Consulent Verhaal

HBO
Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 6 dagen geleden
OnderdeelSociale Zaken Maastricht Heuvelland
OpleidingsniveauHBO
Werkurenfulltime
Publicatiedatum23-11-2022
Sluitingsdatum07-12-2022

Consulent Verhaal

1 fulltimer

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland

Een dienstverlening die in samenhang, nabij en op maat is en waarbij (de situatie van) de burger centraal staat. We zijn samen op weg om daar werkelijkheid van te maken. Onze droom vraagt om een andere manier van werken, denken en doen. Om een andere benadering van de burger en een andere vorm van samenwerken. Zowel binnen Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) als met onze netwerkpartners.
Een organisatie waar mensen met veel passie en enthousiasme werken. In een open omgeving waar zij het beste uit zichzelf halen, initiatief tonen en elkaar actief opzoeken om, samen met de burger, te werken aan creatieve oplossingen voor zijn hulpvraag.
Werken vanuit het perspectief van de burger vraagt onder andere lef, innovatie, eigenaarschap en creativiteit. We zien deze eigenschappen dan ook graag terug bij de medewerkers van SZMH. We streven ernaar medewerkers binnen onze organisatie ruimte te bieden om verder door te ontwikkelen, om zo in te kunnen spelen op de continue veranderingen in onze (werk)omgeving.

Dit ga je doen:

 • Beoordelen of er sprake is van een wettelijke onderhoudsplicht.
 • Berekenen van de onderhoudsbijdrage conform wettelijke en juridische kaders.
 • Beoordelen van verzoeken tot wijziging van onderhoudsbijdragen.
 • Beoordelen van verhaalsmogelijkheden aangaande boedelscheiding, nalatenschap, schenking en garantiestelling.
 • Vastleggen van een eenduidige berekening van de onderhoudsbijdrage, de rapportage en het advies en het opstellen van de verhaalsbeschikking.
 • Verstrekken van algemene informatie inclusief bijbehorende procedures inzake verhaals- en terugvorderingszaken in een multichannel-dienstverleningsomgeving (mondeling, schriftelijk, telefonisch en digitaal).
 • Overleg voeren met gemachtigden van onderhoudsplichtigen over vast te stellen onderhoudsbijdragen en de mogelijk hieruit voortvloeiende verschillen in opvatting. Dit ter voorkoming van eventuele gerechtelijke procedures.
 • Beoordelen van de mogelijkheid tot het vestigen van een krediethypotheek, het starten van een procedure daartoe en advies uitbrengen over de verstrekking hiervan. Berekent de jaarlijkse rente en aflossing hiervan en brengt deze in rekening bij de debiteur.
 • Executeren beschikkingen van Rechtbank/Gerechtshof inzake vastgestelde alimentatie en in verband met opgelegde boeten  
 • Executoriale afhandeling van de invordering bij blijvende wanbetaling en toepassen beslagleggingen op inkomstenbronnen
 • Voorbereiden en indienen van verzoekschriften ihkv verhaal in rechte en het afstemmen van deze verzoekschriften met de juridisch medewerker.
 • Uitvoeren administratieve werkzaamheden behorende bij het verwerkingsproces

Dit neem je mee: 

 • Een voor de functie relevant hbo diploma, bijvoorbeeld van opleiding sociaal-juridische dienstverlening of opleiding rechten
 • Gedegen kennis van de relevante (sociale) wetgeving en het Personen- en familierecht is een pré
 • Ruime ervaring binnen het Sociaal Domein, specifiek met Participatiewet en met voorkeur Verhaal/Terugvordering
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
 • Een kritisch professionele houding

Dit ben jij:

 • Een teamplayer die de samenwerking opzoekt, maar goed zelfstandig kan werken
 • Een klantgerichte aanpakker
 • Een overtuiger daar waar dat nodig is
 • Een resultaatgerichte doener
 • Een proactieve collega
 • Een medewerker met balans in kwaliteit en kwantiteit
 • Een gesprekspartner die in staat is de communicatie aan te passen aan de specifieke situatie of persoon waarbij je de confrontatie niet uit de weg gaat maar escalaties weet te voorkomen

Dit bieden wij jou:
Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie voor 1 fte. Het salaris wordt, conform CAO Gemeenten en afhankelijk van opleiding en ervaring, ingepast in schaal 9 (€ 2865 – € 4208) Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.


Ben je enthousiast?
Reageer dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 december 2022 en stuur je motivatiebrief en cv. Eerst meer weten? Neem dan contact op met Diana Peute, Teammanager Centrale Administratie 3, 06-15018320 of e-mail diana.peute@maastricht.nl.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieConsultancy, Gemeente, Juridisch

Solliciteer online