Column: Help! Mijn taken worden overgenomen door een robot!

Nieuws, Ondernemen in Limburg

We lezen het overal. Artificial Intelligence (AI) neemt de wereld over. De vierde (industriële) revolutie is begonnen. Robotisering en kunstmatige intelligentie hebben grote impact op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. Takenpakketten veranderen, banen verdwijnen en nieuwe rollen worden gevraagd. Dit brengt voor medewerkers onzekerheid met zich mee. Kan een robot mijn werk beter en/of goedkoper doen? Wat is mijn toegevoegde waarde als een robot mijn collega wordt? Zo zal een HR-manager zich bijvoorbeeld afvragen of AI-taalmodule ChatGPT het schrijven van vacatureteksten kan overnemen van zijn menselijke recruiter.

‘Gretig bedrijfsleven omarmt ChatGPT in jacht op efficiëntie’. Dit was de kop boven een artikel op de voorpagina van het Financieel Dagblad op zaterdag 13 mei jongstleden. Slimme technologie die menselijke taken kan overnemen verovert de werkvloer. De primaire focus op kostenbesparing door kunstmatige intelligentie gaan we in alle sectoren en op iedere schaalgrootte zien. En dat gaat banen kosten. Zeker nu de lonen overal fors stijgen en de arbeidsmarkt structureel krap blijft, gaan werkgevers steeds meer nadenken over robot proces automatisering en kunstmatige intelligentie. Zodra deze efficiencyslag gemaakt is, gaat de aandacht zich verplaatsen naar effectiviteit. De productiviteitsgroei blijft in deze eeuw namelijk sterk achter op die van de vorige eeuw. Ondanks alle investeringen die tijdens de derde (industriële) revolutie zijn gedaan in automatisering en informatisering. De sleutel ligt bij de combinatie van mens en robot. Intelligente collega’s met verschillende vaardigheden die complementair zijn.

Daar besteden we binnen Baandomein al jaren aandacht aan tijdens onze conferenties, managementbijeenkomsten en praktische workshops. Ik vind het eervol dat ik als directeur van Baandomein recent op voordracht van TNO ben toegetreden tot de Stakeholder Board van het Europese Work Place Innovation Project Bridges 5.0. In dit Europese project wordt gekeken naar de lacunes in vaardigheden van medewerkers voor de nieuwe tijd. Het project is gericht op praktische resultaten om bedrijven te helpen bij de overgang naar een veranderde economie. Onze ledenorganisaties gaan profiteren van de kennis in dit Europese netwerk.

Ik ben positief gestemd over de kansen die de arbeidsmarkt van de toekomst biedt. Dus denk ik dat AI de recruiter vervangt bij het schrijven van vacatureteksten? Nee, zeker niet. ChatGPT kan de basistekst maken op basis van de prompt (instructie) van de recruiter. En daarna brengt de recruiter met zijn/haar menselijke geest de nuance aan. De tijdwinst die op cognitieve taken geboekt wordt, kan ingezet worden op de kwalitatieve taken waarvoor nu vaak de tijd ontbreekt.

Naast kunstmatige intelligentie verandert de arbeidsmarkt ook door nieuwe wet- en regelgeving en de behoeften van de nieuwe generatie. Deze krachten versterken elkaar in een perfecte storm. Op 27 juni aanstaande gaan wij tijdens onze jaarconferentie 2023 weer kennis en kennissen verbinden op deze thema’s. Meer informatie: https://baandomein.nl/jaarlijkse-conferentie-baandomein-2023-kennis-en-kennissen/

Ilonka Sinkeldam
Directeur Baandomein