Vacatures Gemeente Sittard-Geleen

Vacature Gemeente Sittard-Geleen. Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen. 

Vacaures gemeente Sittard-Geleen

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega’s aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering.

Gemeente Sittard-Geleen is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 945 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.

Ga je ook solliciteren op één van de Gemeente Sittard Geleen Vacatures?

Ben je op zoek naar vacatures in de Gemeente Sittard Geleen klik dan hier.

HBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 2 dagen geleden

Nederlands als tweede taal, ga er maar aanstaan!

Ben jij die taalspecialist, die op een creatieve en effectieve manier het verschil kan maken? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat vinden wij belangrijk?

Wij willen dat bijstandsgerechtigden met een taalbarrière beter in staat worden gesteld om mee te doen in onze samenleving. Dit kan door hun spreekvaardigheid te verhogen. Het gaat dan zowel om dagdagelijkse communicatievaardigheden als ook het aanleren van vaktaal zodat de stap naar werk kan worden gemaakt. 

Wat wordt jouw uitdaging?

De spreek- en vaktaal specialist richt zich op het bevorderen van taalvaardigheid en communicatie binnen de projecten van Vidar en externe werkplekken, voornamelijk voor de doelgroep statushouders. We streven hiermee naar een inclusieve werkomgeving waarin alle medewerkers/deelnemers zich gehoord en gewaardeerd voelen, ongeacht hun taalachtergrond. De spreek en vaktaalspecialist geeft uitvoering aan het bevorderen van taalrijke projecten binnen en buiten Vidar. Hierbij wordt nauw samengewerkt met twee vertalers om de communicatie te faciliteren en de taalvaardigheid van deelnemers te verbeteren.

De spreek- en vaktaalspecialist legt verantwoording af en rapporteert over de voortgang bij zijn of haar leidinggevende.

Belangrijkste taken:

• In kaart brengen en ontwikkelen van taalbehoeften: 

- Het in beeld brengen in hoeverre er per project aandacht is voor taal op de werkvloer en welke methodes al worden ingezet om de woordenschat te vergroten;

- Het begeleiden van deelnemers op individueel en groepsniveau. In beide situaties zorg je voor een aanbod dat is afgestemd op de situatie en specifieke opdracht; 

- Ontwikkelen van methodes, werkvormen, lesmaterialen en interventies om de huidige projecten en externe werkplekken zo taalrijk mogelijk te maken;

- Het rapporteren richting leidinggevende welke projecten nog uitdagingen hebben of verbeteringen kunnen gebruiken incl. het beschrijven van een werkwijze hoe deze uitdagingen aangepakt kunnen worden;

- Verzamelen, ordenen en verwerken van specifieke taaluitdagingen die onze medewerkers (werkbegeleiders en coaches) ondervinden; 

- Er voor zorgen dat de ontwikkelde middelen gericht op het taalrijker maken van de werkomgeving worden overgebracht aan de betrokken medewerkers, zodat ook zij dit met de doelgroep blijven herhalen.

• Uitvoering geven aan taalbevorderende programma's: 

- Doelgericht uitvoering geven aan taalbevorderende programma's en initiatieven binnen de projecten zoals de inzet van taalmaatjes, taalkaarten, fotokaarten, instructievideo’s en woorden van de week. Dit met als doel dat anderstaligen de taal durven te spreken, de woordenschat toeneemt en kandidaten meer zelfvertrouwen krijgen;.

- Er voor zorgen dat deze activiteiten toegankelijk zijn voor alle medewerkers/deelnemers en aangepast zijn aan verschillende taalniveaus en behoeften;

- Uitvoering geven aan taalworkshops en trainingen om specifieke taalvaardigheden te verbeteren. Het belangrijkste hierin is spreekvaardigheid, maar denk ook aan 

luistervaardigheid, leesvaardigheid, en schrijfvaardigheid. Deze workshops kunnen interactief zijn met aandacht voor de (specifieke) vaktaal op de werkvloer; 

- Contact leggen met collegiale ervaringsdeskundigen die input kunnen geven rondom  culturele verschillen op de werkvloer maar ook lokaal taalgebruik;

- Kennis delen met medewerkers over interculturele communicatie en omgangsvormen.

• Evalueren en bijsturen: 

- Regelmatig evalueren van de effectiviteit van de taalverrijkingsinitiatieven en verzamelen van feedback van medewerkers. Waar nodig aanpassen en continu blijven werken aan het verbeteren van de taalrijke omgeving binnen de projecten en externe werkplekken.

Wat zijn jouw talenten? 

- Affiniteit met en interesse in het bevorderen van taalvaardigheid en communicatie binnen een diverse werkomgeving.

- Een verbinder, initiatiefrijk, doelgericht, verantwoordelijk en speelt flexibel in op veranderingen. Je durft besluiten te nemen en doet dit met aandacht voor de doelgroep en de inhoudelijke opgaves.

- Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te communiceren met medewerkers van verschillende culturen en taalachtergronden.

- Empathisch vermogen en de vaardigheid om een ondersteunende en inclusieve werkomgeving te creëren.

- Je beschikt over sterke didactische vaardigheden en weet hoe je de taal op een begrijpelijke en boeiende manier kunt overbrengen aan de doelgroepen.

- Je werkt gestructureerd en methodisch, waarbij je lesmethodes nauwkeurig opstelt en uitvoert om de leerresultaten van de doelgroep te optimaliseren.

- Flexibiliteit, initiatiefrijk en het vermogen om projectmatig te werken en uitvoering te geven aan nieuwe initiatieven.

- Kennis van de nieuwe Wet inburgering en de Participatiewet is een pré;

- HBO-werk en denk niveau.

Hoe maken wij jou blij?

Kies jij voor Sittard-Geleen? Dan...

 • Kom je terecht in een informele en open werkcultuur.
 • Ontdek je dat een gemeente helemaal niet hiërarchisch hoeft te zijn. Wij houden namelijk van korte lijnen.
 • Krijg je de kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren.
 • Kies je voor vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief.
 • Ontdek je onze ruime opleidingsmogelijkheden. 
 • Weet je dat er brede doorgroeimogelijkheden zijn als je in de toekomst eens iets anders wilt.
 • Kun je je eigen werkweek indelen. Een dag eerder stoppen? Haal het een andere dag in of werk 's avonds nog even door.
 • Werk je hybride. Aan jou de vrijheid om te zorgen voor voldoende afwisseling tussen op kantoor werken en thuis werken.
 • En uiteraard bieden wij jou een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Om te beginnen een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar tussen 28-36 uur per week. Je start -afhankelijk van je opleiding en ervaring- met een salaris gebaseerd op salarisschaal 9 (CAO Gemeenten) van maximaal € 4.752,= bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.
 • Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. 

Onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden vind je met uitleg op https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Vacatures.

Vidar

Als spreek- en vaktaalspecialist werk je binnen team Ontwikkeling, specifiek in de unit Intake en Diagnose. Team Ontwikkeling is één van de teams die deel uitmaken van Vidar. Vidar is de naam voor de sociale diensten van de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, gemeente Beek, van het leerwerkbedrijf Vidar BV en van WSP Westelijke Mijnstreek. Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen bij Vidar terecht voor het vinden van werk, ontwikkelen van vaardigheden en ondersteuning bij inkomen. 

Ons motto is: “Werk voorop, kansen voor iedereen.” Wij geloven dat iedereen talenten en capaciteiten heeft en vinden dat iedereen recht heeft op werk.

Vidar biedt een geïntegreerde dienstverlening aan, voor zowel de Participatiewet-, Inburgering-, als de SW-doelgroep waarbinnen medewerkers het beste kunnen gedijen. Zij die een sterke behoefte hebben aan een vaste structuur en begeleiding bieden we een veilige, passende en uitdagende werkomgeving.

Vidar is onderdeel van de gemeente Sittard-Geleen en bestaat uit 4 teams die elk integraal aangestuurd worden door een teammanager: Team Ontwikkeling, team Uitkeringen, team Productie en Diensten en team Ondersteuning. 

