Column: Bijspijkeren

Nieuws, Ondernemen in Limburg

Het Teyler Museum werd in 1780 het eerste museum in Nederland. In 1784 werd de Encyclopédie van Diderot en d’Alembert (1751-1772) aangekocht. Dit 28-delig meesterwerk van de Franse Verlichting bevatte alle kennis over de wereld in ongeveer 72.000 artikelen. Het doel was volgens de auteurs “de kennis bijeen te brengen die verspreid is over de wereld; er het algemene systeem van te laten zien aan onze tijdgenoten; dat door te geven aan de mensen die na ons komen; opdat de werken uit voorbije eeuwen niet nutteloos geweest zullen zijn voor de komende eeuwen; en opdat onze nakomelingen, beter onderlegd, tevens deugdzamer en gelukkiger worden; en opdat wij niet zullen sterven zonder ons verdienstelijk gemaakt te hebben jegens de mensheid.” Prachtige missie om alle kennis op papier universeel toegankelijk te maken.

In 1996 startte Google een soortgelijke missie om de wereldwijde informatie op het internet te ordenen en voor iedereen toegankelijk en bruikbaar te maken. Sinds 2001 staat Wikipedia voor een wereld waarin eenieder vrijelijk kan delen in het geheel van alle kennis. Deze ambities hebben geleid tot een explosie van informatie. De International Data Corporation verwacht dat er in 2023 wereldwijd 103 Zettabyte aan data wordt geproduceerd. Een Zettabyte is een biljoen Gigabyte. Dat gaat ons voorstellingsvermogen en cognitieve werkgeheugen te boven. Generatieve AI zal daar de komende jaren nog een exponentiële schep bovenop doen. Waar is, zoals T.S Eliot (1888-1965) zich al afvroeg, de kennis die we in die oneindige oceaan van informatie zijn kwijtgeraakt?

We spreken van informatiestress als mensen lijden onder het feit dat de hoeveelheid informatie waarmee ze te maken krijgen, groter is dan hun capaciteit om die informatie te verwerken. Informatie stress gaat ten koste van de productiviteit en creativiteit. De relevante vraag voor kenniswerkers luidt dan ook: hoe houd ik mijn kennis effectief en efficiënt bij?

Een van de oplossingen is gebruik te maken van spelers in jouw ecosysteem die het tot hun kerntaak rekenen om relevante kennis uit de gigantische informatiestroom te selecteren in de geest van Diderot en d’Alembert. Baandomein doet dit voor haar leden met betrekking tot de arbeidsmarkt. Allereerst met feiten zoals bijvoorbeeld de onderzoeksresultaten van kennispartner Randstad op het gebied van recruitment. Of de inzichten over robotisering van de Europese adviesgroep Bridges 5.0 van professor Steven Dhondt. Die kennis maken we productief tijdens onze managementbijeenkomsten en het workshopprogramma.

Sinds dit jaar bieden we ook korte, informatieve video’s aan. Hans Borstlap (voorzitter Commissie Regulering van werk), Ron Meyer (directeur van het Nationaal Programma Heerlen-Noor), Bob Zeegers (HR-strijder en bestsellerauteur), Tibert Lagarde (voorzitter MKB Limburg – Regio Zuid – Parkstad Limburg) en Govert Derix (filosoof en schrijver) geven op onze website nieuwe perspectieven op de complex-dynamische arbeidsmarkt.

Laat je bijspijkeren.

Ilonka Sinkeldam

Directeur Baandomein

Column Ondernemen in Limburg