van bijzonder probleemgedrag of ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongeren door middel van het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek?

Over de functie
Als psychodiagnostisch medewerker heb je een onmisbare rol in de psychodiagnostische testcyclus. Door jouw bijdrage en de samenwerking met de overige betrokkenen kunnen hulpvragen beantwoord worden en begrijpen ouders en jeugdigen vaak waar bepaald gedrag vandaan komt. Kortom, jij kunt het verschil maken! Je voert psychodiagnostisch onderzoek bij cliënten uit en observeert de cliënt op psychodiagnostisch gebied, Je stelt onderzoek rapportages op en interpreteert en beoordeelt onderzoeksgegevens van cliënten. Daarnaast signaleer en rapporteer je bijzonderheden uit de cliëntsituatie. Het beheren van het testmateriaal, waarbij het ook jouw verantwoordelijkheid is om up to date te blijven m.b.t. de laatste ontwikkelingen op het gebied van psychodiagnostische testen behoort ook tot je taken. Je werkt op de Polikliniek en locaties van Gastenhof van Koraal samen met psychologen, GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, maar ook met andere disciplines zoals vak therapeuten en psychiaters.

Over de locatie
Gastenhof is het orthopedagogisch behandelcentrum van Koraal in Limburg. Vanuit de drie Limburgse Koraal regio’s biedt Gastenhof behandeling, zorg en ondersteuning aan jongeren in de leeftijd van 4 tot 21 jaar met een (licht) verstandelijke beperking, gecombineerd met complexe gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. De behandeling vindt zowel poliklinisch, ambulant als klinisch plaats.

De polikliniek met standplaats Sittard, biedt multidisciplinair onderzoek en diagnostiek, observatie, behandeling, consultatie, advisering en voorlichting aan jongeren en hun systeem. In overleg met jeugdige, ouders en eventueel betrokken hulpverleners wordt een vertaling gemaakt van de hulp die best passend is in de eigen situatie. Het behandelteam bestaat onder andere uit psychiaters, (GZ /OG) psychologen, psychologisch test assistent, spv’er, systeemtherapeuten en diverse vaktherapeuten.

Als psychologisch test assistent werk je vanuit de polikliniek en ben je inzetbaar in de diverse Gastenhof locaties van Koraal : Venlo, Simpelveld, Urmond en Sittard.

Wie zoeken wij?
 • Je beschikt over een HBO diploma richting psychodiagnostisch werken, toegepaste psychologie of een andere gelijkwaardige opleiding.
 • Je hebt gedegen kennis van psychodiagnostische onderzoeksmethodieken.
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig.
 • Je hebt een groot doorzettingsvermogen en bent stressbestendig.
 • Je kunt zelfstandig werken en hebt een flexibele instelling.
 • Je bent in het bezit van een auto

Wat bieden wij?
Een uitdagende en dynamische werkomgeving! Je komt in een deskundig multidisciplinair team met bevlogen collega’s die vanuit verschillende expertises de behandeling vormgeven. Je krijgt ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.
 • Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring volgens de CAO Gehandicaptenzorg in FWG 45: min € 2.821,- en max € 3.938,- o.b.v. een 36-urige werkweek, afhankelijk van relevante werkervaring.
 • Contract: Je krijgt een contract voor de duur van 1 jaar met het vooruitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Uren/rooster: Minimaal 16 uur per week, verdere uren in overleg.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden: reiskostenvergoeding, vakantiegeld, eindejaarsuitkering (8,33%), goede pensioenregeling en een collectieve zorgverzekering. We bieden daarnaast een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
 • Koraal Vitaal: Op ons online platform voor medewerkers Koraal Vitaal vind je informatie over werkomstandigheden, balans werk & privé, vitaal & gezond en je loopbaan. Dit is te vinden op intranet wanneer je in dienst komt.
 • Ontwikkeling: Persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk, dus er zijn volop scholingsmogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Hierbij is ruimte voor eigen inbreng.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kan t/m week 33 contact opgenomen worden met Eliyah Hausmanns, psychologisch assistent via het telefoonnummer 06-57191013 en vanaf week 34 met Judith Alders, teamleider polikliniek Gastenhof via ons secretariaat 046-4775290.

Voor het werken bij Koraal is een verklaring omtrent gedrag (VOG) een vereiste. Tevens is bij indiensttreding een Verklaring Functioneren en Onbesproken Gedrag, afgegeven door de voormalig werkgever, een vereiste en zal door ons een referentie worden opgevraagd.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze vacature? Reageer dan snel en stuur ons je cv en motivatiebrief vóór 04 sept. 2024 via de sollicitatielink.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagochtend 17 september 2024.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang bij de invulling van de vacatures.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieZorg

Voor de polikliniek en locatie’s van Gastenhof zoeken we een psychodiagnostisch medewerker voor minimaal 16 uur per week. Wil jij een bijdrage leveren aan het verklaren van bijzonder probleemged...View more

The Circular Plastics research group at Maastricht University is looking for a highly motivated postdoctoral researcher to join our team in understanding and developing additive-based solutions for the recycling of polyolefin blends.

 

Job Description
Understanding the processing-structure-property relationship is extremely important for producing high-quality products from recycled polyolefins like PE and PP. To date, effective European recycling rates of polyolefins are stuck at around 40%, and one of the main bottlenecks is an understanding of how these polymers – often cross-contaminated with each other – behave and interact during the recycling process.


These polyolefin mixtures are usually immiscible, leading to phase separation and heterogeneous morphologies. The final properties of the blends are strongly dependent on the final morphology, which depends on, for instance, the processing conditions, viscosity ratio, interfacial tension, and their volume fractions. The use of compatibilizers can substantially affect the morphology and, therefore, the performance of the blends. How do these compatibilizer additives behave during mechanical recycling?


At the same time, many efforts are being made to design advanced additives to control polymer structure during repeated melt processing of plastics. These efforts mainly aim to find a balance between polymer structure and melt viscosity, thus achieving optimized recyclability.


Despite their central role, the impact of many additives, including compatibilizers and processing aids, have not been systematically characterized in recycled plastics when they undergo re-processing. This issue is even more challenging considering the cross-contamination among different additives. Motivated by such questions, in the PlastiCycle project, we aim to explore the role of such additives by pinning their fundamental physicochemical interactions in recycled polyolefins.


In this project, your responsibilities as a postdoctoral researcher will include:

 • Establish insights into blend morphology, additive localization, and their impact on interfacial, processing, and mechanical properties.
 • Establish the relationship between additives and the general degradation of blends during multiple closed-loop recycling steps.
 • Communicating and working in collaboration with interdisciplinary colleagues (e.g. chemometrics/data science/system modelling). Providing experimental information to build data-driven models to provide novel insights.
 • Manage a work package in the PlastiCycle project.
 • Present your work at international conferences, PlastiCycle consortium meetings, and other events.
 • Write/assist in developing grant proposals.
 • Write scientific papers for peer-reviewed journals.
 • Provide teaching assistance and/or supervision of researchers and students.

 

As a Postdoctoral Researcher you will work in the Circular Plastics team in the Faculty of Science and Engineering located at Brightlands Chemelot Campus in Geleen. You will become part of a young international research group, specialized in the mechanical recycling of plastics with a strong polymer science background.


Requirements
We expect you to have the following experience, knowledge, and skills:

 • A PhD degree in Polymer Engineering, Materials Engineering, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, or similar.
 • Ability to plan and conduct coherent activities to address the project goals.
 • Expressive experience and deep understanding of the main physicochemical characterization techniques, including rheology, GPC, SEM, TEM, and AFM.
 • Good knowledge of tensile and impact tests, DSC, and TGA.
 • Good skills and knowledge of polymer processing.
 • Good knowledge of IR/Raman spectroscopy is a plus.
 • Experience with industry collaborations is considered advantageous.
 • Proficiency in written and spoken English.

 

What we offer
As PostDoc in Unraveling the role of additives in the mechanical recycling of polyolefin blends
 at Faculty of Science & Engineering, you will be employed by the most international university in the Netherlands, located in the beautiful city of Maastricht. In addition, we offer you:

 • Good employment conditions. The position is graded in scale 11 according to UFO profile Researcher, with corresponding salary based on experience ranging from €4332,00 and €5929,00 gross per month (based on a full-time employment of 38 hours per week). In addition to the monthly salary, an 8.0% holiday allowance and an 8.3% year-end bonus apply.
 • An employment contract for a period of 24 months with a scope of 1,0 FTE.
 • At Maastricht University, the well-being of our employees is of utmost importance, we offer flexible working hours and the possibility to work partly from home if the nature of your position allows it. You will receive a monthly commuting and internet allowance for this. If you work full-time, you will be entitled to 29 vacation days and 4 additional public holidays per year, namely carnival Monday, carnival Tuesday, Good Friday, and Liberation Day. If you choose to accumulate compensation hours, an additional 12 days will be added. Furthermore, you can personalize your employment conditions through a collective labor agreement (CAO) choice model. 
 • As Maastricht University, we offer various other excellent secondary employment conditions. These include a good pension scheme with the ABP and the opportunity for UM employees to participate in company fitness and make use of the extensive sports facilities that we also offer to our students. 
 • Last but certainly not least, we provide the space and facilities for your personal and professional development. We facilitate this by offering a wide range of training programs and supporting various well-established initiatives such as 'acknowledge and appreciate'. 


The terms of employment at Maastricht University are largely set out in the collective labor agreement of Dutch Universities. In addition, local provisions specific to UM apply. For more information, click here.


Maastricht University
Why work at Maastricht University?

At Maastricht University (UM), everything revolves around the future. The future of our students, as we work to equip them with a solid, broad-based foundation for the rest of their lives. And the future of society, as we seek solutions through our research to issues from all around the world. Our six faculties combined provide a comprehensive package of study programmes and research.

In our teaching, we use the Problem-Based Learning (PBL) method. Students work in small groups, looking for solutions to problems themselves. By discussing issues and working together to draw conclusions, formulate answers and present them to their peers, students develop essential skills for their future careers.

With over 22,300 students and more than 5,000 employees from all over the world, UM is home to a vibrant and inspiring international community.

Are you drawn to an international setting focused on education, science and scholarship? Are you keen to contribute however your skills and qualities allow? Our door is open to you! As a young European university, we value your talent and look forward to creating the future together.

Click here for more information about UM. 

