DIEPE WORTELS EN NIEUWE VERBINDINGEN

Nieuws

Baandomein heeft Mediahuis Limburg en de gemeente Voerendaal als nieuwe leden mogen verwelkomen. Organisaties die diepgeworteld zijn in Limburg. De historie van de uitgever van De Limburger gaat terug tot het jaar 1846 waarin het ‘Weekblad van Heerlen’ voor het eerst verscheen. Voerendaal kende rond de eerste eeuw al bewoning.

Op het hoofdkantoor van Mediahuis in Maastricht spraken Ilonka Sinkeldam, Eunice van Kroonenburgh en Maurice Ubags af voor een gesprek over de uitdagingen op de Limburgse arbeidsmarkt en de relevantie van persoonlijke netwerken. Wij zijn lid geworden van Baandomein omdat dit ons helpt om nieuwe medewerkers te vinden op de krappe arbeidsmarkt. Mensen die essentieel zijn om onze opgaven als gemeente waar te maken. Professionals die, in een tijdsgewricht waarin onzekerheden de boventoon voeren, willen bouwen aan een sterk Voerendaal”, vertelt Eunice van Kroonenburgh. Zij is HR Business Partner bij de gemeente Voerendaal. “In ons eerste samenwerkingsproject met Baandomein is het gelukt om dertien openstaande vacatures in te vullen. Bovendien vinden wij het brede workshopaanbod van Baandomein interessant voor onze medewerkers en managers.”

Kennis en kennissen

In ons mediabedrijf zijn we dagelijks bezig met inhoud”, aldus Maurice Ubags die CEO van Mediahuis Limburg is. “Met De Limburger, Limburgvac, Ondernemen in Limburg, Via en Voilà voorzien wij 700.000 Limburgers van regionaal nieuws en informatie. Als je echter alleen maar focus legt op het produceren van content, loop je het risico dat je het contact met de omgeving verliest. Tijdens de provinciale verkiezingen vertrouwde een ervaren politicus mij toe dat zijn partij weliswaar de kennis had, maar niet de kennissen. En dat was volgens hem terug te zien in de uitslag. Door actief deel te nemen in relevante netwerken willen wij zo’n ongewenste uitkomst voorkomen. In de beweeglijke samenleving verbindt Baandomein professionals op de Limburgse arbeidsmarkt. Daar willen wij graag onderdeel van zijn. Zelf probeer ik de managementbijeenkomsten altijd bij te wonen. De inspirerende sprekers en de aansluitende netwerkmomenten brengen kennis en kennissen bij elkaar. En daaruit ontstaan nieuwe ideeën en samenwerkingen.”

Baandomein verbindt

Ilonka Sinkeldam is de directeur van Baandomein. “Wij bestaan inmiddels meer dan een kwart eeuw. Met heel veel leden die er vanaf het eerste uur bij zijn. Binnen ons netwerk verbinden wij iedere dag. En door nieuwe leden aan te trekken ontstaan nieuwe verbindingen. Beslissers op de Limburgse arbeidsmarkt willen onze meerwaarde persoonlijk ervaren. De gelegenheid daartoe geven wij door ze persoonlijk uit te nodigen voor onze bijeenkomsten, het jaarlijkse congres of workshops. Zo maken professionals vrijblijvend kennis met de kwaliteit van ons bestuur, team, netwerk en dienstenpakket. Als er in de ontmoeting een match tot stand komt, volgt het lidmaatschap vanzelf. Zoals bij Voerendaal en Mediahuis. De hoogte van de lidmaatschapsbijdrage, zo blijkt in de praktijk, is nooit een struikelblok.”

HR-uitdagingen

Eunice: “De huidige arbeidsmarkt is niet meer te vergelijken met die van vroeger. Er is een structurele krapte en dus een strijd om talent en competenties.” Maurice benoemt nog een aantal issues die hoog op de HR-agenda staan, zoals ziekteverzuim, mantelzorg, vitaliteit en productiviteit. Ilonka herkent deze opsomming uit haar gesprekken met beslissers en HR-functionarissen. “Bovendien verandert ons takenpakket en de manier van werken continu”, vervolgt Eunice. “Het implementeren van de nieuwe omgevingswet per 1-1-2024 is bijvoorbeeld een complexe uitdaging. De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving. We moeten procedures stroomlijnen, regelgeving harmoniseren en beslistermijnen versnellen. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Gelukkig hebben we in Voerendaal, een moderne organisatie die flexibel en innovatief is. We zijn informeel en resultaatgericht, dus ook het digitaliseren en professionaliseren van deze opgave gaat lukken.”

Maurice vult aan: “Ook wij zetten volop in op digitale transformatie, van papier naar schermen. Ik word heel erg blij van de nieuwe lichting medewerkers die interdisciplinair sparren in creatieve processen. Ze nemen daarmee het bedrijf op sleeptouw richting de toekomst. Wij geloven niet dat wij onze medewerkers moeten ontwikkelen, maar geven mensen de kans om zichzelf te ontwikkelen door het werk van de organisatie te doen. Daarmee proberen we talenten ook te binden: come, grow and go. Als collega’s vragen wat het kost om mensen op te leiden die weggaan, stel ik als tegenvraag wat het kost als we ze niet opleiden en blijven.”

Een leuker leven

Volgens Ilonka solliciteren mensen in de kern om een leuker leven te krijgen. “Dat zit hem wellicht in meer salaris, een betere balans tussen werk en privé, meer flexibiliteit of betere ontwikkelmogelijkheden. Maar de gemene deler is een leuker leven krijgen.” Eunice kan dat bevestigen. “Om wederzijdse teleurstellingen te voorkomen organiseren wij open dagen. Mensen willen zich graag eerst informeel oriënteren vóórdat ze besluiten om daadwerkelijk te solliciteren. Ik geniet op die open dagen van de energie tussen trotse medewerkers en nieuwsgierige bezoekers. Een voorproefje op het leukere leven. En het bevordert bovendien de effectiviteit van onze werving & selectieprocessen.”

TEKST: Rob Meesen BEELD: Peter Mullenberg

Bron: Ondernemen in Limburg