Programmadirecteur Alliantie Heerlen-Noord

HBO, WO
Geplaatst 2 weken geleden.

1 fte – HBO/WO niveau – Vacaturenummer 21107

Heerlen is continu in ontwikkeling. Vanuit het verleden zijn we gewend om onze handen uit de mouwen te steken en onszelf telkens opnieuw uit te vinden. In een brede Alliantie investeren we in de leefbaarheid van onze wijken in Heerlen-Noord. Om ze beter en fijner te maken; voor en samen met de mensen die er wonen, werken en ondernemen. We verkennen daarbij nieuwe horizonnen en verleggen onze grenzen, maar niet vrijblijvend. We committeren ons aan een generatielange aanpak.

Over Heerlen-Noord

Heerlen-Noord beslaat ruim twee derde van het gemeentelijk grondgebied en er wonen ruim 50.000 mensen. De gevolgen van de mijnsluiting in de jaren zeventig was (en is) hier het meest voelbaar. De sociaaleconomische situatie verslechterde en uit zich nu nog op tal van vlakken, zoals gezondheid en veiligheid. Deze ontwikkeling moet stoppen: patronen moeten worden doorbroken. En dat kan alleen met durf, lef én samenwerking. We gaan uit van de kracht van Heerlen-Noord: de onderlinge verbinding van de inwoners. We denken in kansen en benutten aanwezige energie, kennis en inventiviteit.

Over 25 jaar moet het niet meer uitmaken of je in Heerlen-Noord of in een ander stadsdeel in Nederland wordt geboren. Om dat te bereiken is een brede Alliantie aan de slag. De Alliantie Heerlen-Noord bestaat uit onder andere gemeente Heerlen, woningbouwcorporaties, scholen, politie, rijksoverheid, en een zorgverzekeraar. Samen zetten we ons in voor structurele verbeteringen op de programmalijnen leren, werken, gezondheid, wonen en veiligheid. Met als doel de sociaaleconomische achterstanden en leefbaarheidsproblematiek in 1-generatie (25 jaar) integraal en structureel te verbeteren.

Samen de schouders eronder

De Rijksoverheid wees Heerlen-Noord aan als een van de stedelijke vernieuwingsgebieden Veiligheid en Leefbaarheid. De partijen in de Alliantie hebben zich gevonden en zetten samen de schouders eronder. De Alliantie bestaat uit een groot netwerk met diverse spelers, zonder formele hiërarchie. Dat vraagt een bijzondere vorm van organiseren waarin niet-vrijblijvend samenwerken het sleutelbegrip is. Er ligt al een routekaart die beschrijft hoe de ambities voor Heerlen-Noord gerealiseerd kunnen worden via een aanpak op de thema’s leren, werken, gezondheid, wonen en veiligheid. Een structurele meerjarige Rijksbijdrage voor het programma is hard nodig om echt het verschil te maken.

De Alliantie wordt ondersteund door een programmabureau. Voor de Alliantie zijn wij op zoek naar een Programmadirecteur Alliantie Heerlen-Noord (1 FTE/36 uur)

Wat ga je doen?

 • Je bent het gezicht van de Alliantie en bouwt verder aan een sterk netwerk waarbij overheid, instellingen, bewoners en bedrijven samenwerken aan perspectief voor Heerlen-Noord, kansen benutten en achterstanden wegwerken, je geeft actief vorm aan burgerbetrokkenheid;
 • Je geeft leiding aan het programmabureau van de Alliantie, een klein slagvaardig team (toegroeiend naar ongeveer acht medewerkers) dat overwegend ontwikkelend en multidisciplinair van aard is. Je geeft ruimte aan deze medewerkers zodat ze zich op hun terrein ontwikkelen als aanspreekpunt van het programma;
 • Je gaat aan de slag met het uitwerken van projectplannen, het opstellen van een uitvoeringsprogramma en een businesscase en werkt aan financiële arrangementen met deelnemende partijen;
 • Je zet aan tot gezamenlijke actie en hebt daarbij een coördinerende rol. Je stuurt op overeenstemming omtrent de problemen, de uitdagingen en de oplossingen tussen de partners. Je werkt strategieën uit over hoe om te gaan met verschillende percepties, preferenties en belangen van partners;
 • Je borgt afspraken en interventies en geeft vorm aan het leren, monitoren en evalueren van de meerjarige aanpak.