De formatie van Vidar bedraagt ruim 200 fte, waarvan zo’n 90 medewerkers bij team Ontwikkeling.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan meteen! Of in ieder geval vóór 10 augustus a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken. In dit digitale tijdperk heeft het onze voorkeur om naast jouw CV ook (het liefst) een motivatiefilm te ontvangen waarin je jezelf in maximaal 3 minuten voorstelt en vervolgens jouw sollicitatie motiveert. Een brief is dus niet persé nodig als je een filmpje maakt!   

Zet in je CV svp een link naar jouw videoboodschap (bijvoorbeeld via YouTube, Vimeo, of WE transfer). 

Medewerkers van de provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De 1e gespreksronde staat gepland voor 14 augustus a.s. (Kandidaten krijgen hierover uiterlijk op 12 augustus a.s. bericht). We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

Heb je vragen over de vacature?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Nick Kocken, Unitcoördinator Intake en Diagnose via 046 - 477 70 90. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Monique Huveneers, adviseur HR via 046 - 477 76 97.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Solliciteren Sittard-Geleen van Gemeente Sittard-Geleen 046-4777439

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Onderwijs, Overheid

Nederlands als tweede taal, ga er maar aanstaan! Ben jij die taalspecialist, die op een creatieve en effectieve manier het verschil kan maken?  Dan zijn wij op zoek naar jou! Wat vinden wij belan...View more

WO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 2 dagen geleden

Wil jij samen met onze partners invulling geven aan de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven binnen de gemeente? Voer jij graag regie op ruimtelijke initiatieven? Dan zoeken wij jou!  

De functie

Wij zijn ter versterking van onze organisatie op zoek naar een (junior) beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling die samen met de samenleving vorm en inhoud kan geven aan maatschappelijke en ruimtelijke opgaven binnen de gemeente. 

Het werkveld Ruimtelijke Ordening is in beweging. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet verandert de manier van werken binnen gemeenten. Als Beleidsmedewerker ruimtelijke besluiten ben je nauw betrokken bij deze veranderingen. Je bouwt samen met je collega’s aan een veilige, gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit voor Sittard-Geleen. Samen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling voer je verschillende ruimtelijke procedures uit, participeer je in projecten en vertegenwoordig je de gemeente in rechte. Je adviezen variëren van complexiteit, maar jij bent ongeacht de casus enthousiast in je werk. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, hebt kennis van het publiekrecht en bent dan ook verantwoordelijk voor verschillende juridische en planologische adviezen. De Omgevingswet en het daarbij horende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is jou niet vreemd. Je levert dan ook een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het Omgevingsplan en de implementatie van het DSO voor Sittard-Geleen. 

Wat wordt jouw uitdaging?

In een dynamische omgeving adviseer je en voer je regie op inhoud en proces over diverse ruimtelijke besluiten (principeverzoeken,  onderbouwingen bij afwijkingsbesluiten,  omgevingsplan, of wijzigingen hiervan) en zorg je voor samenwerking van interne en externe toeleverende disciplines bij de totstandkoming hiervan. 

 • Je houdt regie op initiatieven van het eerste contact met de initiatiefnemer tot vaststelling van een wijziging van het omgevingsplan, 
 • Je zorgt dat het DSO-LV t.a.v. het omgevingsplan actueel is en bent de verbindende schakel met functioneel beheer en het team Informatiemanagement en ICT.
 • Je handelt verzoeken voor nadeelcompensatie als gevolg van besluiten op grond van de Omgevingswet af.
 • Je zorgt voor samenwerking van interne en externe toeleverende disciplines bij de totstandkoming van wijzigingen van het omgevingsplan, waaronder o.a. ruimtelijke kwaliteit, milieu, economische ontwikkeling, gezondheid en leefbaarheid. 
 • Je zit in projectteams voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en adviseert de projectmanagers, wethouders en de gemeenteraad.
 • Je werkt samen met je collega beleidsmedewerkers ruimtelijke economische ontwikkeling aan het opstellen en uitwerken van nieuw beleid.
 • Je onderkent de behoefte/noodzaak tot inschakeling van externe expertise op specifieke onderdelen (o.a. de wettelijk verplichte MER). Je bereidt externe opdrachten voor en bent aanspreekpunt voor en waar nodig begeleider van externe adviseurs.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het Omgevingsplan.
 • Je vertegenwoordigt de gemeente in rechte.

Wat vragen we?

 • Academisch werk- en denkniveau (bij voorkeur Nederlands Recht of Planologie).
 • Werkervaring, bij voorkeur in het Omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, erfgoed etc) is een pré, we zoeken echter vooral naar de juiste persoon;
 • Kennis van de Omgevingswet, het DSO en lokale systemen binnen het werkveld.
 • Coöperatieve instelling en communicatievaardigheden, gericht op het leveren van inzet door collega’s en externe adviseurs
 • Affiniteit en ervaring met communicatie- en participatievraagstukken

Wat neem je mee

 • Je denkt in oplossingen, je bent hulpvaardig en proactief 
 • Je houdt van aanpakken, werkt gestructureerd en resultaatgericht en houdt voortgang scherp in de gaten
 • Je formuleert in begrijpelijke en juridisch correcte taal
 • Je staat open voor creatieve ideeën en kan omgaan met onverwachte wendingen
 • Je neemt verantwoordelijkheid en toont eigenaarschap
 • Je hebt een digitaal ‘Procesoog’, bent omgevingsbewust en weet uiteenlopende belangen aan elkaar te verbinden en tot een goed resultaat te brengen 
 • Je kunt goed samenwerken maar ook adviseren en daadkrachtig besluiten nemen.

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 1250 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. In deze functie werk je in het team Ruimtelijke ontwikkeling.

Het Team Ruimtelijke Ontwikkeling

Het team Ruimtelijke Ontwikkeling is een jong dynamisch team en bestaat uit 35-40 collega’s. Deze collega’s dragen door middel van beleidsontwikkeling en -uitvoering bij aan een aantrekkelijke en gezonde fysieke leefomgeving. Hiervoor dragen wij voor de thema’s Wonen, Milieu, Mobiliteit, Cultuurhistorie, Landschap, Natuur en Stedenbouw bij aan realisatie van de ambities uit de Toekomstvisie 2030 en het NOVI gebied Zuid-Limburg. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten in de initiatief- en definitiefase. Dit doen we samen met de samenleving en in nauwe samenwerking met partners en collega’s van andere teams. 

Wij bieden!

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. En als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:

 • Een salaris van minimaal € 3.317,=. (schaal 9) en maximaal  € 5.247=. bruto per maand (schaal 10). 
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt. 
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • De mogelijkheid tot het inrichten van een thuiswerkplek.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met het perspectief voor onbepaalde tijd na 1 jaar.
 • Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl

Ben jij enthousiast? 

Solliciteer dan vóór 2 september a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 5 september a.s. in de ochtend.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jan-Peter Ruitenberg, teammanager Ruimtelijke ontwikkeling, jan-peter.ruitenberg@sittard-geleen.nl., tel. 046-4777541. 

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 046-4777463, emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Solliciteren Sittard-Geleen van Gemeente Sittard-Geleen 046-4777439.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBeleid, Gemeente, Overheid, Ruimtelijk

Wil jij samen met onze partners invulling geven aan de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven binnen de gemeente? Voer jij graag regie op ruimtelijke initiatieven? Dan zoeken wij jou!   De ...View more

Strategisch Adviseur / Coördinator team Economische en Duurzame Ontwikkeling (36 uur)

We zoeken een collega die ons team komt helpen met raad en daad. Deze kanjer gaat helpen bij de grote uitdagingen die Sittard-Geleen aangaat op het terrein van onder meer de warmtetransitie en de versterking van de regio op het gebied van circulaire economie.

