De netwerkfactor van Baandomein

Nieuws, Ondernemen in Limburg

Het netwerk van Baandomein is inmiddels een kwart eeuw oud én nog steeds springlevend. In het afgelopen jaar traden zes nieuwe leden toe tot het grootste fysieke netwerk op de Limburgse arbeidsmarkt. We spraken met twee hiervan.

Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL)

Esther van Engelshoven, voorzitter raad van bestuur HOZL, is al ruim twaalf jaar bestuurder bij deze zorggroep waarin 114 vrijgevestigde huisartsen verenigd zijn. Deze zorgorganisatie van, voor en door huisartsen regelt de 24-uurs huisartsenzorg via één centraal loket. “Huisartsen hebben te maken met een hoge werkdruk. Hun arbeidsethos is enorm. Zij hebben als arts én ondernemer een visie en maken beleid. Wij ondersteunen met 270 medewerkers de bedrijfsvoering van de huisartsen. Op basis van onder andere een vitaliteitsscan met harde en zachte elementen brengen wij de behoefte in beeld. We nemen de praktijk niet over, maar ondersteunen waar nodig’, aldus de bevlogen bestuurder. “Onze praktijkmanagers en praktijkondersteuners laten eigenaarschap zien, maar zijn geen eigenaar. Dat is en blijft de huisarts.”

Op advies van HR-manager Mylène Spierts werd HOZL lid van Baandomein. “Zij bieden een goede, toegankelijke dienstverlening. De managementbijeenkomsten, workshops, vacature service en loopbaanbegeleiding helpen ons om medewerkers te werven en te behouden. Ook het regionaal mobiliteitsoverleg met andere al dan niet zorg-gerelateerde organisaties is van meerwaarde. Dat is een welkome aanvulling op het bestuurlijk overleg waarin we ook al samenwerken op de arbeidsmarkt.”

Baandomein is sterk in verbinden, informeren, inspireren, matchen en innoveren. Die rol past uitstekend bij de kernwaarden van HOZL: verbindend, versterkend en vooruitstrevend. Van Engelshoven: “Wij bundelen graag krachten en versterken de regio door samen te werken en samen te leren. Met ondernemerschap, innovatie- en daadkracht bouwen wij aan de huisartsenzorg van de toekomst. In lijn met het Integrale Zorg Akkoord vangen wij waar mogelijk laagcomplexe zorg af door de toegang tot de 24-uurs huisartsenzorg slim en digitaal te organiseren met eigentijdse technologie. Zodat we meer regie kunnen voeren op de complexe zorgvragen en de sociale- en GGZ-problematiek.”

Training, scholing, empathisch leiderschap en werkgeluk van onze medewerkers zijn belangrijke HR-aandachtsgebieden.

Ook HOZL ondervindt de effecten van een sterk veranderende arbeidsmarkt die impact heeft op de in- en uitstroom van gekwalificeerde medewerkers. “Ook wij hebben te maken met generieke ontwikkelingen zoals de groei van het aantal ZZP’ers en de nieuwe Generatie Z die anders tegen werk aankijkt”, zegt Van Engelshoven. “Er is bovendien een tekort aan artsen en assistenten in opleiding. Dit betekent dat wij processen, rollen en taken moeten omdenken om een passende waarde propositie voor medewerkers aan te kunnen blijven bieden. Training, scholing, empathisch leiderschap en werkgeluk van onze medewerkers zijn belangrijke HR-aandachtsgebieden. Zodat zij fit-for-the job blijven. We hebben een Chief Happiness Officer en dat werpt zijn vruchten af. In het recente medewerkerstevredenheidsonderzoek scoorden we gemiddeld een 8,1!”

beuken’essers

Noud Beckers is sinds 1998 eigenaar van de financiële dienstverlener beuken’essers in Beek. Het bedrijf bedient met vijfentwintig medewerkers zijn particuliere en zakelijke klanten met hypotheekadvies, pensioenplannen, HR-oplossingen en het verzekeren van financiële risico’s. “Vertrouwen en zekerheid is de kern van ons vak”, zegt Beckers. “Ik spreek de laatste tijd opvallend veel werkgevers en HR-professionals die in toenemende mate grote zorgen hebben over de financiële stress van medewerkers en het mogelijke ziekteverzuim dat hieruit voortvloeit. Ook de onzekerheid en onwetendheid over de nieuwe pensioenwetgeving staat gelukkig steeds vaker op de gespreksagenda. Deze stelselwijziging vraagt aandacht van werkgevers en werknemers. Wij kunnen gelukkig dankzij onze stevige expertise en onafhankelijke adviespraktijk duidelijkheid creëren en eigentijdse oplossingen aandragen. Passend bij wat de klant écht nodig heeft in zijn specifieke context en situatie.”

Noud Beckers noemt zichzelf en zijn medewerkers gelukregisseurs. Dat begrip vraagt om een toelichting. “Er zijn een aantal leefgebieden die van belang zijn voor het geluk van mensen, zoals wonen, werk, sociale relaties en gezondheid. En ook financiën is zo’n leefgebied. Financiële stress en kwaliteit van leven zijn in onze ogen communicerende vaten. Hoe minder financiële stress, hoe hoger de kwaliteit van leven. Wij regisseren het geluk van onze klanten door ze financieel fit en zeker van hun zaak te maken. En als onze klanten getroffen worden door natuurgeweld, brand of een andere disruptieve crisis dan doen wij dat ook door betrokken communicatie en snelle schadeafhandeling. Wij zijn ambitieuze professionals met menselijke maat die begrijpen wat telt in het leven van onze klanten. Dat is de échte waarde die tot uitdrukking komt in onze dienstverlening.”

Gelukkige medewerkers zijn ruim 30% procent productiever , hebben 66% minder verzuim en leveren een 22% hogere klanttevredenheid op!

Als werkgever zet Noud Beckers in op het werkgeluk van zijn medewerkers. “Gekwalificeerde medewerkers hebben in onze sector veel keuzes. Nieuwe medewerkers aantrekken is belangrijk, maar het behouden van goede professionals is cruciaal. Het is belangrijk dat mijn gelukregisseurs tevreden zijn met hun rollen en taken, zich kunnen ontwikkelen en onderbouwde voorstellen kunnen doen om hun werkgeluk te verbeteren. Tijdens de laatste managementbijeenkomst van Baandomein vertelde de spreker dat gelukkige medewerkers ruim 30% procent productiever zijn, 66% minder verzuim hebben en een 22% hogere klanttevredenheid opleveren!”

Ondernemen in limburg Najaar 2023