Ambtelijk secretaris Academieraden

WO
limburg, Zuid Limburg
Geplaatst 4 weken geleden.

Zuyd kent een organisatorische indeling in academies en diensten. De Academieraad – en voor de diensten de gezamenlijke Dienstenraad –  vult de decentrale medezeggenschap in en bestaat uit studenten en docenten. De Academieraden voeren ook de taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie uit. Binnen de Bestuursdiensten is Bureau Academieraden – per 1 september Bureau Medezeggenschap – verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van de Academieraden. Deze wordt ingevuld door een team van ambtelijk secretarissen.

De ambtelijk secretaris zorgt voor de strategische en organisatorische ondersteuning en advisering van de Academieraden binnen een domein en adviseert de academieraad en directeur bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de medezeggenschap binnen een academie / de academies van een domein.

Waar in de beschrijving Academieraad wordt gehanteerd, wordt tevens het meervoud bedoeld, waarbij een domein meerdere Academieraden kent, en de Dienstenraad.

De Dienst Bestuursdiensten zoekt in verband met de uitbreiding van het Team Bureau Medezeggenschap een

Ambtelijk secretaris Academieraden (0,5 fte)

Tot je werkzaamheden behoren o.a.:

 • Inrichting en ondersteuning Academieraad

Als ambtelijk secretaris zorg je voor (het inrichten van) een effectieve organisatorische, procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van de Academieraad, inclusief het opstellen en coördineren van (de uitvoering van) het jaarplan van de Academieraad.

 • Organisatie en bewaking besluitvormingsproces medezeggenschap

Je zorgt voor de (opzet van) de routing en behandeling van strategische en tactische documenten ter behandeling door de Academieraad en bewaakt de planning van de beleidsvoorbereidende en besluitvormende activiteiten van de Academieraad.

 • Beleidsmatig

Vanuit jouw kennis en ervaring adviseer je de Academieraad over het overleg- en besluitvormingsproces en over bestuurlijk-juridische medezeggenschapsaangelegenheden en doe je verbetervoorstellen in meerjarig perspectief.

 • Strategische (externe) contacten

Je bereidt overleggen van de Academieraad met de directeur en andere partijen binnen Zuyd voor en coördineert deze. Daarvoor verzamel en analyseer je informatie en documentatie en adviseer je de Academieraad over relevante mogelijke samenwerkingen. Naast contacten met de Academieraad en de directeur over medezeggenschapsthema’s, onderhoud je contacten met collega’s van de andere domeinen om ontwikkelingen op medezeggenschapsgebied Zuydbreed uit te wisselen en af te stemmen.

 • Overige werkzaamheden

Je coördineert publicaties door en voor de Academieraad op Zuydnet, de intake en routing/procesbewaking van de inkomende post voor de Academieraad, en neemt deel aan het werkoverleg van de voorzitter van de Academieraad met de directeur. Op ad hoc-basis vervul je taken op het gebied van projectmanagement.

Wij verwachten dat je:

 • een academisch werk- en denkniveau hebt;
 • brede kennis van en ervaring hebt met bestuur en beleid en het brede scala aan beleidsterreinen binnen het hoger onderwijs en kennis van de relevante wet- en regelgeving.
 • weet wat er komt kijken bij een beleidsfunctie in een complexe strategische context en goed kunt omgaan met belangentegenstellingen en verschillende niveaus binnen de organisatie;
 • uitstekend plan- en procesmatig kunt werken;
 • vaardig bent in het opstellen van adviesnota’s en beleidsvoorstellen;
 • vaardig bent in projectmanagement en het opstellen van projectvoorstellen;
 • goed kunt inspelen op onverwachte omstandigheden;
 • complexe gegevens kunt ordenen en analyseren en kunt prioriteren;
 • kritische procesbewaking en vasthoudendheid kunt combineren met uitstekende adviesvaardigheid en in- en externe dienstverleningsgerichtheid;
 • proactief, betrouwbaar en punctueel bent en zorgvuldig in het omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Vaardig bent in het gebruik van de MS-Office-systemen (Word, Excel, PowerPoint, Teams).
 • Flexibel inzetbaar bent gedurende de hele werkweek; de concrete werktijden worden in overleg binnen het team afgesproken, waarbij beschikbaarheid op dinsdag een “must” is.
 • Kennis van het Engels (verstaan en spreken) is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

 • Wij bieden een functie voor 0,5fte voor de duur van 1 jaar bij de Stichting Zuyd Hogeschool.  
 • Wij bieden een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, doch maximaal schaal 11 CAO−HBO (maximum € 5.332,48 bruto per maand bij een fulltime aanstelling).

De functie is ondergebracht bij de Dienst Bestuursdiensten binnen het Team Bureau Medezeggenschap. Samen met 3 collega- ambtelijk secretarissen verzorg je de ondersteuning van de 29 Academieraden en Dienstenraad van Zuyd. De verdeling van de Academieraden vindt zoveel mogelijk per domein plaats.

Interesse?
Neem voor nadere informatie over de functie contact op met Marc Gulikers, ambtelijk secretaris CMR (per e-mail: marc.gulikers@zuyd.nl of telefonisch: +31454006218

of 06 53541084) of Sandra.Rombouts@zuyd.nl (06 41145706), coördinator ondersteuning academieraden.

Solliciteren
Je kunt vóór 1 september 2022 solliciteren door het invullen van je persoonlijke gegevens (voorzien van motivatiebrief en CV) op de website www.werkenbijzuyd.nl.

Gesprekken vinden plaats in week 37, 2022.

De ambtelijk secretaris wordt benoemd door de directeur Bestuursdiensten op voordracht van een selectiecommissie onder voorzitterschap van de directeur Bestuursdiensten.

Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBeleid, Juridisch, Onderwijs, Strategie

Solliciteer online