Verzuimcoördinator PMC-HV

LVO

Geplaatst 2 maanden geleden.

Wij zoeken:

De verzuimcoördinator:

 • Weet ‘de juiste snaar bij leerlingen te raken’;
 • Kan op pedagogisch verantwoorde wijze met leerlingen in contact treden om verzuim terug te dringen;
 • Werkt in nauwe samenwerking met de medewerkers van de servicebalie van de school, waar absentmeldingen binnen komen;
 • Monitort tijdens het eerste en tweede uur welke leerlingen absent zijn en overlegt met de servicebalie over telefonisch contact met ouders van leerlingen die ongeoorloofd absent zijn;
 • Beoordeelt de rechtmatigheid van het verzuim op basis van de leerplichtwet;
 • Verstuurt wekelijks verzuimoverzichten aan de mentoren om redenen van verzuim te achterhalen. De mentor is verantwoordelijk voor het contact met de ouders/verzorgers en koppelt redenen voor afwezigheid terug aan de verzuimcoördinator;
 • Verwerkt de opgehaalde informatie in Somtoday;
 • Maakt afspraken met leerlingen om ongeoorloofd verzuim te compenseren;
 • Coördineert de opvang van leerlingen die zich om 8 uur in het OLC moeten melden i.v.m. te laat komen en ongeoorloofde absenties;
 • Voert overleg met de mentor en maakt afspraken over acties bij ongeoorloofd verzuim van leerlingen;
 • Informeert de mentor bij frequent of langdurig ziekteverzuim volgens de M@ZL-criteria. De mentor is verantwoordelijk voor het contact richting ouders/verzorgers;
 • Informeert het O-team over leerlingen die frequent of langdurig ziek zijn; De ondersteuningscoördinator informeert de schoolarts in voorkomende gevallen;
 • Indien noodzakelijk maakt de verzuimcoördinator na overleg met betreffende teamleider een melding bij leerplicht.

Wij vragen:

Verzuimcoördinator, 0,5 FTE (regulier, schooljaar 21-22)
Heb je altijd al in het onderwijs willen werken en sta je stevig in je schoenen? Denk je vanuit kansen en mogelijkheden? Wil jij graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen op het Porta Mosana College in Maastricht? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die de verzuimadministratie aanstuurt in het nieuwe schooljaar.

WAT GA JE DOEN?
Als verzuimcoördinator ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het verzuimbeleid van het Porta Mosana College. De verzuimcoördinator zorgt ervoor dat alles rondom afwezigheid, te laat komen en verwijdering van leerlingen administratief en pedagogisch in goede banen wordt geleid.
De verzuimcoördinator heeft een signalerende rol. Hierbij let je op spijbelaars, telaatkomers, opvallend ziekteverzuim en bijzonder verzuim. Je brengt het verzuim onder de aandacht bij mentoren en zet acties uit.

Je hebt periodiek overleg met de teamleiders. Indien nodig leg je standaardsancties op, je ziet toe op de opvolging van de opgelegde sancties.
Naast het contact met leerlingen heb je contact met:

 • mentoren
 • ouders/verzorgers
 • het ondersteuningsteam
 • de leerplichtambtenaar en/of jeugdarts in voorkomende gevallen;

Je herkent jezelf in de woorden: enthousiast, pro-actief, teamspeler, zelfstandig, nauwkeurig, klantvriendelijk, stressbestendig en flexibel.

Wij bieden:

We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een brede cafetariaregeling en opleidingsmogelijkheden. 
Meer weten over het CAO VO? Op de website van de VO-raad staat de meest actuele informatie over deze CAO voor het voortgezet onderwijs. Je kunt daar de CAO downloaden.  

Geïnteresseerd?

Inlichtingen bij Mw. Daniëlle Pekelharing via d.pekelharing@stichtinglvo.nl

E-mail sollicitatie t.a.v. mw. D. Pekelharing via onderstaand mailadres: vacature.maastricht@stichtinglvo.nl

Vacature eigenschappen

Vacature categorieAdministratief, Communicatie, Onderwijs