Faculty of Science and Engineering  
At the Faculty of Science and Engineering (FSE), we focus on themes such as circularity and sustainability, future farming, digitisation and (scientific) instrument development.  FSE's leading projects, like the Einstein Telescope Pathfinder, are sure to grab anyone's attention.  The faculty is a vibrant hub of education and research in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) and Liberal Arts and Sciences (LAS).  At FSE, over 450 staff members and 3700 students gather to explore e exciting interdisciplinary research and educational programmes. Feel welcome, be part of our team and put your brilliant mind to work!  
 

FSE at the Brightlands Campuses  
Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, and Venlo, the home of four creative Brightlands campuses, are bustling with 30,000 entrepreneurs, researchers, and students working diligently to solve global challenges. The Faculty of Science and Engineering is active on all four Brightlands campuses, and this is where our impact reaches its peak. To give you an idea of what is happening at each campus: Sittard-Geleen is home to the largest chemical site in the Euregion, while Venlo is a large hub for agri-food innovation. Maastricht is the site of the Health Campus, and Heerlen is the place to be for Smart Services.  

 

Department of Circular Chemical Engineering – Circular Plastics team
Circular Plastics focuses on polymer engineering and science to improve the recycling of plastics, with an emphasis on mechanical recycling. Scientifically, we investigate polymers from macromolecular interactions up to macroscopic behaviour in both liquid and solid states to identify where and how recycled plastics can be enhanced. Industrially, we translate this science into applications to support companies in increasing both the quality and quantity of plastics recycling. 

Curious?

Are you interested in this exciting position but still have questions? Feel free to contact Dr. Ali Gooneie at ali.gooneie@maastrichtuniversity.nl for more information. 


Applying?

Or are you already convinced and ready to become our new postdoctoral researcher? Apply now, no later than the 4th of August 2024, for this position. 


Please upload your academic CV, motivation letter, grade list, and publications list. 


The vacancy is open for internal and external candidates. 


Maastricht University is committed to promoting and nurturing a diverse and inclusive community. We believe that diversity in our staff and student population contributes to the quality of research and education at UM and strive to enable this through inclusive policies and innovative projects led by teams of staff and students. We encourage you to apply for this position.

 

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

The Circular Plastics research group at Maastricht University is looking for a highly motivated postdoctoral researcher to join our team in understanding and developing additive-based solutions for th...View more

You are a highly motivated researcher with a MSc degree in chemistry, holding skills in organic and polymer synthesis. You are willing to collaborate closely with both public and private partners on the development of crosslinked mycelium materials.

 

Job description 
This project is part of the FWO-SBO project MycoMatters (developing next-generation sustainable mycelium-based materials). The consortium partners in the MycoMatters project are Free University Brussels (VUB), Antwerp University, Ghent University and Maastricht University. 

 

Driven by the urgently needed shift towards a more sustainable economy, there is a rising interest in mycelium materials, of which vegetative fungal biomass is a main component. Recently, focus is placed on materials with leather- and textile-like appearance for applications in fashion, apparel, interior design and automotive sectors. Despite the great promise and global investments, there are still challenges pertaining to the development of a material that meets performance criteria while being fully biobased and biodegradable and to developing a scalable cost-efficient production process. These challenges are addressed in the project, which aims to develop a robust process for production of 100% biobased and biodegradable mycelium-based materials with improved properties, such as mechanical strength and flexibility, durability but also visual and sensory attributes. The project aims to develop a higher-throughput small-scale fermentation platform, based on liquid-state surface fermentation, accelerating the research by enabling a screening of various feedstocks and process conditions, in direct connection to material characteristics. Key innovations include the use of biobased additives, such as crosslinkers, to enhance material properties and the integration of a bacterial synthetic biology host in a co-cultivation approach to optimize cost-efficiency of the process and quality of the product. Collaboration with users will guide initial product development and help to determine optimal applications, thereby further orienting the research. An interdisciplinary research approach will be employed, combining expertise in microbiology, synthetic biology, materials science, chemistry, engineering and product development. Project results will contribute to the future development of new value chains that provide environmentally conscious consumers with a fully biobased and biodegradable new material aligned with the circular economy principles.

 

The task of Maastricht University is to improve the material properties of mycelium such as mechanical strength and flexibility, durability but also visual and sensory attributes. Crosslinking with biobased and biodegradable materials will be explored and the crosslinking chemistry will use dynamic chemical bonds resulting in covalent adaptable networks that bring e.g. self-healing properties to mycelium. 

 

This PhD project will result in a joint PhD between Maastricht University (UM, the Netherlands) and Free University Brussels (VUB, Belgium). The PhD student will be appointed at the Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials of Maastricht University, which is part of the Faculty of Science and Engineering. You will work in the Sustainable Polymer Synthesis group of Associate Professor Katrien Bernaerts, which focusses on the synthesis and design of polymer materials with tunable properties and recyclability exploiting the functionality of biobased building blocks. At VUB, you will work in the physical chemistry group of Prof. Niko Van den Brande. The chemical part of the work will be preformed at UM location Brightlands-Chemelot Campus in Geleen (Nl), while the physicochemical part of the work will be performed at VUB, Pleinlaan 2, Brussels (Be).

 

Requirements
The PhD student:

 • holds a MSc degree in Chemistry, Chemical Engineering or related fields;
 • has skills in organic synthesis, polymer synthesis and chemical characterization;
 • has interest in the material characterization of covalent adaptable networks (rheology, DMA, tensile test, …);
 • has a strong interest to investigate structure-property relationships of the synthesized mycelium materials more specific from mechanical point of view;
 • is open to scale up materials for application tests by companies of the advisory board;
 • takes care of profound scientific publishing in peer review journals, if appropriate after patenting the work first;
 • likes to interact with academic and industrial partners;
 • is result driven, inventive, creative, counts with potential impact, works ‘accountable’ and works with ownership; 
 • masters scientific English for speaking, reading, and writing. Knowledge of Dutch is not required.

 

What we offer
As a PhD
 at the Faculty of Science & Engineering, you will be employed by the most international university in the Netherlands. In addition, we offer you:

 • Good employment conditions. The position is graded according to UFO profile PhD, with corresponding salary based on experience ranging from €2770,00 in the first year and €3539,00 gross per month in the fourth year (based on a full-time employment of 38 hours per week). In addition to the monthly salary, an 8.0% holiday allowance and an 8.3% year-end bonus apply.
 • An employment contract for a period of 12 months with a scope of 1.0 FTE. Upon a positive evaluation, an extension of 3 years will follow.
 • Your worklocation is Sittard-Geleen. 
 • At Maastricht University, the well-being of our employees is of utmost importance, we offer flexible working hours and the possibility to work partly from home if the nature of your position allows it. You will receive a monthly commuting and internet allowance for this. If you work full-time, you will be entitled to 29 vacation days and 4 additional public holidays per year, namely carnival Monday, carnival Tuesday, Good Friday, and Liberation Day. If you choose to accumulate compensation hours, an additional 12 days will be added. Furthermore, you can personalize your employment conditions through a collective labor agreement (CAO) choice model. 
 • As Maastricht University, we offer various other excellent secondary employment conditions. These include a good pension scheme with the ABP and the opportunity for UM employees to participate in company fitness and make use of the extensive sports facilities that we also offer to our students. 
 • Last but certainly not least, we provide the space and facilities for your personal and professional development. We facilitate this by offering a wide range of training programs and supporting various well-established initiatives such as 'acknowledge and appreciate'. 


The terms of employment at Maastricht University are largely set out in the collective labor agreement of Dutch Universities. In addition, local provisions specific to UM apply. For more information, click here.


Maastricht University
Why work at Maastricht University?

At Maastricht University (UM), everything revolves around the future. The future of our students, as we work to equip them with a solid, broad-based foundation for the rest of their lives. And the future of society, as we seek solutions through our research to issues from all around the world. Our six faculties combined provide a comprehensive package of study programmes and research.

In our teaching, we use the Problem-Based Learning (PBL) method. Students work in small groups, looking for solutions to problems themselves. By discussing issues and working together to draw conclusions, formulate answers and present them to their peers, students develop essential skills for their future careers.

With over 22,300 students and more than 5,000 employees from all over the world, UM is home to a vibrant and inspiring international community.

Are you drawn to an international setting focused on education, science and scholarship? Are you keen to contribute however your skills and qualities allow? Our door is open to you! As a young European university, we value your talent and look forward to creating the future together.

Click here for more information about UM. 

Faculty of Science and Engineering  
At the Faculty of Science and Engineering (FSE), we focus on themes such as circularity and sustainability, future farming, digitisation and (scientific) instrument development.  FSE's leading projects, like the Einstein Telescope Pathfinder, are sure to grab anyone's attention.  The faculty is a vibrant hub of education and research in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) and Liberal Arts and Sciences (LAS).  At FSE, over 450 staff members and 3700 students gather to explore e exciting interdisciplinary research and educational programmes. Feel welcome, be part of our team and put your brilliant mind to work!  
 

FSE at the Brightlands Campuses  
Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, and Venlo, the home of four creative Brightlands campuses, are bustling with 30,000 entrepreneurs, researchers, and students working diligently to solve global challenges. The Faculty of Science and Engineering is active on all four Brightlands campuses, and this is where our impact reaches its peak. To give you an idea of what is happening at each campus: Sittard-Geleen is home to the largest chemical site in the Euregion, while Venlo is a large hub for agri-food innovation. Maastricht is the site of the Health Campus, and Heerlen is the place to be for Smart Services.  
 

Department
The Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) is a department of the Faculty of Science and Engineering (FSE) at Maastricht University. AMIBM is a European cross-border research institute established by Maastricht University and RWTH Aachen University focusing on the development of advanced biobased materials. The mission of AMIBM is to replace traditional polymer building blocks with innovative and sustainable alternatives for the development of novel and environmentally-beneficial materials. AMIBM promotes world-class multidisciplinary research in the field of biobased materials, by training PhD students with the multiple skills needed to be future leaders in the field, and creating the research breakthroughs that will enable the utilization of sustainable and renewable materials for advanced materials applications. The multidisciplinary team draws together scientists with expertise in organic chemistry, biocatalysis, lead finding of new biobased blocks, polymer chemistry, polymer physics, polymer engineering, biobased and biomedical materials, tissue engineering, and industrial and medical applications. More information can be found via https://www.maastrichtuniversity.nl/research/institutes/amibm/research/biobased-polymers 

 

Research group Sustainable Polymer Synthesis 
Main research focus is on the design and synthesis of sustainable polymer materials with tuneable properties for the circular economy. Sustainability entails biobased building blocks (but no biorefinery) instead of fossil raw materials, green routes for polymer synthesis and processing, as well as chemical recycling/reprocessing methods (biodegradability, depolymerization, dynamic bonds) to make the end-of-life of polymers more sustainable. Structure-property relationships of the resulting polymers are evaluated in several fields of application e.g. stimuli-responsive polymers, coatings, fibres, engineering plastics and biomedical materials. Growing focus on the use of artificial intelligence techniques to support and accelerate the experimental work, e.g. data interpretation and prediction of structure-property relationships.
 

