Column: Wacht niet op de wind, ga roeien

Nieuws, Ondernemen in Limburg

Gelukkig is het aantal Covid-19 besmettingen in Limburg redelijk stabiel en begint de economie in de meeste sectoren weer op te krabbelen. Alles is wel anders dan voorheen en het wordt ook nooit meer zoals vroeger. In die nieuwe werkelijkheid moeten we allemaal, collectief en situationeel, onze weg vinden. En snel ook, want voor je het weet ben je ingehaald door de tijd. Een internetjaar duurt immers slechts drie kalendermaanden.

Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.

Elke organisatie wordt uitgedaagd om alternatieve routes te verkennen. Dat zijn ingewikkelde vraagstukken en daarbij hoor je vaak de metafoor uit de zeilwereld voorbijkomen: “Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.” Maar wat als de wind gaat liggen? Als je omzet wegvalt terwijl je zo goed op koers lag? Dan geraak je niet ver met schipperswijsheid over de stand van je zeilen. We hebben een betere metafoor nodig. 

Een tijd geleden was Jos Burgers spreker op een van onze managementbijeenkomsten. Ik volg hem op de voet en werd geïnspireerd door zijn nieuwe boek met een titel die een paradigmaverschuiving kan bewerkstelligen: “Wacht niet op de wind, ga roeien!”. Een toepasselijke titel in deze onvoorspelbare tijd met verraderlijke windstiltes. De boodschap van Jos is dat je in tijden van crisis van alles kunt ondernemen door niet in oud gedrag te blijven hangen. Niets doen in de hoop op gunstige winden is geen strategie. Daar moet je niet op wachten, je moet gaan roeien. 

Dat geldt zeker voor het ontwikkelen van medewerkers. Gevraagd naar wat het grootste risico is waar organisaties de komende drie jaar mee te maken krijgen, ziet meer dan een vijfde van de CEO’s (21%) in de 2020 CEO Outlook van KPMG ‘talent risk’ als de grootste bedreiging. Meer dan supply chain risico’s (18%) en klimaatverandering-risico’s (12%). De Covid-pandemie legt veel druk op het personeelsmanagement. Driekwart van de bedrijven heeft de werving van personeel stopgezet. Vers talent stroomt niet in en belangrijke werknemers verlaten het schip op zoek naar een veilige haven. De arbeidsmarkt mag dan weliswaar opeens ruimer zijn geworden, maar het kost tijd om talent te vinden en aan boord te halen.

Wacht niet op de wind. Ga roeien!

Als organisaties het talentbeleid in dit jaar zonder wind niet goed managen, zal dit de groei in 2021 belemmeren. Bij Baandomein hebben we effectieve en creatieve oplossingen voor de complexe arbeidsmarktvraagstukken van 2020. Wacht niet op de wind, want voordat je het weet is er weer een internetjaar voorbij. Ga roeien!

Ilonka Sinkeldam
Directeur Baandomein