Beleidsadviseur vastgoed

WO
Geplaatst 2 weken geleden.

Wil je graag betrokken zijn bij onderwijs en daaraan bijdragen door jouw kennis en kunde in te zetten?
Bij ons zijn medewerkers van de scholen en het Bestuursbureau ondernemende professionals die hun vak verstaan.

Vacature informatie:

 • Start dienstverband – 01-12-2021
 • Soort dienstverband – Tijdelijk met uitzicht op vast
 • School / Locatie – Ondersteunende diensten
 • Plaats – Sittard
 • Totaal FTE – 1,0000
 • Schaal – Schaal 12

Wij zoeken:

De beleidsadviseur vastgoed (solofunctie) is overkoepelend werkzaam voor de hele organisatie (28 locaties) en legt verantwoording af aan de directeur ondersteunende diensten. De werkzaamheden betreffen het ontwikkelen en evalueren van overkoepelend organisatiebeleid op het gebied van vastgoed en het bijdragen aan de implementatie hiervan. Je directe collega is de beleidsmedewerker vastgoed, hij bereidt zaken voor en ondersteunt in de volle breedte. Samen met de beleidsadviseur inkoop vorm je een team. 
Je onderhoudt functioneel contact met de portefeuillehouder vastgoed in het college van bestuur en adviseert rectoren en locatiedirecteuren op het gebied van vastgoed gerelateerde vraagstukken. Je werkt interdisciplinair samen met (met name) de beleidsadviseurs financiën, inkoop en de bedrijfsjuristen. 

Specifieke taken:

 • Analyseren van ontwikkelingen op het gebied van vastgoed naar de betekenis voor de organisatie en de vertaling daarvan naar vastgoedbeleid (bijvoorbeeld de duurzaamheids-doelstellingen van het Klimaatakkoord);
 • Ontwikkelen en evalueren van strategisch vastgoedbeleid (zoals opstellen strategisch huisvestingsplan, coördineren van meerjaren onderhoudsplannen);
 • Projectbegeleiding bij nieuwbouw en renovatieprojecten (bijvoorbeeld de verbouwing en nieuwbouw van het Sint-Janscollege).

Wij vragen:

Je communiceert makkelijk met verschillende (in – en externe) gesprekspartners en hebt gevoel voor het politieke en bestuurlijke krachtenveld en de maatschappelijke omgeving waarin stichting LVO opereert. Alhoewel het een solo-functie is, werk je niet alleen! Je staat als vakinhoudelijk deskundig adviseur stevig in je schoenen en zorgt dat je goed geïnformeerd bent en blijft. Je vindt het leuk om te plannen en coördineren en schakelt tijdig met de juiste personen binnen en buiten de organisatie. Je denkt in scenario’s en langere termijn consequenties en combineert dit met een doortastende en praktische werkhouding waarbij de belangen voor de scholen centraal staan.

We vinden het belangrijk voor alle medewerkers binnen de ondersteunende diensten dat zij zich professioneel, samenwerkingsgericht en ontwikkelingsgericht opstellen; dit past bij onze ondersteuningsvisie.

Opleiding, kennis & ervaring

 • Opleidingsrichting (bij voorkeur WO niveau) bouwtechnische bedrijfskunde, vastgoedbeheer of aanverwant, beschikken over financieel en technisch inzicht
 • Brede kennis van wet en regelgeving met betrekking tot vastgoed
 • Kennis van relevante ontwikkelingen op het gebied van vastgoed en binnen de (onderwijs)sector, ontwikkelingen in duurzaamheid, gebouwelijke installaties, (Europese) aanbestedingen
 • Vaardig in het voorbereiden, ontwikkelen, schrijven en (begeleiden bij) implementeren van vastgoedbeleid
 • Ervaring met de verschillende fasen van een bouwproject (van initiatieffase tot en met beheer en onderhoud), gebouwinspecties (NEN2767) en (Europese) aanbestedingstrajecten.
 • Ervaring met financiële en vastgoedbeheersystemen
 • Ervaring met project/ – programmamanagement

Wij bieden:

We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een brede cafetariaregeling en opleidingsmogelijkheden. 
Meer weten over het CAO VO? Op de website van de VO-raad staat de meest actuele informatie over deze CAO voor het voortgezet onderwijs. Je kunt daar de CAO downloaden.  

Geïnteresseerd?

Voor inlichtingen over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met de huidige beleidsadviseur vastgoed, de heer Bart Didden, tel. 06-42820513. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met mevrouw Marloes van der Maas, adviseur M&O, tel. 06-21295054.

Stuur je motivatiebrief en cv naar vacatures@stichtinglvo.nl ter attentie van mevrouw Marion Feijt-Heijenrath, directeur ondersteunende diensten.

Overige informatie:

De organisatie
Elke schooldag verzorgen ruim 3.000 professionals voor ruim 25.000 jonge mensen onderwijs op een van de 23 scholen van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). LVO is een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Op onze scholen ontdekt en ontwikkelt de leerling in een veilige omgeving zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit en de ambitie hebben om ervoor te zorgen dat elke leerling een geweldige onderwijstijd heeft op school. LVO bevindt zich momenteel in een ontwikkelfase met de ambitie om te zorgen voor: “het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen”.

Doorontwikkeling ondersteuning
Om deze ambitie te realiseren hebben we onze visie vastgelegd in “Horizon 2025” en is een aangepast managementstatuut in werking getreden. De consequenties hiervan voor de organisatiecultuur en – structuur, de wijze van ondersteuning en de onderlinge werkwijze zijn inmiddels uitgewerkt en hebben impact op de ondersteunende diensten. 
Het college van bestuur en de scholen worden door ondersteunende disciplines gefaciliteerd op het gebied van financiën, mensen & organisatie, juridische zaken, onderwijs, ICT, vastgoed, facilitaire zaken, inkoop en strategische communicatie. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van besluitvorming door het college van bestuur in samenspraak met de rectoren/scholen. 

De werkwijze van de ondersteunende diensten is erop gericht om de dienstverlening aan de scholen zo optimaal mogelijk te organiseren en uit te voeren waarbij de school centraal staat.

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern gepubliceerd.

Voor meer informatie over onze school neem dan een kijkje op onze website

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBeleid, Consultancy, Financieel, Onroerend goed, Technisch