Curious?
Are you interested in this exciting position but still have questions? Feel free to contact Katrien Bernaerts, Associate Professor Sustainable Polymer Synthesis Katrien Bernaerts at Katrien.bernaerts@maastrichtuniversity.nl or at +31 43 388 2636 for more information. 


Applying?
Or are you already convinced and ready to become our new PhD? Apply now, no later than 29 September 2024, for this position.
Apply now and submit:

 • Cover letter including your motivation, your relevant experience (referring to the “description of the candidate”, above);
 • CV;
 • Names and contact data of two people who could provide a reference;
 • Diplomas/degrees including a grade transcript of previous education.

 

We will recruit until the position is filled. The selection process commences immediately, but will close when a suitable candidate has been found, even if this prior to the final date of the application window.

 

 

The vacancy is open for internal and external candidates. In case of equal qualifications, internal candidates will be prioritized.


Maastricht University is committed to promoting and nurturing a diverse and inclusive community. We believe that diversity in our staff and student population contributes to the quality of research and education at UM, and strive to enable this through inclusive policies and innovative projects led by teams of staff and students. We encourage you to apply for this position.

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

You are a highly motivated researcher with a MSc degree in chemistry, holding skills in organic and polymer synthesis. You are willing to collaborate closely with both public and private partners on t...View more

HBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden
Zie jij de toenemende krapte op de arbeidsmarkt niet als bedreiging, maar als een mooie uitdaging? Ben jij mensgericht, een echte verbinder en aanpakker? Heb je daarnaast hart voor de zorg en wil je graag een maatschappelijke bijdrage leveren? Dan pas jij perfect in ons team!

Ter uitbreiding en versterking van het team Arbeidsmarkt zoeken we een ervaren, enthousiaste en bevlogen Recruiter. Jij weet precies waar je moet zoeken om de juiste mensen voor onze locaties te vinden. Jij hebt mensenkennis, affiniteit met de zorg en je weet een goede match te maken tussen een vacature en kandidaat profiel. Je hebt oog voor talent en een uitgebreid netwerk in de zorg.

Over de functie
Ter versterking van het team Arbeidsmarkt zoeken we een ervaren, enthousiaste en energieke Recruiter voor de gehandicaptenzorg locaties in Limburg. Op dit moment bestaat ons team uit 2 arbeidsmarktadviseurs, een recruiter onderwijs, een recuiter regio Brabant en een recruiter Belgische Arbeidsmarkt.

Als Recruiter ben je eerste aanspreekpunt als het gaat om werving en selectie voor onze locaties in Limburg. Je kent deze locaties als geen ander en weet precies wat ze zoeken. Je hebt nauw contact met HR en de teamleiders om continu te inventariseren wat de behoefte van de klant is.

In de zorg is de arbeidsmarktkrapte dagelijks merkbaar. Je houdt je bezig met de instroom van nieuwe zorgprofessionals door op een (pro)actieve manier te searchen en kandidaten te benaderen, veelal online. Je voert kennismakingsgesprekken, weet sollicitanten te enthousiasmeren en binden en boeien voor Koraal. Je zorgt voor een tijdige terugkoppeling en een positief gevoel tijdens de candidate journey.

Focus bij het searchen ligt naast begeleidersfuncties vooral op schaarste vacatures die moeilijk invulbaar zijn (bijv. gedragswetenschapper, MST therapeut of teamleider).

Bij de werving maak je gebruik van het kandidatenbestand dat je hebt opgebouwd en je benadert sollicitanten die reageren. Zit de juiste kandidaat er niet tussen? Dan zoek je in- en extern naar mogelijkheden en samenwerkingen. Daarin ben je creatief, vasthoudend en origineel.

Banenmarkten, beurzen, online wervingsbijeenkomsten, maar ook het bezoeken van scholen. Jij bent dé recruiter die hierin graag actie onderneemt op een creatieve en proactieve manier.

Naast de HR collega's en teamleiders bij de locaties, werk je intensief samen met je collega's van team Arbeidsmarkt.

Waar ga je werken?
Als Recruiter kom je te werken binnen team Arbeidsmarkt van Koraal. Samen werk je aan het opbouwen van een netwerk van (potentiële) kandidaten en het neerzetten van een sterk werkgeversmerk. Arbeidsmarkt valt onder Staf HR, wat verder bestaat uit de onderdelen HR beleid, HR Arbo, Leren & Ontwikkelen en de HR Businesspartners van de verschillende regio's.

Voor de locaties in Limburg betreft dit de gehandicaptenzorg locaties St. Anna in Heel, Op de Bies in Landgraaf, en Maasveld in Maastricht. Daarnaast omvat het ook enkele jeugdhulplocaties van Gastenhof, verspreid door Limburg.

Meer informatie over deze locaties is terug te vinden op onze website:

Jeugdhulp | Koraal en Gehandicaptenzorg | Koraal

Wat biedt Koraal?
Een leuke, afwisselende en uitdagende functie. Je komt te werken binnen een prachtige en veelzijdige maatschappelijke organisatie waar je van betekenis kunt zijn. Je krijgt de kans om jezelf optimaal te ontplooien binnen een omgeving waarin eigen initiatief en creativiteit worden gewaardeerd.
 • Salaris: inschaling conform CAO Gehandicaptenzorg (per 1 juni 2024 CAO wijziging) in FWG 50: min €3.046 en max €4.349 bruto/maand, op basis van een 36-urige werkweek.
 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: eindejaarsuitkering 8,33%, ruime pensioenregeling, collectieve zorgverzekering en deelname meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
 • Contract: een jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging.
 • Uren: het betreft een functie voor 32-36 uur per week.
 • Kennis: je krijgt de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen door middel van diverse cursussen en trainingen.
 • Koraal Vitaal: op ons online platform voor medewerkers Koraal - Platform Vitale Medewerkers vind je informatie over werkomstandigheden, balans werk & privé, vitaal & gezond en je loopbaan.
 • Een hybride functie waarbij je zowel op locatie als vanuit thuis kunt werken.

Wie zoeken wij?
Je bent een enthousiaste, energieke en betrokken collega! Een verbinder die makkelijk contact legt. Je bent stressbestendig en houd je goed staande in een dynamische omgeving. Zelfstandig werken is geen probleem voor je. Je neemt daarbij eigen initiatief, bent creatief en komt met nieuwe ideeën binnen de vastgestelde kaders. Vanzelfsprekend ben je communicatief zeer sterk, zowel mondeling als schriftelijk.

Je bent op de hoogte van de nieuwste wervingsstrategieën en weet deze ook toe te passen. Daarnaast ben je leergierig en blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
 • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.
 • Minimaal 3 jaar ervaring als (Senior) Intercedent of (Corporate) Recruiter, bij voorkeur binnen de zorg.

Meer informatie
Voor meer informatie over de functie of procedure kun je contact opnemen met Silvie Carlier (Corporate Recruiter) via +31 6 51349571

Reageren
Enthousiast over deze uitdagende functie? Vertel ons waarom jij de perfecte aanvulling bent voor ons team! Wij ontvangen graag je CV en uitgebreide motivatie.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieRecruitment

Zie jij de toenemende krapte op de arbeidsmarkt niet als bedreiging, maar als een mooie uitdaging? Ben jij mensgericht, een echte verbinder en aanpakker? Heb je daarnaast hart voor de zorg en wil je g...View more

HBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden
Koraal hecht veel belang aan medezeggenschap van cliënten en medewerkers én streeft ernaar dat medezeggenschap bij alle medewerkers ligt. De medezeggenschap van Koraal is volop in ontwikkeling. Dat betekent dat ook de functie van de Ondersteuner nog verder ontwikkeld zal worden. Word jij enthousiast van het gezamenlijk met collega’s bouwen aan deze functie en de verdere doorontwikkeling van de medezeggenschap van Koraal?

Voor de ondersteuning van de Regionale Overleg Groep (ROG) van Koraal Noord en Midden Limburg (Regio NML; Koraal locatie St. Anna) zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor de functie van Ondersteuner Medewerkers Medezeggenschap (12 u/w).

Over de functie
Enkele jaren geleden is de medezeggenschapsstructuur bij Koraal vernieuwd, passend bij het besturingssysteem en de visie op medezeggenschap en participatie. In hoofdlijnen is de nieuwe structuur te verdelen in Centrale Medezeggenschapsorganen en per regio een Regionale Overleg Groep (ROG) die de inbreng vanuit medewerkers verzamelt en er weer voor zorgt dat medewerkers kunnen participeren. Hiervoor kan o.a. gebruik gemaakt worden van platforms.

De Ondersteuner Medezeggenschap maakt deel uit van het Team Medezeggenschap. Dit team bestaat uit de Ondersteuners Medezeggenschap cliënten, de Ondersteuners Medewerkers- en Onderwijsmedezeggenschap, de secretarieel ondersteuner stafgroep medezeggenschap cliënten/CCR en de Teamleider Medezeggenschap.

De Ondersteuner Medezeggenschap wordt hiërarchisch aangestuurd door de Teamleider Medezeggenschap. Functionele aansturing vindt plaats door de voorzitter van de ROG in de regio NML.
Als Ondersteuner Medezeggenschap ondersteun je in eerste instantie de ROG-NML.

Op hoofdlijnen bestaat je takenpakket uit vier werkgebieden:
 1. Organisatorisch
 2. Informatief
 3. Coachend
 4. Administratief

Dat houdt in dat je o.a.:
 • De overlegmomenten organiseert, voorbereidt, notuleert en bijwoont.
 • De leden van de ROG coacht.
 • De ROG informeert over ontwikkelingen op voor hen relevante gebieden binnen en buiten Koraal.
 • Een aanspreekpunt bent voor de ROG, voor medewerkers van Koraal en derden.
 • De ROG adviseert over voor hen relevante deskundigheidsbevordering.

De ROG richt zich primair op het bewaken, bevorderen en uitzetten van participatie. Zij zijn inhoudelijk op de hoogte, maar reageren op onderwerpen op basis van participatie.
 • Streven is dat de ROG ruimte krijgt om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Voor de ondersteuner betekent dit dat je je vooral richt op het informeren over de voor- en nadelen van verschillende methoden en werkwijzen en de te verwachten gevolgen.
 • Je begeleidt het proces en de procedures en handelt in opdracht en in het belang van de ROG. Je verantwoordelijkheid ligt op procesniveau en niet op de inhoud.
 • Je ‘ontzorgt’, coacht, activeert en enthousiasmeert de ROG.
 • Je coacht de ROG-NML in haar doorontwikkeling van participatie binnen interne dienstverlening.

Wat biedt Koraal?
De kans om sámen met collega’s verder vorm en inhoud te geven aan medezeggenschap en participatie binnen Koraal. Je komt te werken in een leuk, enthousiast en betrokken team van collega’s medezeggenschap.
 • Salaris: Inschaling conform CAO Gehandicaptenzorg in FWG 50: min. €3.046 en max. € 4.349 bruto per maand, op basis van een overeenkomst van 36 uur per week.
 • Contract: direct een vaste arbeidsovereenkomst.
 • Contracturen: Een zelfstandige functie voor 12 uur per week.
 • Goede arbeidsvoorwaarden: o.a. een eindejaarsuitkering (8,33%), goede pensioenregeling, collectieve zorgverzekering en een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
 • Koraal Vitaal: op ons online platform voor medewerkers Koraal - Platform Vitale Medewerkers vind je informatie over werkomstandigheden, balans werk & privé, vitaal & gezond en je loopbaan.
 • Standplaats en/of hybride: ruime mogelijkheden om hybride (thuis) te werken en op kantoor/locatie in Heel (standplaats locatie St. Anna, Panheelderweg 3). In deze rol ondersteun je de medezeggenschap NML, maar er wordt van je verwacht dat je – indien nodig – ook inzetbaar bent voor andere regio’s.

Wie zoeken wij?
Een enthousiaste en energieke collega, een echte verbinder! Je bent een teamspeler die een netwerk van relevante medewerkers binnen de organisatie opbouwt.

Je geeft invulling aan de functie, waarbij de dienstverlening aan de ROG-NML. Dit vraagt om vaardigheden als enthousiasmeren, coachen, omgaan met weerstanden, creativiteit, kunnen loslaten, overtuigingskracht en inlevingsvermogen. Uiteraard ben je overtuigd van het belang van goede medezeggenschap. Het betreft een zeer zelfstandige functie waarbij je stevig in je schoenen moet staan, maar waarin je zeker ook nog mag leren.
Je beschikt over een evenwichtige persoonlijkheid, omgevings- en organisatiesensibiliteit, bent pragmatisch, doortastend, empathisch, initiatiefrijk, volhardend en communicatief sterk.

Daarnaast...
 • Je hebt HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt interesse voor medezeggenschap en participatie en volgt de ontwikkelingen. Kennis van of ervaring op het gebied van medezeggenschap en participatie is een pré.
 • Je hebt oog voor de verschillende vormen van medezeggenschap (en andere projecten binnen Koraal die raakvlakken hebben met de medezeggenschap) en bent in staat om hiertussen verbanden te leggen en de ROG hierover te informeren.
 • Je hebt kennis van groepsprocessen en vergadertechnieken en kan vanuit jouw rol de ROG en de Aandachtfunctionarissen adviseren over hun werkwijze en hun wijze van communiceren.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Germy Vliegen (Teamleider Medezeggenschap) via 06 -22500732 of met Gerben Kuijt (Voorzitter ROG-NML) via 06- 51671721.

Voor het werken bij Koraal is een Verklaring Omtrent Gedrag een vereiste.

Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Reageren
Heb je interesse? Wij ontvangen graag voor 10 augustus 2024, je CV en motivatie via het sollicitatieformulier.

De eerste gesprekken zijn op woensdag 14 augustus.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieHuman resources, Management

Koraal hecht veel belang aan medezeggenschap van cliënten en medewerkers én streeft ernaar dat medezeggenschap bij alle medewerkers ligt. De medezeggenschap van Koraal is volop in ontwikke...View more

Strategisch Adviseur / Coördinator team Economische en Duurzame Ontwikkeling (36 uur)

We zoeken een collega die ons team komt helpen met raad en daad. Deze kanjer gaat helpen bij de grote uitdagingen die Sittard-Geleen aangaat op het terrein van onder meer de warmtetransitie en de versterking van de regio op het gebied van circulaire economie.

De functie

De rol van Coördinator binnen het Team Economische en Duurzame Ontwikkeling (EDO) is belegd om over de volle breedte van het team de advieskracht te versterken. Daartoe neem je ten eerste de rol in van strategisch adviseur op thema’s daar waar dat gevraagd wordt. Zo zien we dat de uitdagingen op het gebied van warmtetransitie van die grootte zijn dat we niet toekomen aan andere belangrijke stappen voor stad Sittard-Geleen.

Ten tweede heb je ook functionele en operationele leidinggevende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierdoor kun je ook de rol van ambtelijk opdrachtgever en budgetbeheerder moeiteloos invullen en vervul je feitelijk ook de rol van ‘rechterhand’ van de teammanager. Je functie is geen extra hiërarchische laag: je helpt uit in de operatie en je geeft leiding met mandaat. Dat doe je op uiteenlopende onderwerpen: op organisatievraagstukken zoals het verder vormgeven van opgavegericht- en projectmatig werken tot aan inhoudelijke thema’s zoals gebiedsaanpak Geleen-Centrum, stadsmarketing, regiodeal en programma Energietransitie. In overleg met de teammanager komen jullie tot een passende verdeling van deze thema’s.

Wie ben je?

Je inspireert collega’s in het team en geeft als coördinator vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. Je hebt kennis van zaken rondom alle thema’s van het team, een duidelijke visie, en een sterke persoonlijkheid en bent daardoor een volwaardige en overtuigende gesprekspartner op alle niveaus.

Je bent sterk analytisch en kan complexe vraagstukken op strategisch niveau vanuit meerdere beleidsdisciplines analyseren. Daarnaast kun je verschillende advies- en invloedstijlen hanteren om draagvlak te creëren voor oplossingen. Zo breng je het adviesproces in een complexe omgeving met uiteenlopende belangen tot een goed resultaat en weet je hoe dit projectmatig, programmatisch en/of opgavegericht aangepakt kan worden.

Je hebt ervaring in werken bij een overheidsorganisatie, liefst bij een gemeente, en bent een belangrijke speler in het gemeentelijk netwerk, een stevige persoonlijkheid, verbindend, bestuurlijk sensitief, omgevingsbewust en resultaatgericht. En tenslotte, je kunt tegen een stootje en toont veerkracht als het even tegen zit!

 • Een strategische teamspeler
 • Iemand met lef
 • Verbindend
 • Bestuurlijk sensitief
 • Omgevingsbewust en analytisch
 • Communicatief sterk
 • Verantwoordelijk
 • Ondernemend en gedreven

Wij vragen

 • Academisch denk – en werkniveau.
 • Je hebt relevante ervaring in het publiek domein en hebt kennis van de processen bij de overheid.
 • Je kunt verbinden met collega’s en bestuur. En je voelt je prettig in een omgeving waar ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief;
 • Je hebt ervaring met strategische advisering en met economische en duurzaamheid opgaven.

Wij bieden

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. En als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:

 • Een salaris van maximaal € 6.777,=. bruto per maand (schaal 12) aangevuld met een  coördinatortoelage tot een maximum van € 548,=.
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt.
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met het perspectief voor onbepaalde tijd na 1 jaar.

Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 1250 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. In deze functie werk je in het team Economische en Duurzame Ontwikkeling.

Team Economische en Duurzame Ontwikkeling

Het team Economische Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het bijdragen aan een duurzame stad en een toekomstbestendige economie die werkgelegenheid en arbeidskansen biedt voor iedereen in de gemeente Sittard-Geleen. Binnen het team zijn de beleidsportefeuilles chemie, industrie, bedrijventerreinen, vrijetijdseconomie, mkb-ondersteuning, winkelcentra, detailhandel, arbeidsmarkt/human capital, regionale economische samenwerking, de energie- en warmtetransitie, duurzaamheid, circulariteit en lobby & Public Affairs ondergebracht. Er werken ruim 30 medewerkers bij het team Economische en Duurzame Ontwikkeling.

Contact:

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 30 augustus a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 6 september in de ochtend.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rob Pingen, teammanager Economische ontwikkeling, email: Rob.Pingen@Sittard-Geleen.nl. In verband met vakantie zal hij niet kunnen reageren in de weken 29, 30 en 31.

Voor vragen over de procedure kun je tot 5 augustus en na 26 augustus a.s. contact opnemen met HRM-adviseur Relinde Zits, tel. 06-50203319, e-mail: Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBeleid, Financieel, Gemeente, Overheid, Strategie

Strategisch Adviseur / Coördinator team Economische en Duurzame Ontwikkeling (36 uur) We zoeken een collega die ons team komt helpen met raad en daad. Deze kanjer gaat helpen bij de grote uitdagi...View more

HBO, WO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden

Programmamedewerker RES Zuid-Limburg – Zon-op-dak (28-36 uur)

In Nederland gaan we over op duurzame energie. Hoe we dit gaan doen, wordt opgepakt in 30 zogenaamde “RES-regio’s” in Nederland. Elke regio heeft een eigen Regionale Energiestrategie (RES) gemaakt. RES Zuid-Limburg is een van die regio’s. In de RES zijn afspraken gemaakt over de grootschalige opwek van zonne- en windenergie op land. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie Limburg, het Waterschap Limburg en netbeheerder Enexis werken in het kader van de RES Zuid-Limburg intensief samen om een bijdrage van 1,3 TWh te leveren. Dat bod van Zuid-Limburg is opgebouwd uit wind-op-land, grootschalig zon-op-dak en zon-op-land. Om aan het RES-bod voor zon-op-dak te voldoen moeten er naar schatting 1.5 miljoen zonnepanelen bij.

Wat ga je doen?

