Procesmanager ontwikkeling Geleen-Centrum / Geleen-Zuid

WO
Geplaatst 1 week geleden

Ben je een echte verbinder en vind je het een uitdaging om samen met de samenleving voortvarend aan de slag te gaan met een langjarige en complexe ontwikkeling van gebieden in onze gemeente? Is de rol van procesmanager, aanjager en verbinder je op het lijf geschreven? Dan zoeken we jou! 

De functie

Toekomstvisie 2030 

Toekomstambassadeurs in Sittard-Geleen hebben een Toekomstvisie 2030 opgesteld, met als hoofdmotto: Naar een veerkrachtige stad. De gewenste ontwikkeling op basis van de Toekomstvisie wordt onder andere vormgegeven in vijf zogenaamde “ontwikkelpaden”, Sittard-Centrum, Geleen-Centrum, Geleen-Zuid, Sittard-West en een overkoepelend ontwikkelpad “Circulaire samenleving”. De achterliggende gedachte bij deze ontwikkelpaden is dat niet de gemeente maar juist (een vertegenwoordiging uit) de samenleving als aanjager deze ontwikkeling trekt.

Door de omvang en complexiteit van deze ‘ontwikkelpaden’ is de gemeente op allerlei wijze betrokken bij deze ontwikkelpaden. Gericht op een goede afstemming van alle gemeentelijke taken is de procesmanager intern het eerste aanspreekpunt voor een ontwikkelpad en daarmee accounthouder en legt verantwoording af aan management en bestuur. De procesmanager:

 • is accounthouder namens de Gemeente voor het desbetreffende ontwikkelpad
 • zorgt voor procesbegeleiding en coördinatie van gemeentelijke inbreng (portefeuille-overstijgend) in lijn met doelstellingen van de Toekomstvisie en de ontwikkelpaden
 • is verantwoordelijk voor de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming en verantwoording
 • jaagt aan en stuurt de bijdrage van de interne organisatie per ontwikkelpad aan.

Als procesmanager ben je de eerstkomende jaren actief voor een van de twee volgende ontwikkelpaden:

Geleen-Centrum

De Toekomstvisie schetst een nieuw perspectief voor het centrum van Geleen. Op weg naar….een stadscentrum waar wonen, werken, winkelen en ontmoeten nauw verbonden is met enerzijds innovatie en circulariteit en anderzijds jong en oud. Toekomstambassadeurs zoeken samen met ons naar een invulling van dit perspectief.  Tegelijkertijd lopen er al allerlei ontwikkelingen zoals de aanpak van gemeentelijke huisvesting, de input van de ontwerpgroep Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BSNP) en de inzet van een stadslab waar allerlei initiatieven in het centrum van Geleen worden ondersteund.

Het is dan ook van belang om deze ontwikkelingen vanuit een gebiedsgericht perspectief en op basis van de Toekomstvisie 2030 in een programma met elkaar te blijven verbinden, samenhangend op te pakken en tot daadwerkelijke concretisering en uitvoering te komen. Het betreft hier een specifieke inzet op het faciliteren van het proces en de samenwerking (zowel extern als intern) voor het centrum van Geleen.

Geleen-Zuid

In het gebied Geleen-Zuid werken we samen met ZOwonen en overige partners aan een integrale wijkaanpak. Daartoe is recentelijk in het college en in de stuurgroep Geleen-Zuid het ambitiedocument ‘Luuj Make Gelaen-Zuid’ vastgesteld. Hoofddoel is het herstel van sociale verbinding in de wijk door een sociale en fysieke aanpak, waarbij de integraliteit tussen de fysieke herinrichting en sociale revitalisering sterker moet worden benut. Het programma leunt op vier leidende principes:

 1. Luuj make Gelaen-Zuid
 2. We brengen de menselijke maat terug
 3. We werken met open vizier en de kaarten op tafel
 4. We werken vanuit praktische wijsheid

Deze leidende principes zijn bedoeld als handvat in de te maken keuzes, zowel fysiek als sociaal.  De contouren van een sociaal programma tekenen zich af, waarin meedoen, veilig voelen en gezondheid kernbegrippen zijn. Daarnaast lopen er diverse onderzoeken over de verschillende deelprojecten in de openbare ruimte en woningbouw.

Kernpartijen gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen hebben besloten deze opgave integraal te laten begeleiden door een stuurgroep en nieuw samen te stellen programmabureau. Het is de bedoeling dat aangesloten partijen op basis van het ambitiedocument zelf én in samenspraak met elkaar projecten definiëren. De werving voor een programmamanager wordt binnenkort door de kernpartijen opgestart. 