De functie

De rol van Coördinator binnen het Team Economische en Duurzame Ontwikkeling (EDO) is belegd om over de volle breedte van het team de advieskracht te versterken. Daartoe neem je ten eerste de rol in van strategisch adviseur op thema’s daar waar dat gevraagd wordt. Zo zien we dat de uitdagingen op het gebied van warmtetransitie van die grootte zijn dat we niet toekomen aan andere belangrijke stappen voor stad Sittard-Geleen.

Ten tweede heb je ook functionele en operationele leidinggevende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierdoor kun je ook de rol van ambtelijk opdrachtgever en budgetbeheerder moeiteloos invullen en vervul je feitelijk ook de rol van ‘rechterhand’ van de teammanager. Je functie is geen extra hiërarchische laag: je helpt uit in de operatie en je geeft leiding met mandaat. Dat doe je op uiteenlopende onderwerpen: op organisatievraagstukken zoals het verder vormgeven van opgavegericht- en projectmatig werken tot aan inhoudelijke thema’s zoals gebiedsaanpak Geleen-Centrum, stadsmarketing, regiodeal en programma Energietransitie. In overleg met de teammanager komen jullie tot een passende verdeling van deze thema’s.

Wie ben je?

Je inspireert collega’s in het team en geeft als coördinator vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. Je hebt kennis van zaken rondom alle thema’s van het team, een duidelijke visie, en een sterke persoonlijkheid en bent daardoor een volwaardige en overtuigende gesprekspartner op alle niveaus.

Je bent sterk analytisch en kan complexe vraagstukken op strategisch niveau vanuit meerdere beleidsdisciplines analyseren. Daarnaast kun je verschillende advies- en invloedstijlen hanteren om draagvlak te creëren voor oplossingen. Zo breng je het adviesproces in een complexe omgeving met uiteenlopende belangen tot een goed resultaat en weet je hoe dit projectmatig, programmatisch en/of opgavegericht aangepakt kan worden.

Je hebt ervaring in werken bij een overheidsorganisatie, liefst bij een gemeente, en bent een belangrijke speler in het gemeentelijk netwerk, een stevige persoonlijkheid, verbindend, bestuurlijk sensitief, omgevingsbewust en resultaatgericht. En tenslotte, je kunt tegen een stootje en toont veerkracht als het even tegen zit!

 • Een strategische teamspeler
 • Iemand met lef
 • Verbindend
 • Bestuurlijk sensitief
 • Omgevingsbewust en analytisch
 • Communicatief sterk
 • Verantwoordelijk
 • Ondernemend en gedreven

Wij vragen

 • Academisch denk – en werkniveau.
 • Je hebt relevante ervaring in het publiek domein en hebt kennis van de processen bij de overheid.
 • Je kunt verbinden met collega’s en bestuur. En je voelt je prettig in een omgeving waar ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief;
 • Je hebt ervaring met strategische advisering en met economische en duurzaamheid opgaven.

Wij bieden

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. En als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:

 • Een salaris van maximaal € 6.777,=. bruto per maand (schaal 12) aangevuld met een  coördinatortoelage tot een maximum van € 548,=.
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt.
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met het perspectief voor onbepaalde tijd na 1 jaar.

Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 1250 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. In deze functie werk je in het team Economische en Duurzame Ontwikkeling.

Team Economische en Duurzame Ontwikkeling

Het team Economische Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het bijdragen aan een duurzame stad en een toekomstbestendige economie die werkgelegenheid en arbeidskansen biedt voor iedereen in de gemeente Sittard-Geleen. Binnen het team zijn de beleidsportefeuilles chemie, industrie, bedrijventerreinen, vrijetijdseconomie, mkb-ondersteuning, winkelcentra, detailhandel, arbeidsmarkt/human capital, regionale economische samenwerking, de energie- en warmtetransitie, duurzaamheid, circulariteit en lobby & Public Affairs ondergebracht. Er werken ruim 30 medewerkers bij het team Economische en Duurzame Ontwikkeling.

Contact:

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 30 augustus a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 6 september in de ochtend.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rob Pingen, teammanager Economische ontwikkeling, email: Rob.Pingen@Sittard-Geleen.nl. In verband met vakantie zal hij niet kunnen reageren in de weken 29, 30 en 31.

Voor vragen over de procedure kun je tot 5 augustus en na 26 augustus a.s. contact opnemen met HRM-adviseur Relinde Zits, tel. 06-50203319, e-mail: Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBeleid, Financieel, Gemeente, Overheid, Strategie

Strategisch Adviseur / Coördinator team Economische en Duurzame Ontwikkeling (36 uur) We zoeken een collega die ons team komt helpen met raad en daad. Deze kanjer gaat helpen bij de grote uitdagi...View more

HBO, WO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden

Programmamedewerker RES Zuid-Limburg – Zon-op-dak (28-36 uur)

In Nederland gaan we over op duurzame energie. Hoe we dit gaan doen, wordt opgepakt in 30 zogenaamde “RES-regio’s” in Nederland. Elke regio heeft een eigen Regionale Energiestrategie (RES) gemaakt. RES Zuid-Limburg is een van die regio’s. In de RES zijn afspraken gemaakt over de grootschalige opwek van zonne- en windenergie op land. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie Limburg, het Waterschap Limburg en netbeheerder Enexis werken in het kader van de RES Zuid-Limburg intensief samen om een bijdrage van 1,3 TWh te leveren. Dat bod van Zuid-Limburg is opgebouwd uit wind-op-land, grootschalig zon-op-dak en zon-op-land. Om aan het RES-bod voor zon-op-dak te voldoen moeten er naar schatting 1.5 miljoen zonnepanelen bij.

Wat ga je doen?

We hebben in de regio veel grote daken: op bedrijventerreinen, in stedelijke gebieden en op agrarische gebouwen. Het heeft de voorkeur om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te realiseren of bijvoorbeeld boven parkeerplaatsen om de ruimtelijke impact van de energietransitie te beperken. Om schaalgrootte te creëren is een uitvoeringsstrategie voor de regio ontwikkeld die een versnelling geeft aan het realiseren van zon op grote daken. Dit is ook vertaald naar een concreet programma waarin opgenomen is hoe in alle afzonderlijke gemeenten van de Westelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland hieraan gewerkt wordt en gaat worden. Ondanks concrete plannen wordt er ook een vraaggerichte houding van je gevraagd. Je helpt ook uit bij individuele vragen van een gemeente gericht op zon-op-dak.

Als Programmamedewerker Zon-op-dak maak je onderdeel uit van het team Economische en Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Sittard-Geleen, maar is je werkveld gericht op 9 Zuid-Limburgse gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. Je wordt daarmee onderdeel van het RES programmateam. Het doel is om in de 9 gemeenten in Zuid-Limburg de realisatie van grootschalig zon-op-dak te kunnen te stimuleren en hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem in de regio. Je werkt hierbij nauw samen met de gemeenten, provincie en externe partijen die relevant zijn voor de realisatie van de opgave. Waar kansen zich voordoen voert de Programmamedewerker zon-op-dak ook ambities uit op het gebied van opwek met multifunctioneel ruimtegebruik (bijv. boven parkeerplaatsen), zon-op-land en windenergie.

De functie betreft een combinatie van vormgeving, coördinatie en uitvoering in relatie tot grootschalige hernieuwbare opwek. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende werkzaamheden:

 • Inhoudelijk bijdragen aan het realiseren van programma’s;
 • Ontwikkelen van ontzorgingstrajecten voor gemeenten t.b.v. dakeigenaren;
 • Opstellen van stimuleringsaanpakken voor kansrijke doelgroepen;
 • Identificeren van knelpunten voor de realisatie van zon op dak;
 • Knelpunten (laten) oplossen of inzichtelijk maken wat er wél kan;
 • Opzetten samenwerkingsverbanden;
 • Uitvoeren pilots en leertrajecten;
 • Uitwerken van initiatieven, plannen en projectvoorstellen;
 • Vervullen van ondersteunende taken zoals procesbewaking;
 • Inhoudelijk voorbereiden van besprekingen;
 • Actief kennis delen en organiseren van bijeenkomsten

Wie ben je?

