Docent-onderzoeker/promovendus

WO
Geplaatst 1 week geleden.

De Academie Verloskunde Maastricht is hét Kenniscentrum Verloskunde van Zuyd, bestaande uit de hbo- Bachelor of Science in Verloskunde, het lectoraat Midwifery Science en Leven Lang Leren. Het kenniscentrum speelt een prominente rol binnen de geboortezorg, nationaal en internationaal

Als lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht Zuyd doen wij praktijkgericht onderzoek binnen twee programmalijnen: (1) een gezonde start voor moeder en kind en (2) evidence-based handelen binnen de geboortezorg (specifiek verloskundigen). Leidend in het onderzoek is actieve co-creatie met professionals en cliënten binnen de geboortezorg. Daarnaast worden docenten en studenten actief betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. We zijn een enthousiast team dat resultaatgericht en gepassioneerd werkt aan onderzoek dat bijdraagt aan het verbeteren van de zorg voor het kind en de a.s. ouders.

Het lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht is per 1 maart 2022 op zoek naar een

Docent-onderzoeker/promovendus

(0,6 fte)

die onderzoek gaat doen binnen het onderzoeksproject SMOOTH: Social Maternity Care: a cOmbined medical and psychOsocial approach for a healTHy start of life. Dit onderzoeksproject is een samenwerkingsproject tussen de Academie Verloskunde Maastricht en de Academie Verloskunde Groningen en wordt gefinancierd door ZonMW. De SMOOTH-studie is een vervolg op het onderzoeksproject Samen voor Gezondheid (SvG) wat 1 september 2020 is gestart. In de SMOOTH-studie gaan we twee integrale aanpakken ten aanzien van samenwerking tussen het medische en sociale domein, in SvG ontwikkeld en geëvalueerd in Zuid-Limburg en Groningen, verder door ontwikkelen en implementeren. Het project bestaat uit een procesevaluatie onder professionals en cliënten over het gebruik van de aanpakken en uit een impactevaluatie van de aanpakken op gezondheidsuitkomsten bij moeder en kind op de langere termijn. Dit doen we samen met regionale en landelijke partners in de geboortezorg, sociale domein en cliënten.

Als docent-onderzoeker/promovendus ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoekstraject, en rapporteer je over de resultaten van het project in wetenschappelijke en professionele publicaties, op nationale en internationale congressen en in onderwijs. Je werkt in een team onder begeleiding van de lector en senior docent-onderzoekers. Het onderzoek dient uit te monden in een wetenschappelijke dissertatie.

Wij zoeken een docent-onderzoeker/promovendus die o.a.:

 • In samenwerking met de lector, onderzoekers, studenten en het werkveld uitvoering geeft aan dit project;
 • Bijdraagt aan de (door)ontwikkeling van de integrale aanpakken voor samenwerking tussen professionals in de geboortezorg en sociale domein;
 • Dataverzameling organiseert en uitvoert (kwalitatief en kwantitatief);
 • Data mede-analyseert en interpreteert;
 • Uitkomsten rapporteert aan betrokkenen;
 • De inzichten uit het onderzoek op verschillende manieren kan dissemineren, inclusief wetenschappelijke Engelstalige publicaties;
 • Bijdraagt aan diverse onderwijsactiviteiten in bachelor en master gelieerd aan het project.

Wij verwachten dat je:

 • Een wetenschappelijke (master) opleiding hebt afgerond op het terrein van de gezondheidszorg;
 • Affiniteit hebt met de geboortezorg;
 • Affiniteit hebt met het onderwerp van het project;
 • Analytische vaardigheden bezit en een brug kan slaan tussen wetenschap en praktijk;
 • Nauwkeurig bent en beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Beschikt over goede organisatorische vaardigheden;
 • Beschikt over goede sociale vaardigheden en goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, zowel in Nederlands als Engels;
 • Enige ervaring hebt met het maken van wetenschappelijke rapportages;
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken;
 • Beschikt over inventiviteit en enthousiasme.

Arbeidsvoorwaarden:

We bieden een tijdelijk dienstverband aan van in beginsel de duur van een jaar bij de Stichting Zuyd Hogeschool met een aanstellingsomvang van 0,6 fte. Bij gebleken geschiktheid wordt het dienstverband verlengd tot 01-03-2026, voor de looptijd van het project (4 jaar). Wij bieden een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, doch maximaal schaal 11 CAO−HBO (maximum € 5.127,39 bruto per maand bij een fulltime aanstelling).

Bij interne kandidaten wordt de huidige duur van het dienstverband aangehouden.

Overige informatie:

Inlichtingen over de inhoud van deze functie zijn verkrijgbaar bij Marijke Hendrix, senior-onderzoeker en programmaleider bij het lectoraat Midwifery Science, e-mail adres: m.hendrix@av-m.nl. Op onze website www.av-m.nl is uitgebreide informatie over onze organisatie te vinden en over het project Samen voor Gezondheid.

Sollicitatie:

Belangstelling kan kenbaar gemaakt worden tot 4 februari a.s. door het invullen van je persoonlijke gegevens en het uploaden van motivatiebrief en CV op de website www.werkenbijzuyd.nl.

De gesprekken vinden online plaats op 15 februari 2022 aan het einde van de middag.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOnderwijs, Onderzoek