Marnix Postma nieuw bestuurslid Baandomein

Nieuws

We zijn blij dat we met ingang van dit jaar een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Hij stelt zich graag aan u voor.

Marnix Postma
51 jaar
Managing Consultant bij Limbourg & Partners
Specialist Arbeidsmarktcommunicatie & Employer Branding

Een gezonde arbeidsmarkt draagt in sterke mate bij aan een regio met een aantrekkelijk woon-, leef- en werkklimaat.
In een gezonde arbeidsmarkt is plaats voor iedereen die zijn talenten kan en wil benutten en deze verder wil ontwikkelen. Zodat organisaties ambities en doelstellingen kunnen realiseren en zodat medewerkers in hun kracht komen te staan omdat ze nodig zijn en worden
gewaardeerd voor hun kennis en kunde. Samen Sterk! Dit realiseren vraagt om continue aandacht van werkgevers, werknemers en overheden. Baandomein speelt hierbij een centrale rol door alle betrokken partijen te ondersteunen bij het met elkaar verbinden en bij het voortdurend vertalen van opleidingsbehoeften naar passende trainingen, workshops en andere bijeenkomsten.

‘Samen Sterk! Dit realiseren vraagt om continue aandacht van werkgevers, werknemers en overheden’

Ik zie de toegevoegde waarde van Baandomein en ga mij er sterk voor maken dat steeds meer werkgevers de waarde van Baandomein gaan benutten. En daarmee een breed gedragen (netwerk)organisatie ondersteunen bij het gezond houden van de economie en de werkgelegenheid in Limburg.