Je beschikt over de volgende combinatie van kennis/ervaring, competenties en persoonlijkheid:

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Een intrinsieke drive om de regio te verduurzamen;
 • Kennis en ervaring op het gebied van energietransitie, -systemen en grootschalige hernieuwbare opwek, bij voorkeur zon-PV;
 • Kennis van en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Sterke sociale en communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en discretie;
 • Een proactieve teamspeler die ook zelfstandig kan werken;
 • Een positief kritische houding.
 • Resultaatgerichtheid en een ‘hands-on’-mentaliteit

Wij bieden

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. En als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:

 • Een salaris van 3.558,=. (schaal 10) tot  € 5.997,=. bruto per maand (schaal 11).
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt.
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met het perspectief voor onbepaalde tijd na 1 jaar.

Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl

Team Economische en Duurzame Ontwikkeling

Het team Economische Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het bijdragen aan een duurzame stad en een toekomstbestendige economie die werkgelegenheid en arbeidskansen biedt voor iedereen in de gemeente Sittard-Geleen. Binnen het team zijn de beleidsportefeuilles chemie, industrie, bedrijventerreinen, vrijetijdseconomie, mkb-ondersteuning, winkelcentra, detailhandel, arbeidsmarkt/human capital, regionale economische samenwerking, de energie- en warmtetransitie, duurzaamheid, circulariteit en lobby & Public Affairs ondergebracht. Er werken ruim 30 medewerkers bij het team Economische en Duurzame Ontwikkeling.

Ben je enthousiast ?

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 28 augustus via onderstaande button en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Het selectiegesprek vindt plaats op 3 september in de ochtend.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rob Pingen, teammanager Economische en Duurzame Ontwikkeling, te bereiken via email: rob.pingen@Sittard-Geleen.nl. In verband met vakantie zal hij niet kunnen reageren in de weken 29, 30 en 31.

Voor vragen over de procedure kun je tot 5 augustus en vanaf 26 augustus a.s contact opnemen met HRM-adviseur Relinde Zits, tel. 06-50203319, e-mail: Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Milieu, Onroerend goed, Overheid, Technisch

Programmamedewerker RES Zuid-Limburg – Zon-op-dak (28-36 uur) In Nederland gaan we over op duurzame energie. Hoe we dit gaan doen, wordt opgepakt in 30 zogenaamde “RES-regio’s”...View more

HBO, MBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden

Werkvoorbereider Ontwerp Openbare Ruimte (36 uur)

Ben jij die gemotiveerde en resultaatgerichte werkvoorbereider, die met zijn/haar opleiding en ervaring bij wil dragen aan het ontwerpen van onze openbare ruimte? Kom dan werken bij gemeente Sittard-Geleen!

Wat wordt jouw uitdaging?

Als werkvoorbereider ben je een belangrijk onderdeel van het ontwerpteam, dat bestaat uit 3 ontwerpers, die dagelijks bezig zijn met het vormgeven van de openbare ruimte. Je zorgt dat het ontwerpproces goed van start kan gaan en door kan lopen tot het einde van het proces. Je verzamelt hiervoor de benodigde informatie en draagt zorg voor goede ondergronden en onze Ontwerpcatalogus en Inspiratiegids van de openbare ruimte. Daarnaast houd je zicht op productontwikkelingen.

Wat doe je?

 • Je voert zelfstandig ontwerpende tekenwerkzaamheden uit voor kleine projecten;
 • Je draagt zorg voor de Ontwerpcatalogus en Inspiratiegids openbare ruimte;
 • Je bent een spil in en bij de planning van het ontwerpteam;
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor externe partijen die (nieuwe) producten willen ontwikkelen
 • Je biedt ondersteuning bij de communicatie naar interne en externe partijen.
 • Je voert inventarisaties buiten uit en monitort de beeldkwaliteit voor aankomende projecten;
 • Je verzamelt diverse essentiële gegevens van binnen de gemeente en daarbuiten;
 • Je maakt digitale ondergronden, kaartensets en verzamelt projectinformatie voor het ontwerpteam, de organisatie en derden;
 • Je stelt presentaties op ter voorbereiding van ontwerpsessies;
 • Je kunt alternatieven uitwerken en aandragen voor producten en ontwerpoplossingen;

Tuinman van Sittard-Geleen

In Sittard-Geleen werken we volgens het concept ‘Tuinman’. De Tuinman vertegenwoordigt zo’n beetje alles wat we doen op het gebied van het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Nog meer staat de Tuinman symbool voor de veranderende rol van de overheid in de samenleving. Je kunt de Tuinman dan ook beter typeren als een gedachtegoed. Het gedachtegoed: dat alles wat we doen, we voor onze inwoners doen!

Wat wij vragen?

 • Je hebt een MBO+ of HBO werk- en denkniveau, richting cultuur- of civiele techniek of vergelijkbaar;
 • Enige werkervaring in cultuur-/civieltechnische richting is een pré;
 • Ervaring en/of affiniteit met projectmatig werken;
 • Ervaring met software zoals Autocad, Adobe Photoshop, Illustrator en Indesign is een pré;
 • Affiniteit met kwaliteitsvraagstukken binnen de openbare ruimte;
 • Bereidheid tot het volgen van (vakinhoudelijke) trainingen.

Wat breng je mee?

 • Je bent een echte teamspeler, maar ook iemand die zelfstandig aan de slag kan;
 • Je bent toegankelijk, open-minded en hebt inlevingsvermogen;
 • Je bent omgevingsbewust en hebt gevoel voor kwaliteit;
 • Je bent intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de openbare ruimte;
 • Je bent een positief ingesteld persoon, die denkt in mogelijkheden en oplossingen;
 • Je bent analytisch en resultaatgericht;
 • Je kan goed plannen en organiseren en werkt gestructureerd.

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 1.250 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. In deze functie werk je in het team Inrichting en Planning Openbare Ruimte.

Met wie werk je samen?

Het team IPOR is de eigenaar en ontwerper van de openbare ruimte en heeft verantwoordelijkheid in de instandhouding en verbetering van die openbare ruimte. De uitvoeringstaken daarvoor zijn dagelijks beheer, groot onderhoud en vervangingen. Voor de uitvoering van deze taken heeft het team de opdrachtgeversrol en voert het de regie op die opdrachten. De opdrachten worden uitgevoerd door het team Wijkbeheer, het team Projecten en/of externe partijen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte en dragen zo bij aan de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de stad en de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Uitgangspunt bij alles wat we doen is het gedachtegoed van de Tuinman!

Maar het team kijkt ook al verder dan het hier en nu. Naar ontwikkelingen en opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, smart city, en de betekenis voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte van morgen. Het team zoekt verder de verbinding en verbreding met ander domeinen en partijen op zoek naar synergie en slimme allianties. Het team telt ca. 35 professionals, waaronder ontwerpers, wijkcoördinatoren, beleidsadviseurs en ondersteuners.

Wij bieden!

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. En als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Dit is een fulltime functie voor 36 uur per week. Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:

 • Een salaris tussen € 2.666 (aanloopschaal 7) en € 4.244 (functieschaal 8) bruto per maand (schaal 8), afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt.
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • De mogelijkheid tot het inrichten van een thuiswerkplek.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met het perspectief voor onbepaalde tijd na 1 jaar.

Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl

Ben je enthousiast en wil je nadere informatie ?

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 21 augustus as. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

De eerste ronde van sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op 27 augustus as.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ilja Kengen - Moonen, teammanager Inrichting en Planning Openbare Ruimte, emailadres Ilja.Kengen@sittard-geleen.nl , tel. 06-11980072 op 19 juli en 9 augustus tussen 9-12 uur..

