Hans Borstlap spreekt op Baandomein Conferentie op 27 Juni 2023

Jaarconferentie, Nieuws

Maandag 3 april maakten alle media melding van de ingrijpende plannen voor de arbeidsmarkt van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip. Haar voorstellen zijn gebaseerd op het eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap).

Op 23 januari 2020, net voor de uitbraak van de coronapandemie, presenteerde commissievoorzitter drs. Hans Borstlap de visie die antwoord geeft op de complexe vraag: In wat voor land willen we werken?

Wij zijn verheugd dat wij Hans Borstlap mogen aankondigen als eerste spreker tijdens onze jaarconferentie op 27 juni 2023. Na vele jaren ervaring in diverse functies, als raadadviseur van minister-president Lubbers, directeur-generaal op het ministerie van SZW en lid van de Raad van State, deelt Hans Borstlap nu graag zijn visie over de toekomst van de arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen, en sturingsvragen tussen overheid en grote sectoren van publieke dienstverlening zoals het onderwijs en de gezondheidszorg, zijn vraagstukken waar hij zich graag over buigt.

Noteer dus alvast 27 juni 2023 van 08.30-13.00 uur in jouw agenda. Binnenkort hopen wij de andere sprekers voor te kunnen stellen.