We hebben in de regio veel grote daken: op bedrijventerreinen, in stedelijke gebieden en op agrarische gebouwen. Het heeft de voorkeur om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te realiseren of bijvoorbeeld boven parkeerplaatsen om de ruimtelijke impact van de energietransitie te beperken. Om schaalgrootte te creëren is een uitvoeringsstrategie voor de regio ontwikkeld die een versnelling geeft aan het realiseren van zon op grote daken. Dit is ook vertaald naar een concreet programma waarin opgenomen is hoe in alle afzonderlijke gemeenten van de Westelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland hieraan gewerkt wordt en gaat worden. Ondanks concrete plannen wordt er ook een vraaggerichte houding van je gevraagd. Je helpt ook uit bij individuele vragen van een gemeente gericht op zon-op-dak.

Als Programmamedewerker Zon-op-dak maak je onderdeel uit van het team Economische en Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Sittard-Geleen, maar is je werkveld gericht op 9 Zuid-Limburgse gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. Je wordt daarmee onderdeel van het RES programmateam. Het doel is om in de 9 gemeenten in Zuid-Limburg de realisatie van grootschalig zon-op-dak te kunnen te stimuleren en hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem in de regio. Je werkt hierbij nauw samen met de gemeenten, provincie en externe partijen die relevant zijn voor de realisatie van de opgave. Waar kansen zich voordoen voert de Programmamedewerker zon-op-dak ook ambities uit op het gebied van opwek met multifunctioneel ruimtegebruik (bijv. boven parkeerplaatsen), zon-op-land en windenergie.

De functie betreft een combinatie van vormgeving, coördinatie en uitvoering in relatie tot grootschalige hernieuwbare opwek. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende werkzaamheden:

 • Inhoudelijk bijdragen aan het realiseren van programma’s;
 • Ontwikkelen van ontzorgingstrajecten voor gemeenten t.b.v. dakeigenaren;
 • Opstellen van stimuleringsaanpakken voor kansrijke doelgroepen;
 • Identificeren van knelpunten voor de realisatie van zon op dak;
 • Knelpunten (laten) oplossen of inzichtelijk maken wat er wél kan;
 • Opzetten samenwerkingsverbanden;
 • Uitvoeren pilots en leertrajecten;
 • Uitwerken van initiatieven, plannen en projectvoorstellen;
 • Vervullen van ondersteunende taken zoals procesbewaking;
 • Inhoudelijk voorbereiden van besprekingen;
 • Actief kennis delen en organiseren van bijeenkomsten

Wie ben je?

Je beschikt over de volgende combinatie van kennis/ervaring, competenties en persoonlijkheid:

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Een intrinsieke drive om de regio te verduurzamen;
 • Kennis en ervaring op het gebied van energietransitie, -systemen en grootschalige hernieuwbare opwek, bij voorkeur zon-PV;
 • Kennis van en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Sterke sociale en communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en discretie;
 • Een proactieve teamspeler die ook zelfstandig kan werken;
 • Een positief kritische houding.
 • Resultaatgerichtheid en een ‘hands-on’-mentaliteit

Wij bieden

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. En als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:

 • Een salaris van 3.558,=. (schaal 10) tot  € 5.997,=. bruto per maand (schaal 11).
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt.
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met het perspectief voor onbepaalde tijd na 1 jaar.

Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl

Team Economische en Duurzame Ontwikkeling

Het team Economische Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het bijdragen aan een duurzame stad en een toekomstbestendige economie die werkgelegenheid en arbeidskansen biedt voor iedereen in de gemeente Sittard-Geleen. Binnen het team zijn de beleidsportefeuilles chemie, industrie, bedrijventerreinen, vrijetijdseconomie, mkb-ondersteuning, winkelcentra, detailhandel, arbeidsmarkt/human capital, regionale economische samenwerking, de energie- en warmtetransitie, duurzaamheid, circulariteit en lobby & Public Affairs ondergebracht. Er werken ruim 30 medewerkers bij het team Economische en Duurzame Ontwikkeling.

Ben je enthousiast ?

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 28 augustus via onderstaande button en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Het selectiegesprek vindt plaats op 3 september in de ochtend.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rob Pingen, teammanager Economische en Duurzame Ontwikkeling, te bereiken via email: rob.pingen@Sittard-Geleen.nl. In verband met vakantie zal hij niet kunnen reageren in de weken 29, 30 en 31.

Voor vragen over de procedure kun je tot 5 augustus en vanaf 26 augustus a.s contact opnemen met HRM-adviseur Relinde Zits, tel. 06-50203319, e-mail: Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Milieu, Onroerend goed, Overheid, Technisch

Programmamedewerker RES Zuid-Limburg – Zon-op-dak (28-36 uur) In Nederland gaan we over op duurzame energie. Hoe we dit gaan doen, wordt opgepakt in 30 zogenaamde “RES-regio’s”...View more

HBO, MBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden

Werkvoorbereider Ontwerp Openbare Ruimte (36 uur)

Ben jij die gemotiveerde en resultaatgerichte werkvoorbereider, die met zijn/haar opleiding en ervaring bij wil dragen aan het ontwerpen van onze openbare ruimte? Kom dan werken bij gemeente Sittard-Geleen!

Wat wordt jouw uitdaging?

Als werkvoorbereider ben je een belangrijk onderdeel van het ontwerpteam, dat bestaat uit 3 ontwerpers, die dagelijks bezig zijn met het vormgeven van de openbare ruimte. Je zorgt dat het ontwerpproces goed van start kan gaan en door kan lopen tot het einde van het proces. Je verzamelt hiervoor de benodigde informatie en draagt zorg voor goede ondergronden en onze Ontwerpcatalogus en Inspiratiegids van de openbare ruimte. Daarnaast houd je zicht op productontwikkelingen.

Wat doe je?

 • Je voert zelfstandig ontwerpende tekenwerkzaamheden uit voor kleine projecten;
 • Je draagt zorg voor de Ontwerpcatalogus en Inspiratiegids openbare ruimte;
 • Je bent een spil in en bij de planning van het ontwerpteam;
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor externe partijen die (nieuwe) producten willen ontwikkelen
 • Je biedt ondersteuning bij de communicatie naar interne en externe partijen.
 • Je voert inventarisaties buiten uit en monitort de beeldkwaliteit voor aankomende projecten;
 • Je verzamelt diverse essentiële gegevens van binnen de gemeente en daarbuiten;
 • Je maakt digitale ondergronden, kaartensets en verzamelt projectinformatie voor het ontwerpteam, de organisatie en derden;
 • Je stelt presentaties op ter voorbereiding van ontwerpsessies;
 • Je kunt alternatieven uitwerken en aandragen voor producten en ontwerpoplossingen;

Tuinman van Sittard-Geleen

In Sittard-Geleen werken we volgens het concept ‘Tuinman’. De Tuinman vertegenwoordigt zo’n beetje alles wat we doen op het gebied van het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Nog meer staat de Tuinman symbool voor de veranderende rol van de overheid in de samenleving. Je kunt de Tuinman dan ook beter typeren als een gedachtegoed. Het gedachtegoed: dat alles wat we doen, we voor onze inwoners doen!

Wat wij vragen?

 • Je hebt een MBO+ of HBO werk- en denkniveau, richting cultuur- of civiele techniek of vergelijkbaar;
 • Enige werkervaring in cultuur-/civieltechnische richting is een pré;
 • Ervaring en/of affiniteit met projectmatig werken;
 • Ervaring met software zoals Autocad, Adobe Photoshop, Illustrator en Indesign is een pré;
 • Affiniteit met kwaliteitsvraagstukken binnen de openbare ruimte;
 • Bereidheid tot het volgen van (vakinhoudelijke) trainingen.

Wat breng je mee?

 • Je bent een echte teamspeler, maar ook iemand die zelfstandig aan de slag kan;
 • Je bent toegankelijk, open-minded en hebt inlevingsvermogen;
 • Je bent omgevingsbewust en hebt gevoel voor kwaliteit;
 • Je bent intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de openbare ruimte;
 • Je bent een positief ingesteld persoon, die denkt in mogelijkheden en oplossingen;
 • Je bent analytisch en resultaatgericht;
 • Je kan goed plannen en organiseren en werkt gestructureerd.

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 1.250 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. In deze functie werk je in het team Inrichting en Planning Openbare Ruimte.

Met wie werk je samen?

Het team IPOR is de eigenaar en ontwerper van de openbare ruimte en heeft verantwoordelijkheid in de instandhouding en verbetering van die openbare ruimte. De uitvoeringstaken daarvoor zijn dagelijks beheer, groot onderhoud en vervangingen. Voor de uitvoering van deze taken heeft het team de opdrachtgeversrol en voert het de regie op die opdrachten. De opdrachten worden uitgevoerd door het team Wijkbeheer, het team Projecten en/of externe partijen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte en dragen zo bij aan de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de stad en de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Uitgangspunt bij alles wat we doen is het gedachtegoed van de Tuinman!

Maar het team kijkt ook al verder dan het hier en nu. Naar ontwikkelingen en opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, smart city, en de betekenis voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte van morgen. Het team zoekt verder de verbinding en verbreding met ander domeinen en partijen op zoek naar synergie en slimme allianties. Het team telt ca. 35 professionals, waaronder ontwerpers, wijkcoördinatoren, beleidsadviseurs en ondersteuners.

Wij bieden!

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. En als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Dit is een fulltime functie voor 36 uur per week. Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:

 • Een salaris tussen € 2.666 (aanloopschaal 7) en € 4.244 (functieschaal 8) bruto per maand (schaal 8), afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt.
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • De mogelijkheid tot het inrichten van een thuiswerkplek.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met het perspectief voor onbepaalde tijd na 1 jaar.

Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl

Ben je enthousiast en wil je nadere informatie ?

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 21 augustus as. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

De eerste ronde van sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op 27 augustus as.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ilja Kengen - Moonen, teammanager Inrichting en Planning Openbare Ruimte, emailadres Ilja.Kengen@sittard-geleen.nl , tel. 06-11980072 op 19 juli en 9 augustus tussen 9-12 uur..

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 06-50203319, emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieCultuur, Gemeente, Overheid, Ruimtelijk

Werkvoorbereider Ontwerp Openbare Ruimte (36 uur) Ben jij die gemotiveerde en resultaatgerichte werkvoorbereider, die met zijn/haar opleiding en ervaring bij wil dragen aan het ontwerpen van onze open...View more

HBO, WO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden

Voor het team Inrichting en Planning Openbare Ruimte zijn wij op zoek naar een:

Ontwerper Openbare Ruimte, aandachtsveld verkeer (36 uur per week)

Wil jij een bijdrage leveren aan een verkeersveilige inrichting van de openbare ruimte in onze gemeente? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou!

Wat wordt jouw uitdaging?

Als Ontwerper Openbare Ruimte bij de gemeente Sittard-Geleen ben je samen met andere ontwerpers verantwoordelijk voor de integrale planvorming en vormgeving van projecten in de  openbare ruimte. Het betreft vaak projecten rond de thema’s groen, water, riolering, wegen, verkeer, verlichting, straatmeubilair etc. De vraagstukken zijn van alle schaalniveaus en worden veelal in samenwerking met andere disciplines opgepakt.

Jij bent degene die met name de verkeerstechnische kwaliteit van het ontwerp borgt en vorm geeft. Je stuurt op een integraal ontwerp waarin alle disciplines zijn meegenomen. Binnen het team werk je natuurlijk samen met de andere ontwerpers, maar ook met andere adviseurs, verkeerskundigen, projectleiders, opdrachtgevers en wijkcoördinatoren.

Vaak zit je als ontwerper in de regierol. Dat betekent dat derden de plannen maken maar dat jij de randvoorwaarden in samenspraak met anderen opstelt en de plannen daarop toetst. Je moet natuurlijk ook in staat zijn zelf een (verkeerskundig) ontwerp te maken. Naast ontwerpen wordt ook regelmatig advies gevraagd voor verkeerskundige vraagstukken, bijvoorbeeld voortkomend uit een vergunningstraject of bij een gebiedsontwikkeling. Daarnaast ben jij ambassadeur en aanspreekpunt voor inclusie in de openbare ruimte.

De gemeente hecht veel belang aan de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en partners bij de totstandkoming van een ontwerp. Je bent dan ook in staat om in dialoog tot een ontwerp te komen. Naast de inhoudelijke deskundigheid zijn goede communicatieve vaardigheden dus van belang in deze functie.

Tuinman van Sittard-Geleen

In Sittard-Geleen werken we volgens het concept ‘Tuinman’. De Tuinman vertegenwoordigt zo’n beetje alles wat we doen op het gebied van het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Nog meer staat de Tuinman symbool voor de veranderende rol van de overheid in de samenleving. Je kunt de Tuinman dan ook beter typeren als een gedachtegoed. Het gedachtegoed: dat alles wat we doen, we voor onze inwoners doen!

Wat breng je mee?

 • Je bent een positief ingesteld persoon, die denkt in mogelijkheden en oplossingen.
 • Je bent een omgevingsbewuste teamspeler;
 • Je bent klantgericht en proactief’;
 • Je bent analytisch en daadkrachtig;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bent meedenkend, oplossings- en resultaatgericht;
 • Je staat sterk in je schoenen en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;

Wat wij vragen:

 • Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau met een afgeronde verkeerskundige opleiding of vergelijkbare studierichting;
 • Je hebt het liefst ervaring maar zeker affiniteit met inrichting van de openbare ruimte en ontwerpprocessen, technische – en creatieve ontwerpvaardigheden.

Team Inrichting en Planning Openbare Ruimte (IPOR)

Het team IPOR is de eigenaar en ontwerper van de openbare ruimte en heeft verantwoordelijkheid in de instandhouding en verbetering van die openbare ruimte. De uitvoeringstaken daarvoor zijn dagelijks beheer, groot onderhoud en vervangingen. Voor de uitvoering van deze taken heeft het team de opdrachtgeversrol en voert het de regie op die opdrachten. De opdrachten worden uitgevoerd door het team Wijkbeheer, het team Projecten en/of externe partijen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte en dragen zo bij aan de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de stad en de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Uitgangspunt bij alles wat we doen is het gedachtegoed van de Tuinman!

Maar het team kijkt ook al verder dan het hier en nu. Naar ontwikkelingen en opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, smart city, en de betekenis voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte van morgen. Het team zoekt verder de verbinding en verbreding met ander domeinen en partijen op zoek naar synergie en slimme allianties. Het team telt ca. 35 professionals, waaronder ontwerpers, wijkcoördinatoren, beleidsadviseurs en ondersteuners.

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 1.250 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.

Wat bieden wij?

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. En als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Dit is een fulltime functie voor 36 uur per week. Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:

 • Een salaris tussen € 3.558,=.(aanloopschaal 10) en € 5.997,=. bruto per maand (functieschaal 11).
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt.
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • De mogelijkheid tot het inrichten van een thuiswerkplek.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met het perspectief voor onbepaalde tijd na 1 jaar.

Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl

Contact

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 12 augustus as. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

De eerste ronde van sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op 19 augustus as.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ilja Kengen - Moonen, teammanager Inrichting en Planning Openbare Ruimte, emailadres ilja.Kengen@sittard-geleen.nl, tel. 06-11980072 op 19 juli en 9 augustus tussen 9-12 uur..

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 06-50203319, emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Onroerend goed, Verkeerskunde

Voor het team Inrichting en Planning Openbare Ruimte zijn wij op zoek naar een: Ontwerper Openbare Ruimte, aandachtsveld verkeer (36 uur per week) Wil jij een bijdrage leveren aan een verkeersveilige ...View more

HBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden

36 uur per week

Ben jij op zoek naar een functie waarin jij samen met collega’s van Team Financiën en Concern-Control het college van B&W, onze directie en organisatie adviseert op het gebied van getrouw en rechtmatig financieel handelen? Ben jij bovendien specialist op het gebied van interne controle met een sterkte focus op financiële rechtmatigheid? Lees dan verder! Als Adviseur Verbijzonderde Interne Controle (VIC) ben jij dé regisseur van de verbijzonderde interne controles binnen gemeente Sittard-Geleen.

Wat ga je doen?

Vanaf boekjaar 2023 is de financiële rechtmatigheidsverantwoording verschoven van de accountant naar het college van burgemeesters en wethouders. Daarom geeft Sittard-Geleen een extra impuls aan de uitvoering door het verder uitbouwen van deze functie als ook het opstellen van een plan van aanpak. De uitvoering van het plan van aanpak wordt samen met de teammanagers, proceseigenaren en (kwaliteit)medewerkers opgepakt.

Je bent verantwoordelijk voor de monitoring, de kwaliteit en de review interne controle op de belangrijkste processen binnen onze gemeente. Hiervoor inventariseer je samen met jouw collega's de risico's en beheersmaatregelen in de bedrijfsprocessen. Deze risico-inventarisatie vertaal je jaarlijks in het Interne Controlplan voor het college. Je legt de controles vast in ons GRC (Key2Control) systeem. Je zoekt daarvoor afstemming met de accountant over het controleplan, de aanpak en omvang van de controles en de aandachtspunten. Je stelt in afstemming met de Concernadviseur Controlling de rechtmatigheidsverantwoording op voor het college. Jij maakt onderdeel uit van het team Financiën.

De volgende werkzaamheden behoren in ieder geval tot je takenpakket:

 • Opstellen van een intern audit/controleplan ten behoeve van de verbijzonderde interne controle.
 • Uitvoeren controleplan, interne audits en bijbehorende dossiers ter onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording.
 • Vastleggen van bevindingen in een controlerapport en opstellen rechtmatigheidsverantwoording.
 • Signaleren van knelpunten met betrekking tot de kwaliteit en doen van verbetervoorstellen.
 • Bewaken van de voortgang van de werkzaamheden en stemt zo nodig af met proceseigenaren.
 • Het door ontwikkelen van de interne beheersing binnen het team en de organisatie.

Werken bij onze gemeente

Onze organisatie is in beweging. We groeien naar een organisatie die steeds beter de verbinding maakt met haar omgeving. Door een goed samenspel met inwoners, partners en bedrijven in de stad is meer mogelijk. We geven ruimte aan het ondernemerschap van onze medewerkers en waarderen de initiatieven van anderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld, maar ook genomen.

Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo'n 1200 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.

Als Adviseur Verbijzonderde Interne Controle versterk je ons team Financiën. Het team voorziet gemeente-breed in een betrouwbare (niet)financiële informatievoorziening en vertaalt deze in uitvoeringstaken van de bedrijfsvoering instrumentarium waaronder de planning en control cyclus. Daarnaast adviseren wij onder andere over sturing, monitoring, interne beheersing en risicomanagement. Het team bestaat naast teamcontrollers uit businesscontrollers, financial controllers, specialisten op het gebied van debiteuren/crediteuren en grootboek/geldmiddelen, interne beheersing en adviseurs op rapportagevlak (begroting, rapportages en jaarrekening). In totaal zijn we met 50 collega’s in team financiën. En daar kom jij bij! 

Wie ben je en wat breng je mee?

Je hebt geruime audit ervaring en/of ervaring als (senior) adviseur binnen het (openbaar) bestuur op het gebied van verbijzonderde interne controles en/of bedrijfsvoering. Ook heb jij een stevige persoonlijkheid, kun je meebewegen als het nodig is en wil je vooral als objectief en onafhankelijk adviseur voor onze organisatie werken.

Daarnaast heb je onderstaand profiel:

 • Een afgeronde hbo opleiding.
 • Een specifieke audit-opleiding (e.g. RA) en/of ervaring in de accountancy is een pré

Overige wensen die we graag zien in een potentiële kandidaat:

 • Het zelfstandig uit kunnen voeren van Verbijzonderde Interne controle bij overheidsorganisaties.
 • Ervaring hebben met de controle van (EU)-aanbestedingen bij overheidsorganisaties.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (BBV / BBVW, BADO. Rechtmatigheid).
 • Invulling kunnen geven aan hoor- en wederhoor met proceseigenaren.
 • Het kunnen schrijven van interne controle rapporten.
 • Dossiervorming, digitaal, inclusief audit-trail van werkzaamheden.
 • Kennis en ervaring hebben met het opzetten van steekproefmethodes.

 Ten slotte herken je jezelf in de volgende competenties:

 • Je hebt een positieve, proactieve en kritische werkhouding;
 • Je toont eigenaarschap en verantwoordelijkheid;
 • Je bent analytisch, betrouwbaar en zorgvuldig Je legt de focus op kwaliteit en service, feitelijk en secuur. 

 Hoe maken wij jou blij?

Kies jij voor Sittard-Geleen? Dan...

