Participatiecoach

HBO
Geplaatst 2 maanden geleden

Ben jij die oplossingsgerichte coach die mensen in hun kracht zet met als doel om actief mee te participeren? Dan zoeken we jou!

Wat doe je?

Als participatiecoach bij Vidar coach je inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar meer zelfredzaamheid en participatie. Jouw focus ligt erop dat deze burgers (meer) gaan meedoen in het maatschappelijke verkeer. Meedoen in de maatschappij draagt namelijk bij aan de persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid. Naast het mogelijk maken van participatie zijn er voor deze inwoners vaak een aantal hordes te nemen op het vlak van het stabiliseren van hun leefomgeving, schuldenproblematiek, taalachterstand en/of psychische belastbaarheid. Als coach zie je toe dat de inwoner hiervoor de juiste instrumenten inschakelt danwel krijgt aangereikt. Dit doe je met name vanuit een regierol, zonder dat je zelf op de stoel van de hulpverlener gaat zitten.

Kerntaken:

 • Werken vanuit een plan van aanpak;
 • Dit plan van aanpak heeft als doel om leefgebieden te stabiliseren, parallel aan sociale  activering/ participatie;
 • Uitvoer van maatwerk coachingstrajecten, met als doel deelname aan maatschappelijk verkeer en vergroten van zelfredzaamheid;
 • Dit houdt in de dagdagelijkse praktijk in: gesprekken voeren, regisseren, opstellen persoonlijk plan van aanpak en het maken van voortgangsrapportages;
 • Je werk proactief samen met het voorliggende veld en bent een actieve partner in een MDO.

Kennis en vaardigheden:

 • HBO werk- en denkniveau (afgeronde opleiding)
 • Relevante coachingservaring
 • Ervaring met het werken met mensen met meervoudige problematieken (bij voorkeur vanuit een regierol)
 • Ervaring met en kennis van hulpvraaganalyses en gesprekken conform de hiervoor gestelde methodieken
 • Kennis van de sociale kaart
 • Ervaring met werken met een digitaal cliëntvolgsysteem (Suite en CompetenSYS) is een pre
 • Iemand die een casus integraal bekijkt en aanpakt in samenwerking met ketenpartners;
 • Je kunt zowel individueel als groepsgewijze coaching toepassen;
 • Trainingsvaardigheden ivm groepsgewijze aanpak

Maar bovenal zoeken wij een ondernemende, energieke en enthousiaste collega die denkt in kansen ipv onmogelijkheden en goed in staat is om inwoners en collega’s te inspireren en te motiveren.

Wij bieden

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega’s aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering.

Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Afhankelijk van opleiding en ervaring kun je als participatiecoach maximaal € 4048,= bruto per maand verdienen (salarisschaal 9) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen. Voor deze functie geldt een minimum van 28,8 uur werken per week.

De organisatie gemeente Sittard-Geleen Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid. Hier hoort bij dat we ruimte geven aan ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners en partners waarderen.

Er werken zo’n 945 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie, verspreid over 6 clusters, te weten .Beleid, Dienstverlening, Sociale Zaken, Participatiebedrijf Vidar, Ruimtelijke Projecten & Beheer en Bedrijfsvoering. In deze functie werk je bij het cluster Vidar in het team Ontwikkeling.

Participatiebedrijf Vidar

Het cluster Participatiebedrijf Vidar (in de volksmond Vidar genoemd) bestaat uit 5 teams (Commercie, Ontwikkeling, Uitkeringen, Productie & diensten en Ondersteuning) die elk integraal aangestuurd worden door een teammanager. Vidar is de nieuwe naam voor de sociale diensten van de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, gemeente Beek, van het leerwerkbedrijf Vixia BV en van WSP Westelijke Mijnstreek. Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen bij Vidar terecht voor het vinden van werk, ontwikkelen van vaardigheden en ondersteuning bij inkomen. De formatie van het cluster bedraagt ruim 200 fte.

Eén van de speerpunten van de gemeente Sittard-Geleen is dat iedereen participeert in de samenleving. Het motto van Vidar is dan ook “Werk voorop – kansen voor iedereen”. Iedereen doet mee, ongeacht een eventuele beperking. Participatie draagt bij aan zelfstandigheid, eigenwaarden en sociale cohesie.

Team Ontwikkeling

Het team Ontwikkeling is verantwoordelijk voor:

 • Breed intakegesprek in nauwe samenwerking met Sociaal domein en voorliggend veld
 • Deskundige diagnose en een praktijkdiagnostisch centrum om inzicht te krijgen in mogelijkheden en ontwikkelpotentieel van kandidaten.
 • Reguliere arbeidsbemiddeling van werkzoekenden.
 • Inzet jobcoaching gericht op loonwaarde-ontwikkeling en het borgen van een duurzame arbeidsplaats, voor zowel Participatiewet-kandidaten als Sw-ers.
 • Bieden van en adviseren over scholingen, trainingen en inzet van certificeringen.                                                                                       
 • Uitvoeren van loonwaarde-metingen op de werkplek.
 • Bemiddeling van kandidaten naar alle vormen van participatie, van trede 2 t/m 4.
 • Inzet intensieve coaching gericht op het stabiliseren van meervoudige problematiek in dualiteit met werk of participatie.
 • Invulling geven aan voorziening Beschut Werk.                 

Er werken zo’n 80 medewerkers bij het team Ontwikkeling.

Contact

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór vrijdag 1 april 2021 via de button solliciteren en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken. In dit digitale tijdperk willen wij jou vragen om te solliciteren door het versturen van jouw CV maar ook een filmpje op te nemen waarin je jezelf in maximaal 3 minuten voorstelt en vervolgens jouw sollicitatie motiveert. Zet in je CV svp een link naar jouw videoboodschap (bijvoorbeeld via Youtube, Vimeo, of WE transfer). Een brief is dus niet nodig!

Als leidraad voor deze motivatie probeer je een antwoord te geven op onderstaande vragen:

 • Als participatiecoach zijn kwaliteiten als inspireren en coachen van cruciaal belang. Jouw opdracht is om mensen weer stappen te laten zetten in participatie en de multi-problematieken die deze weg belemmeren te stabiliseren.
 • Hoe ga jij invulling aan deze rol geven?
 • Hoe ga jij de verbinding maken met het voorliggend veld en jouw collega’s binnen de andere afdelingen van Vidar?
 • Waarom is dit jouw baan? Wat maakt jou straks in de dagelijkse uitvoering enthousiast en waar krijg je energie van?

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Degenen die in januari ’21 reeds gereageerd hebben op deze vacature en zijn afgewezen, worden verzocht niet opnieuw hun sollicitatie in te dienen.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Martijn Geers, coördinator tel 06-18575015, e-mail martijn.geers@sittard-geleen.nl Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Monique Huveneers, HRM adviseur. tel. 06-46191331, e-mail monique.huveneers@sittard-geleen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.

Vacature kenmerken

CategorieGemeente, Welzijn