Ambulant Begeleider Jeugdhulp

HBO
Zuid Limburg
Geplaatst 5 maanden geleden

Heb jij oog en oor voor wat jeugdigen en hun gezinnen in hun leven hebben meegemaakt? Kun jij kijken naar hun kwetsbaarheden, maar tegelijkertijd naar hun krachten? Zie je hun wensen en behoeften? Wil jij werken aan het creëren van perspectief voor jeugdigen en hun ouders die het moeilijk hebben en dreigen vast te lopen? Ben jij degene die samen het hen de schouders wil zetten onder het bouwen van een stabiele thuissituatie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Koraal regio Parkstad heeft uiteenlopende ambulante functies voor professionals die iets willen betekenen voor een ander, houden van een uitdaging en zich willen blijven ontwikkelen.

Het liéfst thuis

In de nabije toekomst werken professionals van Koraal samen met jeugdigen, hun systeem en in hun directe omgeving aan onderliggende problematiek vanuit medisch-, opvoedkundig- én traumaperspectief. Dat doen we door te investeren in het voorkomen en doorbreken van problemen door de generaties heen en door zowel hulp aan jeugdigen, ouders en gezinnen als geheel te bieden. Uitgangspunt is altijd ‘Het liéfst thuis’. Dat betekent dat we ervoor kiezen om jeugdigen in hun eigen omgeving te laten opgroeien zolang dat mogelijk is. Maar ook dat jeugdigen, bij voorkeur met ouders, kortdurend opgenomen kunnen worden als dat de beste oplossing is.

Traumasensitief

Koraal werkt op het gebied van jeugdhulp volgens de uitgangspunten van Trauma Informed Care (TIC), een werkwijze met meer oog voor verbinding, veiligheid en regulatie. En met meer aandacht voor de impact van ingrijpende jeugdervaringen en de effecten daarvan op de hersenen, emoties, denkpatronen en het uiteindelijke gedrag. Een werkwijze die bovendien rekening houdt met de impact op de medewerkers die ermee aan de slag gaan. TIC helpt ons om elkaar nóg beter te begrijpen. Zodat we samen tot optimale ondersteuning voor elkaar én de beste resultaten kunnen komen. Kortom: werken met een warm hart en een kalm brein!

De functies

Een greep uit onze ambulante functies:

Intensieve Thuisbehandeling aan gezinnen (ITB)

In een gezin met opgroeiende kinderen blijven er voortdurend dingen veranderen. Alle kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en dat vraagt vanuit opvoedkundig perspectief het een en ander van de ouders, die vaak ook hun eigen verhaal hebben. Wanneer er daarbij ook gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen spelen, kan dat een lastige situatie opleveren. Zeker wanneer er bij kinderen en/of ouders ook sprake is van een verstandelijke beperking. Door deze combinatie van factoren kunnen gezinnen in de problemen raken of op den duur zelfs helemaal vastlopen. Als ambulant medewerker ITB ondersteun je deze kinderen en hun ouders in de thuissituatie. Je levert bijvoorbeeld een cruciale bijdrage aan het voorkomen van uithuisplaatsing. En werkt vervolgens aan een positieve thuissituatie waarin kinderen weer tot ontwikkeling kunnen komen.


Meer weten? Klik dan hier.

Ondersteuning van tienerouders en kwetsbare gezinnen (Street-wise)

Het ambulante ondersteuningsprogramma Street-wise begeleidt tienerouders en kwetsbare gezinnen. Street-wise komt meestal via andere hulpverleners in beeld als er op meerdere leefgebieden hulpvragen zijn. De aanpak is uniek. Street-wise kan snel begeleiding bieden en is er in de beginperiode zo vaak als nodig om bijvoorbeeld uithuisplaatsing te voorkomen. Wanneer de rust weer enigszins is hersteld, ga je als ondersteuner samen met de betrokken ouders in gesprek om erachter te komen wat er op verschillende leefgebieden speelt. De meest uiteenlopende zaken kunnen een tienerouder of gezin uit balans brengen, zeker als ouders al kwetsbaar waren. Street-wise gaat ervoor om het evenwicht te herstellen. Daarbij staat de veiligheid van het kind altijd centraal en sta jij als ondersteuner letterlijk naast de ouders. Street-wise ondersteunt, maar neemt de regie niet over. Het doel is immers om ouders in hun eigen kracht te zetten.


