28 oktober 2019
Managementontbijtsessie

ARCHIEF

Datum: maandag 28 oktober 2019
Locatie: C-mil, Jan Campertstraat 5, 6416SG Heerlen
Tijd:  08.30 – 11.00 uur
Contactpersoon:  Jacqueline Meijers-Toma

De paradox van leiderschap in een snel veranderende wereld

De wereld om ons heen verandert snel en ingrijpend. In zijn lezing gaat Pim Steerneman in op de essentie van leiderschap in een turbulente wereld en zal hij een en ander concretiseren aan de hand van de casus Sevagram als het gaat over strategisch personeelsbeleid in de zorg. Zijn conclusies zijn specifiek voor Sevagram maar uitermate goed toepasbaar in andere sectoren. Dr. Pim Steerneman MBA is bestuursvoorzitter van Sevagram en auteur van (inter)nationale artikelen en managementboeken. De laatste jaren hebben zijn boeken een focus op toegepast leiderschap en HR in een context van transities.

Deelname

De persoonlijke uitnodigingen voor deze managementontbijtsessie zijn inmiddels verzonden.