Behandelaren KINGS

HBO, WO
Geplaatst 1 jaar geleden

Locatie
Gastenhof, KINGS

Functie
Behandelaren, minimaal 28 uur per week

Vacaturenummer

PSG2118

Ben jij overtuigd van de meerwaarde van de behandeling van jeugdige én gezin? Dan zoeken we jou voor KINGS! Behandelaren met diverse specialismen die met KINGS methodiek gaan werken!! Een trauma georiënteerde behandeling, die gezinnen echt verder helpt. Wij zoeken collega’s met passie en enthousiasme die overtuigd zijn dat jeugdhulp anders vormgegeven kan worden en gezamenlijk een nieuw team willen gaan opzetten in de regio Zuid-Limburg horend bij Koraal. 


Trauma Informed Care

Koraal implementeert de principes van Trauma Informed Care. Trauma Informed Care gaat over het besef van de gevolgen van ingrijpende ervaringen, het herkennen van de symptomen,  adequaat handelen het voorkomen van (her)traumatisering. De nadruk ligt op investeren in samenwerking, luisteren, openheid, wederkerigheid, empowerment en het vermijden van dwang, geweld en bijbehorende triggers. Als onderdeel hiervan start Koraal, in navolging van Accare, met KINGS.

KINGS

KINGS staat voor Kind IN Gezond Systeem en is een gefaseerd behandelmodel dat is ontwikkeld en al tien jaar uitgevoerd door Accare. KINGS is ontwikkeld voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en hun ouders. De jeugdigen en hun ouders zijn voor opname slachtoffer geweest van ingrijpende interpersoonlijke gebeurtenissen en vaak spelen meervoudige en complexe problemen een rol in het dagelijks leven van deze gezinnen.

Doel KINGS

Het doel van het KINGS behandelmodel is om alle gezinsleden, zowel gezamenlijk als individueel, behandeling aan te bieden in een klinische setting, zodat zij daarna weer met een gezonde basis in de samenleving kunnen integreren. Gezinsopname wordt vaak opgevolgd door ambulante vervolgbehandeling. Om de problemen van de jeugdige te kunnen behandelen, leren de ouders om de invloed van negatieve ervaringen uit het verleden bij zichzelf en in het huidige gedrag van hun kind te herkennen. KINGS focust zich hiermee op zowel traumaverwerking van de jeugdige en de ouders, als op het vergroten van de sensitiviteit en opvoedvaardigheden van de ouders. Het doel hiervan is dat de jeugdige veilig terugkeert in een gezond systeem. Als behandelaar heb je een centrale rol in het behandelmodel.

De fases van het model van KINGS

Het model kent drie verschillende fases. De ouders doorlopen dezelfde fases als de jeugdige, maar lopen telkens een fase voor op hun kind. Hierdoor zijn de ouders in staat de jeugdige tijdens de behandeling te ondersteunen.

Je werkt hierin intensief samen met een team van gezinsbehandelaren die dagelijks aanwezig zijn bij de ouders om hen te ondersteunen. De gezinsbehandelaren zullen na de dagelijkse traumabehandeling de ouders en kinderen opvangen in de tijdelijke gezinswoning op de locatie van Koraal, waar ze het gezin coachen via modeling en videoreflectie.


Over de functie

Ieder speelt vanuit zijn eigen expertise een cruciale rol bij het weer in ontwikkeling brengen van kinderen en jongeren met psychische problemen waarbij het accent van de behandeling op trauma ligt. We maken hierbij gebruik van de best bewezen behandelmethoden Cognitieve gedragstherapie en EMDR. We leveren maatwerk aan te sluiten bij de specifieke vraag van kind en ouders/verzorgers. Je voert daarvoor intakegesprekken met het kind/ de jongere en ouders, je stelt casusconceptualisaties op en je coördineert en evalueert  de behandeltrajecten. We zoeken professionals met ideeën die helpen KINGS verder door te ontwikkelen. 

Voor meer info hierover check de volgende links of luister naar de podcast:

Wie zoeken wij voor dit unieke aanbod in het zuiden van het land?

Wij zoeken collega’s met passie en enthousiasme die overtuigd zijn dat jeugdhulp anders vormgegeven kan worden en gezamenlijk een nieuw team willen gaan opzetten in de regio Zuid-Limburg horend bij Koraal.

 • GZ-psychologen, systeemtherapeuten of Orthopedagoog generalisten, waarvan enkelen bij voorkeur opgeleid tot- en geregistreerd als cognitief gedragstherapeut VGCt® en/of EMDR-therapeut en –practitioner voor de behandeling van de jeugdigen en ouders.
 • STW opleiding


Wie ben jij?

Je voldoet aan de hierboven genoemde opleidingseisen en staat open voor een uitdaging, die we samen aangaan. De inzet van uren wordt dan ook in gezamenlijkheid vastgesteld met een minimale inzet van 28 uur per week.

 • Je vindt het belangrijk dat de hulpvrager altijd een stem, keuze en regie heeft.
 • Je gelooft in de herstel-en ontwikkelingsmogelijkheden van de ander.
 • Je achter gedrag kunt kijken en kunt zien waar het goed gaat.
 • Je begrijpt hoe trauma’s intergenerationeel kunnen doorwerken en daarmee aan de slag wil.
 • Systemisch werken is als vanzelfsprekend voor je omdat je weet hoe belangrijk ouders voor hun kinderen zijn en omgekeerd, ook als het soms minder goed gaat.
 • Je gelooft erin dat we de thuissituatie weer veilig kunnen maken door de relatie aan te gaan met een gezin, te luisteren en passende hulp en ondersteuning te bieden.
 • Je toont lef, bent initiatiefrijk en gaat uitdagingen niet uit de weg. Daadkrachtig ga je te werk en je houdt je graag bezig met uiteenlopende complexe problematiek bij volwassenen en kinderen.
 • Als professional sta je niet alleen in voor kracht -en herstelgerichte zorg voor de kinderen en jongeren, maar zorg je ook voor je collega’s en jezelf.
 • Je bent een pionier en toonaangevend in het vakgebied en je deelt je kennis graag met collega’s.
 • Je voelt je het prettigst bij een actieve en verbindende rol binnen een team. Je levert graag een bijdrage bij een nieuw op te zetten team.

Wat bieden wij?

 • Afhankelijk van opleiding en ervaring worden de functies ingedeeld conform de cao van de gehandicaptenzorg.
 • Een jaarcontract, die bij wederzijdse positieve evaluatie en voortgang van het Kings project kan worden verlengd.
 • Bij aanstelling wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd en er worden referenties ingewonnen.
 • Koraal biedt een uitdagende en professioneel ontwikkelrijke werkomgeving. Daarnaast is het de plek waar je je op je eigen vakgebied gedegen kunt ontwikkelen en je de kans krijgt om bij te dragen aan de doorontwikkeling van het KINGS behandelmodel.
 • Koraal biedt jou in samenwerking met Accare een KINGS opleiding aan.

Reageren

Herken jij jezelf in bovenstaande?

 • Dan dagen wij je uit om op een creatieve wijze te solliciteren waarmee wij goed zicht krijgen op jouw visie, kwaliteiten en meerwaarde voor het samen te stellen KINGS-team.

Dat kan via het sollicitatieformulier.

En heb je nog vragen neem dan contact op met Karin Schwarz via (06 22425313 of kschwarz@koraal.nl) of Lara Kluijtmans (06 53858817 of lkluijtmans@koraal.nl ).

Vacature eigenschappen

Vacature categorieZorg

Solliciteer online