Applicatiebeheerder (vacaturenr. 2716)

HBO
Geplaatst 1 maand geleden.

Wil je graag betrokken zijn bij onderwijs en daaraan bijdragen door jouw kennis en kunde in te zetten?
Bij ons zijn medewerkers van de scholen en het Bestuursbureau ondernemende professionals die hun vak verstaan.

Vacature informatie:

Start dienstverband :10-01-2022

Soort dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast

Plaats: Ondersteunende diensten Sittard

Totaal: FTE1,0000

Schaal: Schaal 10

Wij zoeken:

Voor de afdeling ICT van de ondersteunende diensten zijn wij met ingang van zo spoedig mogelijk op zoek naar een applicatiebeheerder voor de beheer organisatie in AFAS. Je voert de werkzaamheden uit voor de centrale applicatiebeheer organisatie in AFAS. Voor alle scholen van LVO wordt deze omgeving centraal en eenduidig beheerd. Je werkt binnen een collegiaal team van drie applicatiebeheerders.

Het applicatiebeheer kent een scala aan werkzaamheden:
• je hebt tot taak de bij de implementatie overeengekomen concepten en kaderstelling (‘samen, tenzij’) te bewaken. Je weet waar de ‘tenzij’ zit en hoe die is ingevuld;
• je ondersteunt de key-users op de scholen en binnen de ondersteunende afdelingen bij incidenten en behandelen van wijzigingsverzoeken;
• je verzorgt de communicatie met leveranciers;
• je bewaakt de naleving van de contracten;
• je coördineert het beheer van de centrale koppelingen naar andere systemen.

Wij vragen:

Persoonlijkheid
Om deze functie met veel plezier en goed uit te kunnen voeren beschikt de ideale kandidaat over ruime ervaring met en specialistische kennis van de beheeromgeving van AFAS. Je bent een aanpakker die werk ziet liggen, zelfstandig aan de slag gaat en tegelijkertijd werkzaamheden en de voortgang daarvan goed afstemt met collega’s. Je werkt accuraat en hebt aandacht voor details in je werk, ook onder tijdsdruk. In je werk laat je een proactieve houding zien, waarbij je ontwikkelingen aan ziet komen en er tijdig op inspeelt. Je bent analytisch en praktisch tegelijk waardoor je goed in staat bent om vanuit een analyse van de beschikbare informatie te komen tot logische en gegronde oplossingen.
Je werkt op een ondersteunende afdeling ten dienste van de scholen en vindt het daarom vanzelfsprekend om oplossingsgericht te werk te gaan om de scholen te ontzorgen en daarmee toegevoegde waarde te bieden.

Opleiding en ervaring
– HBO werk- en denkniveau, richting bedrijfskundige informatica of aanverwant
– Specialistische kennis van de beheeromgeving van AFAS
– Relevante werkervaring met functioneel beheer
– Brede kennis van IT technologie in algemene zin en applicatiebeheer in het bijzonder
– Bekend met standaarden gehanteerd op het gebied van processen van beheer zoals BISL, ASL en ITIL

Kerncompetenties ondersteunende diensten
– Professioneel handelen
– Ontwikkelingsgericht
– Samenwerkingsgericht

Functie-specifieke competenties
– Probleemanalyse – Het ontleden van problemen in onderdelen, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken hierin en het onderkennen van mogelijke oorzaken hiervan. Het signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie en het leggen van verbanden hiertussen.
– Mondelinge communicatie – Ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, in duidelijke taal, gebaren en non-verbale communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan anderen.
– Aanpassingsvermogen – Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Laat zien zich aan veranderingen in de organisatiecontext aan te kunnen passen.

Wij bieden:

We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een brede cafetariaregeling en opleidingsmogelijkheden. 
Meer weten over het CAO VO? Op de website van de VO-raad staat de meest actuele informatie over deze CAO voor het voortgezet onderwijs. Je kunt daar de CAO downloaden.  

Geïnteresseerd?

Inlichtingen b ijMaurice In de Braek, manager ICT, tel. 06-53661021, email m.indebraek@stichtinglvo.nlE-mail sollicitatieMail je motivatiebrief en cv uiterlijk 22 december 2021 naar vacatures@stichtinglvo.nl t.a.v. Maurice In de Braek.

Overige informatie:

Het contract wordt in eerste instantie aangegaan voor bepaalde tijd voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

De organisatie
Elke schooldag verzorgen ruim 3.000 professionals voor ruim 25.000 jonge mensen onderwijs op een van de 23 scholen van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). LVO is een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Op onze scholen ontdekt en ontwikkelt de leerling in een veilige omgeving zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit en de ambitie hebben om ervoor te zorgen dat elke leerling een geweldige onderwijstijd heeft op school. LVO bevindt zich momenteel in een ontwikkelfase met de ambitie om te zorgen voor: “Het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen”.

Doorontwikkeling ondersteuning
Om deze ambitie te realiseren ligt er een LVO Beleidsvisie Horizon 2025 en is een nieuw managementstatuut in werking getreden. De consequenties hiervan voor de organisatiecultuur en – structuur, de wijze van ondersteuning en de onderlinge werkwijze worden momenteel uitgewerkt en hebben impact op de ondersteunende afdelingen waar de afdeling ICT onderdeel van uitmaakt. Andere afdelingen zijn onderwijs, financiën, P&O, facilitair en vastgoed en communicatie.
Kernpunten in de doorontwikkeling van de ondersteuning zijn het werken als één team, het slim inrichten van de bedrijfsvoering en het verder verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening.

Voor meer informatie over onze school neem dan een kijkje op onze website: https://www.stichtinglvo.nl/

Vacature eigenschappen

Vacature categorieICT, Onderwijs