Teammanager Jeugdhulp, Onderwijs en Sociale Zekerheid

WO
Maastricht
Geplaatst 3 weken geleden.
OnderdeelBeleid en Ontwikkeling
OpleidingsniveauWO
Werkurenfulltime
Publicatiedatum28-07-2022
Sluitingsdatum04-09-2022

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken we met veel collega’s, inwoners, externe partners, en bestuur voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.
De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen. Aan jou om samen met ons deze missie waar te maken.

Jeugdhulp, Onderwijs en Sociale Zekerheid (JOSZ)

Het team Jeugdhulp, Onderwijs en Sociale Zekerheid (JOSZ) maakt onderdeel uit van het organisatieonderdeel Sociaal van de gemeente Maastricht.
Dit team is actief op de beleidsvelden jeugd, onderwijs, inkomen, armoede, re-integratie en gesubsidieerde arbeid. Er wordt onder andere invulling gegeven aan veranderingen in wetgeving. Daarnaast zijn we actief in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. En zijn we centrumgemeente van de Jeugdzorg en geven we samen met de andere 15 Zuid-Limburgse gemeenten invulling aan de transformatie Jeugdzorg. Bij alles wat we doen wordt sterk ingezet op samenwerking met ketenpartners en met de regiogemeenten.

Het college van B&W heeft in 2021 het Uitvoeringsplan Duurzaam Sociaal Domein vastgesteld. Een plan dat ervoor zorgt dat we in het Sociaal Domein volop in beweging zijn. Dit plan is een belangrijk organisatorisch kader voor de teammanager op basis waarvan sturing en richting gegeven wordt.

De gevraagde teammanager is verantwoordelijk voor de aansturing van ongeveer 27fte en is gericht op optimalisatie van het team gedurende het veranderingsproces van de samenvoeging van beleid en uitvoering van het Sociaal Domein.

Dit ga je doen

 • Je draagt bij aan de realisatie van de organisatieverandering door het team te begeleiden in deze verandering;
 • Je helpt het team in de verdere ontwikkeling naar integraal en meer opgavegericht werken binnen de nieuwe organisatorische setting;
 • Je draagt zorg voor de uitvoering van de opgaven van het team en rapporteert over de voortgang en eventuele knelpunten aan de manager Sociaal Beleid;
 • Je faciliteert het team bij de ondersteuning en advisering van het College van B&W en de gemeenteraad;
 • Als teammanager heb je weet van beleidsontwikkeling en het beleidsvormend proces en ben je een sparringpartner voor portefeuillehouder, beleidsmedewerkers en het management.
 • Je bevordert de samenwerking binnen het team en buiten de teamgrenzen met interne en externe partners;
 • Je zorgt voor een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering en inzet van middelen;
 • Je stuurt op prioriteiten en het behalen van de afgesproken beleidsdoelstellingen.

Dit breng jij mee

 • Je beschikt over een afgeronde Academische opleiding en meerdere jaren ervaring als leidinggevende, bij voorkeur in een overheidsorganisatie.
 • Je hebt de persoonlijke capaciteiten en kwaliteiten om je team mee te nemen in de organisatieontwikkeling en je beschikt daarbij over veranderkundige competenties.
 • Je bent resultaatgericht en doortastend en kan gemakkelijk schakelen tussen strategie en operatie.
 • Je bent als manager een verbinder die met oprechte interesse en aandacht, enthousiasme en empathisch vermogen in staat is een team aan te sturen, te coachen en te motiveren tot ontwikkeling op persoonlijk en inhoudelijk vlak.
 • Je beschikt over strategisch, situationeel leiderschap en brengt verandering tot stand.
 • Je hebt voldoende kennis van en ervaring met de inhoudelijke vraagstukken in het sociale domein   om als sparringpartner voor het team te fungeren.
 • Je kunt acteren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld.
 • Je bent transparant en legt graag verantwoording af in bondige en heldere rapportages.

Dit ben jij

 • Sturend zonder dwingend te zijn.
 • Creatief en oplossingsgericht/ out of the box.
 • Verbindt, luistert en weet verschillen te overbruggen.
 • Omgevingsbewust en een goede politiek-bestuurlijke antenne.
 • Prettig in de omgang en laat bij voorkeur anderen schitteren.
 • Communicatief en netwerk vaardig.
 • Denkt vanuit organisatiebelang.

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. En er is ruimte: om werk en zorg te combineren. Om je werkplek te kiezen: binnen en buiten het kantoor. Maar vooral om je ideeën tot uitvoer te laten komen.

Wij weten wat we willen: een stad die klaar is voor de toekomst, een stad waar het goed toeven is. Aan jou de keuze of jij daaraan je steentje bijdraagt. Kortom: let’s match! Kijk voor meer informatie ook op www.gemeentemaastricht.nl.

Wij bieden een interessante en dynamische functie op basis van 1 fte
Het salaris wordt ingepast in schaal 13 (€ 4.965 – € 6.616) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de cao-gemeenten.

Ben je enthousiast?

Reageer dan uiterlijk 4 september 2022.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Monique Kerbusch, manager Sociaal Beleid en Ontwikkeling tel. 06 15309432 of e-mail monique.kerbusch@maastricht.nl


Overige informatie

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Gedurende de selectieprocedure zal gebruik worden gemaakt van zowel een selectie- als een adviescommissie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBeleid, Gemeente, Innovatie, Onderwijs, Zorg

Solliciteer online