Strategisch Adviseur Vastgoed

HBO, WO
Sittard-Geleen
Geplaatst 1 week geleden.

Ga jij samen met collega’s in de organisatie voortvarend aan de slag met het gemeentelijke vastgoed en is de rol van verbinder je op het lijf geschreven?

Dan zoeken wij jou!

De functie

Als Strategisch Adviseur Vastgoed stuur je continu op strategisch (en tactisch) niveau het geheel van samenhangende projecten, processen en activiteiten aan. Je doet dit met als doel om gedefinieerde bestuurlijke doelstellingen m.b.t. vastgoed van de gemeente Sittard-Geleen te realiseren. Deze zijn van politiek/strategisch belang in de dynamische omgeving van een politiek bestuurlijke organisatie.

Je vertaalt de strategische uitgangspunten van Sittard-Geleen naar kaders en concrete doelstellingen voor het portefeuille- en assetmanagement en blijft deze actualiseren en optimaliseren. Je monitort, analyseert en rapporteert over de optimale samenstelling en het rendement van de volledige vastgoedportefeuille op korte -, midden – en lange termijn waarin je de transformatie naar verduurzaming en verjonging van het strategisch vastgoedbezit zichtbaar maakt. Dit doe je in afstemming met strategen van andere gemeentelijke onderdelen, je brengt deze kennis in binnen het Team Vastgoed en ondersteunt, adviseert en geeft richting aan de uitvoeringsprogramma’s van onder meer de portefeuillemanagers van Team Vastgoed.

Je bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van strategische beleidsvragen, in relatie tot vastgoed, de afstemming en de implementatie van beleidsvoorstellen ter zake verkoop, duurzaamheid en onderhoud. Gevraagd en ongevraagd adviseer je. Je expertise doet ertoe en vanuit je strategische functie participeer je in gemeentelijke overleggen (op strategisch niveau) waarbij vastgoed voorwaardelijk en rand voorwaardelijk geagendeerd is. Dit doe je in nauwe samenwerking met andere teams en goede afstemming met bestuur, directie en collega’s o.l.v. de Teammanager Vastgoed. Daarnaast is het noodzakelijk actief richting te geven aan verdere professionalisering en inrichting van integrale gemeente brede vastgoedsturing, passend binnen het verbeterplan Vastgoed, Waarbij kaders/procedures worden opgesteld om de vastgoeddoelen uit de uitvoeringsprogramma’s  te bereiken.

Het is evident dat je aan een extern netwerk bouwt en regelmatig contact onderhoudt met andere gemeenten, andere overheden en marktpartijen.

Je ondersteunt, adviseert en geeft richting aan het opzetten van een gemeentelijk Programma Vastgoed en Grondzaken, waarin visie en strategie leidend zijn voor duurzame uitvoering. Gemeente Sittard-Geleen is op zoek naar een collega die deze functie gaat vervullen en helpt uitbouwen naar een geïntegreerde werkwijze voor beleid en beheer.

Resultaatgerichtheid zit in je genen, net als een proactieve houding, natuurlijke drang tot samenwerken en een grote dosis doorzettingsvermogen. Het is vanzelfsprekend dat je zowel mondeling als schriftelijk goede communicatieve vaardigheden meebrengt. Je kunt ervan genieten dat Sittard-Geleen aan het bouwen is, aan het ontwikkelen is, daar ben je trots op daaraan mee te mogen werken.

De Lokale Inclusie Agenda laat zien hoe Sittard-Geleen uitvoering wil geven aan het VN-verdrag en daarmee concreet stappen wil zetten naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen. Dat houdt onder meer in dat er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking zijn, maar dat alle voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen en iedereen er zelfstandig gebruik van kan maken. Een inclusieve samenleving is goed voor iedereen. “Inclusie betekent dat iedereen kan meedoen in onze samenleving en erbij hoort. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking”.

Meer concreet

 • Je ontwikkelt en laat het programma Vastgoed bestuurlijk vastleggen;
 • Je monitort de ontwikkeling van beleid naar implementatie en ondersteunt en adviseert bij strategische vastgoedprojecten
 • Je vertegenwoordigt de gemeente Sittard-Geleen in overleggen met andere gemeenten c.q. -overheden en andere externen. Je vertaalt beleid naar Vastgoed gerelateerde acties