Meer weten? Klik dan hier.

Ambulant werken vanuit Koraal voor het samenwerkingsverband JenS

Je kunt vanuit Koraal ook aan de slag als begeleider ITB of Street-wise voor JenS (Jong en Sterk). JenS is het samenwerkingsverband tussen Alcander, Koraal, Mondriaan, Radar, Welsun en XONAR. Samen nemen deze organisaties de verantwoordelijkheid om kinderen veilig en gezond te laten opgroeien in de regio Heerlen/Landgraaf/Voerendaal, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne stabiele toekomst.

 
Meer weten? Klik dan hier en hier.  

Multi Systeem Therapie (MST-ID)

Multi Systeem Therapie (MST) is gericht op jongeren van 10 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen bij wie uithuisplaatsing dreigt. Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen: schoolverzuim, agressie, weglopen, middelengebruik en crimineel of ander wetsovertredend gedrag. Als MST-therapeut richt jij je vooral op de ouders en andere sleutelfiguren uit de omgeving van de jongere. Ook werk je aan het vergroten van de vaardigheden van de jongere zelf, het functioneren op school en de omgang met prosociale leeftijdgenoten. De MST-behandeling kan ook ingezet worden voor een succesvolle terugkeer na een uithuisplaatsing. MST gaat uit van bekende risicofactoren en bewezen effectieve interventies die door jou op een integrale manier worden uitgevoerd in de eigen omgeving van de jongere en zijn of haar gezin. Onderzoek toont aan dat MST ook op lange termijn effectief is en daarmee dus duurzaam.

Meer weten? Klik dan hier.

Gezinsopname (KINGS)

KINGS (Kind IN Gezond Systeem) is ontwikkeld voor kinderen en ouders die te maken hebben gehad met ingrijpende gebeurtenissen. Voorbeelden zijn huiselijk geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik en geweld door leeftijdsgenoten. Deze problematiek is vaak al meerdere generaties aanwezig. Voor hen betekent elke nieuwe dag een gevecht. Bij KINGS wordt gedurende een periode van gemiddeld zes tot acht weken niet alleen het kind, maar het hele gezin opgenomen voor een intensieve behandeling. Als behandelaar werk jij eraan mee dat het kind zich weer in een veilige omgeving kan ontwikkelen en dat de lijn van geweld en verwaarlozing in de familie wordt doorbroken. Je kijkt naar de dagelijkse routines en leefstijl van het gezin. Door de behandeling van de nare ervaringen die ouders hebben meegemaakt, krijgen ze een kalmer brein en zijn ze in staat opvoedingsvaardigheden aan te leren. Jij helpt ouders om responsiever en sensitiever te reageren op hun kind(eren). Ouders starten met fase 1 in de traumabehandeling. Als zij naar fase 2 gaan, dan start het kind aan de behandeling fase 1, zodat het veilig terug kan keren in een gezond systeem. Indien nodig met ambulante vervolgbehandeling.

Meer weten? Klik dan hier.

Thuiszorg

Thuiszorg is een vorm van ambulante ondersteuning waar steeds meer vraag naar komt in regio Parkstad. De thuiszorg die Koraal biedt bestaat voor een gedeelte uit ondersteuning bij de verzorging, die erop is gericht dat mensen met een verstandelijke beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar als medewerker thuiszorg ben je ook vaak bezig met het adviseren en ondersteunen van ouders op uiteenlopende gebieden. Bijvoorbeeld als er sprake is van gedragsproblematiek. Je ontlast ouders en andere gezinsleden en levert je bijdrage aan het stimuleren van de ontwikkeling van de cliënt en het vergroten van de zelfredzaamheid. Denk hierbij ook aan het begeleiden van cliënten richting zelfstandig wonen of kinderen begeleiden in de schoolsituatie. Als medewerker thuiszorg heb je veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Zo kun je na verloop van tijd doorgroeien naar een andere ambulante functie. Je kunt je bijvoorbeeld door ontwikkelen tot begeleider Street-wise of tot behandelaar Intensieve Thuisbegeleiding (ITB). Om als ITB-behandelaar aan de slag te kunnen, volg je een (deeltijd) HBO-opleiding.

