KLUS Projectleider Wet Inburgering

HBO
Geplaatst 2 weken geleden

(0,8 fte)

Z.s.m. voor de duur van één jaar

Wij zoeken jouw talent!
In Maastricht werken 1700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Een dienstverlening die in samenhang, nabij en op maat is en waarbij (de situatie van) de burger centraal staat. We zijn samen op weg om daar werkelijkheid van te maken. Onze droom vraagt om een andere manier van werken, denken en doen. Om een andere benadering van de burger en een andere vorm van samenwerken. Zowel binnen Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) als met onze netwerkpartners. Werken vanuit het perspectief van de burger vraagt onder andere lef, innovatie, eigenaarschap en creativiteit. We zien deze eigenschappen dan ook graag terug bij de medewerkers van SZMH. We streven ernaar dat de functies binnen onze organisatie ruimte bieden om verder door te ontwikkelen, om zo in te kunnen spelen op de continue veranderingen in onze (werk)omgeving.

Team Ondersteuning & Ontwikkeling (O&O) is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke ontwikkeling van de dienstverlening van SZMH, de ondersteuning van de uitvoerende teams en de bedrijfsvoering. De projectleider is onderdeel van het team O&O en richt zich, in afstemming met de teammanager, op het leiden van een project binnen SZMH. Door de implementatie van de Wet Inburgering (d.d. 1-1-2022) zijn we specifiek op zoek naar versterking van ons team projectleiders.

Dit ga je doen

 • Je werkt projectopdrachten en projectplannen (de Maastrichtse Aanpak) uit.
 • Je begeleidt de opstart van een project (project start-up).
 • Je ontwikkelt draagvlak en commitment voor het project binnen SZMH.
 • Je adviseert over het verlenen van (deel)opdrachten aan externen (Gelet op de uitbesteding van de inburgeringstrajecten).
 • Je leidt (functioneel) een samengesteld projectteam bestaande uit interne medewerkers van SZMH.
 • Je rapporteert frequent over de voortgang: planning, monitoring/bewaking van tijd, financiën en kwaliteit.( volgens TGKIO – stoplichten model).
 • Je coördineert inhoudelijk en bewaakt de projectvoortgang.
 • Je stemt tussentijds af met de teammanager en/of opdrachtnemer over afwijkingen en bijzonderheden.
 • Je draagt zorg voor de afstemming met de betrokken gremia en overbrugt waar mogelijk tegenstellingen tussen belangen.
 • Je draagt zorg voor documentatie beheer tijdens de uitvoering van het project en voor de overdracht van relevante gegevens naar betrokken partijen.
 • Je stelt tussentijds en bij oplevering van het project periodieke (schriftelijke) rapportages op.

Dit breng je mee

 • Eis: je beschikt over een afgeronde relevante hbo-opleiding.
 • Eis: je hebt aantoonbare projectervaring (min.3-4 jaar) opgedaan, bij voorkeur in het Sociaal Domein.
 • Eis: je hebt gemeentelijke ervaring.
 • Eis: je beschikt over aantoonbare kennis en ervaring m.b.t. de doelgroep Inburgeraars
 • Je bent zeer flexibel.
 • Je kan mensen enthousiasmeren en je weet draagvlak te creëren.
 • Je bent een voorbeeld voor anderen.
 • Je werkt geordend en stelselmatig.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt overtuigingskracht.
 • Je werkt vanuit wederzijds begrip, toegankelijkheid, vertrouwen, lef en betrokkenheid.
 • Je durft out-of-the-box te werken en toont nieuwsgierigheid.
 • Je hebt de basistraining projectmatig werken “de Maastrichtse aanpak” gevolgd of bent bereid om deze methode op korte termijn aan te leren.

Competenties

 • Samenwerken
 • Klantgericht werken
 • Integriteit
 • Presenteren
 • Motiveren
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie. Het salaris wordt, cf. CAO Gemeenten en afhankelijk van jouw opleiding en ervaring, ingepast in schaal 10 (minimaal bruto € 2.973,- en maximaal bruto € 4.494 bij een fulltime dienstverband). Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan z.s.m en stuur je motivatie en cv. Eerst meer weten? Neem dan contact met Frans van Kessel via 06-15 01 83 23 of per mail via Frans.van.Kessel@maastricht.nl

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten en hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature kenmerken

CategorieGemeente, Juridisch, Management