HBO stageplek in Venray als Coördinator WijkLeerbedrijf

HBO
Geplaatst 7 maanden geleden

Hou je van coördineren of wil je dat graag leren? Wil je werken met een uiteenlopende doelgroep van bijstandsgerechtigden met een koffer aan levenservaring, anderstaligen of UWV kandidaten?

Dan ben je bij het WijkLeerbedrijf aan het goede adres!

Maak kennis met het WerkLeerbedrijf
Het WijkLeerbedrijf is een project van METggz, Vincent van Gogh, Proteion, zorggroep, synthese, gemeente Venray en UWV. Binnen dit project kunnen studenten van de bovenstaande doelgroepen een opleiding in de zorg volgen op niveau 1 of niveau 2.

Wat houdt de functie in?

Als HBO Stagiaire mag je samen met de twee andere coördinatoren de functie van Coördinator WijkLeerbedrijf gaan uitvoeren.

Je fungeert hierbij als contactpersoon en aanspreekpunt voor alle deelnemers, zorgvragers en begeleiders in het WijkLeerbedrijf. Je bouwt relevante netwerken op in de (deel)gemeente ten behoeve van de werkvoorraad, en je spreekt met (eventuele) verwijzers en vertegenwoordigers van wijk actieve organisaties. Verder ben je verantwoordelijk voor de werving en selectie van deelnemers en voor het ‘matchen’ van deelnemers en zorgvragers.  

Tenslotte begeleidt en instrueer de deelnemers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden in het WijkLeerbedrijf.

Verdere taken en verantwoordelijkheden kunnen zijn:

 • Doet huisbezoeken en voert kennismakingsgesprekken met klanten uit de wijk;
 • Verwijst waar nodig naar professionele zorg/dienstverlening
 • Ontvangt de zorg-/ondersteuningsvragen vanuit de wijk en beoordeelt of deze geschikt zijn voor het WijkLeerbedrijf (intake zorg- en ondersteuningsvragen);
 • Informeert de deelnemer en draagt de zorg- ondersteuningsvraag zorgvuldig over;
 • Monitort en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de zorg- en ondersteuningsvragen, signaleert tijdig eventuele knelpunten;
 • Coördineert de inzet van begeleidingsactiviteiten en stemt hierover af met de betrokkenen;
 • Stuurt de begeleiders van de deelnemers aan (bijv. docent, personal coach, taalcoach, stagebuddy);
 • Monitort en bewaakt de kwaliteit van de begeleiding van deelnemers in het WijkLeerbedrijf, signaleert tijdig eventuele knelpunten;
 • Draagt zorg voor de invulling van de praktische randvoorwaarden van het WijkLeerbedrijf (in overleg met de projectleider WijkLeerbedrijf);
 • Draagt zorg voor de administratieve verwerking binnen het WijkLeerbedrijf: registreert relevante gegevens (de inzet van de deelnemers, vrijwilligers en de eigen inzet; de uitgevoerde niet-geïndiceerde zorg taken, preventieve taken en uitgevoerde activiteiten), regelt stagecontracten etc.
 • Is verantwoordelijk voor algemene PR (in samenwerking met de regiegroep en de projectleider) en delen van successen;

Je hoeft niet in al deze taken ervaring te hebben, maar je kunt dat bij ons wel leren.

Je werkt in een klein team met veel contact met ROC en netwerkpartners.

Wie ben jij?

De coördinator WijkLeerbedrijf is de centrale persoon voor wat betreft de dagelijkse coördinatie van de werkzaamheden en activiteiten van het WijkLeerbedrijf. Je voert de werkzaamheden uit binnen de door de projectleider gestelde kaders (planning, begroting etc.).

Je hebt te allen tijde zicht op (lopende) zorg- en ondersteuningsvragen vanuit de wijk, de voortgang van de deelnemers en zorgt voor de juiste matching van deelnemer aan de betreffende vraag. Je begeleidt de kwaliteit en voortgang van de deelnemers. Jij zorgt ook voor afstemming met en tussen de deelnemers, de zorgvragers, de begeleiders (docent en andere begeleiders) en eventueel andere betrokkenen.

De coördinator ontvangt hiërarchisch leiding en functionele aanwijzingen van de projectleider Wijkleerbedrijf.

Meer informatie en solliciteren

Locatie:  Venray

Contact solliciteren: Kim Deenen, 06-11752176, kdeenen@metggz.nlvenray@wijkleerbedrijf.nl

Binnen MET ggz dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het creëren van een diverse en inclusieve werkplek. We proberen verandering en groei in elkaar te stimuleren en geloven dat succes een resultaat is dat voortkomt uit onze verschillen. MET ggz is MET trots een werkgever waar gelijke kansen geboden worden aan iedereen.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieCommunicatie, Zorg

Solliciteer online