Ook voor deze opgave is het van belang alle lopende sociale en fysieke ontwikkelingen vanuit een gebiedsgericht perspectief en op basis van het gedachtegoed van de Toekomstvisie 2030 in een programma met elkaar te blijven verbinden, samenhangend op te pakken en tot concretisering en uitvoering te komen. In de rol als procesmanager faciliteer je het interne proces, coördineer je de gemeentelijke inbreng in het programma en draag je zowel vanuit het proces als vanuit de inhoud bij aan de samenwerking in het programma. 

Wat doe je ?  

 • In een zeer dynamische omgeving ga je samen met de Toekomstambassadeurs van Sittard-Geleen, het bestuur, management, collega’s en partijen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie aan de slag om invulling te geven aan de ontwikkelpaden in de Toekomstvisie
 • Je verstrekt opdrachten voor activiteiten, projecten en processen gericht op het ontwikkelpad en monitort de voortgang hiervan en de bijdrage die dit levert aan de strategische en bestuurlijk vastgestelde doelen. Je hebt de taak om snel voortgang te bewerkstelligen. Aanspreken op het tijdig leveren van inhoud is hiermee onlosmakelijk verbonden.
 • Je vervult namens de gemeente een accountfunctie richting partijen in de samenleving en brengt partijen met diverse belangen samen.
 • Je voedt en doet de voorbereiding van besluitvormingstrajecten rondom het desbetreffende ontwikkelpad • Je werkt actief samen met collega’s binnen de gemeentelijke organisatie en bent in staat om collega’s te inspireren en motiveren om tot een waardevolle bijdrage in het ontwikkelpad te komen.
 • Daarnaast adviseer je de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en regisseer je daar waar nodig het bestuurlijke besluitvormingsproces. Dit alles om integrale besluitvorming tot stand te laten komen en bestuurlijk te borgen.
 • De eerste twee jaren liggen je werkzaamheden primair op het gebied van “procesregie” voor Geleen-Centrum danwel Geleen-Zuid. Na deze twee jaren kunnen de accenten (zowel qua rol als qua gebied) veranderen.

Wat vragen we 

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Aantoonbare werkervaring met het aansturen van domeinoverstijgende/complexe processen
 • Affiniteit met en ervaring in andere manieren van werken.

Jij 

 • Bent een verbinder en analytisch ingesteld
 • Bent een procesregisseur die omgevingsbewust is en uiteenlopende belangen aan elkaar weet te verbinden en tot een goed resultaat weet te brengen
 • Houdt van aanpakken, werkt gestructureerd en resultaatgericht en houdt de voortgang scherp in de gaten
 • Kunt goed samenwerken maar ook adviseren en daadkrachtig besluiten nemen
 • Bent een daadkrachtige verbinder die partijen aan de gemeente en aan elkaar weet te verbinden
 • Bent accuraat, flexibel en je gaat proactief te werk

Wij bieden

Een in ontwikkeling zijnde functie in een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Je start met een van de twee genoemde ontwikkelpaden. Zowel de inhoud als het karakter van de functie zijn in ontwikkeling. Daarom werken we samen met jou aan je persoonlijk ontwikkelingsperspectief.

Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen. 

Afhankelijk van opleiding en ervaring kun je als programmamanager maximaal € 5.169,= bruto per maand verdienen (salarisschaal 11) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen. 

Deze vacature betreft een functie van 36 uur per week. 

De organisatie 

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 945 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.

In deze functie werk je in het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

De stad

Sittard-Geleen ligt uniek, in het smalste deel van Nederland, tussen België en Duitsland: de Euregio Maas-Rijn. Met onze ruim 92.500 inwoners is het de centrumgemeente van de regio en de derde gemeente van de provincie Limburg. Samen met Maastricht, Heerlen en de andere Zuid-Limburgse gemeenten heeft zij de ambitie om één van de aantrekkelijkste regio’s te worden in Europa.

Herkenbaar is de gemeente door de prachtige Maasvallei en de vloeiende overgang naar het heuvelland. Als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties in de topsector Chemie, komen mensen uit alle windstreken naar Sittard-Geleen. Er is een ruim onderwijsaanbod in de stad en de regio: van vmbo-scholen tot universitaire opleidingen. Veelal in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Sittard-Geleen vormt een knooppunt van infrastructuur met de grootste binnenhaven van Nederland, internationale snelwegen en de nabijheid van een vliegveld. Het is prettig en betaalbaar wonen, werken en leven in Sittard-Geleen.

Contact 

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 21 juni a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken. 

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 24 juni a.s. in de ochtend. 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Davy Pieters, teammanager Economische ontwikkeling, telefoonnummer 06-34174044, email: Davy.Pieters@Sittard-Geleen.nl of met Leonne Delahaije, teammanager Ruimtelijke ontwikkeling, Leonne.Delahaije@sittard-geleen.nl., tel. 06-39189603. 

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 06-50203319, emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.

Vacature kenmerken

CategorieGemeente, Management, Milieu, Onroerend goed