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 06-50203319, emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieCultuur, Gemeente, Overheid, Ruimtelijk

Werkvoorbereider Ontwerp Openbare Ruimte (36 uur) Ben jij die gemotiveerde en resultaatgerichte werkvoorbereider, die met zijn/haar opleiding en ervaring bij wil dragen aan het ontwerpen van onze open...View more

HBO, WO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden

Voor het team Inrichting en Planning Openbare Ruimte zijn wij op zoek naar een:

Ontwerper Openbare Ruimte, aandachtsveld verkeer (36 uur per week)

Wil jij een bijdrage leveren aan een verkeersveilige inrichting van de openbare ruimte in onze gemeente? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou!

Wat wordt jouw uitdaging?

Als Ontwerper Openbare Ruimte bij de gemeente Sittard-Geleen ben je samen met andere ontwerpers verantwoordelijk voor de integrale planvorming en vormgeving van projecten in de  openbare ruimte. Het betreft vaak projecten rond de thema’s groen, water, riolering, wegen, verkeer, verlichting, straatmeubilair etc. De vraagstukken zijn van alle schaalniveaus en worden veelal in samenwerking met andere disciplines opgepakt.

Jij bent degene die met name de verkeerstechnische kwaliteit van het ontwerp borgt en vorm geeft. Je stuurt op een integraal ontwerp waarin alle disciplines zijn meegenomen. Binnen het team werk je natuurlijk samen met de andere ontwerpers, maar ook met andere adviseurs, verkeerskundigen, projectleiders, opdrachtgevers en wijkcoördinatoren.

Vaak zit je als ontwerper in de regierol. Dat betekent dat derden de plannen maken maar dat jij de randvoorwaarden in samenspraak met anderen opstelt en de plannen daarop toetst. Je moet natuurlijk ook in staat zijn zelf een (verkeerskundig) ontwerp te maken. Naast ontwerpen wordt ook regelmatig advies gevraagd voor verkeerskundige vraagstukken, bijvoorbeeld voortkomend uit een vergunningstraject of bij een gebiedsontwikkeling. Daarnaast ben jij ambassadeur en aanspreekpunt voor inclusie in de openbare ruimte.

De gemeente hecht veel belang aan de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en partners bij de totstandkoming van een ontwerp. Je bent dan ook in staat om in dialoog tot een ontwerp te komen. Naast de inhoudelijke deskundigheid zijn goede communicatieve vaardigheden dus van belang in deze functie.

Tuinman van Sittard-Geleen

In Sittard-Geleen werken we volgens het concept ‘Tuinman’. De Tuinman vertegenwoordigt zo’n beetje alles wat we doen op het gebied van het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Nog meer staat de Tuinman symbool voor de veranderende rol van de overheid in de samenleving. Je kunt de Tuinman dan ook beter typeren als een gedachtegoed. Het gedachtegoed: dat alles wat we doen, we voor onze inwoners doen!

Wat breng je mee?

 • Je bent een positief ingesteld persoon, die denkt in mogelijkheden en oplossingen.
 • Je bent een omgevingsbewuste teamspeler;
 • Je bent klantgericht en proactief’;
 • Je bent analytisch en daadkrachtig;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bent meedenkend, oplossings- en resultaatgericht;
 • Je staat sterk in je schoenen en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;

Wat wij vragen:

 • Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau met een afgeronde verkeerskundige opleiding of vergelijkbare studierichting;
 • Je hebt het liefst ervaring maar zeker affiniteit met inrichting van de openbare ruimte en ontwerpprocessen, technische – en creatieve ontwerpvaardigheden.

Team Inrichting en Planning Openbare Ruimte (IPOR)

Het team IPOR is de eigenaar en ontwerper van de openbare ruimte en heeft verantwoordelijkheid in de instandhouding en verbetering van die openbare ruimte. De uitvoeringstaken daarvoor zijn dagelijks beheer, groot onderhoud en vervangingen. Voor de uitvoering van deze taken heeft het team de opdrachtgeversrol en voert het de regie op die opdrachten. De opdrachten worden uitgevoerd door het team Wijkbeheer, het team Projecten en/of externe partijen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte en dragen zo bij aan de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de stad en de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Uitgangspunt bij alles wat we doen is het gedachtegoed van de Tuinman!

Maar het team kijkt ook al verder dan het hier en nu. Naar ontwikkelingen en opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, smart city, en de betekenis voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte van morgen. Het team zoekt verder de verbinding en verbreding met ander domeinen en partijen op zoek naar synergie en slimme allianties. Het team telt ca. 35 professionals, waaronder ontwerpers, wijkcoördinatoren, beleidsadviseurs en ondersteuners.

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 1.250 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.

Wat bieden wij?

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. En als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Dit is een fulltime functie voor 36 uur per week. Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:

 • Een salaris tussen € 3.558,=.(aanloopschaal 10) en € 5.997,=. bruto per maand (functieschaal 11).
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt.
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • De mogelijkheid tot het inrichten van een thuiswerkplek.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met het perspectief voor onbepaalde tijd na 1 jaar.

Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl

Contact

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 12 augustus as. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

De eerste ronde van sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op 19 augustus as.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ilja Kengen - Moonen, teammanager Inrichting en Planning Openbare Ruimte, emailadres ilja.Kengen@sittard-geleen.nl, tel. 06-11980072 op 19 juli en 9 augustus tussen 9-12 uur..

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 06-50203319, emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Onroerend goed, Verkeerskunde

Voor het team Inrichting en Planning Openbare Ruimte zijn wij op zoek naar een: Ontwerper Openbare Ruimte, aandachtsveld verkeer (36 uur per week) Wil jij een bijdrage leveren aan een verkeersveilige ...View more

HBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 1 week geleden

36 uur per week

Ben jij op zoek naar een functie waarin jij samen met collega’s van Team Financiën en Concern-Control het college van B&W, onze directie en organisatie adviseert op het gebied van getrouw en rechtmatig financieel handelen? Ben jij bovendien specialist op het gebied van interne controle met een sterkte focus op financiële rechtmatigheid? Lees dan verder! Als Adviseur Verbijzonderde Interne Controle (VIC) ben jij dé regisseur van de verbijzonderde interne controles binnen gemeente Sittard-Geleen.

Wat ga je doen?

Vanaf boekjaar 2023 is de financiële rechtmatigheidsverantwoording verschoven van de accountant naar het college van burgemeesters en wethouders. Daarom geeft Sittard-Geleen een extra impuls aan de uitvoering door het verder uitbouwen van deze functie als ook het opstellen van een plan van aanpak. De uitvoering van het plan van aanpak wordt samen met de teammanagers, proceseigenaren en (kwaliteit)medewerkers opgepakt.

Je bent verantwoordelijk voor de monitoring, de kwaliteit en de review interne controle op de belangrijkste processen binnen onze gemeente. Hiervoor inventariseer je samen met jouw collega's de risico's en beheersmaatregelen in de bedrijfsprocessen. Deze risico-inventarisatie vertaal je jaarlijks in het Interne Controlplan voor het college. Je legt de controles vast in ons GRC (Key2Control) systeem. Je zoekt daarvoor afstemming met de accountant over het controleplan, de aanpak en omvang van de controles en de aandachtspunten. Je stelt in afstemming met de Concernadviseur Controlling de rechtmatigheidsverantwoording op voor het college. Jij maakt onderdeel uit van het team Financiën.

De volgende werkzaamheden behoren in ieder geval tot je takenpakket:

 • Opstellen van een intern audit/controleplan ten behoeve van de verbijzonderde interne controle.
 • Uitvoeren controleplan, interne audits en bijbehorende dossiers ter onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording.
 • Vastleggen van bevindingen in een controlerapport en opstellen rechtmatigheidsverantwoording.
 • Signaleren van knelpunten met betrekking tot de kwaliteit en doen van verbetervoorstellen.
 • Bewaken van de voortgang van de werkzaamheden en stemt zo nodig af met proceseigenaren.
 • Het door ontwikkelen van de interne beheersing binnen het team en de organisatie.

