Adviseur Veiligheid Radicalisering & Extremisme

HBO
Geplaatst 1 jaar geleden

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Wij streven naar een veiliger Maastricht. Een stad waar criminaliteit en overlast zo weinig mogelijk voorkomen. Waar inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen en veilig kunnen wonen, werken en verblijven. Wij kunnen en willen dat niet alleen doen: onze inwoners, ondernemers en professionele en maatschappelijke partners zijn hier, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, nadrukkelijk bij betrokken.

Vind jij het een uitdaging om met deze dynamische opdracht aan de slag te gaan? Om je dagelijks bezig te houden met de actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid in het algemeen? En in het bijzonder bijdragen aan de opgaven op het terrein van radicalisering en extremisme? Ben jij iemand die de samenwerking en aanpak van radicalisering en extremisme op strategisch, tactisch en operationeel niveau wil helpen verbeteren door te werken aan het zicht op de resultaten van de aanpak? Heb je het vermogen om op de diverse schaalniveau’s (landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal) te verbinden en als netwerkregisseur in een adequaat en resultaatgericht relatiebeheer te voorzien? Dan zoeken wij jou voor de functie van adviseur Veiligheid die in het bijzonder belast wordt met het thema radicalisering en extremisme. Naast je adviseurs profiel incl. beleidsadvisering maakt netwerkregie een belangrijk onderdeel uit van je takenpakket.

De gemeente Maastricht is provinciaal accounthouder van de NCTV met als doel de (lokale) samenwerking en afstemming te bevorderen om tot een integrale aanpak van radicalisering en extremisme te komen.

Het vierjaarlijks door de raad vast te stellen Meerjarenprogramma Veiligheid (MJP) dient hierbij als strategisch beleidskader. Jouw werkzaamheden zullen, incidenten daargelaten, voor een belangrijk deel in het teken staan van de realisatie en het leveren van een bijdrage aan de doelstellingen zoals vastgelegd in het hiervoor genoemde MJP.

De functie is ondergebracht bij het organisatieonderdeel Veiligheid & Leefbaarheid, team Veiligheid. Het team Veiligheid bestaat uit enerzijds het Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland en anderzijds uit Integrale Veiligheid. De vacature is ondergebracht bij Integrale Veiligheid.

Dit ga je doen

 • Draagt vanuit het toegewezen beleidsveld Integriteit en Veiligheid met zwaartepunt op aanpak Radicalisering en Extremisme bij aan de totstandkoming van een adequaat strategisch integraal veiligheidsbeleid, uitmondend in een vierjaarlijks op te stellen Meerjarenplan Veiligheid;
 • Initieert en levert voorstellen op tot beleidsontwikkeling in relatie tot aanpak Radicalisering en Extremisme;
 • Monitort landelijke ontwikkelingen op het vlak van Radicalisering en Extremisme en de vertaling hiervan in het Maastrichtse beleid-/uitvoeringsprogramma’s; tot deze monitoringstaak behoort tevens het actueel in beeld hebben van eventuele financieringsmogelijkheden ter uitvoering van het eerdergenoemde programma-/uitvoeringsplan evenals het doen van aanvragen hiertoe en verantwoording;
 • Regisseert, coördineert, zit voor en of neemt deel aan bestuurlijke dan wel ambtelijke relevante overlegkaders en of uitvoeringsactiviteiten op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid en meer in het bijzonder in het kader van het toegewezen werkveld Radicalisering en Extremisme;
 • Voert regie, werkt uit en voert (deels) uit plannen van aanpak op basis van uitvoeringsplan MJP.
 • Investeert in bestaande en nieuwe netwerken die een rol kunnen vervullen in de aanpak van Radicalisering en Extremisme;
 • Voert netwerkregie en relatiebeheer vanuit lokale opdracht alsmede provinciale en landelijke scope;
 • Als netwerkregisseur ben je de katalysator, organisator en verbinder in een netwerk. Bent sensitief voor verhoudingen, geeft leiding aan werkprocessen en stimuleert de taakverbondenheid in een netwerk.
 • Volgt landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen ten aanzien van Radicalisering en Extremisme en adviseert hierover gevraagd en ongevraagd team, management en bestuur adviseren;
 • (Mede) beantwoording van artikel 47 vragen;
 • Rapporteert gevraagd en ongevraagd het management, stakeholders en overige relevante partijen.

Dit breng je mee

 • HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare affiniteit en bekend met het veiligheidsdomein;
 • Specifiek kennis en ervaring met het thema Radicalisering en Extremisme is een pré;
 • In staat om nieuwe vraagstukken snel eigen te maken en hierin adequaat en to the point te adviseren;
 • Het vermogen om op tactisch- operationeel- en strategisch niveau te schakelen;
 • Stevige beleid adviserende en netwerk regisserende kwaliteiten op alle politiek bestuurlijke schaalniveaus;
 • Als netwerkregisseur heb je de taak om een goed functionerend netwerk op te bouwen en te onderhouden, signalen van beleidshiaten te herkennen en bespreekbaar te maken.

Bijzonderheden

De functionaris dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG+) te overleggen en indien nodig een verzwaarde screening te ondergaan.

Dit bieden we jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Het salaris wordt ingepast in schaal 11 (€ 3.561 – € 5.169) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?

Reageer dan voor 11 november 2021 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Marc Cornips, teammanager Veiligheid, 06-52497947 of e-mail marc.cornips@maastricht.nl

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Meerssen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Veiligheid en Leefbaarheid
Wij zoeken jouw talent!
Gevonden: een uitdaging…
Onze missie? Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad met een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan jou om samen met ons die missie waar te maken. Een hands-on mentaliteit, betrokken, samenwerken, resultaatgericht, integer, vooruit willen en enthousiasme zijn daarbij onmisbare eigenschappen.

… en ruimte
Wat wij te bieden hebben? Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. En er is ruimte: om werk en zorg te combineren. Om je werkplek te kiezen: binnen en buiten het kantoor. Maar vooral om je ideeën tot uitvoer te laten komen.

Wij weten wat we willen: een stad die klaar is voor de toekomst, een stad waar het goed toeven is. Aan jou de keuze of jij daaraan je steentje bijdraagt. Kortom: let’s match! Kijk voor meer informatie ook op www.gemeentemaastricht.nl.

Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (VenL) ontleent haar naam aan haar doel: een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken zijn er regels, afspraken en richtlijnen. Sommige zijn landelijk vastgesteld, andere bepalen we zelf. Het leeuwendeel van het werk bestaat uit het opstellen van, toezien op naleving en het handhaven van de regels, afspraken en richtlijnen. Verder hebben we een aantal specifieke (beleidsmatige) taken rondom het thema veiligheid (Veiligheidshuis en Integrale Veiligheid).

Vacature eigenschappen

Vacature categorieGemeente

Solliciteer online