Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit met aandachtsgebied milieuvraagstukken (focus geluid)

HBO, WO
Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 6 dagen geleden
OnderdeelVeiligheid en Leefbaarheid
OpleidingsniveauHBO
Werkurenfulltime
Publicatiedatum23-11-2022
Sluitingsdatum07-12-2022

Gemeente Maastricht zoekt voor organisatieonderdeel
Veiligheid & Leefbaarheid;
Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit
 met aandachtsgebied milieuvraagstukken (focus geluid)

 “Heb je kennis en ervaring op het gebied van milieuregelgeving?

Weet jij op een enthousiaste en uitnodigende manier de brug te slaan tussen geluidstechnische medewerkers, vergunners, handhavers en juristen?

Kun jij milieu gerelateerde vraagstukken (geluid, geur, trillingen, etc.) vertalen in operationeel beleid/de uitvoeringspraktijk (met name in relatie tot evenementen, horeca, bouwen en milieuactiviteiten)?

Behoort kennis van de Omgevingswet en het Omgevingsplan al tot jouw bagage? Weet jij hoe het thema geluid hierin past en wat dit voor de uitvoering betekent?

Dan ben jij de kandidaat voor deze functie.”

Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (V&L) van de gemeente Maastricht ontleent haar naam aan haar doel: een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken zijn er regels, afspraken en richtlijnen. Sommigen zijn landelijk vastgesteld, anderen bepalen we zelf. Het leeuwendeel van het werk van V&L bestaat uit het opstellen van, toezien op de naleving en het handhaven van vergunningen, regels, afspraken en richtlijnen.

V&L bestaat uit een aantal teams. Ieder team wordt geleid door een teammanager en heeft eigen taken en specialiteiten.
De beleidsmedewerker maakt samen met drie andere beleidsmedewerkers deel uit van het team Beleid en Juridische Zaken (Team BJZ). Dit team bestaat verder uit juristen, administratief-juridische medewerkers, casemanagers en een secretariaat.

Milieu gerelateerde vraagstukken/focus geluid
Milieu gerelateerde vraagstukken spelen in de woon- en leefomgeving en daarmee ook in de dagdagelijkse uitvoeringspraktijk van een gemeente een nadrukkelijke rol. Denk hierbij aan geluid, geur, trillingen en andere vormen van overlast of hinder. De (toekomstige) Omgevingswet en het Activiteitenbesluit milieubeheer, het besluit vaststellen hogere grenswaarden en de Geluidhinderverordening vormen daarbij belangrijke wettelijke kaders voor onder andere horeca (en terrassen), evenementen en het omgevings- en woonbeleid.  Deze kaders dienen vertaald te worden in concrete aanpakken, protocollen voor handhaven en voorwaarden in vergunningen. En andersom: vanuit de uitvoering worden milieu gerelateerde aandachtspunten gesignaleerd die dienen als input voor bijvoorbeeld het terrassenbeleid, het evenementenbeleid, het handhavingsbeleid, enzovoorts. Met name het thema geluid/geluidsoverlast neemt hierbij op dit moment een prominente plaats in. Het voorkomen en tegengaan van ervaren geluidsoverlast vraagt steeds meer aandacht en specifieke kennis van toezichthouders, handhavers en vergunners.
Door deze ontwikkelingen wordt voor het thema geluid (maar ook voor de andere hierboven genoemde milieu gerelateerde vraagstukken) een meer gecoördineerde, op de uitvoering gerichte, integrale benadering gevraagd.

Wat wordt van jou verwacht?

 • De beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit is verantwoordelijk voor het signaleren, analyseren en vertalen van externe ontwikkelingen op het gebied van milieu (focus geluid) naar beleidsvoorstellen voor het gehele werkterrein van het organisatieonderdeel V&L. De aandacht is hierbij met name gericht op de operationele vertaling van beleid naar de uitvoeringspraktijk;
 • De beleidsmedewerker is vanuit zijn expertise van het thema geluid, belast met het (mede) ontwikkelen en implementeren van instrumenten en methoden gericht op een efficiënte en uniforme uitvoeringspraktijk, zowel voor wat betreft toezicht en handhaving als vergunningen behorende tot het aandachtsgebied van het organisatieonderdeel V&L;
 • Daarnaast initieert de beleidsmedewerker, zet hij op, coördineert en voert hij multidisciplinaire projecten uit in relatie tot het gehele werkterrein van het organisatieonderdeel. Hij treedt in voorkomende gevallen op als projectleider in (complexe) projecten;
 • De beleidsmedewerker draagt bij vanuit zijn expertise aan kennisoverdracht binnen het organisatieonderdeel en is inhoudelijk klankbord;
 • De beleidsmedewerker neemt deel aan en vertegenwoordigt de gemeente in lokale, regionale en landelijke werkgroepen en/of overleggen;
 • Hij adviseert het management en bestuur over aangelegenheden betreffende het toegewezen beleidsveld en de concrete toepassing daarvan;
 • Hij vervult het accountmanagement milieu/RUD. Op milieugebied (veelal geluid) zijn een groot aantal taken ondergebracht bij de RUD, met het College van B en W als bevoegd gezag. De beleidsmedewerker vertaalt de in dit kader uitgebrachte adviezen/producten van de RUD naar de Maastrichtse situatie/het bestuur (zowel qua dienstverlening als op inhoud).

Wat breng jij mee?

 • Je beschikt over een afgeronde HBO/WO-opleiding in relatie tot het thema “geluid” (bijvoorbeeld milieukunde specialisatie geluid/akoestiek);
 • Je hebt ruime kennis en ervaring met (complexe, vaak projectmatige) beleids- en uitvoeringsprocessen. Je hebt affiniteit met bestuurlijke/politieke processen;
 • Je beschikt over gedegen en aantoonbare (bestuursrechtelijke) juridische kennis;
 • Je hebt een proactieve houding en bent een stevige gesprekspartner. Je kunt omgaan met tegenstrijdige belangen en deze zakelijk en integer en met behoud van de relatie waar nodig een goede (beleidsmatige) vertaalslag geven;
 • Daarnaast zie je snel verbanden en kun je snel schakelen tussen werk, organisatie, kansen en bedreigingen;
 • Je hebt het vermogen om inhoud, proces en organisatie van de dienstverlening aan te passen aan de wensen van de omgeving (integraal denkvermogen);
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je beschikt over de volgende (kern-) competenties: proactief, overtuigingskracht, analytisch vermogen, omgevingsbewust, resultaatgericht.

Wat kun je van ons verwachten?
Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte.
Het salaris wordt ingepast in schaal 11 (€ 3701 – € 5372) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Eerst meer weten?
Wil je eerst meer weten of heb je vragen. Neem contact op met Robert Bongers, teammanager Beleid en Juridische Zaken. Hij beantwoordt graag jouw vragen via 043-3504449 of email robert.bongers@maastricht.nl.
Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBeleid, Gemeente, Milieu

Solliciteer online