 • Kom je terecht in een informele en open werkcultuur.
 • Ontdek je dat een gemeente helemaal niet hiërarchisch hoeft te zijn. Wij houden namelijk van korte lijnen.
 • Krijg je de kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren.
 • Kies je voor vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief.
 • Ontdek je onze ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Weet je dat er brede doorgroeimogelijkheden zijn als je in de toekomst eens iets anders wilt.
 • Kun je je eigen werkweek indelen. Een dag eerder stoppen? Haal het een andere dag in of werk 's avonds nog even door.
 • Werk je hybride. Aan jou de vrijheid om te zorgen voor voldoende afwisseling tussen op kantoor werken en thuis werken.
 • En uiteraard bieden wij jou een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Om te beginnen een salaris van maximaal € 5.997,- bruto per maand (schaal 11) op basis van een fulltime dienstverband (36 uur).

Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl. 

Deze vacature betreft een fulltime functie van 36 uur per week.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan meteen! Of in ieder geval vóór zondag 18 augustus aanstaande.

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in week 34. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Heb je vragen over de vacature?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ivo Konings  unitcoördinator unit financieel en juridisch advies via 046-477 78 04 I ivo.konings@sittard-geleen.nl

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Dan Geelen, via 046 – 477 71 76 I dan.geelen@sittard-geleen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieFinancieel, Gemeente, Overheid

36 uur per week Ben jij op zoek naar een functie waarin jij samen met collega’s van Team Financiën en Concern-Control het college van B&W, onze directie en organisatie adviseert op het ...View more

MBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden
Weet jij op een enthousiaste wijze én met passie anderen iets te leren op het gebied van BHV, EHBO, brandbestrijding of ontruimen?

Als BHV instructeur geef je les op locatie binnen alle regio’s van Koraal in Limburg en Brabant. De inhoud van de cursussen wordt afgestemd op de verschillende locaties en bijbehorende doelgroepen met het oogpunt op EHBO, brandbestrijding en ontruimen.

Wij zijn op zoek naar een gedreven BHV instructeur! De ideale kandidaat heeft een didactische achtergrond en affiniteit met de onderwerpen binnen het BHV spectrum en/of veiligheid.

Over de functie
Als BHV instructeur ben je o.a. verantwoordelijk voor:
 • Voorbereiden en verzorgen van BHV (gerelateerde) trainingen met focus op EHBO, brandbestrijding en ontruimen.
 • Ontwikkelen van en bijwerken van lesmateriaal/lesplannen om te voldoen aan de nieuwste regelgeving en best practices.
 • Beoordelen en evalueren van cursisten om te zorgen dat deze de benodigde vaardigheden en kennis beheersen.
 • Zorgdragen voor een veilige leeromgeving tijdens de trainingen.
 • Effectief communiceren met cursisten en inspelen op hun leerbehoefte.
 • Evalueren van trainingen alsook het verzamelen van feedback met als doel de trainingen continu te verbeteren.
 • Samenwerken met andere BHV instructeurs binnen het BHV team om best practices te delen en gezamenlijke doelen te bereiken.
 • Jaarlijkse bijscholingen volgen om de kennis op het juiste niveau te houden en vergaarde kennis te vertalen/verwerken in nieuwe lesplannen.

Wie zoeken wij?
Een enthousiaste, betrokken en proactieve BHV instructeur met passie voor het vak. Jij weet als geen ander cursisten te motiveren en te zorgen voor een inspirerende leerervaring. Je hebt een afgeronde opleiding tot BHV (combi) instructeur waar je met trots op terugkijkt, of je hebt de bereidheid om deze te volgen.

Je werkt gestructureerd, oplossingsgericht en bent in staat om onder druk te werken.

Tevens heb je:
 • Je beschikt over MBO(+) werk- en denkniveau.
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van BHV, of de bereidheid om deze te leren.
 • Het vermogen om lesmateriaal te ontwikkelen en aan te passen aan verschillende leerstijlen en niveaus van cursisten.
 • Rijbewijs B

Wat bieden wij?
Een afwisselende, zelfstandige en uitdagende functie binnen een prachtige en veelzijdige maatschappelijke organisatie. Je krijgt de kans om jezelf optimaal te ontplooien binnen een prettige werkomgeving met prettige werksfeer, waarin eigen initiatief, creativiteit en samenwerken worden gewaardeerd. Je komt in een hecht team van professionals die jouw passie delen.

De functie kent uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a.:
 • Salaris: inschaling conform CAO Gehandicaptenzorg in FWG 45: min € 2.821 en max € 3.938 bruto per maand o.b.v. 36 uur.
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden: arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Gehandicaptenzorg, met o.a. een ruime pensioenregeling, collectieve zorgverzekering, eindejaarsuitkering (8,33%) en een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
 • Contract: een jaarcontract met de intentie tot een vast dienstverband.
 • Uren: het betreft een functie voor 36 uur
 • Koraal Vitaal: op ons online platform voor medewerkers Koraal Vitaal vind je informatie over werkomstandigheden, balans werk&privé, vitaal&gezond en je loopbaan.
 • Kennis en ontwikkeling: mogelijkheden voor professionele ontwikkeling door middel van opleidingen en bijscholing.

Over Koraal
Bij Koraal werken we voor mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en (zeer) complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Wij bieden zowel jeugdhulp, verstandelijk gehandicaptenzorg als onderwijs en participatie. Ons werkgebied is Limburg en Brabant. Onze ambitie is het bieden van een integraal pakket zorg, onderwijs en participatie. Dat is uniek. Het stelt ons in staat om kinderen, jongeren, volwassenen, leerlingen en hun netwerk altijd die ondersteuning te bieden die zij op een bepaald moment in hun leven nodig hebben. We doen dat gedeeltelijk vanuit onze eigen scholen en instellingen en gedeeltelijk aangevuld door samen te werken met onze ketenpartners. Op dit moment werken bij Koraal bijna 4.000 professionals samen aan deze ambitie.

Meer over Koraal vind je op www.koraal.nl

Meer informatie
Er wordt gelijktijdig in- en extern geworven voor deze functie; bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Voor meer informatie of vragen over de vacature kun je contact opnemen met Daan van Keulen (veiligheidscoördinator) via 06 - 16 11 22 88.

Informatie over de sollicitatieprocedure
De eerste gesprekken vinden plaats op: 15 augustus tussen 13.00 - 17.00 uur.

De tweede gesprekken vinden plaats op: 20 augustus tussen 13.00 - 17.00 uur.
Toelichting; om een goed beeld van jou te krijgen in de rol van BHV instructeur vragen wij je om tijdens de tweede gespreksronde een gedeelte van een les voor te bereiden van 20 minuten. Meer toelichting hierover volgt na de eerste gespreksronde.

Interesse?
Ben jij de BHV instructeur die wij zoeken en herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je CV en motivatiebrief via het sollicitatieformulier vóór (deadline)!  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieFacilitair

Weet jij op een enthousiaste wijze én met passie anderen iets te leren op het gebied van BHV, EHBO, brandbestrijding of ontruimen? Als BHV instructeur geef je les op locatie binnen alle regio&r...View more

Do you want to make the difference in monitoring quality in mechanical recycling of plastics? Then we have an opportunity for you.


 

Job Description
In the plastic packaging value chain, there is only limited information available on the plastics in that chain to assess circularity and recyclability goals, especially the use of post-consumer recyclates (PCR) in packaging.

 

Quality specifications, monitoring, and standardisation of materials are common in certain industries like chemistry and pharma but are, at this point, only in an infancy state in plastic waste management. A major challenge when it comes to mechanical recycling of plastics is that the quality of the material is not monitored throughout the whole process. Inline monitoring is however essential for predicting the final quality of PCR. 

 

In the MoQuP-R project, we focus on the necessary quality monitoring tools and the application of existing models related to the prediction of recyclate quality in order to increase the use of PCR in packaging. In this project your responsibilities will entail:

 • Review literature to identify potential inline analytical methods to monitor quality parameters.
 • Adapt laboratory and/or offline analytical techniques to be used inline in polymer processing equipment.
 • Propose and execute design changes to polymer processing equipment to enable inline measurements.
 • Design experiments using polymer processing equipment and post-consumer plastics to apply and develop monitoring tools.
 • Evaluate the different methods in relation to PCR quality.
 • Manage a work package in the MoQuP-R project.
 • Present your work at international conferences, MoQuP-R consortium meetings, and other events and write scientific papers for international peer-reviewed journals.
 • Provide teaching assistance and/or supervision of researchers and students.

 

As a Postdoctoral Researcher you will work in the Circular Plastics team in the Faculty of Science and Engineering located at Brightlands Chemelot Campus in Geleen. You will become part of a young international research group, specialized in the mechanical recycling of plastics with a strong polymer science background. Your will work together with Rudinei Fiorio on this exciting topic.

 

Requirements
We expect you to have the following experience, knowledge, and skills:

 • A PhD degree in mechanical engineering, polymer engineering, process analysis, mechatronics, or similar;
 • Advanced skills in CAD and interfacing sensor data to analysis software (e.g. Python, Matlab, Simulink);
 • Good knowledge on analytical techniques such as rheology, spectroscopy, GCMS;
 • Skills in polymer processing;
 • Experience with industry collaborations is considered advantageous;
 • Proficiency in both written and spoken English.

 

What we offer
As a Postdoctoral Researcher
 at the Faculty of Science & Engineering, you will be employed by the most international university in the Netherlands, located in the beautiful city of Maastricht. In addition, we offer you:

 • Good employment conditions. The position is graded in scale 11 according to UFO profile Researche, with corresponding salary based on experience ranging from €4332,00 and €5929,00 gross per month (based on a full-time employment of 38 hours per week). In addition to the monthly salary, an 8.0% holiday allowance and an 8.3% year-end bonus apply.
 • An employment contract for a period of 24 months with a scope of 1.0 FTE.
 • At Maastricht University, the well-being of our employees is of utmost importance, we offer flexible working hours and the possibility to work partly from home if the nature of your position allows it. You will receive a monthly commuting and internet allowance for this. If you work full-time, you will be entitled to 29 vacation days and 4 additional public holidays per year, namely carnival Monday, carnival Tuesday, Good Friday, and Liberation Day. If you choose to accumulate compensation hours, an additional 12 days will be added. Furthermore, you can personalize your employment conditions through a collective labor agreement (CAO) choice model. 
 • As Maastricht University, we offer various other excellent secondary employment conditions. These include a good pension scheme with the ABP and the opportunity for UM employees to participate in company fitness and make use of the extensive sports facilities that we also offer to our students. 
 • Last but certainly not least, we provide the space and facilities for your personal and professional development. We facilitate this by offering a wide range of training programs and supporting various well-established initiatives such as 'acknowledge and appreciate'. 


