Ron Meyer “Wat is voor jou het speerpunt voor de parkstad”

Arbeidsmarkt, Nieuws

“Wat is voor jou het speerpunt voor de parkstad in relatie tot het eindrapport van de commissie-Borstlap”.

Dit werd gevraagd aan Ron Meyer naar aanleiding de presentatie van Hans Borstlap op de Jaarconferentie 2023 van Baandomein.