TOA natuurkunde SMC-HV

HBO, MBO
Geplaatst 1 week geleden.

Wil je graag betrokken zijn bij onderwijs en daaraan bijdragen door jouw kennis en kunde in te zetten?

Bij ons zijn medewerkers van de scholen en ondersteunende diensten ondernemende professionals die hun vak verstaan.

Inhoud functie

 • De TOA ondersteunt de docent en de vakgroep Natuurkunde bij de lesgevende taak en bij de begeleiding van de leerlingen door:
  • het uitvoeren van demonstratieproeven en/of het assisteren van de docent daarbij;
  • het instrueren van de leerlingen bij de uitvoering van practica, zelfstandig onderzoek en profielwerkstukken en bij het gebruik van apparaten, materialen, machines en dergelijke;
  • het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten;                                                                                         
 • De TOA verricht assisterende taken (zonder directe aanwezigheid van de docent) door:
  • het, in overleg met de vakgroep/docent, ontwikkelen van proeven en oefeningen en het samenstellen van practicum- en zelfstandige onderzoeksopdrachten;
  • het voorbereiden van practica en demonstratieproeven;
  • het mede evalueren van de opzet van practica-opdrachten, demonstratieproeven en zelfstandige onderzoeksopdrachten en het doen van voorstellen tot verbetering aan de vakgroepen/docenten;                                                                                               
  • het houden van toezicht op de leerlingen voor, tussen en na de lessen in de practicumlokalen.
 • De TOA heeft taken met betrekking tot onderhoud, beheer en veiligheid.

Vereisten

MBO-4 niveau of HBO laboratoriumschool met affiniteit voor onderwijs, bij voorkeur met:

 • kennis van de praktijk en de praktijktheorie van de uit te voeren proeven en opdrachten;
 • vakkennis op het gebied van gebruiks- en verbruiksmaterialen;
 • kennis van veiligheidsvoorschriften en ARBO- en milieuvoorschriften;
 • vaardigheid in het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten;
 • vaardigheden op het terrein van onderhoud en beheer van installaties, machines, apparaten en instrumenten;
 • vaardigheid in het assisteren van leraren bij het ontwikkelen van proeven, samenstellen van opdrachten en het instrueren van leerlingen.

Wij bieden

We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een brede cafetariaregeling en opleidingsmogelijkheden. 
Meer weten over het CAO VO? Op de website van de VO-raad staat de meest actuele informatie over deze CAO voor het voortgezet onderwijs. Je kunt daar de CAO downloaden.

Inlichtingen bij Wim Ruijsch, teamleider: w.ruijsch@stichtinglvo.nl.

E-mail sollicitatie T.a.v. de heer W. Ruijsch via onderstaand mailadres:
vacature.maastricht@stichtinglvo.nl

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs, Technisch