Wat breng je mee?

Jij:

 • bent een stevige persoonlijkheid die de rug recht houdt en stevig staat voor de belangen van Heerlen-Noord, desnoods tegen de stroom in;
 • bent zelfsturend, koersvast met langetermijndoelen voor ogen, resultaatgericht en hebt slagkracht en een flexibele instelling;
 • bent in staat om hardnekkige problemen te benoemen en tot een succesvolle aanpak te komen, van de bestuurskamer tot de straat, en werkt hierbij op basis van eigen inzicht en gezag;
 • bent een verbinder pur sang, met uitstekende communicatieve vaardigheden en een goede antenne, verbindt belangen en opvattingen, bent benaderbaar, inspirerend en innoverend;
 • hebt ruime ervaring in (het aansturen van) (zeer) complexe projecten-/programma-portfolio’s met een politiek/bestuurlijk/maatschappelijk gevoelig karakter (o.a. besluitvorming, politiek-bestuurlijke gevoeligheid, relatie met staande organisatie, bovenlokale component);
 • hebt HBO/WO werk- en denkniveau en ervaring op minimaal één van de domeinen school, werk, wonen, zorg/welzijn of veiligheid en kan vandaaruit expertise op alle terreinen ontwikkelen;
 • kunt buiten de kaders denken en waar nodig oplossingen voor knelpunten in wet, regelgeving en beleid initiëren;
 • hebt een goed netwerk, zowel lokaal als bij de Rijksoverheid of bent in staat dat snel op de bouwen;
 • hebt affiniteit en ervaring met het betrekken van bewoners bij meerjarige complexe bestuurlijk-maatschappelijke trajecten;
 • draagt bij aan het landelijk programma Leefbaarheid en Veiligheid en de samenwerking met de andere gebieden in het land;
 • hebt sterke affiniteit met de regio en de inwoners (is een pré).

Wat krijg je terug?

We bieden jou een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de organisatie te ontwikkelen. Je bouwt aan een dynamisch team waar een goede werksfeer, humor en hard werken centraal staan. De functie is ingeschaald in schaal 16 met een bruto maandsalaris van

maximaal € 8.426,- (excl. 17,05% IKB), afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een fulltime dienstverband. De Alliantie Heerlen Noord is een samenwerkingsverband. De programmadirecteur treedt formeel in dienst bij de gemeente Heerlen, maar is volledig werkzaam voor de programma-organisatie van de Alliantie. Hij legt verantwoording af aan het bestuur van de Alliantie. De Alliantievoorzitter, de burgemeester, fungeert als eerste aanspreekpunt.

Het betreft een tijdelijke functie waarbij gestart wordt met een dienstverband voor een jaar. De doorontwikkeling van de Alliantie is afhankelijk van het beschikbaar komen van aanvullende (rijks)financiering. Eventuele continuering van het dienstverband wordt tijdig besproken.

Wil je meebouwen aan Heerlen-Noord

Ben je enthousiast over deze functie? Laat het ons weten en stuur je cv en motivatie naar e-mail: secretariaatruimte@heerlen.nl. Je kunt solliciteren tot en met zondag 5 december 2021. Heb je inhoudelijke vragen over de functie, stuur dan een e-mail, met je telefoonnummer, naar e-mail: p.magermans@heerlen.nl. Roel Wever, voorzitter van de Alliantie Heerlen-Noord en burgemeester van Heerlen neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

De gesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 17 december. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente