Baandomein treedt toe tot adviesgroep van de EU

Nieuws

Op voordracht van TNO is Baandomein op 29 maart jongstleden in Brussel toegetreden tot de Stakeholder Board van het Europese Work Place Innovation Project BRIDGES 5.0. Baandomein is een not-for-profit netwerk dat al meer dan een kwart eeuw werkgevers op de Limburgse arbeidsmarkt verbindt, informeert en inspireert.

21ste-eeuwse vaardigheden

Ilonka Sinkeldam, directeur Baandomein is enorm trots op deze toetreding. “We zijn gevraagd om te participeren in de Stakeholder Board vanwege onze expertise op het gebied van 21ste-eeuwse vaardigheden en ons fysieke netwerk op de Limburgse arbeidsmarkt. Het betreft een EU Horizon-project gericht op het creëren van synergiën tussen digitaal potentieel en menselijk potentieel om betere resultaten te bereiken voor bedrijven, werknemers, de samenleving en de planeet.”

Optimaliseren

Bedrijven moeten duurzamer, mensgerichter en veerkrachtiger worden. De 5de industriële revolutie focust zich op de ‘harmonische’ samenwerking tussen mens en machine, waarbij de creatieve menselijke factor gecombineerd wordt met het cognitief denken van machines. Machines en robots het saaie, ongezonde en repetitieve werk laten doen. Industrie 5.0 is ontwikkeld door Europese beleidsmakers en onderzoekers als een raamwerk om bedrijven en werknemers te helpen de visie, kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om het digitale potentieel te optimaliseren en tegelijkertijd veel beter gebruik te maken van het menselijk intellect en de creativiteit op de werkplek.

Transformatie

In de komende vier jaar zal BRIDGES 5.0 de transformatie van banen in de digitale economie in kaart brengen, lacunes in vaardigheden identificeren en een routekaart voor leren en ontwikkeling opstellen. Dit doen ze allemaal met de actieve betrokkenheid van bedrijven, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Bovenal zal BRIDGES 5.0 zich richten op praktische resultaten om bedrijven te helpen bij de overgang naar een groenere, eerlijkere economie.

Chatgpt

Sinkeldam legt uit dat kunstmatige intelligentie (AI) een recent voorbeeld is. “In november 2022 werd de AI-tool ChatGPT gelanceerd. ChatGPT is een prototype van een chatbot met kunstmatige intelligentie, ontwikkeld door OpenAI en gespecialiseerd in het voeren van dialogen met een (menselijke) gebruiker. Je stelt een vraag aan ChatGPT en vervolgens formuleert hij uit alle data van het internet een antwoord. Het gebruik van deze technologische innovatie vraagt om nieuwe vaardigheden. De input in het kunstmatige taalmodel van OpenAI is essentieel. ‘Garbage in’ is immers ‘garbage out’. Die input noemen we prompts en dat kan een vraag of instructie zijn. Het ontwerpen van slimme prompts is een nieuwe creatieve vaardigheid die het digitale potentieel van kunstmatige intelligentie optimaliseert voor het oplossen van complexe problemen in de publieke en private sector. Behalve dat we als Baandomein erg trots zijn dat onze input mogen leveren aan dit belangrijke project, ontvangen we natuurlijk ook de nodige kennis en kunde van andere deelnemers en die kunnen we weer inzetten voor de Limburgse arbeidsmarkt.”