De kunst van het verbinden

Column WijLimburg, Nieuws

Foto: Peter Mullenberg, Photostique

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern werd de afgelopen periode geprezen voor de manier waarop ze reageerde op de aanslag in Christchurch. Als een land getroffen wordt door een dergelijke aanslag op de samenleving, dan is het extra belangrijk dat de premier over verbindend vermogen beschikt om de eenheid in het land te bewaren. Wat mij in Arderns optreden persoonlijk aansprak, was dat ze stijlvol de verbinding tot stand wist te brengen tussen de verschillende bevolkingsgroepen van Nieuw-Zeeland. De moslimgemeenschap waardeerde het dat zij een hoofddoek droeg toen ze haar medeleven persoonlijk kwam betuigen aan de nabestaanden. Die symboliek had een sterk verbindend karakter. Net als haar statement dat ze de naam van de aanslagpleger nooit zou uitspreken: “We geven hem niets. Zelfs zijn naam niet.” Jacinda Ardern liet op een heel eigen manier zien dat empathie en daadkracht samen kunnen gaan. En dat raakte mij.

In deze tijd van digitalisering, robotisering, kunstmatige intelligentie en een snel veranderende wereld, is de verbinding tussen mensen nog steeds heel erg belangrijk. Dat maakten de woorden en daden in Arderns optreden overduidelijk. Verbinding zorgt ervoor dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Niet alleen tijdens het werk, als werkgever of werknemer, maar ook tijdens het leven van alledag als we boodschappen afrekenen of participeren in verenigingen. Het geeft je het gevoel dat je ertoe doet. Dat is van levensbelang voor iedereen. Ook voor mij.

Ik leg dagelijks verbindingen tussen leden van Baandomein, tussen organisaties op de Limburgse arbeidsmarkt, tussen medewerkers uit verschillende sectoren, tussen beslissers op alle besturingsniveaus en tussen werkgevers en werkzoekenden. Elke keer weer valt het mij op dat de mensen die oprecht in de ander geïnteresseerd zijn, de mooiste verbindingen tot stand brengen. En daarmee boeken deze verbinders goede resultaten.

Door het leggen van verbindingen komt de kracht van mensen naar voren. Hoe zit dat bij jou? Ben jij ook bezig met de kunst van het verbinden? Leg jij ook verbindingen tussen mensen op de arbeidsmarkt? En hoe doe je dat dan? Laat me dat weten. Dan kunnen we vast weer nieuwe verbindingen leggen.

Ilonka Sinkeldam