Govert Derix: Arbeidsmarkt moet uit de bubbel

Arbeidsmarkt, Nieuws

Hoe kijkt Govert Derix tegen de arbeidsmarkt aan. Tijdens de managementbijeenkomst van Baandomein op 18 september 2023 hebben wij hem gevraagd naar zijn visie op de arbeidsmarkt.