Wat je gaat doen

 • Het opstellen van een Programma Vastgoed en Grondzaken voorzien van programmatische sturing. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de plannen die de gemeente inmiddels heeft laten opstellen en voorhanden zijn;
 • Ervoor zorgen dat het Programma Vastgoed en Grondzaken inclusief uitvoeringsaspecten het besluitvormingsproces doorloopt waarin alle partijen in de besluitvorming worden meegenomen;
 • Het verder ontwikkelen en actueel houden van de gemeentelijke vastgoedvisie “Strategie op Vastgoed, Vastgoedstrategie voor de gemeente Sittard-Geleen”. Jaarlijks stel je het uitvoeringsprogramma op en managet deze inclusief de daarop gebaseerde investeringen en de exploitatiebudgetten. Denk hierbij o.a. aan het versterken van het voorzieningenniveau, duurzame sportparken, huisvesten maatschappelijke gebruikers en strategische sturing op vastgoed;
 • Je verstrekt opdrachten aan de interne organisatie voor de activiteiten, projecten en processen binnen een programma
 • Je bewaakt de voortgang van de projecten en processen ressorterend onder het Programma Vastgoed en Grondzaken onder andere op bestuurlijk en financieel gebied, en qua planning, kwaliteit en risico’s;
 • Je werkt samen met andere gemeentelijke afdelingen om tot een goede programmering te komen. Je werkt met in- en externe partners gebiedsgericht aan de vastgestelde kwaliteit van het maatschappelijk vastgoed en voorzieningen;
 • Om bovenstaande te kunnen realiseren opereer je als ‘een spin in het web’ tussen het bestuur (wethouders), directie, afdelingen en de samenleving en functioneert onder directe aansturing van de teamleider Vastgoed.

En natuurlijk, niet te vergeten

In aansluiting op tal van Sittard-Geleense beleidsvoornemens en -implementaties (o.m. Het Groene Net) op het brede terrein van duurzaamheid ben ook jij de inspirator die snapt dat creatieve en duurzame ideeën onze stad en onze organisatie verder helpt zich te onderscheiden. Waardecreatie is hierbij een kernbegrip. Het gaat om de lange termijn, co-creatie in samenwerking, transparantie en intrinsieke beleving. Uiteraard breng je kennis mee van nieuwe financiële modellen.

De focus op duurzame gebouwen en gebieden die lange termijn waarde creëren voor hun gebruikers en omgeving.

Anders wonen, wonen zonder energierekening, energieneutrale nieuwbouw, minder energie verbruik binnen eigen gemeentelijk vastgoed, bio-based en circulariteit zijn vanzelfsprekende uitgangspunten van handelen.

Wat neem je mee

 • Je beschikt over HBO+/WO werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur een opleiding in de ruimtelijke sector (techniek), bestuurskunde, technische bedrijfskunde of rechten.
 • Minimaal vier jaar relevante werkervaring op het werkveld van vastgoed en grondzaken.
 • Je bent overtuigend, creatief, neemt initiatief, hebt lef en kunt uitstekend samenwerken.
 • Je bent politiek sensitief. Je hebt aantoonbare ruime werkervaring bij de  (semi-) overheid en je werkt de laatste jaren dicht tegen het bestuur aan.
 • Je hebt ervaring met de uitvoering van werken in de openbare ruimte, het aansturen van project/programmaorganisaties en met financieel-economische beheervraagstukken.
 • Je bent sociaal-emotioneel een stevige, vaardige en communicatieve persoonlijkheid en je bent goed in het onderhouden en uitbouwen van netwerken.
 • Je bent goed in het vertalen van de werkelijkheid naar de uitvoering van bestuurlijke besluiten.
 • Je bent behendig en actief in het reageren op bestuurlijke bewegingen en wensen met inachtneming van de ambtelijke werkelijkheid daaromheen.

Kortom

 • Je bent het vastgoed-boegbeeld van de gemeente Sittard-Geleen:
 • met een groene agenda en blauwe economie in je genen,
 • een neus voor haalbare en betaalbare innovaties,
 • en kent de weg bij hogere overheden (Provincie, Rijk, Europa)

Wij bieden

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega’s aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering.

Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Als Strategisch adviseur kun je maximaal € 5.372 =. bruto per maand verdienen (salarisschaal 11) bij een volledige werkweek van 36 uur. Een nog op te starten functiewaarderingstraject zal het definitieve niveau van de functie bepalen en vaststellen. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Je bepaalt zelf wanneer je dit laat uitbetalen.

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 945 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.

De functie is ondergebracht bij het team Vastgoed, domein Dienstverlening.

Team Vastgoed

Het team Vastgoed is namens de gemeente Sittard-Geleen eigenaar van al het gemeentelijk vastgoed, inclusief grondposities. Het team vastgoed handelt op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Vastgoed vertaalt strategische beleidsdoelstellingen door naar de vastgoedportefeuille;
 • Het team vastgoed heeft een centrale rol in het management en beheer van de
 • vastgoedportefeuille;
 • Afwegingen worden gemaakt op basis van risico, rendement en kwaliteit.

Het team vastgoed brengt doelen, mogelijkheden en consequenties van vastgoed samenhangend in beeld om te kunnen bepalen of een object verkocht moet worden, nodig is voor ambtelijke huisvesting of om maatschappelijke doeleinden te bereiken.

Contact

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 1 juli a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 4 juli 2022.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Juridisch, Onroerend goed, Ruimtelijk, Strategie, Technisch