Programmamanager Omgevingswet

WO
Geplaatst 3 weken geleden

Gemeente Heerlen – Bestuursdienst

1 fte – schaal 13 – Vacaturenummer 21040

Werken voor de gemeente Heerlen is bouwen aan Heerlen

Heerlen is een jonge stad die eigenzinnig, vastberaden en met overtuiging werkt aan grote, maar vooral boeiende opgaven. De afgelopen jaren hebben wij gebouwd met en voor de Heerlenaren. Met resultaat: Heerlenaren zijn trots op hun stad. Het borrelt van de ideeën en initiatieven. Als stad met zo’n 90.000 inwoners vervullen we de centrumfunctie voor de regio Parkstad Limburg. Daarmee werken we aan het leefgenot van 240.000 inwoners.

Naast onze stad is ook onze organisatie volop in ontwikkeling. We werken aan een nieuwe, plattere organisatie waar we steeds beter samenwerken. Elk team heeft eigen uitdagingen, maar we creëren met alle collega’s onze organisatiecultuur. Die cultuur omschrijven we als open en op basis van vertrouwen. Alles wat we doen draagt bij aan ons gezamenlijk doel: Heerlen een nog fijnere plek maken om te wonen, werken en leven voor onze inwoners. Dat doen we door te investeren in onze stad en in onze medewerkers. Je krijgt de ruimte om uzelf te ontwikkelen en dingen anders te doen. Kies je voor Heerlen? Dan ben je niet bang om je handen uit de mouwen te steken. Je wordt er blij van om uitdagingen met creativiteit en lef aan te pakken.

De bestuursdienst

De bestuursdienst is verantwoordelijk voor het verzorgen van strategisch advies op politiek bestuurlijk niveau. In de bestuursdienst zijn de volgende taken ondergebracht:

 • politiek bestuurlijke strategische advisering; Concern control en interne audit;
 • bestuurssecretaris en kabinetszaken Programmamanagement.
 • Sommige opgaven van de gemeente zijn zo groot en complex dat ze in een programma verwerkt zijn.
 • De vijf programmamanagers van de bestuursdienst sturen deze programma’s aan. Het college van

B&W heeft in 2019  de volgende vijf programmalijnen vastgesteld:

 • Omgevingswet
 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • Centrum
 • Duurzaamheid
 • Burgerbetrokkenheid en Lokale democratie.

Vanwege het vertrek van de huidige programmamanager Omgevingswet, zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor deze functie.

De Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de ruimtelijke projecten en leefomgeving. Binnen de gemeente Heerlen is sprake van een omvangrijk invoeringsproces waaronder een sterk participatief proces met de samenleving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving, geeft nieuwe mogelijkheden voor meer ruimte tot initiatief en vraagt om meer samenwerking binnen de gemeente en met andere overheden. Doel van de Omgevingswet is een goede balans tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving met het oog op een duurzame ontwikkeling. De invoering biedt kansen om de dienstverlening te verbeteren en meer opgavegericht en digitaal te werken.

Binnen de gemeente Heerlen is sprake van een omvangrijk invoeringsproces. We zijn goed op weg, maar we hebben nog een lange weg te gaan. De doelen achter de Omgevingswet vragen om

veranderingen in de manier van werken van een groot deel van de gemeentelijke organisatie zoals het bestuur, de beleidmakers, de juristen en uitvoeringsorganisaties. Het is voor de programmamanager zaak om in dit dynamische speelveld oog te houden voor het resultaat voor de inwoners en initiatiefnemers van de gemeente Heerlen.

De uitdaging

Als programmamanager formuleer je de hogere doelstellingen, die tot stand worden gebracht door middel van concrete projecten en acties. Het overkoepelende karakter van het programmamanagement is een voorwaarde om de onderlinge samenhang te waarborgen. We verwachten van de programmamanager een coachende stijl richting de collega’s binnen met name het proces van vergunningverlening, toezicht, handhaving, ruimtelijk beleid en dienstverlening.

