(Web)redacteur

HBO, WO
Geplaatst 1 jaar geleden

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma’s met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Faculteit Rechtswetenschappen
De faculteit Rechtswetenschappen (RW) heeft tegen de 90 medewerkers en is momenteel sterk aan het vernieuwen. De lijnen zijn kort, initiatief en doortastendheid worden op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën. De faculteit kent twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de Vakgroep Publiekrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs bestaat uit de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B) en de Masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vier varianten (privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht en Europees & internationaal recht). Daarnaast verzorgt de faculteit schakelprogramma’s van hbo naar wo.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en innovatieve vormen van online begeleiding. F2F-onderwijs wordt echter beslist niet vergeten: de studiecentra worden goed benut voor verschillende typen onderwijs. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht maar de faculteit heeft ook een sterke groep ELS (met hoogleraren ELS, criminologie en rechtsantropologie) en rechtstheorie.

Het bureau Onderwijs en Onderzoek van de faculteit Rechtswetenschappen is op zoek naar een

(WEB)REDACTEUR
(0,5 – 0,7 fte) tijdelijk, voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband
Vacaturenummer: FAC/RW/21096

Als (web)redacteur redigeert u aangeleverde informatie, teksten, tentamens, artikelen en ander (mogelijk) lesmateriaal. Een hoofdbestanddeel van de functie bestaat dan ook uit het binnen een cursus- en productieteam mee te werken aan hoogwaardig cursusmateriaal, zowel in gedrukte als digitale vorm. Het redigeren van cursussen omvat: stilistisch en taalkundig verbeteren van kopij, afstemmen van tekst en illustraties, consistent maken wat betreft normeringen/auteursrichtlijnen, rechtenverwerving regelen van artikelen en illustraties en het controleren van de diverse resultaten, inclusief grafische huisstijl en illustraties, van invoer tot en met het definitieve product. De (web)redacteur fungeert als eindredacteur van de digitale leeromgeving. Bij deze taak werkt u als betrokken collega niet alleen nauw samen met de opleidingscoördinator en de grafisch vormgever van RW, maar ook met onderwijsdeskundigen vanuit ECO en de onderwijsstaf van RW. U adviseert docenten en eventuele andere medewerkers van de faculteit vanuit uw eigen deskundigheid over taal en stijl en stelt in overleg een planning op om het (al dan niet nieuw samen te stellen) cursusmateriaal op tijd gereed te hebben voor de start van de cursus. Daarnaast bent u betrokken bij het uitbrengen van publicaties over onderzoeksresultaten, materiaal voor conferenties en nieuwsbrieven.
U onderhoudt, actualiseert en beheert de (web)publicaties van de faculteit op in- en externe websites en u draagt vanuit de faculteit bij aan de vernieuwing van de OU-website en de leeromgeving yOUlearn en signaleert daarin verbetermogelijkheden.

Eisen
U hebt een goed ontwikkeld gevoel voor taal en een gedegen kennis van grammatica en spelling.
U beschikt minimaal over een voor de functie relevante afgeronde wo-bachelor of hbo-opleiding. Een afgeronde wo-master is een pré. U hebt bij voorkeur kennis van en/of sterke affiniteit met de opleiding Rechtsgeleerdheid. U beschikt over goede digitale vaardigheden om te werken in een digitale leeromgeving en voor uw werk relevante informatie op te zoeken en te gebruiken. U hebt (bij voorkeur) ervaring met het werken met html. Ook een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is noodzakelijk. Voorts heeft u belangstelling voor onderwijs en onderzoek. U bent nieuwsgierig om veel te willen opsteken van het vakgebied Rechtswetenschappen. U kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken.

Salaris
Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 9 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.078 bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Standplaats
Heerlen.

Inlichtingen
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Leonie Boon-Daalmeijer, hoofd bureau onderwijs en onderzoek, tel. 045- 5762596, e-mail: Leonie.Boon-Daalmeijer@ou.nl.

LET OP: het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij “Procedure” vermelde
e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit Rechtswetenschappen kunt u vinden op onze websites www.ou.nl en www.ou.nl/rechtswetenschappen.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Procedure
U kunt uw sollicitatie, vergezeld onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

De inzendtermijn sluit op 22 November 2021.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieCommunicatie, Juridisch

Solliciteer online