Beleidsadviseur Afval & grondstoffen / reiniging

HBO
Geplaatst 1 week geleden.

Ben je enthousiast over de transitie naar een circulaire economie, en draag je graag je steentje  bij aan een schone leefomgeving? Ben jij dan de strategisch beleidsadviseur afval & grondstoffen / reiniging die wij zoeken?

De functie

Als beleidsadviseur afval & grondstoffen / reiniging bij de gemeente Sittard-Geleen ben je verantwoordelijk voor twee werkvelden: afval & grondstoffen én reiniging. Voor beiden formuleer jij gemeentelijk beleid en voer je de regie op de uitvoering daarvan. Daarnaast ben je hiervoor intern én extern aanspreekpunt voor bestuurders, gemeenteraad en onze inwoners en instellingen in onze gemeente.

Afval & grondstoffen

De wet- en regelgeving is in continu in ontwikkeling. Jij adviseert over hoe we de landelijke en gemeentelijke doelstellingen behalen, zowel op het gebied van afvalinzameling, alsook de -verwerking. Je vertegenwoordigt de gemeente in regionale en gemeentelijke samenwerkingsverbanden, zoals Afval Samenwerking Limburg (ASL) en de regionale samenwerking met Stein en Beek en adviseert onze bestuurders hieromtrent.

De focus ligt steeds meer op grondstoffen, duurzaamheid en circulaire economie. Dit vraagt om steeds meer flexibiliteit en veerkracht om binnen de gestelde financiële kaders onze dienstverlening betaalbaar te houden voor onze inwoners en mee te bewegen met ontwikkelingen en innovaties. Samen met onze contractpartner RWM, de gemeenten in de regio én stakeholders zoals inwoners en instellingen in onze gemeente, stel jij regionale en gemeentelijke beleids- en uitvoeringsplannen op. Jij draagt de visie van onze gemeente actief uit.

Je volgt ontwikkelingen in de afvalbranche en de wet- en regelgeving en vertaalt deze naar mogelijke beleids-, uitvoerings- of financiële consequenties voor de gemeente. Eén van de uitdagingen waar je meteen mee aan de slag kan, is het in regioverband opstellen van het Uitvoeringsplan dat volgt uit het onlangs vastgesteld Afvalstoffenbeleidskader. En het vervolgens implementeren van de uit dat Uitvoeringsplan volgende maatregelen en acties. Je rapporteert periodiek over de voortgang aan het bestuur en de Gemeenteraad. En je handelt vragen en verzoeken vanuit het bestuur, gemeenteraadsleden, inwoners en instellingen in onze gemeente op het gebied van afval & grondstoffen af.

Als beleidsadviseur afval en grondstoffen neem je deel in ambtelijke overleggen ter bevordering van het thema circulaire economie binnen onze gemeente.

Reiniging

Samen met de werkvoorbereider reiniging van Team Wijkbeheer ben jij namens de gemeente verantwoordelijk voor het schoon houden van onze gemeente. Ook hiervoor ontwikkel je beleid, ben je steeds op zoek naar nieuwe innovatieve mogelijkheden om de reiniging, waaronder ook onkruidbestrijding, zo efficiënt en effectief mogelijk vorm te geven. Die doe je wederom samen met onze contractpartner RWM, collega’s van Team Wijkbeheer én stakeholders zoals inwoners en instellingen in onze gemeente. Je levert een actieve bijdrage aan de verdere positionering van reiniging binnen de gemeente en RWM en de doorontwikkeling van ons partnerschap met RWM.  

Enkele werkzaamheden die tot jouw takenpakket behoren zijn:

Beleid

 • Je neemt deel aan ASL en bereidt bestuurlijke overleggen voor; 
 • Je maakt samen met andere gemeenten in de regio beleid op het gebied van afval & grondstoffen en reiniging;  
 • Je bent opdrachtgever voor (deel-)projecten, programma’s en campagnes binnen de vakgebieden afval & grondstoffen en reiniging;
 • Je adviseert het bestuur proactief en op verzoek;
 • Je beheert de Nedvanggelden en -subsidies voor zwervuilpreventie, het verbeteren van de inzamelprestatie etc.

Regie

 • Je ontwikkelt en onderhoudt instrumenten ten behoeve van het controleren van beleid en uitvoering;
 • Je ziet aan de hand van periodieke kwaliteitsmetingen toe op de uitvoering van de afvaltaken en reinigingswerkzaamheden;
 • Je voert het contractbeheer van binnen jouw vakgebied vallende contracten. Dit houdt onder andere in het actueel houden van de financiële- en de uitvoeringsrapportages en productbladen. Daarnaast organiseer je het tactisch en operationeel overleg tussen gemeente en haar leveranciers en bouwt hiervan dossier op.

Aanspreekpunt

 • Je vertegenwoordigt de gemeente in regionale en provinciale overleggen en onderhoudt je netwerken op dit niveau;
 • Je bent intern en extern het aanspreekpunt en de vraagbaak voor de vakgebieden afval & grondstoffen en reiniging;
 • Je bent verantwoordelijk voor het actueel houden van de afvalstoffenheffing en verordeningen.
 • Je bent budgetverantwoordelijk voor de producten in de vakgebieden afval & grondstoffen en reiniging en levert als zodanig een bijdrage aan de P&C cyclus;
 • je bent productverantwoordelijk en verzorgt de (milieu)rapportage aan andere instanties en overheden.

