Ilonka Sinkeldam duurzame inzetbaarheid

Nieuws


Ilonka Sinkeldam, directeur Baandomein, is geïnterviewd over haar visie op duurzame inzetbaarheid voor de eerste editie van “Ondernemen in Limburg” van Mediahuis Limburg. Hieronder het artikel.

De fysieke ontmoeting is teruggekeerd. Opgelucht?


Zeker. Ontmoeten is hard nodig om samen de knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken én kansen tijdig te benutten. Beslissers van de bij ons aangesloten organisaties snappen dat de Limburgse arbeidsmarkt een ecosysteem is. Onze nieuwe bestuursleden Lone Linssen en Marnix Postma zetten zich samen met onze ervaren bestuurders Anja Pijls, Wim Reinartz en Paul Stallenberg in voor synergie-zoekende samenwerking op alle organisatieniveaus.


Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom CBS, is de spanning op de arbeidsmarkt hoger dan we in vijftig jaar hebben gezien. En Ton Wilthagen, hoogleraar Tilburg University, noemt het tekort aan mensen de nieuwe crisis.


Ook in Limburg is die spanning er. In alle sectoren. Door te weinig mensen en door de mismatch op de arbeidsmarkt. Peter Hein legde vóór de pandemie, op onze conferentie in het Provinciehuis, aan de hand van big data patronen haarfijn uit wat de dieperliggende structurele oorzaken zijn, zoals demografische ontwikkelingen. Ik ben het niet eens met Ton Wilthagen. De arbeidsmarkt was pre-corona al krap. Door de pandemie was die druk tijdelijk wat minder. Nu de economie weer groeit, is de structurele krapte terug. Het is geen nieuwe crisis, maar een stabiele trend vanaf 2013.


“Er moet fors geïnvesteerd worden in robotisering om de productiviteit van de beroepsbevolking te verhogen”


Zijn er oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt?


De steunmaatregelen van het kabinet hebben ervoor gezorgd dat minder bedrijven failliet gingen. Daardoor is de arbeidsmobiliteit ook afgenomen. Dat tijdelijke effect zal gecorrigeerd worden vanaf oktober als de steunmaatregelen stoppen en uitstel van belasting niet meer mogelijk is. Ik verwacht dat de krapte iets zal afnemen in 2022, maar wel een structureel probleem blijft. Als iedereen 3 uur meer werkt, is de krapte
opgelost. Maar dat is een te gemakkelijke rekensom. Daarom moet er fors geïnvesteerd worden in robotisering om de productiviteit van de beroepsbevolking te verhogen.


1,3 miljoen mensen hebben burn-out gerelateerde klachten. CNV wil daarom naar een 30-urige werkweek.


Nederland is wereldkampioen parttime werken met een gemiddelde werkweek van 30 uur. De helft van de beroepsbevolking werkt al in deeltijd en combineert dat vaak met mantelzorg. Minder werken voor meer mantelzorg lost de burn-out tsunami niet op. Het maken van samenhangende en evenwichtige levenskeuzes wel. Daarom hebben we de workshops zelfregulatie, rouwverwerking en mantelzorg aan onze activiteitenkalender toegevoegd. En we hebben designer Twan Verdonck uitgenodigd als spreker op onze managementbijeenkomst. Het is zijn missie om voor 2025 één miljoen mensen geholpen te hebben bij het ontwerpen van een leuker leven.


Nog een nabrander?


Vijftig procent van de beroepsbevolking in 2040 bestaat uit Generatie Y en Generatie Z. Als je 2040 nog ver weg vindt, realiseer je dan dat we ons dichter bij dit jaartal bevinden dan bij het jaar 2000.

Tekst: Rob Meesen Foto: Peter Müllenberg