ICT-ondersteuner

MBO
Geplaatst 4 weken geleden.

Wil je graag betrokken zijn bij onderwijs en daaraan bijdragen door jouw kennis en kunde in te zetten?
Bij ons zijn medewerkers van de scholen en ondersteunende diensten ondernemende professionals die hun vak verstaan.

Vacature informatie:

 • Start dienstverband – 01-01-2022
 • Soort dienstverband – Tijdelijk met uitzicht op vast
 • School / Locatie – Ondersteunende diensten
 • Totaal FTE – 1,0000
 • Schaal – Schaal 07

Wij zoeken:

Voor de afdeling ict binnen de ondersteunende diensten zijn wij op zoek naar een service- en oplossingsgerichte ict-ondersteuner. Je maakt deel uit van een collegiaal team dat wordt aangestuurd door de teamleider ict. Als ict-ondersteuner werk je op locatie en op afstand aan een goede ict-voorziening voor de scholen en bent werkzaam voor twee of meerdere scholen. De werkzaamheden betreffen het bieden van (eerste lijns-) ondersteuning en instructie en het beheer van ict-middelen.

Wij vragen:

Functie-eisen & technische vaardigheden

 • MBO+ werk- en denkniveau, richting ict of aanverwant 
 • Certificaten zoals Comptia a+ / MS Office
 • Affiniteit met de doelgroep (docenten en leerlingen tussen 12-18 jaar)
 • Vaardig in het samenwerken met docenten en omgaan met scholieren
 • Vaardig in het begeleiden van medewerkers bij het toepassen van applicaties en de werking van ict-middelen
 • Vaardig op het terrein van onderhoud en beheer van ict-middelen
 • Ervaring in een onderwijsomgeving
 • Communicatieve vaardigheden

Kerncompetenties

We vinden het belangrijk voor alle medewerkers binnen de ondersteunende diensten dat zij zich professioneel, samenwerkingsgericht en ontwikkelingsgericht opstellen; dit past bij onze ondersteuningsvisie.

Functie-specifieke competenties

Kwaliteit.

Definitie: hoge kwaliteitsnormen hanteren en streven naar voortdurende verbeteringen en borging van kwaliteit. Niveau 3: stimuleert anderen om kwalitatief hoogwaardige producten en/of diensten te leveren en de kwaliteit hiervan te verhogen, geeft het voorbeeld.

 • stelt hoge kwaliteitseisen aan het resultaat van gezamenlijke activiteiten/projecten
 • moedigt collega’s aan om voorstellen te doen met betrekking tot kwaliteitsverhoging
 • doet zelf voorstellen om de kwaliteit van producten/diensten van zichzelf en collega’s te verhogen
 • experimenteert met nieuwe methoden/benaderingen om de kwaliteit te verbeteren
 • zoekt actief naar informatie om de kwaliteit van werk te verbeteren, experimenteert en evalueert
 • stelt de geleverde kwaliteit van eigen en andermans werk periodiek ter discussie in zijn team
 • benoemt tegenover collega’s kwaliteitscriteria voor nieuwe situaties/producten/ diensten
 • evalueert werkwijzen op vastgestelde kwaliteitscriteria.

Probleemanalyse.

Definitie: het ontleden van problemen in onderdelen, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken hierin en het onderkennen van mogelijke oorzaken hiervan. Niveau 3: stimuleert anderen tot probleemanalyse. Geeft het voorbeeld door op basis van ordening van informatie trends, effecten en risico’s te benoemen.

 • zoekt bij het verzamelen van informatie eerst naar de grote lijnen, duikt niet meteen in de details
 • ondersteunt collega’s bij het analyseren van een probleem, en doet suggesties
 • betrekt collega’s bij het analyseren van een (probleem)situatie
 • bekijkt en onderzoekt een probleem vanuit meerdere invalshoeken
 • stelt veel verschillende vragen over een problematiek
 • weet symptomen en oorzaken te scheiden.

Flexibel gedrag.

Definitie: zich kunnen aanpassen aan veranderingen, en het kunnen aanpassen van de eigen gedragsstijl om een gesteld doel te bereiken. Niveau 3: stimuleert anderen in de directe werkomgeving op effectieve wijze tussen gedragsstijlen te schakelen.

 • wijzigt de eigen gedragsstijl en aanpak om zijn oorspronkelijke doelen te behalen
 • reageert direct op veranderende omstandigheden
 • geeft collega’s tips over hoe ze tijdens gesprekken effectief kunnen schakelen tussen bijvoorbeeld vragen stellen, informatie geven en adviseren
 • helpt collega’s om vooraf scenario’s te ontwikkelen voor lastige gesprekssituaties
 • schakelt bij grote weerstand of conflicten op de daartoe juiste momenten tussen verschillende gedragsstijlen, bijvoorbeeld tussen confronteren en meebewegen
 • hanteert in het team verschillende stijlen, speelt effectief in op individuele team-/ groepsleden en de dynamiek binnen de groep
 • bewaakt dat tijdens groepssessies zowel aandacht wordt gegeven aan de inhoud als sfeer.

Wij bieden:

We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een brede cafetariaregeling en opleidingsmogelijkheden. 
Meer weten over het CAO VO? Op de website van de VO-raad staat de meest actuele informatie over deze CAO voor het voortgezet onderwijs. Je kunt daar de CAO downloaden.  

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Maurice In de Braek, manager ICT, tel. 06-53661021 (i.v.m. herfstvakantie niet bereikbaar van 22 oktober tot 1 november 2021). Mail je motivatiebrief en cv naar vacatures@stichtinglvo.nl.

Overige informatie:

De organisatie
Elke schooldag verzorgen ruim 3.000 professionals voor ruim 25.000 jonge mensen onderwijs op een van de 24 scholen van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). LVO is een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Op onze scholen ontdekt en ontwikkelt de leerling in een veilige omgeving zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit en de ambitie hebben om ervoor te zorgen dat elke leerling een geweldige onderwijstijd heeft op school. LVO bevindt zich momenteel in een ontwikkelfase met de ambitie om te zorgen voor: “het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen”.

Doorontwikkeling ondersteuning
Om deze ambitie te realiseren hebben we onze visie vastgelegd in “Horizon 2025” en is een aangepast managementstatuut in werking getreden. De consequenties hiervan voor de organisatiecultuur en – structuur, de wijze van ondersteuning en de onderlinge werkwijze zijn inmiddels uitgewerkt en hebben impact op de ondersteunende diensten.
Het college van bestuur en de scholen worden door ondersteunende disciplines gefaciliteerd op het gebied van financiën, mensen & organisatie, juridische zaken, onderwijs, ICT, vastgoed, facilitaire zaken, inkoop en strategische communicatie. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van besluitvorming door het college van bestuur in samenspraak met de rectoren/scholen.
De werkwijze van de ondersteunende diensten is erop gericht om de dienstverlening aan de scholen zo optimaal mogelijk te organiseren en uit te voeren waarbij de school centraal staat.

Voor meer informatie over onze school neem dan een kijkje op onze website.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieICT