AMV Energy Learning Community

Energy Learning Community

Grensoverstijgende samenwerking om de juiste vaardigheden te ontwikkelen voor de energietransitie

AMV ELC – Arbeidsmarkt Vraag gedreven Energy Learning Community – zet daarom een samenwerking op die gericht is op de realisatie van een waaier aan tools zodat onderwijsinstellingen en overheden ondersteund worden in het aanbieden van gepaste opleidingen en bedrijven meer en relevant opgeleide arbeidskrachten vinden.

Daarnaast wordt een sterke onderwijsbasis gelegd door de realisatie van een overzicht van de beschikbare onderwijs(materialen), nieuw onderwijsmateriaal te ontwikkelen ten behoeve van train de trainer en onderwijs over de grenzen mogelijk te maken met Remote Labs voor experimenteeropstellingen. Ook worden potentiële arbeidskrachten naar opleidingen geleid die zich specifiek op de energiesector richten. Op deze manier worden mensen met de noodzakelijke competenties opgeleid, wordt de mismatch tussen de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod weggenomen en wordt de grensregio klaargestoomd voor de energietransitie.

AMV ELC Energy Learning community is een Interregproject.

Partners

Schakel, Flux50, Green Energy Park, Katholieke Universiteit Leuven, Oanax, Syntrum VZW, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Gent, Volta, The Future.