Controlegerichte managers maken schipbreukelingen op de arbeidsmarkt

Nieuws, Ondernemen in Limburg

“Vogels die vliegen in een zwerm leren sneller. Net als organisaties die hun medewerkers aanmoedigen om te zwermen.” (Arie de Geus, De levende onderneming, 1997)

Wie niet met een database kan omgaan, komt op termijn in de problemen. Daar komt nog de snelheid bij, die zo eigen lijkt te zijn aan de digitale snelweg. De snelheid waarmee de ontwikkelingen digitaal plaatsvinden is ronduit adembenemend. Wie een dag mist, ligt zakelijk gesproken achter. Wie niet op de hoogte is van de allerlaatste ontwikkelingen, telt niet meer mee. Die snelheid vergt veel van onze geestelijke soepelheid en ons vermogen tot mee-veranderen. Wat dat betreft zijn we allemaal, zonder uitzondering, schipbreukelingen in een digitale zondvloed.

De voorgaande alinea is de toekomstvisie van futuroloog Marcel Bullinga in zijn boek Spinnen in het digitale web uit het jaar 1995. Een kwart eeuw geleden opgetekend en actueler dan ooit. In de recente SCP-publicatie over de ontwikkelingen in het personeelsbeleid (periode 2007–2018) zijn de overeenkomsten met Bullinga’s visie uit 1995 overduidelijk. “Een belangrijk aspect van duurzame inzetbaarheid is investeren in scholing en opleiding, zodat werknemers niet aan de kant komen te staan door verouderde kennis of vaardigheden. Door toenemende globalisering, robotisering en andere technologische ontwikkelingen veranderen de benodigde competenties van werknemers sneller dan eerst. Ruim de helft van de werkgevers zegt dat de kennis en vaardigheden die werknemers nodig hebben snel veranderen.”

Daarnaast was er nog een opvallend patroon in de SCP-publicatie. “Bijna 80% van de werkgevers vindt dat ze ‘van-werk-naar-werk-activiteiten’ voor hun met ontslag bedreigde personeelsleden horen te nemen. Die mening wordt over alle sectoren breed gedragen. Toch heeft maar ongeveer 20% van de organisaties specifiek beleid voor het voorkomen van werkloosheid van het personeel.” Ik herken dat in mijn dagelijkse praktijk slechts voor een deel. Recent zei een mobiliteitsmanager tegen mij dat hij geen probleem meer had. Het aandeel ‘boventallig’ in zijn personeelsbestand was namelijk volledig weggewerkt. Een andere mobiliteitsmanager gaf tot mijn grote verbazing aan dat hij medewerkers niet informeerde over de workshop “probleemoplossend vermogen en creatief denken’ van Baandomein omdat hij bang was dat ze met een betere externe oriëntatie en vaardigheden de organisatie snel zouden verlaten. Deze controlegerichte managers maken vroeg of laat van de aan hun zorgen toevertrouwde medewerkers schipbreukelingen op de arbeidsmarkt.

Gelukkig werken veel ontwikkelgerichte mobiliteitsmanagers in mijn netwerk wel keihard aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers tijdens het dienstverband, zodat er een toekomst voor hen is in vrijwillige en gedwongen loopbaanpaden. Zij moedigen medewerkers aan om via ons activiteitenprogramma te leren in de zwerm van 60.000 medewerkers bij onze leden. Zodat ze nooit schipbreuk hoeven te lijden, maar zichzelf en de onderneming levend houden.

Met vriendelijke groet,

Ilonka Sinkeldam

Reageren?
i.sinkeldam@baandomein.nl