Als programmamanager ben je een belangrijke pijler binnen de organisatie en een boegbeeld naar buiten toe. Intern is er sprake van een nauwe samenwerking met het college, de domeinmanagers, de verschillende teamleiders en de professionals in het gehele werkproces. Daarnaast sta je veel in contact met externe partijen. De intensieve wijze waarop je dit relatienetwerk dagelijks onderhoudt, stelt je in staat om te komen tot draagvlak en (realistische) plannen en uitvoering.

Als programmamanager Omgevingswet geef je leiding aan dit meerjarig programma dat strategisch en multidisciplinair van aard is en grote invloed heeft op de omgeving/samenleving. Je bent de spil binnen het programmateam en tevens voorzitter van het programmateam. De volgende verantwoordelijkheden zijn bepalend voor jouw rol:

 • Je managet het programma en stuurt op programmadoelen, ontwikkeling en integraliteit;
 • Je werkt actief samen met de vele in- en externe stakeholders en zorgt voor goede ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming;
 • Je bent opdrachtgever voor projecten die vanuit de opgave zijn of worden opgestart; Je faciliteert en stuurt het programmateam;
 • Je draagt zorg voor het programmabudget, capaciteit, middelen, en bewaakt en stuurt op risico’s en integrale planning;
 • Je bewaakt de kwaliteit, samenhang en uniformiteit over de producten die worden opgeleverd en de programmakoers;
 • houdt rekening met een hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact.

Profiel

Voor deze positie beschik je over een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met het ontwikkelen en implementeren van programma’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau in een politiek-bestuurlijke omgeving. Daarnaast ben je gewend beleidsnotities te schrijven en te presenteren. Tevens beschik je over ervaring met vormen van regionale samenwerking en heb je inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen. Je bent een verbinder pur sang die gericht is op samenwerking met aandacht voor mensen. Iemand die resultaatgericht en besluitvaardig is en keuzes durft te maken. Een stevige en benaderbare gesprekspartner die goed kan schakelen zowel naar bestuur, de ambtelijke organisatie en de externe omgeving. Je hebt visie, staat bekend als een inspirator die richting geeft en motiveert. Verder ben je te typeren als vernieuwer, authentiek, integer, verbindend, zichtbaar en toegankelijk.

Aanbod en arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in schaal 13 met een bruto maandsalaris van minimaal €4777,- en maximaal €6365,- (afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een fulltime dienstverband). Het is mogelijk om 40 uur te werken en 36 uur uitbetaald te krijgen. Daarmee bouw je wekelijks 4 uur extra vrije tijd (ADV) op. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 2 jaar. Deze arbeidsovereenkomst loopt na de afgesproken periode van rechtswege af. Het gaat om een structurele formatieplaats. Eventuele continuering van de arbeidsovereenkomst wordt tijdig besproken.

Verder ontvang je een individueel keuze budget (IKB). Dit is 17.05% van jouw salaris. Daarnaast bieden wij mogelijkheden om opleidingen te volgen, flexibel te werken en hebben wij onze eigen sportstimuleringsregeling. Wil je meer weten over werken voor de gemeente Heerlen? Neem dan eens een kijkje op onze website.

Meer informatie en solliciteren.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Dennis Huurdeman, Domeinmanager Economie en Ruimte, via telefoonnummer tel. 06-29533024

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan jouw CV en motivatie met vermelding van vacaturenummer via e-mail: secretariaatRuimte@heerlen.nl naar onze Algemeen Directeur L. Schouterden.

Je kunt solliciteren tot en met 19 augustus 2021. De sollicitatiegesprekken zullen waarschijnlijk gepland worden in de week van 30 augustus.

Onze procedure in tijd van Covid-19

Ondanks Covid-19 lopen de sollicitatieprocedures gewoon door. De gesprekken vinden zo veel mogelijk digitaal plaats via Microsoft Teams. Laat je dus niet weerhouden als je interesse hebt!

Vacature kenmerken

CategorieGemeente, Juridisch, Management, Strategie