Werken bij onze gemeente

Onze organisatie is in beweging. We groeien naar een organisatie die steeds beter de verbinding maakt met haar omgeving. Door een goed samenspel met inwoners, partners en bedrijven in de stad is meer mogelijk. We geven ruimte aan het ondernemerschap van onze medewerkers en waarderen de initiatieven van anderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld, maar ook genomen.

Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo'n 1200 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.

Als Adviseur Verbijzonderde Interne Controle versterk je ons team Financiën. Het team voorziet gemeente-breed in een betrouwbare (niet)financiële informatievoorziening en vertaalt deze in uitvoeringstaken van de bedrijfsvoering instrumentarium waaronder de planning en control cyclus. Daarnaast adviseren wij onder andere over sturing, monitoring, interne beheersing en risicomanagement. Het team bestaat naast teamcontrollers uit businesscontrollers, financial controllers, specialisten op het gebied van debiteuren/crediteuren en grootboek/geldmiddelen, interne beheersing en adviseurs op rapportagevlak (begroting, rapportages en jaarrekening). In totaal zijn we met 50 collega’s in team financiën. En daar kom jij bij! 

Wie ben je en wat breng je mee?

Je hebt geruime audit ervaring en/of ervaring als (senior) adviseur binnen het (openbaar) bestuur op het gebied van verbijzonderde interne controles en/of bedrijfsvoering. Ook heb jij een stevige persoonlijkheid, kun je meebewegen als het nodig is en wil je vooral als objectief en onafhankelijk adviseur voor onze organisatie werken.

Daarnaast heb je onderstaand profiel:

 • Een afgeronde hbo opleiding.
 • Een specifieke audit-opleiding (e.g. RA) en/of ervaring in de accountancy is een pré

Overige wensen die we graag zien in een potentiële kandidaat:

 • Het zelfstandig uit kunnen voeren van Verbijzonderde Interne controle bij overheidsorganisaties.
 • Ervaring hebben met de controle van (EU)-aanbestedingen bij overheidsorganisaties.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (BBV / BBVW, BADO. Rechtmatigheid).
 • Invulling kunnen geven aan hoor- en wederhoor met proceseigenaren.
 • Het kunnen schrijven van interne controle rapporten.
 • Dossiervorming, digitaal, inclusief audit-trail van werkzaamheden.
 • Kennis en ervaring hebben met het opzetten van steekproefmethodes.

 Ten slotte herken je jezelf in de volgende competenties:

 • Je hebt een positieve, proactieve en kritische werkhouding;
 • Je toont eigenaarschap en verantwoordelijkheid;
 • Je bent analytisch, betrouwbaar en zorgvuldig Je legt de focus op kwaliteit en service, feitelijk en secuur. 

 Hoe maken wij jou blij?

Kies jij voor Sittard-Geleen? Dan...

 • Kom je terecht in een informele en open werkcultuur.
 • Ontdek je dat een gemeente helemaal niet hiërarchisch hoeft te zijn. Wij houden namelijk van korte lijnen.
 • Krijg je de kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren.
 • Kies je voor vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief.
 • Ontdek je onze ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Weet je dat er brede doorgroeimogelijkheden zijn als je in de toekomst eens iets anders wilt.
 • Kun je je eigen werkweek indelen. Een dag eerder stoppen? Haal het een andere dag in of werk 's avonds nog even door.
 • Werk je hybride. Aan jou de vrijheid om te zorgen voor voldoende afwisseling tussen op kantoor werken en thuis werken.
 • En uiteraard bieden wij jou een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Om te beginnen een salaris van maximaal € 5.997,- bruto per maand (schaal 11) op basis van een fulltime dienstverband (36 uur).

Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl. 

Deze vacature betreft een fulltime functie van 36 uur per week.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan meteen! Of in ieder geval vóór zondag 18 augustus aanstaande.

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in week 34. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Heb je vragen over de vacature?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ivo Konings  unitcoördinator unit financieel en juridisch advies via 046-477 78 04 I ivo.konings@sittard-geleen.nl

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Dan Geelen, via 046 – 477 71 76 I dan.geelen@sittard-geleen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieFinancieel, Gemeente, Overheid

36 uur per week Ben jij op zoek naar een functie waarin jij samen met collega’s van Team Financiën en Concern-Control het college van B&W, onze directie en organisatie adviseert op het ...View more

MBO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 2 weken geleden

Ben jij een nauwkeurige en integere financiële professional? En lijkt het jou uitdagend om de geldstromen van een grote gemeentelijke organisatie te beheren? Dan komen wij graag in contact met jou! Wij zoeken een kassier/medewerker geldmiddelen om ons team Financiën te versterken.

Wat ga je doen?

Wij werken samen voor Sittard-Geleen! Elke dag werken we met ruim 1.200 collega’s en een begroting van € 420 miljoen vanuit 24 teams en 6 locaties aan een nog mooier Sittard-Geleen. Een nog mooier Sittard-Geleen om te wonen, te ondernemen en te bezoeken.

De volgende werkzaamheden behoren in ieder geval tot je takenpakket:

 • Het verrichten van betalingen met ons financiële systeem CODA;
 • Het beheren van de Geldleningenadministratie in samenwerking met de Treasurer;
 • Het beheren van de contante geldstromen en bijbehorende benodigdheden (zoals bijvoorbeeld sealbags) voor de hele gemeente;
 • Het uitvoeren van controles van diverse subadministraties, waaronder de kasboeken;
 • Het bijhouden van de kassiersinstructies;
 • Het beheren van de gebruikers van de Bank Nederlandse Gemeenten voor de gemeente;
 • Het bijhouden en archiveren van de bankafschriften in Blue beam;
 • Het opstellen van diverse Interne Controles;
 • Het meewerken aan de oplevering van de stukken voor de accountant bij de jaarrekeningcontrole;
 • Verantwoordelijk voor de betaling van IB-47/renseignering (de uitbetaling en de opgave aan de belastingdienst van de vrijwilligers die deel hebben genomen aan de verkiezingen);
 • Het uitvoeren van overige ondersteunende werkzaamheden op financieel/administratief terrein;
 • Procesoptimalisaties herkennen en meehelpen bij de verbetering van de processen;
 • Het voeren van klantcontacten met diverse externe klanten in woord en schrift;

Werken bij onze gemeente

Onze organisatie is in beweging. We groeien naar een organisatie die steeds beter de verbinding maakt met haar omgeving. Door een goed samenspel met inwoners, partners en bedrijven in de stad is meer mogelijk. We geven ruimte aan het ondernemerschap van onze medewerkers en waarderen de initiatieven van anderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld, maar ook genomen.

Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo'n 1.200 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.

Als Kassier/medewerker geldmiddelen versterk je ons team Financiën. Het team voorziet gemeentebreed in een betrouwbare (niet)financiële informatievoorziening en vertaalt deze in uitvoeringstaken van de bedrijfsvoering instrumentarium waaronder de planning en control cyclus. Daarnaast adviseren wij onder andere over sturing, monitoring, interne beheersing en risicomanagement. Het team bestaat naast teamcontrollers uit businesscontrollers, financial controllers, specialisten op het gebied van debiteuren/crediteuren en grootboek/geldmiddelen, interne beheersing en adviseurs op rapportagevlak (begroting, rapportages en jaarrekening). In totaal zijn we met 50 collega’s in team financiën. En daar kom jij bij!

Wie ben je en wat breng je mee?

Als Kassier/medewerker geldmiddelen heb je een positieve grondhouding met een kritische blik en een proactieve instelling. Het volgen van procedures en het naleven van wettelijke verplichtingen is voor jou een vanzelfsprekendheid. Daarnaast ben je accuraat en integer.

Voor deze functie is minimaal een MBO-niveau in financieel / administratieve richting vereist.

Hoe maken wij jou blij?

Kies jij voor Sittard-Geleen? Dan...

