Beleidsondersteuner Ruimte

HBO
Geplaatst 12 maanden geleden

Wij zoeken jouw talent!

Informatie
Bij de gemeente Maastricht werk je samen met ongeveer 2.000 collega’s aan het Maastricht van morgen. Geen dag bij ons is hetzelfde. Ons werkveld bijvoorbeeld is gigantisch: het beslaat de hele stad, de regio en we zetten zelfs internationale stappen. En het bestaat uit zoveel verschillende taken: sociale – maatschappelijke – het ervoor zorgen dat mensen met een beperking kunnen blijven meedoen -, culturele taken – om de stad bruisend en aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers – en puur fysieke taken op het gebied van leefkwaliteit en bereikbaarheid.

Onze missie? Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad met een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan jou om samen met ons die missie waar te maken. Een hands-on mentaliteit, betrokken, samenwerken, resultaatgericht, integer, vooruit willen en enthousiasme zijn daarbij onmisbare eigenschappen.

Het team Wonen en Leefkwaliteit, dat valt onder de afdeling Ruimte van het organisatieonderdeel Beleid en Ontwikkeling, houdt zich bezig met het opstellen van en adviseren over beleid voor de stad Maastricht op het gebied van wonen, milieu en duurzaamheid. Dat gebeurt vanuit twee clusters: Wonen en Duurzaamheid. Voor dat team zijn we op zoek naar een nieuwe enthousiaste, pro-actieve, flexibele en passievolle collega om toe te voegen aan het huidige team. Doel van functie is het integraal ondersteunen van beleidsmedewerkers in het proces van beleidsvorming en uitvoering en het zelfstandig coördineren en afhandelen van eenvoudige beleidsmatige opdrachten en (deel)projecten.

Dan gaat het bijvoorbeeld om werkzaamheden als: organiseren van informatiesessies (b.v. PlusjeHuis) en eendaagse evenementen (b.v. Nacht van de Nacht, Schone Maas), secretaris werkoverleggen (b.v. werkoverleg milieu, kernteam energie), intern coördinator en aanspreekpunt (b.v. Ecarsharing), ondersteuning projecten (b.v. Energiebalie) en behandeling van aanvragen van burgers (voor b.v. snippergroen en snippergrijs),

Beleidsondersteuner Ruimte (1fte)

Hoofdtaken

 • Integraal en pro-actief ondersteunen van beleidsmedewerkers bij de voorbereiding en uitvoering van beleid en projecten. Zowel procedureel als inhoudelijk.
 • Zelfstandig coördineren en afhandelen van eenvoudige beleidsmatige opdrachten en (deel)projecten.
 • Het organiseren van bijeenkomsten en het zorgdragen voor verslaglegging, rapportages, administratieve organisatie en procesbewaking.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Ervaring met beleidsondersteuning bij voorkeur op het gebied van ruimtelijk beleid.

Competenties

 • Samenwerken
 • klantgericht werken
 • integriteit
 • integraal werken
 • plannen en organiseren
 • resultaatgerichtheid
 • initiatief
 • ondernemend handelen

Wij bieden

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie voor onbepaalde tijd.

Het salaris wordt ingepast in schaal 9, maximaal € 4048,- per maand (salarispeildatum 1 oktober 2020) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Met ingang van 1 januari 2020 is de CAO Gemeenten van toepassing.

Meer weten

Dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met Marcel van Dijk, teammanager Wonen en Leefkwaliteit, tel. 06 21884100 of e-mail marcel.van.dijk@maastricht.nl

Over Beleid en Ontwikkeling
In Maastricht werken 1.700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte or-ganisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente

Solliciteer online