Docent-onderzoeker

WO
Geplaatst 1 maand geleden.

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa. Zuyd werkt – over de grenzen van disciplines en organisaties heen door intensief samen te werken met zorginstellingen, het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden. Dit vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in de  praktijk toe te passen.

Het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapie (KenVaK) maakt onderdeel uit van het domein Gezondheidszorg en Welzijn. Het lectoraat is gericht op het vergroten van de kennis omtrent vaktherapieën. Het lectoraat is verbonden aan de landelijke Coöperatie KenVaK. De landelijke opdracht is erop gericht om samen met collega onderzoekers een landelijk toonaangevend onderzoeks- en innovatieprogramma te ontwikkelen gericht op de effecten en werkingsmechanismen van Vaktherapie en de afzonderlijke vaktherapeutische beroepen. De regionale opdracht vanuit Zuyd Hogeschool is erop gericht het lectoraat door te ontwikkelen met focus op de doelgroepen ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Het lectoraat KenVaK werkt daarnaast nauw samen met de opleiding Vaktherapie binnen de Academie voor Vaktherapie. De opleiding Vaktherapie neemt sinds jaren landelijk een vooraanstaande positie in als TOP-opleiding in de landelijke Keuzegids. De academie streeft naar een nauwe verankering van onderzoek binnen het onderwijs.

Voor het lectoraat KenVak zijn we op zoek naar een

Docent-onderzoeker (0,6 fte)

Wij bieden een functie met onderstaand takenpakket:

 • het initiëren, uitvoeren, analyseren en rapporteren van praktijkgericht onderzoek en innovatieprojecten op het gebied van Vaktherapie;
 • het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs van de bacheloropleiding Vaktherapie; zoals hoorcolleges, onderzoek, begeleiden en beoordelen van afstudeeronderwijs en afstudeeronderzoeken;
 • het leveren van een bijdrage aan verdere verbetering van kwaliteit en innovatie van het onderwijs en onderzoek door participatie in diverse gremia, waaronder de landelijke KenVaK overleggen;
 • het mede opzetten van duurzame onderzoekslijnen binnen de opleiding Vaktherapie;
 • het bijdragen aan het versterken van de PR en communicatie van het vaktherapeutisch onderwijs en het onderzoek;
 • het publiceren in relevante nationale en internationale tijdschriften, vaktijdschriften en verzorgen van presentaties op conferenties.

Onze voorkeuren voor de kandidaat zijn:

 • Aantoonbare affiniteit en ervaring in onderzoek binnen een domein relevant voor vaktherapeutische beroepen, zoals vaktherapie, psychologie, gezondheidswetenschappen;
 • Ervaring met het integreren van onderwijs en onderzoek;
 • Affiniteit met kwetsbare doelgroepen (ouderen en mensen met een verstandelijke beperking);
 • (Ruime) ervaring met praktijkgericht onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) binnen zorg of welzijn (initiëren, coördineren, uitvoeren, analyseren en publiceren);
 • Kennis van het domein zorg en welzijn;
 • Minimaal een masteropleiding heeft afgerond in een domein relevant voor vaktherapeutische beroepen, zoals master Vaktherapie, psychologie of gezondheidswetenschappen;
 • Een didactische aantekening heeft voor het HBO of bereid is deze te behalen;
 • Ervaring met het werven van onderzoeks- en/of onderwijssubsidies strekt tot aanbeveling;
 • Ervaring met het verzorgen van onderwijs aan studenten binnen het domein zorg en welzijn;
 • Beschikking hebben over een relevant landelijk en/of internationaal netwerk;
 • Als persoon daadkrachtig en enthousiast, waarbij zowel zelfstandig als in teamverband goed gefunctioneerd kan worden;
 • Goeie mondelinge en schriftelijke vaardigheden om o.a. met veel verschillende partners in het onderwijs en de zorg samen te kunnen werken.

Wij bieden:

 • Een ambitieus team onderzoekers en docenten Vaktherapie om mee samen te werken;
 • Een tijdelijke functie van een jaar met een omvang van 0,6 fte bij de Stichting Zuyd Hogeschool;
 • Een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring doch, maximaal schaal 11 CAO−HBO (maximum € 5026,85 bruto per maand bij een fulltime aanstelling);
 • Bij interne kandidaten wordt de huidige duur van het dienstverband aangehouden.

Interesse?

Neem voor nadere informatie over de inhoud van de functie contact op met Anna-Eva Prick, Lector  KenVak: anna-eva.prick@zuyd.nl of met Henriette Bloemenkamp, opleidingsmanager Vaktherapie: henriette.bloemenkamp@zuyd.nl.

Solliciteren

Je belangstelling voor deze functie kun je vóór 24 januari 2022 kenbaar maken door het invullen van je persoonlijke gegevens (en het uploaden van motivatiebrief en CV) op de website www.werkenbijzuyd.nl.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandagmiddag 31 januari 2022 op locatie in Heerlen.

Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs, Onderzoek