 • Kom je terecht in een informele en open werkcultuur.
 • Ontdek je dat een gemeente helemaal niet hiërarchisch hoeft te zijn. Wij houden namelijk van korte lijnen.
 • Krijg je de kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren.
 • Kies je voor vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief.
 • Ontdek je onze ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Weet je dat er brede doorgroeimogelijkheden zijn als je in de toekomst eens iets anders wilt.
 • Kun je je eigen werkweek indelen. Een dag eerder stoppen? Haal het een andere dag in of werk 's avonds nog even door.
 • Werk je hybride. Aan jou de vrijheid om te zorgen voor voldoende afwisseling tussen op kantoor werken en thuis werken.

En uiteraard bieden wij jou een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Om te beginnen een salaris van maximaal € 3.784,- bruto per maand (schaal 7) op basis van een fulltime dienstverband (36 uur).

Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl.

Deze vacature betreft een fulltime functie van 36 uur per week.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan meteen! Of in ieder geval vóór maandag 26 augustus aanstaande.

En noteer donderdag 5 september aanstaande alvast in je agenda. Dan vinden de eerste selectiegesprekken plaats. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Heb je vragen over de vacature?

Voor meer informatie over de functie kun je vanaf maandag 22 juli aanstaande contact opnemen met Stefan Hollands coördinator unit Grootboek en geldmiddelen via 046 - 477 70 07 of stefan.hollands@sittard-geleen.nl

Voor vragen over de procedure kun je vanaf maandag 5 augustus aanstaande contact opnemen met HR-adviseur Dan Geelen, via 046 – 477 71 76 of  dan.geelen@sittard-geleen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieFinancieel, Gemeente, Overheid

Ben jij een nauwkeurige en integere financiële professional? En lijkt het jou uitdagend om de geldstromen van een grote gemeentelijke organisatie te beheren? Dan komen wij graag in contact met jo...View more

WO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 4 weken geleden

(36 uur per week)

De functie van Business Controller bij gemeente Sittard-Geleen is méér dan cijfers analyseren. Je bent een strategische partner voor de directeuren en domeinen, met een brede blik op de bedrijfsvoering. Je adviseert over nieuwe ontwikkelingen, vertaalt strategische doelen in concrete maatschappelijke effecten (KPI's) en monitort de uitvoering hiervan en initieert en begeleidt (strategische) verbeterprocessen.

Spreekt jou dit aan? En ben jij DE business controller die vanuit deskundigheid en professionaliteit mensen kan verbinden, onderling en aan de opgaves waar de organisatie voor staat? Dan zoeken we jou!

Wat ga je doen?

Je maakt impact door bij te dragen aan het behalen van de strategische doelstellingen van de gemeente, door de efficiency, de effectiviteit en de rechtmatigheid van de bedrijfsvoering te verbeteren, door pro-actief risico’s en kansen te signaleren en door de directeuren en domeinen te adviseren bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Je takenpakket bestaat onder andere uit:

 • Het zijn van een sparringspartner: Je adviseert de directeuren en domeinen gevraagd én ongevraagd vanuit een concernbreed perspectief over een breed scala aan onderwerpen/nieuwe ontwikkelingen en vertaalt strategische doelen in duidelijke maatschappelijke en financiële effecten (KPI’s).
 • Het uitvoeren van bedrijfseconomische analyses: Je voert bedrijfseconomische analyses en strategische scenario-analyses uit en stelt business cases op om de besluitvorming te ondersteunen.
 • Het zijn van een Initiator: Je initieert en begeleidt (strategische) verbeterprocessen op het brede terrein van bedrijfsvoering.
 • Het zijn van een trendwatcher en analist: Je signaleert trends en ontwikkelingen in de markt en analyseert de impact hiervan op de gemeente. Je komt op basis van deze analyses tot gefundeerde voorspellingen en aanbevelingen tot bijsturing.
 • Het zijn van een begrotingspartner: Je bent de strategische partner voor de directeuren en domeinen bij het opstellen en afstemmen van de begroting. Daarnaast heb je eveneens een actieve rol in de overige elementen van de P&C-cyclus en coördineer je de input vanuit de strategisch adviseurs en teamcontrollers.

De organisatie en het team

Onze organisatie is in beweging. We groeien naar een organisatie die steeds beter de verbinding maakt met haar omgeving. Door een goed samenspel met inwoners, partners en bedrijven in de stad is meer mogelijk. We geven ruimte aan het ondernemerschap van onze medewerkers en waarderen de initiatieven van anderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld, maar ook genomen.

Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo'n 1200 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.

Deze functie is momenteel tijdelijk gepositioneerd binnen het team Financiën. Er wordt echter een beweging ingezet om deze functie, alsmede andere strategische adviesfuncties te centraliseren.

De business controllers werken nauw samen met de domeinregisseurs in het formuleren en monitoren van maatschappelijke en financiële effecten.

Wie ben je en wat breng je mee?

Je bent een doortastende collega met oog voor kansen en kijkt kritisch naar de toekomst: doen we de juiste dingen en doen we de dingen goed? Je hebt een brede blik op bedrijfsvoering en bent in staat om de functie, inclusief communicatie en verantwoording, volledig zelfstandig uit te voeren. Daarnaast ben je analytisch sterk en je analyses monden uit in een helder advies. Communicatief vaardig zijn behoort tot je kerncompetenties en hiermee ben je in staat om, vanuit een niet-hiërarchische positie, mensen in beweging te krijgen, waarbij je de verschillende belangen goed weet in te schatten en af te wegen. Je bent een belangrijke speler in het gemeentelijk netwerk, een stevige persoonlijkheid, verbindend, bestuurlijk sensitief, omgevingsbewust en resultaatgericht.

Voor deze functie is een afgeronde masteropleiding op het gebied van bedrijfseconomie/controlling (of een vergelijkbare opleiding) vereist.

Hoe maken wij jou blij?

Kies jij voor Sittard-Geleen? Dan...

 • Kom je terecht in een informele en open werkcultuur.
 • Ontdek je dat een gemeente helemaal niet hiërarchisch hoeft te zijn. Wij houden namelijk van korte lijnen.
 • Krijg je de kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren.
 • Kies je voor vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief.
 • Ontdek je onze ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Weet je dat er brede doorgroeimogelijkheden zijn als je in de toekomst eens iets anders wilt.
 • Kun je je eigen werkweek indelen. Een dag eerder stoppen? Haal het een andere dag in of werk 's avonds nog even door.
 • Werk je hybride. Aan jou de vrijheid om te zorgen voor voldoende afwisseling tussen op kantoor werken en thuis werken.
 • En uiteraard bieden wij jou een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Om te beginnen een salaris van maximaal € 6.777,- bruto per maand (schaal 12) op basis van een fulltime dienstverband (36 uur).

Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl. 

Deze vacature betreft een fulltime functie van 36 uur per week.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan meteen! Of in ieder geval vóór zondag 18 augustus aanstaande.

En noteer donderdag 22 augustus aanstaande alvast in je agenda. Dan vinden de eerste selectiegesprekken plaats. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Heb je vragen over de vacature?

Voor meer informatie over de functie kun je vanaf maandag 29 juli aanstaande contact opnemen met Nathalie Ploem, directeur bedrijfsvoering via 046-477 77 29 I nathalie.ploem@sittard-geleen.nl

Voor vragen over de procedure kun je vanaf maandag 5 augustus aanstaande contact opnemen met HR-adviseur Dan Geelen, via 046-477 71 76  I dan.geelen@sittard-geleen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieFinancieel, Gemeente, Overheid

(36 uur per week) De functie van Business Controller bij gemeente Sittard-Geleen is méér dan cijfers analyseren. Je bent een strategische partner voor de directeuren en domeinen, met een...View more

HBO, WO
limburg, Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 4 weken geleden

36 uur per week

Ben jij iemand met een scherpe blik? Kun jij breed adviseren over sturing, beheersing, risico’s, de bedrijfsvoering en heb je affiniteit met financiën? Ben je bereid ook je handen uit de mouwen te steken om samen verbeteringen door te voeren? Kun jij collega’s moeiteloos meenemen in de Planning & Control (P&C) cyclus, (niet) financiële rapportages, procesverbeteringen (inclusief proces risico’s) en sturing & (interne) beheersing? Dan komen wij graag in contact met jou!

 Wat ga je doen?

“Wij werken samen voor Sittard-Geleen” is de organisatievisie, die twee jaar geleden is ingezet. Vanuit dat opzicht ben je als teamcontroller (financieel) adviseur van de teammanager en de medewerkers van meerdere teams. In dit geval adviseer je tijdens je inwerkperiode samen met een ervaren teamcontroller en financial controller de teams Jeugd, WMO en Leren en Jongeren. Na verloop van tijd en na voldoende begeleiding zul je zelfstandig de advisering van de teams overnemen. 

De volgende werkzaamheden behoren in ieder geval tot je takenpakket:

 • Je zorgt vanuit jouw verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering van het bedrijfsvoering instrumentarium, waaronder de planning en control cyclus. Dit alles met jouw specialisme op het gebied van (niet) financiële  sturing en beheersing (inclusief risicomanagement). 
 • In samenwerking met de businesscontrollers (strategisch en tactisch) en de financial controllers (tactisch en operationeel) het adviseren over en het opstellen van de P&C-producten (begroting, rapportages en jaarrekening) van de teams en het mede samenstellen van de voorstellen aan de Raad, College en Gemeentesecretaris en deze voorzien van een advies.
 • Het mede samenstellen van de voorstellen aan de Raad, College en Gemeentesecretaris en deze voorzien van een financieel advies en eventuele begrotingswijzigingen.
 • Adviseren van de verantwoordelijke (beleids-) medewerkers binnen de teams met betrekking tot de P&C-producten en aanbestedingen en inkoopvoorwaarden van de gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Sittard-Geleen deelnemer is. Daar waar dit van belang is neem je deel aan de overleggen van de gemeenschappelijke regelingen.
 • Ook werk je aan de onderlinge ambtelijke samenwerking en het versterken van de integraliteit, zowel binnen als tussen de teams. Van jou wordt hierin, samen met de teammanager, een leidende en op de toekomst gerichte bijdrage verwacht.• Gevraagd en ongevraagd adviseer je over de bedrijfsvoering aan de teammanagers. Dit is inclusief de zorg voor benchmarkgegevens ter vergelijking van de (bedrijfsvoering van de) teams met vergelijkbare teams in andere gemeente. Hoe doen we het in Sittard-Geleen en waar kan het beter?
 • Je vertaalt de (strategische) opgaven van de gemeente naar interne en externe doelstellingen voor de teams met daarop afgestemde sturings- en verantwoordingsinformatie.
 • Je ontwikkelt en implementeert de risicobeheersing en risicomanagement en op basis daarvan voer je  het interne controleplan uit dat je zelf jaarlijks opstelt.
 • Waarnemen van collega teamcontrollers indien nodig.

Werken bij onze gemeente

Onze organisatie is in beweging. We groeien naar een organisatie die steeds beter de verbinding maakt met haar omgeving. Door een goed samenspel met inwoners, partners en bedrijven in de stad is meer mogelijk. We geven ruimte aan het ondernemerschap van onze medewerkers en waarderen de initiatieven van anderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld, maar ook genomen.

Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo'n 1200 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.

Als teamcontroller versterk je ons team Financiën. Het team voorziet gemeentebreed in een betrouwbare (niet)financiële informatievoorziening en vertaalt deze in uitvoeringstaken van de bedrijfsvoering instrumentarium waaronder de planning en control cyclus. Daarnaast adviseren wij onder andere over sturing, monitoring, interne beheersing en risicomanagement. Het team bestaat naast teamcontrollers uit businesscontrollers, financial controllers, specialisten op het gebied van debiteuren/crediteuren en grootboek/geldmiddelen, interne beheersing en adviseurs op rapportagevlak (begroting, rapportages en jaarrekening). In totaal zijn we met 50 collega’s in team financiën. En daar kom jij bij! 

Je dagelijkse werkzaamheden vinden plaats voor de teams Jeugd, WMO en Leren en Jongeren. Samen zijn  deze teams verantwoordelijk voor een begroting van € 80 miljoen per jaar en werken er 135 personen aan de totstandkoming van het beleid en de daarbij behorende uitvoeringstaken.

 Wie ben je en wat breng je mee?

Je bent een doortastende collega met oog voor kansen en een kritische kijk naar de toekomst: Doen we de juiste dingen en doen we de dingen goed? Daarnaast ben je analytisch sterk en je analyses monden uit in een helder advies. Evenwicht, flexibiliteit en stressbestendigheid maken jou tot een solide teamplayer. Als teamcontroller heb je een positieve grondhouding met een kritische blik en een proactieve instelling. 

Daarnaast herken je jezelf in het volgende:

 • Je hebt een HBO+/academisch werk- en denkniveau op het gebied van bedrijfskunde of bedrijfseconomie. Je hoeft geen doorgewinterde financial te zijn, het helpt natuurlijk wel.
 • Je wekt vertrouwen, bent verbindend en empathisch en weet op inspirerende en overtuigende wijze de juiste keuzes voor de gemeente te maken. Je toont leiderschap, bent bedrijfsmatig ingesteld, betrouwbaar en koersvast.
 • Je denkt “van buiten naar binnen”. Je staat in verbinding met de organisatie en de medewerkers en weet ook de onderlinge verbinding tussen mensen en organisatieonderdelen te versterken. De eerste periode voeg je in en dan ga je toevoegen. Samen werken aan een brede control. Je vormt samen met de teammanager een partnership op de totale bedrijfsvoering, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.
 • Naast de kernwaarden zijn onderstaande competenties en persoonskenmerken als uitgangspunt benoemd en komen nadrukkelijk naar voren in het profiel: overtuigingskracht, standvastigheid, analytisch en bestuurlijk inlevingsvermogen.
 • Ervaring binnen het gemeentelijk sociaal domein is een pré maar niet noodzakelijk. We nodigen nadrukkelijk talenten uit om te solliciteren!

Hoe maken wij jou blij?

Kies jij voor Sittard-Geleen? Dan...

 • Kom je terecht in een informele en open werkcultuur.
 • Ontdek je dat een gemeente helemaal niet hiërarchisch hoeft te zijn. Wij houden namelijk van korte lijnen.
 • Krijg je de kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren.
 • Kies je voor vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief.
 • Ontdek je onze ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Weet je dat er brede doorgroeimogelijkheden zijn als je in de toekomst eens iets anders wilt.
 • Kun je je eigen werkweek indelen. Een dag eerder stoppen? Haal het een andere dag in of werk 's avonds nog even door.
 • Werk je hybride. Aan jou de vrijheid om te zorgen voor voldoende afwisseling tussen op kantoor werken en thuis werken.
 • En uiteraard bieden wij jou een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Om te beginnen een salaris van maximaal € 5.997,- bruto per maand (schaal 11) op basis van een fulltime dienstverband (36 uur).
 •  Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check: www.caogemeenten.nl. 
 • Deze vacature betreft een fulltime functie van 36 uur per week.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan meteen! Of in ieder geval vóór zondag 18 augustus aanstaande.

En noteer woensdag 21 augustus aanstaande alvast in je agenda. Dan vinden de eerste selectiegesprekken plaats. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Heb je vragen over de vacature?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ivo Konings  unitcoördinator unit financieel en juridisch advies via 046-477 78 04 I ivo.konings@sittard-geleen.nl

 Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Dan Geelen, via 046 – 477 71 76 I dan.geelen@sittard-geleen.nl

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieFinancieel, Gemeente, Overheid

36 uur per week Ben jij iemand met een scherpe blik? Kun jij breed adviseren over sturing, beheersing, risico’s, de bedrijfsvoering en heb je affiniteit met financiën? Ben je bereid ook je ...View more