Zorgondersteuner in het speciaal onderwijs

Kinderen in het speciaal onderwijs hebben vaak extra ondersteuning nodig om op een doelmatige en vooral ook fijne manier deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Sommige kinderen hebben behoefte aan structuur wanneer ze ’s ochtends binnenkomen, andere zitten rond de pauze hoog in hun energie en hebben baat bij iemand die hen helpt bij het reguleren van gedrag. En dan zijn er bijvoorbeeld nog kinderen die hulp nodig hebben bij eten, bij toiletbezoek of bij het omkleden tijdens de gymles. Koraal werkt samen met de St. Jan Baptist school om leerlingen met een verstandelijke beperking en autisme een fijne schooldag te bieden. Zie jij je samen met een leerkracht inspelen op wat er in de klas gebeurt en vind jij het een uitdaging om de zorgbehoefte van leerlingen te beantwoorden op het juiste moment te beantwoorden? Dan is de functie van zorgondersteuner in het speciaal onderwijs jou wellicht op het lijf geschreven.
Meer weten? Klik dan hier.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken collega’s met passie en enthousiasme die overtuigd zijn dat jeugdhulp anders vormgegeven kan worden. Je bent een enthousiaste, actieve en betrokken ambulant begeleider / groepsleider, die stevig in zijn/haar schoenen staat. Je kunt de zorgvraag van de gezinnen vertalen in een zorgplan en weet deze vorm te geven in de behandeling.

En verder..

  • Je beschikt over een afgeronde relevante HBO opleiding (bijv. Social Work of Pedagogiek) en een SKJ-registratie is een vereiste. Ben je in het bezit van een HBO opleiding, maar (nog) geen SKJ registratie, dan zullen we samen met jou gaan onderzoeken hoe dat geregeld kan worden.
  • Ook wanneer je een relevante MBO opleiding hebt afgerond en, bij voorkeur al enige ervaring hebt opgedaan, gaan wij graag met jou in gesprek over de mogelijkheden.
  • Studeer je binnenkort af, dan willen jij ook graag met jou het gesprek aan. Misschien zijn er dan nog andere mogelijkheden binnen Koraal PS.

Wat bieden wij jou?

Gezien de geschetste ontwikkelingen van de strategie jeugd, TIC en de ontwikkeling van nieuwe ambulante producten, kunnen wij jou een afwisselende functie aanbieden en een mooie loopbaan.  Een functie en loopbaan waarin je met regelmaat wordt uitgedaagd op kennis en ervaring en waarbij je veel verantwoordelijkheid krijgt.

  • Opleidingen vinden we zeer belangrijk, er zijn dan ook diverse ontwikkelingsmogelijkheden, o.m. ten behoeve van de SKJ. Bekijk via deze link enkele verhalen van onze medewerkers over hun drijfveren en hoe zij zich ontwikkeld hebben binnen onze organisatie;
  • Voldoe je aan de criteria, dan start je in principe met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Andere opties in onderling overleg en afhankelijk van opleiding en ervaring;
  • Je salaris is conform de CAO Gehandicaptenzorg en wordt vastgesteld op basis van je opleiding en werkervaring. Er zijn mogelijkheden in FWG 35, 40, 45 en incidenteel in FWG 50;
  • Voor verdere informatie omtrent de arbeidsvoorwaarden verwijzen wij jou naar deze link: https://www.werkenbijkoraal.nl/werken-en-leren-bij/arbeidsvoorwaarden.

Informatie
Wil je meer informatie over de beschikbare functies. Neem dan contact op met Yara Husson, (06-10908142 of yhusson@koraal.nl). Zij zal met jou in eerste instantie de mogelijkheden verkennen. Daarna volgt een gesprek met een teamleider en een of meerdere potentiele nieuwe collega’s.

Alvorens je bij ons in dienst treedt, zullen wij telefonisch en schriftelijk referenties inwinnen bij je huidige of een vorige werkgever.


Reageren
Voel jij je betrokken bij deze doelgroep en wil je iets betekenen voor hen? We ontvangen graag je CV en motivatie via het sollicitatieformulier!

Vacature eigenschappen

Vacature categorieZorg

Solliciteer online