Junior onderzoeker

WO
Heerlen
Geplaatst 2 weken geleden.

een Visie voor een Evidence-based, Regionaal, Longitudinaal, Interdisciplinair, op Complexe systemen gebaseerd Heerlen-Noord Traject                                                 

Achtergrond

Wil je graag een verschil maken, ben je van nature nieuwsgierig, en niet bang om nieuwe dingen te leren? Misschien zijn we op zoek naar jou!

De komende tijd wordt er flink geïnvesteerd in Heerlen-Noord door de Alliantie Heerlen-Noord: grote organisaties die actief zijn in de vijf levensgebieden Leren, Werken, Gezondheid, Wonen, en Veiligheid. Het doel is om via een integrale en langdurige aanpak Heerlen-Noord op het Nederlands gemiddelde niveau te krijgen.

Voor de monitoring van deze grootschalige exercitie is een unieke benadering uitgezet. De kern van deze benadering is dat we in kaart gaan brengen wat de dynamiek is van Heerlen-Noord, welke interventies worden ingezet, en wat we aannemen over hoe die werken. Dit doen we door heel veel mensen te interviewen over de initiatieven, maatregelen, campagnes en interventies in Heerlen-Noord, en over Heerlen-Noord zelf en de behoeften van de inwoners. Die interviews worden vervolgens gecodeerd volgens een nieuwe benadering, waardoor uit elk interview een of meer netwerken met aannames over relaties (bijvoorbeeld causale relaties) kan worden gegenereerd.

Vervolgens gaan we indicatoren koppelen aan die netwerken om zo de aannames te controleren. Hierdoor krijgen we een steeds beter beeld van wat werkt en hoe dat werkt, zodat de doelen in Heerlen-Noord zo goed mogelijk bereikt kunnen worden. We ontsluiten deze inzichten vervolgens via toegankelijke dashboards zodat ze kunnen worden meegenomen in beleid en bij beslissingen. Voor vragen die te beantwoorden zijn met de bestaande wetenschappelijke literatuur zetten we ‘living reviews’ op, zodat we een database creëren met up-to-date wetenschappelijke achtergrond.

Voor dit project zoeken we twee mensen: enerzijds een psycholoog, waarbij de nadruk ligt op het doen van de interviews en het coderen van de transcripten, en anderzijds een informatiesysteem specialist, waarbij de nadruk ligt op het importeren en koppelen van indicatoren en het bouwen van dashboards. Deze vacature is voor de psycholoog (de vacature voor de informatiesysteem specialist staat op https://verlicht.one/jobs/2). Er staat meer uitgebreide achtergrondinformatie over deze vacature op https://verlicht.one/jobs.

Junior onderzoeker

1.0 FTE voor de duur van 18 maanden, met het voornemen tot verlenging.
Vacaturenummer: FAC/PSY/22096

Dit project is uniek en nieuw, en de werkzaamheden kunnen over tijd worden bijgesteld. Op dit moment zijn de volgende werkzaamheden voorzien, ingedeeld in drie domeinen.

Ten eerste stem je af met de relevante partijen. Je overlegt met de partijen die actief zijn in Heerlen-Noord om o.a. op basis van hun behoeften interviews te plannen, en om op te halen welke vragen ze graag beantwoord willen hebben uit de wetenschappelijke literatuur. Bovendien werk je nauw samen met het VERLICHT team om het project verder vorm te geven, en tot slot ontsluit je de data en methoden naar de collega’s van de OU.

Ten tweede voer je de interviews uit met professionals, bestuurders, burgers, en andere relevante sleutelfiguren in Heerlen-Noord. Hierbij breng je in kaart welke verwachtingen en aannames ze hebben over de interventies, maatregelen, campagnes, en initiatieven in Heerlen Noord, over Heerlen-Noord zelf, en breng je de behoeften van de inwoners in kaart. Bovendien schoon je de transcripten van de interviews op en anonimiseer je deze, en tot slot codeer je die interviews met de kwalitatieve netwerkbenadering. Hiervoor werk je met R.

Ten derde werk je aan een steeds groter wordende database met wetenschappelijke evidentie over de interventies en ontwikkelingen in Heerlen-Noord. Dit doe je via een systematische reviewmethode, waarbij je vier stappen volgt: queries formuleren; bibliografische records screenen; uit de geïncludeerde artikelen gegevens extraheren; en deze synthetiseren. Ook hiervoor maak je gebruik van R.

Bij het uitvoeren van deze taken volgen we de principes van Open Science. We werken bijvoorbeeld zoveel mogelijk met Open Source software, maken onze methoden, data, en producten zoveel mogelijk openbaar, en proberen zoveel mogelijk om burgers echt te betrekken.

Je maakt deel uit van de vakgroep Methoden en Technieken van de faculteit Psychologie, en je zult deels op de Open Universiteit werken en deels in het Programmabureau Heerlen-Noord. Bovendien zul je regelmatig over de vloer komen bij de Alliantiepartners en in Heerlen-Noord zelf. Onze overleggen zullen deels fysiek en deels virtueel zijn.

Faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie. De masteropleiding Psychologie heeft vijf varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische kinder- en jeugdpsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Daarnaast maakt de masteropleiding Gezondheidswetenschappen organisatorisch onderdeel uit van de faculteit. Het onderzoek van de faculteit vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma ‘Understanding human change in a dynamic, digital era’.

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen

De Open Universiteit is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen volledige universitaire bachelor- en masteropleidingen doorlopen, maar ook kortere programma’s volgen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Aan de Open Universiteit studeren ruim 17.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De universiteit heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma’s met partners. Nationaal en internationaal speelt de Open Universiteit een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De Open Universiteit investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op negen wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Wie zoeken we?

We zoeken iemand met het volgende profiel.

  • Je bent afgestudeerd in de psychologie of een nauw gerelateerd veld (als je bent gepromoveerd, is dat een pre).
  • Je hebt ervaring met interviews en coderen voor kwalitatief onderzoek of het opzetten en uitvoeren van systematische reviews, liefst beiden.
  • Je vindt het leuk om mensen te interviewen en je kunt goed doorvragen zonder te oordelen of te sturen.
  • Je bent goed met IT en leert snel met nieuwe applicaties te werken.
  • Je hebt ervaring met R of wil graag R leren.
  • Je zet je graag in om wetenschappelijke methoden en kennis in te zetten om maatschappelijke impact te maken.

Salaris

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 10 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.490,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Standplaats

De standplaats is Heerlen: daar worden ook de interviews uitgevoerd.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met dr. Gjalt Jorn Peters, T +31 639629431, E gjalt-jorn.peters@ou.nl

LET OP:  het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. Je wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij ‘Procedure’ vermelde e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit Psychologie kun je vinden op onze website https://www.ou.nl. Meer informatie over Heerlen-Noord vind je in de Routekaart.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

Procedure

Je kunt jouw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 4 oktober 2022 in Heerlen. Als er een tweede ronde plaatsvindt, dan zijn die gesprekken op woensdag 12 oktober 2022 in Heerlen.

De inzendtermijn sluit op zondag 18 september 2022.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderzoek

Solliciteer online