Binnen het team Inrichting, planning Openbare Ruimte (IPOR) werk je samen met de beleidsmedewerker afval & grondstoffen aan alles dat met huishoudelijk afval en grondstoffen te maken heeft. Veel samenwerking en integraliteit is aanwezig met diverse collega’s van binnen en buiten je eigen team, waaronder wijkcoördinatoren, collega’s van wijkbeheer, handhaving, verkeer en communicatie. Maar ook met collega’s van economisch, ruimtelijk en maatschappelijk beleid.

De overheid verandert, waardoor innovatie en verbinding steeds belangrijker worden. We maken gebruik van de kracht van bewoners en bedrijven om onze doelstellingen te realiseren.

Daarbij heb je oog voor de verbinding tussen bestuurlijke processen en bewoners.

Jij bent

 • Verantwoordelijk
 • Omgevingsbewust
 • Resultaatgericht
 • Besluitvaardig
 • Overtuigend
 • Klantgericht
 • Proactief

Wij vragen

Om invulling te geven aan deze dynamische baan, waarbij je goed moet kunnen schakelen tussen verschillende niveaus belangen en betrokkenen, zoeken wij iemand die:

 • HBO werk- en denkniveau heeft;
 • Affiniteit heeft met de afval & grondstoffen- en reinigingsbranche, circulaire economie en duurzaamheid;
 • Ervaring heeft in het voeren van regie op interne en externe opdrachtnemers;
 • Ervaring heeft met het werken in een gemeentelijke organisatie;
 • Analytisch sterk is en kundig is in het plannen en organiseren;
 • Een beleidsmaker met een praktische en realistische inslag die sterk is in woord en geschrift;
 • Initiatiefrijk is in het bedenken van oplossingen en anderen weet te overtuigen ervan;
 • Samenwerkingsgericht is; zowel in de eigen organisatie als ook met andere overheden en partijen;
 • Beschikt over een goed ontwikkeld financieel bewustzijn;
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden heeft (zowel mondeling als schriftelijk).

Wat bieden wij

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega’s aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering.

Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Als Beleidsadviseur afval en grondstoffen kun je maximaal € 5,169,=. bruto per maand verdienen (salarisschaal 11) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Je bepaalt zelf wanneer je dit laat uitbetalen.

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 945 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. In deze functie werk je in het team Inrichting en Planning Openbare Ruimte.

Team Inrichting en Planning Openbare Ruimte (IPOR)

Het team IPOR is de eigenaar en ontwerper van de openbare ruimte en heeft verantwoordelijkheid in de instandhouding en verbetering van die openbare ruimte. De uitvoeringstaken daarvoor zijn dagelijks beheer, groot onderhoud en vervangingen. Voor de uitvoering van deze taken heeft het team de opdrachtgeversrol en voert het de regie op die opdrachten. De opdrachten worden uitgevoerd door het team Wijkbeheer, het team Projecten en/of externe partijen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte en dragen zo bij aan de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de stad en de leefbaarheid in de wijken en dorpen.  

Maar het team kijkt ook al verder dan het hier en nu. Naar ontwikkelingen en opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, smart city, en de betekenis voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte van morgen. Het team zoekt verder de verbinding en verbreding met ander domeinen en partijen op zoek naar synergie en slimme allianties.

Het team telt ca. 30 professionals, waaronder ontwerpers, een contractmanager, wijkcoördinatoren, beleidsadviseurs en ondersteuners.

Onze gemeente

Sittard-Geleen ligt in het smalste deel van Nederland, grenzend aan België en Duitsland: de Euregio Maas-Rijn. Met onze ruim 92.500 inwoners is het de centrumgemeente van de regio en de derde gemeente van de provincie Limburg. Samen met Maastricht, Heerlen en de andere Zuid-Limburgse gemeenten hebben wij de ambitie om één van de aantrekkelijkste regio’s te worden in Europa.

De gemeente ligt in de prachtige Maasvallei met een vloeiende overgang naar het heuvelland. Als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties komen mensen uit alle windstreken naar Sittard-Geleen. Onderscheidend zijn: automotive (VDL NedCar), logistiek (Barge Terminal), zorg (Zuyderland), chemische industrie (Sabic, OCI), MKB en, niet in de laatste plaats, de Brightlands Chemelot Campus waar innovatie centraal staat. Sittard-Geleen ligt op een knooppunt van infrastructuur met de grootste binnenhaven van Nederland, internationale snelwegen en de directe nabijheid van een vliegveld. Er is een ruim onderwijsaanbod van vmbo-scholen tot universitaire opleidingen die nauw samenwerken met het bedrijfsleven.

Het is prettig wonen, werken en leven in Sittard-Geleen.

Contact

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 28 januari via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 1 februari a.s.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ilja Kengen – Moonen, teammanager Inrichting en Planning Openbare Ruimte, emailadres Ilja.Kengen@sittard-geleen.nl , tel. 06-11980072.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 06-50203319, emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBeleid, Consultancy, Financieel, Gemeente, Milieu