The terms of employment at Maastricht University are largely set out in the collective labor agreement of Dutch Universities. In addition, local provisions specific to UM apply. For more information, click here.


Maastricht University
Why work at Maastricht University?

At Maastricht University (UM), everything revolves around the future. The future of our students, as we work to equip them with a solid, broad-based foundation for the rest of their lives. And the future of society, as we seek solutions through our research to issues from all around the world. Our six faculties combined provide a comprehensive package of study programmes and research.

In our teaching, we use the Problem-Based Learning (PBL) method. Students work in small groups, looking for solutions to problems themselves. By discussing issues and working together to draw conclusions, formulate answers and present them to their peers, students develop essential skills for their future careers.

With over 22,300 students and more than 5,000 employees from all over the world, UM is home to a vibrant and inspiring international community.

Are you drawn to an international setting focused on education, science and scholarship? Are you keen to contribute however your skills and qualities allow? Our door is open to you! As a young European university, we value your talent and look forward to creating the future together.

Click here for more information about UM. 

Faculty of Science and Engineering  
At the Faculty of Science and Engineering (FSE), we focus on themes such as circularity and sustainability, future farming, digitisation and (scientific) instrument development.  FSE's leading projects, like the Einstein Telescope Pathfinder, are sure to grab anyone's attention.  The faculty is a vibrant hub of education and research in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) and Liberal Arts and Sciences (LAS).  At FSE, over 450 staff members and 3700 students gather to explore e exciting interdisciplinary research and educational programmes. Feel welcome, be part of our team and put your brilliant mind to work!  
 

FSE at the Brightlands Campuses  
Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, and Venlo, the home of four creative Brightlands campuses, are bustling with 30,000 entrepreneurs, researchers, and students working diligently to solve global challenges. The Faculty of Science and Engineering is active on all four Brightlands campuses, and this is where our impact reaches its peak. To give you an idea of what is happening at each campus: Sittard-Geleen is home to the largest chemical site in the Euregion, while Venlo is a large hub for agri-food innovation. Maastricht is the site of the Health Campus, and Heerlen is the place to be for Smart Services.  
 

Department of Circular Chemical Engineering – Circular Plastics team
Circular Plastics focuses on polymer engineering and science to improve the recycling of plastics, with an emphasis on mechanical recycling. Scientifically, we investigate polymers from macromolecular interactions up to macroscopic behaviour in both liquid and solid states to identify where and how recycled plastics can be enhanced. Industrially, we translate this science into applications to support companies in increasing both the quality and quantity of plastics recycling.

Curious?
Are you interested in this exciting position but still have questions? Feel free to contact Rudinei Fiorio at r.fiorio@maastrichtuniversity.nl for more information.


Applying?
Or are you already convinced and ready to become our new postdoctoral researcher? Apply now, no later than 18 August 2024, for this position.

 

Please upload your CV, motivation letter, grade list and publication list.

 

The vacancy is open for internal and external candidates. In case of equal qualifications, internal candidates will be prioritized.


Maastricht University is committed to promoting and nurturing a diverse and inclusive community. We believe that diversity in our staff and student population contributes to the quality of research and education at UM, and strive to enable this through inclusive policies and innovative projects led by teams of staff and students. We encourage you to apply for this position.

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

Do you want to make the difference in monitoring quality in mechanical recycling of plastics? Then we have an opportunity for you.   Job DescriptionIn the plastic packaging value chain, there is ...View more

Are you driven by sustainability and do you want to perform research in the exciting field of plastics recycling in a leading research group? Then we invite you to consider our offer.


 

Job Description
In the plastic packaging value chain, there is only limited information available on the plastics in that chain to assess circularity and recyclability goals, especially the use of post-consumer recyclates (PCR) in packaging.

 

Quality specifications, monitoring, and standardisation of materials are common in certain industries like chemistry and pharma but are, at this point, only in an infancy state in plastic waste management. A major challenge when it comes to mechanical recycling of plastics is that the quality of the material is not monitored throughout the whole process. Inline monitoring is however essential for predicting the final quality of PCR. 

 

In the MoQuP-R project, we focus on the necessary quality monitoring tools and the application of existing models related to the prediction of recyclate quality in order to increase the use of PCR in packaging. In this project, your responsibilities will entail:

 • Review literature to identify relevant quality parameters in mechanical recycling of plastics.
 • Support the adaptation of laboratory and/or offline analytical techniques to be used inline in polymer processing equipment.
 • Support the realisation of changes to polymer processing equipment to enable inline measurements during extrusion.
 • Develop a new inline rheometer aiming to identify fluctuations in the properties of the material during recycling.
 • Design and perform experiments using polymer processing equipment and post-consumer plastics to apply and develop monitoring tools.
 • Analyse the experimental data from the experiments related to PCR quality and propose predictive models.
 • Present your work at international conferences, MoQuP-R consortium meetings, and other events and write scientific papers for international peer-reviewed journals.
 • Provide teaching assistance and/or supervision of students.

 

As a PhD Candidate, you will work in the Circular Plastics team in the Faculty of Science and Engineering located at Brightlands Chemelot Campus in Geleen. You will become part of a young international research group, specialized in the mechanical recycling of plastics with a strong polymer science background. You will be guided by Rudinei Fiorio and supported by other experts in the Circular Plastics team on this exciting topic.

 

Requirements
We expect you to have the following experience, knowledge, and skills:

 • A MSc degree in mechanical engineering, polymer engineering, polymer science, chemical engineering, chemistry, or similar;
 • Good knowledge on analytical techniques such as rheology, spectroscopy, GCMS;
 • Skills in polymer processing;
 • Good skills in data analysis software (e.g. Python (preferred), Matlab, Simulink);
 • Proficiency in both written and spoken English.

 

What we offer
As a PhD candidate at the Faculty of Science & Engineering
, you will be employed by the most international university in the Netherlands, located in the beautiful city of Maastricht. In addition, we offer you:

 • Good employment conditions. The position is graded in scale PhD according to UFO profile PhD canidate, with corresponding salary based on experience ranging from €2770,00 in the first year and €3539,00 gross per month in the fourth year (based on a full-time employment of 38 hours per week). In addition to the monthly salary, an 8.0% holiday allowance and an 8.3% year-end bonus apply.
 • An employment contract for a period of 12 months with a scope of 1.0 FTE. Upon a positive evaluation, an extension of 3 years will follow. 
 • At Maastricht University, the well-being of our employees is of utmost importance, we offer flexible working hours and the possibility to work partly from home if the nature of your position allows it. You will receive a monthly commuting and internet allowance for this. If you work full-time, you will be entitled to 29 vacation days and 4 additional public holidays per year, namely carnival Monday, carnival Tuesday, Good Friday, and Liberation Day. If you choose to accumulate compensation hours, an additional 12 days will be added. Furthermore, you can personalize your employment conditions through a collective labor agreement (CAO) choice model. 
 • As Maastricht University, we offer various other excellent secondary employment conditions. These include a good pension scheme with the ABP and the opportunity for UM employees to participate in company fitness and make use of the extensive sports facilities that we also offer to our students. 
 • Last but certainly not least, we provide the space and facilities for your personal and professional development. We facilitate this by offering a wide range of training programs and supporting various well-established initiatives such as 'acknowledge and appreciate'. 


The terms of employment at Maastricht University are largely set out in the collective labor agreement of Dutch Universities. In addition, local provisions specific to UM apply. For more information, click here.


Maastricht University
Why work at Maastricht University?

At Maastricht University (UM), everything revolves around the future. The future of our students, as we work to equip them with a solid, broad-based foundation for the rest of their lives. And the future of society, as we seek solutions through our research to issues from all around the world. Our six faculties combined provide a comprehensive package of study programmes and research.

In our teaching, we use the Problem-Based Learning (PBL) method. Students work in small groups, looking for solutions to problems themselves. By discussing issues and working together to draw conclusions, formulate answers and present them to their peers, students develop essential skills for their future careers.

With over 22,300 students and more than 5,000 employees from all over the world, UM is home to a vibrant and inspiring international community.

Are you drawn to an international setting focused on education, science and scholarship? Are you keen to contribute however your skills and qualities allow? Our door is open to you! As a young European university, we value your talent and look forward to creating the future together.

Click here for more information about UM. 

Faculty of Science and Engineering  
At the Faculty of Science and Engineering (FSE), we focus on themes such as circularity and sustainability, future farming, digitisation and (scientific) instrument development.  FSE's leading projects, like the Einstein Telescope Pathfinder, are sure to grab anyone's attention.  The faculty is a vibrant hub of education and research in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) and Liberal Arts and Sciences (LAS).  At FSE, over 450 staff members and 3700 students gather to explore e exciting interdisciplinary research and educational programmes. Feel welcome, be part of our team and put your brilliant mind to work!  
 

FSE at the Brightlands Campuses  
Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, and Venlo, the home of four creative Brightlands campuses, are bustling with 30,000 entrepreneurs, researchers, and students working diligently to solve global challenges. The Faculty of Science and Engineering is active on all four Brightlands campuses, and this is where our impact reaches its peak. To give you an idea of what is happening at each campus: Sittard-Geleen is home to the largest chemical site in the Euregion, while Venlo is a large hub for agri-food innovation. Maastricht is the site of the Health Campus, and Heerlen is the place to be for Smart Services.  

Curious?
Are you interested in this exciting position but still have questions? Feel free to contact Rudinei Fiorio at r.fiorio@maastrichtuniversity.nl for more information. 


Applying?
Or are you already convinced and ready to become our new PhD candidate? Apply now, no later than 18 August 2024, for this position.
 

Please upload your CV, motivation letter, grade list and publication list.

 

The vacancy is open for internal and external candidates. In case of equal qualifications, internal candidates will be prioritized.


Maastricht University is committed to promoting and nurturing a diverse and inclusive community. We believe that diversity in our staff and student population contributes to the quality of research and education at UM, and strive to enable this through inclusive policies and innovative projects led by teams of staff and students. We encourage you to apply for this position.

 

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs

Are you driven by sustainability and do you want to perform research in the exciting field of plastics recycling in a leading research group? Then we invite you to consider our offer.   Job Descr...View more