Medewerker maatschappelijk vastgoed/ onderwijshuisvesting

HBO
Geplaatst 2 weken geleden

Wij zoeken jouw talent!
In Maastricht werken 1700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Het team Vastgoed maakt onderdeel uit van het beleidsveld Ontwikkeling binnen het organisatieonderdeel Beleid en Ontwikkeling.

Het team vastgoed kent de volgende kerntaken:

 • Het op een bedrijfseconomische wijze verwerven, beheren en exploiteren van het gemeentelijk vastgoed;
 • Het ondersteunen in functionele opgaven (ruimtelijk-fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk, cultureel) van programma’s en projecten in alle fasen, zowel in majeure gebiedsontwikkelingen als kleinschalige locatieontwikkelingen.

Deze kerntaken worden uitgevoerd door de drie clusters: Het cluster Geo- en vastgoedinformatie, cluster Plan- en Vastgoedeconomie, Verwerving en Uitgifte en cluster Beheer en Exploitatie. Binnen het laatstgenoemde cluster zijn we op zoek naar een medewerker maatschappelijk vastgoed/onderwijshuisvesting.

Ben jij in staat om in een zeer dynamische omgeving uitvoering te geven aan de vastgestelde kaders op het gebied van maatschappelijk vastgoed, waaronder in het bijzonder onderwijshuisvesting, en deze te bewaken? Heb je ervaring met onderwijshuisvesting en ben jij degene die de verantwoordelijke portefeuillemanager onderwijshuisvesting daarbij optimaal kan ondersteunen én ook gericht is op kwaliteit en resultaat?

Dan is de gemeente Maastricht op zoek naar jou!


Dit ga je doen

Als medewerker maatschappelijk vastgoed/onderwijshuisvesting geef je in samenwerking met of in opdracht van de verantwoordelijke portefeuillemanager uitvoering aan de administratieve taken en werkzaamheden op het terrein van het maatschappelijk vastgoed (in het bijzonder op het gebied van onderwijshuisvesting alsook andere maatschappelijke gemeentelijke accommodaties, zoals bijv. buurtvoorzieningen). Verder draag je zorg voor de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van onderdelen uit de afzonderlijke jaarprogramma’s onderwijshuisvesting en werkt voorstellen uit voor oplossingen van accommodatieproblemen.

Samen met de schoolbesturen wordt ingezet op een goede aansluiting van vraag (de fysieke ruimtebehoefte) en het aanbod van hedendaagse onderwijs- en sportconcepten en dito gebouwen. Je levert een actieve bijdrage aan actuele thema’s zoals duurzaamheid en gezondheid en hebt kennis van vastgoedontwikkelingen en ruimtelijke ordening.
Je volgt daarbij de maatschappelijke dynamiek rond de totstandkoming van bouwprojecten en bent in staat om de rol van de gemeente en de gemaakte keuzes toe te lichten aan belanghebbenden.

Je draagt met name zorg voor:

 • het (administratief) beheren van de vastgoed portefeuille onderwijshuisvesting, inclusief financiele administratie;
 • het vastgoedbeheer van vrijkomende schoolgebouwen, binnensportaccommodaties en overig maatschappelijk vastgoed;
 • het verwerken van onderwijshuisvestingsaanvragen, waaronder begeleiding van schoolbesturen, toetsen aan de verordening, opstellen van bekostigingsbesluiten en beschikkingen, opstellen van College- en Raadsvoorstellen en afrekeningen van het programma onderwijshuisvesting;
 • het zelfstandig oppakken en uitvoeren van fysieke deelprojecten, al dan niet in samenwerking met de betreffende projectleider en/of portefeuillemanager;
 • het adviseren over verzoeken tot gebruik leegstaande klaslokalen/medegebruik leegstand in scholen.
 • het adviseren overig maatschappelijk vastgoed (gemeenschapsvoorzieningen)
 • het actief onderhouden van een netwerk en contacten binnen de gemeente Maastricht en extern met maatschappelijke-, onderwijs- en kinderopvangorganisaties.

Vanzelfsprekend houd je de wetgeving en de nieuwste ontwikkelingen in de gaten en doet op basis daarvan voorstellen aan de portefeuillemanager.  

Je werkt graag in een omgeving waarin je om kan gaan met weerstand en kritisch durft te zijn.

Dit breng jij mee

 • HBO werk- en denkniveau met kennis en relevante werkervaring op het gebied van vastgoed, w.o. onderwijshuisvesting;
 • Bij voorkeur enige jaren werkervaring in een vergelijkbare functie binnen de overheid of semipublieke omgeving;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Vermogen om zelfstandig en in teamverband te functioneren;
 • Flexibele en enthousiaste werkhouding;
 • Gevoel en inschattingsvermogen voor politiek/bestuurlijke verhoudingen.

Dit ben jij:

 • Samenwerkend
 • Klantgericht
 • Integer
 • Werkt graag in netwerken
 • Grote flexibiliteit
 • Resultaatgericht
 • Vasthoudend
 • Toont initiatief
 • Ondernemend handelen

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1,0 fte.

Het salaris wordt ingepast in schaal 9 (€2756 – €4048) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO- gemeenten.

Ben je enthousiast?
Dan zien wij jouw sollicitatie graag vóór 21 juni 2021 tegemoet.

Eerst meer weten?
Dan kun je contact opnemen met Francois Weerts, Teammanager Vastgoed via telefoonnummer (043) 350 4530. 

In verband met het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken in de eerste selectieronde plaats via een videobelverbinding. De geselecteerde kandidaten worden hierover geïnformeerd.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via vacaturebox.p&o@maastricht.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature kenmerken

CategorieAdministratief, Financieel, Gemeente, Onroerend goed