Toezichthouder Wmo/Sociaal rechercheur

HBO
Sittard-Geleen, Zuid Limburg
Geplaatst 3 weken geleden.

Ben jij die persoon die voldoet aan onderstaand profiel? Dan zoeken we jou!

Wat doe je?

Je behandelt zelfstandig en in teamverband rechtmatigheidsonderzoeken binnen de wet- en regelgeving van de Wmo 2015. Je verricht onderzoeken binnen het bestuursrecht en indien daar aanleiding toe is strafrechtelijke onderzoeken. Je betrekt consulenten en eventueel contractmanagers bij jouw onderzoek.

Je hebt regelmatig zaakgericht overleg met toezichthouders en sociaal rechercheurs werkzaam in het sociale domein van onze gemeente. 

Je richt je onderzoek tactisch in door bewijsverzameling zoals dossieronderzoek, raadplegen  van interne en externe informatiebronnen verificatie en validatie van gegevens, het eventueel vorderen van gegevens bij betrokken instanties, waarnemingen/ observaties en het in gesprek gaan met tipgevers, getuigen. 

Indien daartoe aanleiding is bezoek je cliënten en zorgaanbieders op hun zorgadres of dagbesteding Aan het einde van jouw onderzoek confronteer jij, eventueel in samenwerking met de consulent, betrokkenen met de bevindingen van jouw onderzoek en neem je hun zienswijze(n) op in een verklaring.

Op basis van de bevindingen tijdens je onderzoek rapporteer jij vervolgens jouw bevindingen t.b.v. het afdelingsmanagement en de Wmo consulent. 

Jouw rapport bevat een duidelijk verwoord en met feiten en omstandigheden onderbouwd relaas waarin je het afdelingsmanagement/de consulent adviseert in het eventueel nemen van vervolgacties. Jij ondersteunt de consulent bij het opstellen van besluiten n.a.v. jouw onderzoek. Indien noodzakelijk heb je vooraf overleg met specialisten van de afdeling Bezwaar en Beroep. 

Indien de omvang en maatschappelijke impact van het onderzoek daar aanleiding toegeven maak je, na overleg met de officier van justitie, een proces-verbaal op waarin eventueel  gepleegde strafbare feiten worden gerelateerd. 

De verantwoordelijkheid voor de inrichting en afhandeling van het onderzoek ligt bij jou. Ook t.a.v. advisering n.a.v. verrichtte of te verrichten onderzoeken. 

Je bent vasthoudend en in staat om prioriteiten te stellen.

Je bent je ervan bewust dat onrechtmatigheden binnen Wmo regio-overstijgend kunnen zijn waardoor regionale samenwerking noodzakelijk is. 

Indien de bevindingen tijdens onderzoeken daar aanleiding toegeven adviseer jij het afdelingsmanagent op beleidsniveau.

Je zorgt voor het terugdringen van onrechtmatigheden binnen de Wmo en bevordert het afgeven van rechtmatigheidssignalen door hen die gebruikmaken van de Wmo regelgeving.

Wat breng jij mee jij?

Je hebt affiniteit met rechtmatigheidsaspecten en een sterk rechtvaardigheidsgevoel.               

Je bent alert op signalen van mogelijke ondermijning.                                                           

Integriteit zie je als een vanzelfsprekendheid. 

Je hebt aantoonbare werkervaring op het vakgebied en HBO-werk-en denk niveau (HBO juridische opleiding of aantoonbare relevante werkervaring)

Je bent bekend met relevante wet- en regelgeving (beschikt bij voorkeur over een gedegen kennis van de Wmo 2015, het bestuursrecht, het strafrecht en het strafprocesrecht of je bent bereid om die kennis te vergaren).

Je bent in het bezit van BOA-bevoegdheid of bent bereid om je deze eigen te maken. Ook ben je in het bezit van geldig rijbewijs B. 

Tevens ben je bereid om buiten kantooruren te werken vanwege onderzoek.

Je staat stevig in je schoenen en kunt daadkrachtig optreden waarbij je empathie toont richting de betrokkenen. Je neemt initiatief en beschikt over sterke gesprekstechnieken om onrechtmatigheden te achterhalen en te benoemen. Je hebt uitstekende sociale vaardigheden en goede redactionele en adviesvaardigheden.

Wij bieden

Een werkomgeving waarin collega’s elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin je samen aan integrale opgaven werkt en eigen verantwoordelijkheid neemt.

Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Hybride werken maakt een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van een uitgebreid opleidingsprogramma.

Als toezichthouder WmoSociaal rechercheur kun je maximaal € 4.208,= bruto per maand verdienen (salarisschaal 9) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Je bepaalt zelf wanneer je dit laat uitbetalen.

Deze vacature betreft een fulltime functie van 36 uren per week.

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We groeien naar een organisatie die steeds beter de verbinding maakt met haar omgeving. Door een goed samenspel met inwoners, partners en bedrijven in de stad is meer mogelijk. We geven ruimte aan het ondernemerschap van onze medewerkers en waarderen de initiatieven van anderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld, maar ook genomen.

Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 1000 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. 

In deze functie werk je in het team Zorg/Wmo. 

Team Zorg is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet regelt hulp en ondersteuning door middel van het inzetten van maatwerkvoorzieningen voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Het betreft maatwerkvoorzieningen op het gebied van hulpmiddelen, aangepast wonen, vervoer, begeleiding en dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning. Per 1-1-2022 is daar beschermd wonen bijgekomen. Tevens is team Zorg verantwoordelijk voor het afhandelen van aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten. Er werken zo’n 65 medewerkers binnen team Zorg.

Contact

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 1 juli a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Leon Janssen, toezichthouder Wmo/Sociaal rechercheur, tel. 046-4777022.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Maxime van Hooren, Adviseur HR, tel. 06-15523703.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Juridisch