De meeste mensen willen leren

Column WijLimburg, Nieuws

Een internetjaar duurt slechts drie kalendermaanden. Behalve in Den Haag. Op 7 november 2018 werd de Commissie ‘Regulering van werk’ (Commissie Borstlap) ingesteld. Haar opdracht was om ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen met betrekking tot de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Daar deed de commissie 5 internetjaren over. De commissie sprak met 300 deskundigen en ontving maar liefst 97 position papers uit de polder. Op 23 januari 2020 presenteerde de commissie haar 112 pagina’s tellende eindrapport. Intussen was de Wet Arbeidsmarkt in Balans al per 1-1-2020 in werking getreden. Met deze wet beoogt het kabinet een nieuwe balans te creëren tussen zekerheid en kansen op de arbeidsmarkt.

De toekomst van werk verandert razendsnel door globalisering en digitalisering. De arbeidsmarkt wordt in toenemende mate vluchtig, onzeker, complex en dubbelzinnig. De Commissie Borstlap pleit er in haar rapport dan ook voor om te werken aan meer wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid. Zij constateert dat het aanpassingsvermogen van werkenden onder druk staat, waardoor het risico van kennisveroudering groot is en steeds groter wordt. De commissie concludeert verder dat de kennis en vaardigheden waaraan behoefte bestaat in rap tempo verschuiven en dat werkenden nauwelijks de noodzaak voelen van scholing en ontwikkeling. Zij die leren het meest nodig hebben, leren het minst. Als je deze opsomming van de commissie leest, zou je bijna gaan denken dat de meeste mensen niet willen leren. Maar dat zou een verkeerde conclusie zijn.

De dag vóór het verschijnen van het eindrapport van de commissie stelde het World Economic Forum de intrigerende vraag hoe wij een miljard mensen voor 2030 gaan upskillen. Uit hun onderzoek onder 22.000 volwassenen in 11 landen blijkt namelijk dat 54% gelooft dat digitalisering hun baan significant zal veranderen. 61% is echter positief over de impact van technologie op hun dagelijkse werk en 77% zou graag nieuwe vaardigheden willen leren. De meeste mensen willen leren!

Als directeur van Baandomein ben ik er trots op dat de bij ons aangesloten werkgevers de oproep van het World Economic Forum en de aanbevelingen van de Commissie Borstlap al vele internetjaren geleden hebben geïmplementeerd. Zij stellen gezamenlijk al vanaf 1995 hun medewerkers in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren door ze allemaal laagdrempelig toegang te geven tot ons eigentijds activiteitenprogramma met veel aandacht voor praktische vaardigheden en kennisuitwisseling om duurzaam inzetbaar te blijven op een arbeidsmarkt die nooit in balans zal zijn en juist daardoor vele kansen biedt. Tijdens mijn bezoek aan het landelijk congres van de SER over een Leven Lang Leren, afgelopen jaar werd mij duidelijk dat Limburg daarin écht vooroploopt. Omdat, zoals de Commissie Borstlap in de laatste zin van haar rapport terecht opmerkt, het land waarin wij willen werken er immers niet vanzelf komt.

Ilonka Sinkeldam
Directeur Baandomein