Implementatieleider Gesloten en Intensief Klinisch Verblijf (regio Zuid-Limburg)

HBO
Geplaatst 1 jaar geleden

Tijdelijk tot 1 jan 2023.

Informatie
Wij zoeken jouw talent!
De jeugdregio Zuid-Limburg werkt hard aan het verbeteren van de zorg voor onze jeugdigen. Geen dag bij ons is hetzelfde. Ons werkveld bijvoorbeeld is gigantisch: het beslaat de hele de regio en we werken samen met de 16 lokale toegangen en de aanbieders van jeugdzorg.

Beleid Sociaal

De Implementatieleider GIK-J zal voor regio Zuid-Limburg actief zijn. Vanuit team JOSZ van de centrum Gemeente Maastricht wordt deze functie uitgezet voor de regio. Het team Jeugdhulp, Onderwijs en Sociale Zekerheid(JOSZ) maakt onderdeel uit van het organisatieonderdeel Sociaal van de afdeling Beleid en Ontwikkeling van de gemeente Maastricht. Dit team is actief op de beleidsvelden jeugd, onderwijs, inkomen, armoede, re-integratie, gesubsidieerde arbeid, educatie en inburgering.

Wij zoeken

Per 1 juli 2022 start het nieuwe contract voor het Gesloten en Intensief Klinisch Verblijf (GIK-J) voor Zuid-Limburg. Dit betekent dat er heel wat moet gebeuren bij de toegangen van de 16 gemeenten om hier klaar voor te zijn.

Om dit te realiseren zijn we op zoek naar een projectleider die zelf in de uitvoering heeft gewerkt, met een sterke regionale focus en 3 tot 5 jaar kennis van en ervaring met het reilen en zeilen van de gemeentelijke toegangsteams.

Met het oog op de doelstelling om kinderen gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien, ga je vanuit je inhoudelijke kennis en waarden samen aan de slag. Als Implementatieleider GIK-J voor de regio stel je een plan van aanpak op voor de implementatie van het Integraal Toegangsteam in de regio en geef je sturing aan een projectgroep waar de toegangen nauw samenwerken met de aanbieders van het Gesloten en Intensief Klinisch Verblijf (GIKJ). Samen staan jullie aan de lat om in 2022 het eerder genoemde Integraal Toegangsteam samen vorm te geven en de benodigde werkafspraken vast te leggen in regionale procedures en procesafspraken. De opdracht bestaat uit drie onderdelen:

 1. ­Voorbereiden en uitwerken van de implementatie van het regionale Integraal Toegangsteam in samenwerking met je counterpart van de aanbieders en het regionale expertteam.
 2. Samen met de beleidsadviseurs van de regio uitwerken van enkele beleidskaders:
 • werkwijze zak- en kleedgeld
 • werkwijze vervoerskosten
 1. Zorgdragen voor de implementatie van het relatiemanagement GIK-J en met de relatiemanager uitwerken van de afgesproken ontwikkelagenda:
 • uitwerken van de werkwijze zeer exceptionele gevallen
 • uitwerken van de pilot achtervang
 • uitwerken van de pilot nazorgplus

De Implementatieleider die wij zoeken is daadkrachtig, overziet wat nodig is en denkt in mogelijkheden. Je hebt een visie over hoe het anders kan en weet deze uit te dragen. Naast het kunnen uitdragen van deze visie krijg je partners gemotiveerd om hun rol en verantwoordelijkheid te pakken en mee te bewegen naar het realiseren van deze visie.

Je werkt voor en met de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. Ondanks de diversiteit en de verschillen tussen individuele gemeenten zoek je naar de gemeenschappelijke waarden en belangen. Door je intrinsieke drive zie je de individuele belangen en zet je deze om naar win-win situaties, dit doe je zonder het doel, het resultaat en de menselijke maat uit het oog te verliezen. Je legt verbindingen, hebt aandacht voor communicatie en maneuvreert goed in deze complexe ambtelijke- en bestuurlijke setting.

We zijn op zoek naar een ervaren medewerker uit de uitvoeringspraktijk van de regionale toegangsteams die deze bijzondere tijd, waarbij thuiswerken vooralsnog de norm is, niet als een belemmering ziet om verbinding te maken.

Dit ga je doen

 • Je treedt in gezamenlijkheid met de aanbieder van GIK-J op als projectleider van de implementatie van het regionale Integraal Toegangsteam met als uiterste startdatum 01-07-2022.
 • Je adviseert de regionale stuurgroep alsmede de bestuurder van de centrumgemeente over het plan van aanpak en de te implementeren procedures en processen rondom het nog vorm te geven relatiemanagement GIK-J en draagt zorg voor de ontwikkeling van de nog benodigde beleidskaders en uitwerking van de ontwikkelagenda GIK-J.
 • Je draagt zorg voor begeleiding en bewaking van procedures.
 • Je zorgt voor kennisoverdracht naar de uitvoering en het regionale beleidsteam tijdens en voor afloop van de opdracht.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het behalen van de vooraf gedefinieerde doelstellingen rondom implementatie van het integrale toegangsteam.
 • Je signaleert en schaalt op bij het ontstaan van eventuele risico’s en zet hier maatregelen op in.
 • Je stelt en onderbouwt operationele regionale beleidsstukken, begrotingen en tussentijdse rapportages op indien nodig.
 • Je evalueert het doorlopen proces en stelt de te nemen stappen tussentijds bij.
 • Je neemt actief deel aan de regionale multidisciplinaire werkgroep van doelgroep 1: Intramuraal verblijf met behandeling, voor jeugdigen met zeer zware (multi problem) problematiek die op meerdere domeinen van hun leven problemen ervaren (gezin, school welzijn, etc.).

Dit alles doe je in teamverband met collega’s uit diverse gemeenten in Zuid-Limburg.

Dit breng jij mee

 • HBO werk- en denkniveau;
 • tenminste 3 jaar relevante werkervaring met de gemeentelijke uitvoeringspraktijk bij de toegang, liefst op het gebied van Jeugd;
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • ervaring met het omgaan van tegenstrijdige belangen;
 • ervaring in en vermogen om te opereren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld;
 • ervaring in een gemeentelijke organisatie of zich dit op een snelle manier eigen kunnen maken;
 • kennis van het zorglandschap in Zuid-Limburg;
 • besef en kennis van de culturele en sociaal demografische verschillen in Zuid-Limburg;
 • Je vindt het een uitdaging om zelfstandig je weg te zoeken in een dynamische omgeving waar veel wijzigingen plaatsvinden.

Dit ben jij

 • Gericht op samenwerken (teamplayer)
 • Doelgericht en weet van aanpakken
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Werken in netwerken
 • Communicatief vaardig

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie in schaal 11 op basis van 1 fte voor de duur van 1 jaar. Het is mogelijk om, voor de functieomvang en de duur van de opdracht, vanuit je werkgever gedetacheerd te worden naar de centrumgemeente in het team Jeugdhulp, Onderwijs en Sociale Zekerheid (JOSZ).

Ben je enthousiast?
Reageer dan uiterlijk 21 November a.s. via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Marjolein van der Pool, Senior beleidsadviseur Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg 06-27850835 of e-mail marjolein.van.der.pool@maastricht.nl

De gesprekken vinden op 23 en 24 november a.s. plaats.

Medewerkers van de Zuid-Limburg gemeenten en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisatie als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Beleid en Ontwikkeling
In Maastricht werken 1.700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte or-ganisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoef-ten, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrek-kelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente, Welzijn

Solliciteer online